PMCC PMCC

Search tips
Search criteria

Advanced
Results 1-25 (440)
 

Clipboard (0)
None

Select a Filter Below

Journals
more »
Year of Publication
more »
1.  Proceedings of the 7th Biannual International Symposium on Nasopharyngeal Carcinoma 2015 
Tan, IB | Chang, Ellen T. | Chen, Chien-Jen | Hsu, Wan-Lun | Chien, Yin-Chu | Hildesheim, Allan | McKay, James D. | Gaborieau, Valerie | Kaderi, Mohamed Arifin Bin | Purnomosari, Dewajani | Voegele, Catherine | LeCalvez-Kelm, Florence | Byrnes, Graham | Brennan, Paul | Devi, Beena | Li, L. | Zhang, Y. | Fan, Y. | Sun, K. | Du, Z. | Sun, H. | Chan, A. T. | Tsao, S. W. | Zeng, Y. X. | Tao, Q. | Busson, Pierre | Lhuillier, Claire | Morales, Olivier | Mrizak, Dhafer | Gelin, Aurore | Kapetanakis, Nikiforos | Delhem, Nadira | Mansouri, Sheila | Cao, Jennifer | Vaidya, Anup | Frappier, Lori | Wai, Lo Kwok | Chen, Sui-Hong | Du, Jin-lin | Ji, Ming-Fang | Huang, Qi-Hong | Liu, Qing | Cao, Su-Mei | Doolan, Denise L. | Coghill, Anna | Mulvenna, Jason | Proietti, Carla | Lekieffre, Lea | Bethony, Jeffrey | Hildesheim, and Allan | Fles, Renske | Indrasari, Sagung Rai | Herdini, Camelia | Martini, Santi | Isfandiari, Atoillah | Rhomdoni, Achmad | Adham, Marlinda | Mayangsari, Ika | van Werkhoven, Erik | Wildeman, Maarten | Hariwiyanto, Bambang | Hermani, Bambang | Kentjono, Widodo Ario | Haryana, Sofia Mubarika | Schmidt, Marjanka | Tan, IB | O’Sullivan, Brian | Ozyar, Enis | Lee, Anne W. M. | Zeng, Mu-Sheng | Gao, Xiaojiang | Tang, Minzhong | Martin, Pat | Zeng, Yi | Carrington, Mary | Coghill, Anna E. | Bu, Wei | Nguyen, Hanh | Hsu, Wan-Lun | Yu, Kelly J. | Lou, Pei-Jen | Wang, Cheng-Ping | Chen, Chien-Jen | Hildesheim, Allan | Cohen, Jeffrey I. | King, Ann D. | Chien, Yin-Chu | Hsu, Wan-Lun | Yu, Kelly J. | Chen, Tseng-Cheng | Lin, Ching-Yuan | Tsou, Yung-An | Leu, Yi-Shing | Laio, Li-Jen | Chang, Yen-Liang | Wang, Cheng-Ping | Hua, Chun-Hun | Wu, Ming-Shiang | Hsiao, Chu-Hsing Kate | Lee, Jehn-Chuan | Tsai, Ming-Hsui | Cheng, Skye Hung-Chun | Lou, Pei-Jen | Hildesheim, Allan | Chen, Chien-Jen | Hsu, Wan-Lun | Yu, Kelly J. | Chien, Yin-Chu | Chen, Tseng-Cheng | Lin, Ching-Yuan | Tsou, Yung-An | Leu, Yi-Shing | Liao, Li-Jen | Chang, Yen-Liang | Yang, Tsung-Lin | Hua, Chun-Hun | Wu, Ming-Shiang | Hsiao, Chu-Hsing Kate | Lee, Jehn-Chuan | Tsai, Ming-Hsui | Cheng, Skye Hung-Chun | Ko, Jenq-Yuh | Hildesheim, Allan | Chen, Chien-Jen | Ko, Josephine Mun Yee | Dai, Wei | Kwong, Dora | Ng, Wai Tong | Lee, Anne | Ngan, Roger Kai Cheong | Yau, Chun Chung | Tung, Stewart | Lung, Maria Li | Ji, Mingfang | Sheng, Wei | Ng, Mun Hon | Cheng, Weimin | Yu, Xia | Wu, Biaohua | Wei, Kuangrong | Zhan, Jun | Zeng, Yi Xin | Cao, Su Mei | Xia, Ningshao | Yuan, Yong | Cui, Qian | Xu, Miao | Bei, Jin-Xin | Zeng, Yi-Xin | Şahin, B | Dizman, A | Esassolak, M | İkizler, A Saran | Yıldırım, HC | Çaloğlu, M | Atalar, B | Akman, F | Demiroz, C | Atasoy, BM | Canyilmaz, E | Igdem, S | Ugurluer, G | Kütük, T | Akmansoy, M | Ozyar, E | Sommat, Kiattisa | Wang, Fu Qiang | Kwok, Li-Lian | Tan, Terence | Fong, Kam Weng | Soong, Yoke Lim | Cheah, Shie Lee | Wee, Joseph | Casanova, M | Özyar, E | Patte, C | Orbach, D | Ferrari, A | Cristine, VF | Errihani, H | Pan, J | Zhang, L | Liji, S | Grzegorzewski, K | Gore, L | Varan, A | Hutajulu, Susanna Hilda | Khuzairi, Guntara | Herdini, Camelia | Kusumo, Henry | Hardianti, Mardiah Suci | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Purwanto, Ibnu | Kurnianda, Johan | Messick, Troy E. | Malecka, Kimberly | Tolvinski, Lois | Soldan, Samantha | Deakyne, Julianna | Song, Hui | van den Heuvel, Antonio | Gu, Baiwei | Cassel, Joel | McDonnell, Mark | Smith, Garry R. | Velvadapu, Venkata | Bian, Haiyan | Zhang, Yan | Carlsen, Marianne | Chen, Shuai | Donald, Alastair | Lemmen, Christian | Reitz, Allen B. | Lieberman, Paul M. | Chan, King Chi | Chan, Lai Sheung | Lo, Kwok Wai | Yip, Timothy Tak Chun | Ngan, Roger Kai Cheong | Kahn, Michael | Lung, Maria Li | Mak, Nai Ki | Liu, Fei-Fei | Khaali, Wafa | Thariat, Juliette | Fantin, Laurence | Spirito, Flavia | Khyatti, Meriem | Driss, El Khalil Ben | Olivero, Sylvain | Maryanski, Janet | Doglio, Alain | Xia, Mengxue | Xia, Yunfei | Chang, Hui | Shaw, Rachel | Rahaju, Pudji | Hardianti, Mardiah Suci | Wisesa, Sindhu | Taroeno-Harijadi, Kartika Widayati | Purwanto, Ibnu | Hariwiyanto, Bambang | Dhamiyati, Wigati | Kurnianda, Johan | Tan, Sang-Nee | Sim, Sai-Peng | Yusuf, Muhtarum | Romdhoni, Ahmad C. | K, Widodo Ario | Rantam, Fedik Abdul | Sugiyanto | Aryati, Lina | Adi-Kusumo, Fajar | Hardianti, Mardiah Suci | Bintoro, SY | Oktriani, R. | Herawati, C. | Surono, A. | Haryana, Sofia M. | Zhong, L. | Li, L. | Ma, B. B. | Chan, A. T. | Tao, Q. | Kalra, M. | Ngo, M. | Perna, S. | Leen, A. | Lapteva, N. | Rooney, C. M. | Gottschalk, S. | Mustikaningtyas, Elida | Herawati, Sri | Romdhoni, Achmad C. | Ji, Mingfang | Xu, Yarui | Cheng, Weimin | Ge, Shengxiang | Li, Fugui | Ng, M. H. | Tan, Louise SY | Wong, Benjamin | Lim, C. M. | Romdhoni, Achmad C. | Rantam, Fedik A. | Kentjono, Widodo Ario | Madani, Deasy Z. | Akbar, Nur | Permana, Agung Dinasti | Herdini, Camelia | Indrasari, Sagung Rai | Fachiroh, Jajah | Hartati, Dwi | Rahayudjati, T. Baning | Darwis, Iswandi | Hutajulu, Susanna Hilda | Hariwiyanto, Bambang | Dhamiyati, Wigati | Purwanto, Ibnu | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Kurnianda, Johan | Wisesa, Sindhu | Hardianti, Mardiah Suci | Hutajulu, Susanna Hilda | Taroeno-Harijadi, Kartika Widayati | Purwanto, Ibnu | Herdini, Camelia | Dhamiyati, Wigati | Kurnianda, Johan | Anwar, Khoirul | Hutajulu, Susanna Hilda | Indrasari, Sagung Rai | Dwidanarti, Sri Retna | Purwanto, Ibnu | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Kurnianda, Johan | Pramana, Dominicus Wendhy | Hutajulu, Susanna Hilda | Hariwiyanto, Bambang | Dhamiyati, Wigati | Purwanto, Ibnu | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Kurnianda, Johan | Safitri, Diah Ari | Hutajulu, Susanna Hilda | Herdini, Camelia | Danarti, Sri Retna Dwi | Purwanto, Ibnu | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Kurnianda, Johan | Taroeno, Suryo A | Wisesa, Sindhu | Taroeno-Hariadi, Kartika Widayati | Purwanto, Ibnu | Hariwiyanto, Bambang | Dhamiyati, Wigati | Kurnianda, Johan | Wijaya, I. | Oehadian, A. | Prasetya, D. | Hsu, Wan-Lun | Chien, Yin-Chu | Yu, Kelly J | Wang, Cheng-Ping | Lin, Ching-Yuan | Tsou, Yung-An | Leu, Yi-Shing | Liao, Li-Jen | Chang, Yen-Liang | Ko, Jenq-Yuh | Hua, Chun-Hun | Wu, Ming-Shiang | Hsiao, Chu-Hsing Kate | Lee, Jehn-Chuan | Tsai, Ming-Hsui | Cheng, Skye Hung-Chun | Lou, Pei-Jen | Hildesheim, Allan | Chen, Chien-Jen | Rahman, Sukri | Budiman, Bestari J. | Novialdi | Rahmadona | Lestari, Dewi Yuri | Yin, C. | Foussadier, A. | Blein, E. | Chen, C. | Ammour, N. Bournet | Khiatti, M. | Cao, S. | Marzaini, Dewi Syafriyetti Soeis | Hartati, Dwi | Rahayujati, Baning | Herdini, Camelia | Fachiroh, Jajah | Gunawan, L. | Mubarika Haryana, S. | Surono, A. | Herawati, C. | Hartono, Michael | Fachiroh, Jajah | Intansari, Umi | Paramita, Dewi Kartikawati | Akbar, Akmal | Fachiroh, Jajah | Paramita, Dewi Kartikawati | Hermawan, Benny | Rahayudjati, T. Baning | Paramita, Dewi K. | Fachiroh, Jajah | Argy, Gabriella | Fachiroh, Jajah | Paramita, Dewi Kartikawati | Hutajulu, Susanna Hilda | Sihotang, Theodora Caroline | Fachiroh, Jajah | Intansari, Umi | Paramita, Dewi Kartikawati | Wahyono, Daniel Joko | Soeharso, Purnomo | Suryandari, Dwi Anita | Lisnawati | Musa, Zanil | Hermani, Bambang | Daker, Maelinda | Tzen, Yeo Jiun | Bakar, Norhasimah | Rahman, Asma’ Saiyidatina Aishah Abdul | Ahmad, Munirah | Chia, Yeo Tiong | Beng, Alan Khoo Soo | Sasikirana, Widyandani | Wardana, Tirta | Radifar, Muhammad | Herawati, Cita | Surono, Agus | Haryana, Sofia Mubarika
BMC Proceedings  2016;10(Suppl 1):1.
Table of contents
A1 Hope and despair in the current treatment of nasopharyngeal cancer
IB Tan
I1 NPC international incidence and risk factors
Ellen T Chang
I2 Familial nasopharyngeal carcinoma and the use of biomarkers
Chien-Jen Chen, Wan-Lun Hsu, Yin-Chu Chien
I3 Genetic susceptibility risk factors for sporadic and familial NPC: recent findings
Allan Hildesheim
I5 Genetic and environmental risk factors for nasopharyngeal cancer in Southeast Asia
James D McKay, Valerie Gaborieau, Mohamed Arifin Bin Kaderi, Dewajani Purnomosari, Catherine Voegele, Florence LeCalvez-Kelm, Graham Byrnes, Paul Brennan, Beena Devi
I6 Characterization of the NPC methylome identifies aberrant epigenetic disruption of key signaling pathways and EBV-induced gene methylation
Li L, Zhang Y, Fan Y, Sun K, Du Z, Sun H, Chan AT, Tsao SW, Zeng YX, Tao Q
I7 Tumor exosomes and translational research in NPC
Pierre Busson, Claire Lhuillier, Olivier Morales, Dhafer Mrizak, Aurore Gelin, Nikiforos Kapetanakis, Nadira Delhem
I8 Host manipulations of the Epstein-Barr virus EBNA1 protein
Sheila Mansouri, Jennifer Cao, Anup Vaidya, and Lori Frappier
I9 Somatic genetic changes in EBV-associated nasopharyngeal carcinoma
Lo Kwok Wai
I10 Preliminary screening results for nasopharyngeal carcinoma with ELISA-based EBV antibodies in Southern China
Sui-Hong Chen, Jin-lin Du, Ming-Fang Ji, Qi-Hong Huang, Qing Liu, Su-Mei Cao
I11 EBV array platform to screen for EBV antibodies associated with NPC and other EBV-associated disorders
Denise L. Doolan, Anna Coghill, Jason Mulvenna, Carla Proietti, Lea Lekieffre, Jeffrey Bethony, and Allan Hildesheim
I12 The nasopharyngeal carcinoma awareness program in Indonesia
Renske Fles, Sagung Rai Indrasari, Camelia Herdini, Santi Martini, Atoillah Isfandiari, Achmad Rhomdoni, Marlinda Adham, Ika Mayangsari, Erik van Werkhoven, Maarten Wildeman, Bambang Hariwiyanto, Bambang Hermani, Widodo Ario Kentjono, Sofia Mubarika Haryana, Marjanka Schmidt, IB Tan
I13 Current advances and future direction in nasopharyngeal cancer management
Brian O’Sullivan
I14 Management of juvenile nasopharyngeal cancer
Enis Ozyar
I15 Global pattern of nasopharyngeal cancer: correlation of outcome with access to radiotherapy
Anne WM Lee
I16 The predictive/prognostic biomarker for nasopharyngeal carcinoma
Mu-Sheng Zeng
I17 Effect of HLA and KIR polymorphism on NPC risk
Xiaojiang Gao, Minzhong Tang, Pat Martin, Yi Zeng, Mary Carrington
I18 Exploring the Association between Potentially Neutralizing Antibodies against EBV Infection and Nasopharyngeal Carcinoma
Anna E Coghill, Wei Bu, Hanh Nguyen, Wan-Lun Hsu, Kelly J Yu, Pei-Jen Lou, Cheng-Ping Wang, Chien-Jen Chen, Allan Hildesheim, Jeffrey I Cohen
I19 Advances in MR imaging in NPC
Ann D King
O1 Epstein-Barr virus seromarkers and risk of nasopharyngeal carcinoma: the gene-environment interaction study on nasopharyngeal carcinoma in Taiwan
Yin-Chu Chien, Wan-Lun Hsu, Kelly J Yu, Tseng-Cheng Chen, Ching-Yuan Lin, Yung-An Tsou, Yi-Shing Leu, Li-Jen Laio, Yen-Liang Chang, Cheng-Ping Wang, Chun-Hun Hua, Ming-Shiang Wu, Chu-Hsing Kate Hsiao, Jehn-Chuan Lee, Ming-Hsui Tsai, Skye Hung-Chun Cheng, Pei-Jen Lou, Allan Hildesheim, Chien-Jen Chen
O2 Familial tendency and environmental co-factors of nasopharyngeal carcinoma: the gene-environment interaction study on nasopharyngeal carcinoma in Taiwan
Wan-Lun Hsu, Kelly J Yu, Yin-Chu Chien, Tseng-Cheng Chen, Ching-Yuan Lin, Yung-An Tsou, Yi-Shing Leu, Li-Jen Liao, Yen-Liang Chang, Tsung-Lin Yang, Chun-Hun Hua, Ming-ShiangWu, Chu-Hsing Kate Hsiao, Jehn-ChuanLee, Ming-Hsui Tsai, Skye Hung-Chun Cheng, Jenq-Yuh Ko, Allan Hildesheim, Chien-Jen Chen
O3 The genetic susceptibility and prognostic role of TERT-CLPTM1L and genes in DNA damage pathways in NPC
Josephine Mun Yee Ko, Wei Dai, Dora Kwong, Wai Tong Ng, Anne Lee, Roger Kai Cheong Ngan, Chun Chung Yau, Stewart Tung, Maria Li Lung
O4 Long term effects of NPC screening
Mingfang Ji, Wei Sheng, Mun Hon Ng, Weimin Cheng, Xia Yu, Biaohua Wu, Kuangrong Wei, Jun Zhan, Yi Xin Zeng, Su Mei Cao, Ningshao Xia, Yong Yuan
O5 Risk prediction of nasopharyngeal carcinoma by detecting host genetic and Epstein-Barr virus variation in saliva
Qian Cui, Miao Xu, Jin-Xin Bei, Yi-Xin Zeng
O6 Patterns of care study in Turkish nasopharyngeal cancer patients (NAZOTURK): A Turkish Radiation Oncology Association Head and Neck Cancer Working Group Study
B Şahin, A Dizman, M Esassolak, A Saran İkizler, HC Yıldırım, M Çaloğlu, B Atalar, F Akman, C Demiroz, BM Atasoy, E Canyilmaz, S Igdem, G Ugurluer, T Kütük, M Akmansoy, E Ozyar
O7 Long term outcome of intensity modulated radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma in National Cancer Centre Singapore
Kiattisa Sommat, Fu Qiang Wang, Li-Lian Kwok, Terence Tan, Kam Weng Fong, Yoke Lim Soong, Shie Lee Cheah, Joseph Wee
O8 International phase II randomized study on the addition of docetaxel to the combination of cisplatin and 5-fluorouracil in the induction treatment for nasopharyngeal carcinoma in children and adolescents
M Casanova, E Özyar, C Patte, D Orbach, A Ferrari, VF Cristine, H Errihani, J Pan, L Zhang, S Liji, K Grzegorzewski, L Gore, A Varan
O9 Prognostic impact of metastatic status in patients with nasopharyngeal carcinoma
Susanna Hilda Hutajulu, Guntara Khuzairi, Camelia Herdini, Henry Kusumo, Mardiah Suci Hardianti, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Ibnu Purwanto, Johan Kurnianda
O10 Development of small molecule inhibitors of latent Epstein-Barr virus infection for the treatment of nasopharyngeal carcinoma
Troy E. Messick, Kimberly Malecka, Lois Tolvinski, Samantha Soldan, Julianna Deakyne, Hui Song, Antonio van den Heuvel, Baiwei Gu, Joel Cassel, Mark McDonnell, Garry R Smith, Venkata Velvadapu, Haiyan Bian, Yan Zhang, Marianne Carlsen, Shuai Chen, Alastair Donald, Christian Lemmen, Allen B Reitz, Paul M Lieberman
O11 Therapeutic targeting of cancer stem-like cells using a Wnt modulator, ICG-001, enhances the treatment outcome of EBV-positive nasopharyngeal carcinoma
King Chi Chan, Lai Sheung Chan, Kwok Wai Lo, Timothy Tak Chun Yip, Roger Kai Cheong Ngan, Michael Kahn, Maria Li Lung, Nai Ki Mak
O12 Role of micro-RNA in NPC biology
Fei-Fei Liu
O13 Expansion of EBNA1- and LMP2-specific effector T lymphocytes from patients with nasopharyngeal carcinoma without enhancement of regulatory T cells
Wafa Khaali; Juliette Thariat; Laurence Fantin; Flavia Spirito; Meriem Khyatti; El Khalil Ben Driss; Sylvain Olivero; Janet Maryanski; Alain Doglio
O14 The experience of patients’ life after amifostine radiotherapy treatment (ART) for nasopharyngeal carcinoma (NPC)
Mengxue Xia, Yunfei Xia, Hui Chang, Rachel Shaw
O15 Analysis of mitochondrial DNA mutation in latent membrane protein-1 positive nasopharyngeal carcinoma
Pudji Rahaju
O16 Factors influencing treatment adherence of nasopharyngeal cancer and the clinical outcomes: a hospital-based study
Mardiah Suci Hardianti, Sindhu Wisesa, Kartika Widayati Taroeno-Harijadi, Ibnu Purwanto, Bambang Hariwiyanto, Wigati Dhamiyati, Johan Kurnianda
O17 Chromosomal breaks mediated by bile acid-induced apoptosis in nasopharyngeal epithelial cells: in relation to matrix association region/scaffold attachment region
Sang-Nee Tan, Sai-Peng Sim
O18 Expression of p53 (wild type) on nasopharyngeal carcinoma stem cell that resistant to radiotherapy
Muhtarum Yusuf, Ahmad C Romdhoni, Widodo Ario K, Fedik Abdul Rantam
O19 Mathematical model of nasopharyngeal carcinoma in cellular level
Sugiyanto, Lina Aryati, Fajar Adi-Kusumo, Mardiah Suci Hardianti
O20 Differential expression of microRNA-21 on nasopharyngeal carcinoma plasma patient
SY Bintoro, R Oktriani, C. Herawati, A Surono, Sofia M. Haryana
O21 Therapeutic targeting of an oncogenic fibroblast growth factor-FGF19, which promotes proliferation and induces EMT of carcinoma cells through activating ERK and AKT signaling
L. Zhong, L. Li, B. B. Ma, A. T. Chan, Q. Tao
O22 Resist nasopharyngeal carcinoma (NPC): next generation T cells for the adoptive immunotherapy of NPC
M. Kalra, M. Ngo, S. Perna, A. Leen, N. Lapteva, C. M. Rooney, S. Gottschalk
O23 The correlation of heat shock protein 70 expressions and staging of nasopharyngeal carcinoma
Elida Mustikaningtyas, Sri Herawati, Achmad C Romdhoni
O24 Epstein-Barr virus serological profiles of nasopharyngeal carcinoma - A tribute to Werner Henle
Mingfang Ji, YaruiXu, Weimin Cheng, ShengxiangGe, Fugui Li, M. H. Ng
O25 Targeting the apoptosis pathway using combination TLR3 agonist with anti-survivin molecule (YM-155) in nasopharyngeal carcinoma
Louise SY Tan, Benjamin Wong, CM Lim
O26 The resistance mechanism of nasopharyngeal cancer stem cells to cisplatin through expression of CD44, Hsp70, p53 (wild type), Oct-4, and ß-catenin encoded-genes
Achmad C Romdhoni, Fedik A. Rantam, Widodo Ario Kentjono
P1 Prevalence of nasopharyngeal carcinoma patients at Departement of Otorhinolaringology-Head and Neck Surgery, Dr. Hasan Sadikin general hospital, Bandung, Indonesia in 2010-2014
Deasy Z Madani, Nur Akbar, Agung Dinasti Permana
P2 Case report on pediatric nasopharyngeal carcinoma at Dr. Sardjito Hospital, Yogyakarta
Camelia Herdini, Sagung Rai Indrasari, Jajah Fachiroh, Dwi Hartati, T. Baning Rahayudjati
P3 Report on loco regionally advanced nasopharyngeal cancer patients treated with induction chemotherapy followed by concurrent chemo-radiation therapy
Iswandi Darwis, Susanna Hilda Hutajulu, Bambang Hariwiyanto, Wigati Dhamiyati, Ibnu Purwanto, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Johan Kurnianda
P4 Sex and age differences in the survival of patients with nasopharyngeal carcinoma
Sindhu Wisesa, Mardiah Suci Hardianti, Susanna Hilda Hutajulu, Kartika Widayati Taroeno-Harijadi, Ibnu Purwanto, Camelia Herdini, Wigati Dhamiyati, Johan Kurnianda
P5 Impact of delayed diagnosis and delayed therapy in the treatment outcome of patients with nasopharyngeal carcinoma
Khoirul Anwar, Susanna Hilda Hutajulu, Sagung Rai Indrasari, Sri Retna Dwidanarti, Ibnu Purwanto, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Johan Kurnianda
P6 Anaysis of pretreatment anemia in nasopharyngeal cancer patients undergoing neoadjuvant therapy
Dominicus Wendhy Pramana, Susanna Hilda Hutajulu, Bambang Hariwiyanto, Wigati Dhamiyati, Ibnu Purwanto, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Johan Kurnianda
P7 Results of treatment with neoadjuvant cisplatin-5FU in locally advanced nasopharyngeal carcinoma: a local experience
Diah Ari Safitri, Susanna Hilda Hutajulu, Camelia Herdini, Sri Retna Dwi Danarti, Ibnu Purwanto, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Johan Kurnianda
P8 Geriatrics with nasopharyngeal cancer
Suryo A Taroeno, Sindhu Wisesa, Kartika Widayati Taroeno-Hariadi, Ibnu Purwanto, Bambang Hariwiyanto, Wigati Dhamiyati, Johan Kurnianda
P9 Correlation of lymphocyte to monocyte and neutrophil to lymphocyte ratio to the response of cisplatin chemoradiotheraphy in locally advance nasopharyngeal carcinoma
I. Wijaya, A. Oehadian, D. Prasetya
P10 Prediction of nasopharyngeal carcinoma risk by Epstein-Barr virus seromarkers and environmental co-factors: the gene-environment interaction study on nasopharyngeal carcinoma in Taiwan
Wan-Lun Hsu, Yin-Chu Chien, Kelly J Yu, Cheng-Ping Wang, Ching-Yuan Lin, Yung-An Tsou, Yi-Shing Leu, Li-Jen Liao, Yen-Liang Chang191,192, Jenq-Yuh Ko, Chun-Hun Hua, Ming-Shiang Wu, Chu-Hsing Kate Hsiao, Jehn-Chuan Lee, Ming-Hsui Tsai, Skye Hung-Chun Cheng, Pei-Jen Lou, Allan Hildesheim, Chien-Jen Chen
P11 Non-viral risk factors for nasopharyngeal carcinoma in West Sumatra, Indonesia
Sukri Rahman, Bestari J. Budiman, Novialdi, Rahmadona, Dewi Yuri Lestari
P12 New prototype Vidas EBV IgA quick: performance on Chinese and Moroccan populations
C. Yin, A. Foussadier, E. Blein, C. Chen, N. Bournet Ammour, M. Khiatti, S. Cao
P13 The expression of EBV-LMP1 and VEGF as predictors and plasma EBV-DNA levels as early marker of distant metastasis after therapy in nasopharyngeal cancer
Dewi Syafriyetti Soeis Marzaini
P14 Characteristics and factors influencing subjects refusal for blood samples retrieval: lesson from NPC case control study in Yogyakarta – Indonesia
Dwi Hartati, Baning Rahayujati, Camelia Herdini, Jajah Fachiroh
P15 Expression of microRNA BART-7-3p and mRNA PTEN on blood plasma of patients with nasopharyngeal carcinoma
L. Gunawan, S. Mubarika Haryana, A. Surono, C. Herawati
P16 IgA response to native early antigen (IgA-EAext) of Epstein-Barr virus (EBV) in healthy population and nasopharyngeal carcinoma (NPC) patients: the potential for diagnosis and screening tools
Michael Hartono, Jajah Fachiroh, Umi Intansari, Dewi Kartikawati Paramita
P17 IgA responses against Epstein-Barr Virus Early Antigen (EBV-EA) peptides as potential candidates of nasopharyngeal carcinoma detection marker
Akmal Akbar, Jajah Fachiroh, Dewi Kartikawati Paramita
P18 Association between smoking habit and IgA-EBV titer among healthy individuals in Yogyakarta, Indonesia
Benny Hermawan, T Baning Rahayudjati, Dewi K Paramita, Jajah Fachiroh
P19 Epstein-Barr virus IgA titer comparison of healthy non-family individuals and healthy first degree family of NPV patients
Gabriella Argy, Jajah Fachiroh, Dewi Kartikawati Paramita, Susanna Hilda Hutajulu
P20 Identification of EBV Early Antigen (EA) derived peptides for NPC diagnosis
Theodora Caroline Sihotang, Jajah Fachiroh, Umi Intansari, Dewi Kartikawati Paramita
P21 Host-pathogen study: relative expression of mRNA BRLF1 Epstein-Barr virus as a potential biomarker for tumor progressivity and polymorphisms of TCRBC and TCRGC2 host genes related to genetic susceptibility on nasopharyngeal carcinoma
Daniel Joko Wahyono, Purnomo Soeharso, Dwi Anita Suryandari, Lisnawati, Zanil Musa, Bambang Hermani
P22 In vitro efficacy of silvestrol and episilvestrol, isolated from Borneo, on nasopharyngeal carcinoma, a major cancer in Borneo
Maelinda Daker, Yeo Jiun Tzen, Norhasimah Bakar, Asma’ Saiyidatina Aishah Abdul Rahman, Munirah Ahmad, Yeo Tiong Chia, Alan Khoo Soo Beng
P23 The expression of mir-141 in patients with nasopharyngeal cancer
Widyandani Sasikirana, Tirta Wardana, Muhammad Radifar, Cita Herawati, Agus Surono, Sofia Mubarika Haryana
doi:10.1186/s12919-016-0001-5
PMCID: PMC4896251
2.  Complete Genome Sequence of the Grouper Iridovirus and Comparison of Genomic Organization with Those of Other Iridoviruses 
Journal of Virology  2005;79(4):2010-2023.
The complete DNA sequence of grouper iridovirus (GIV) was determined using a whole-genome shotgun approach on virion DNA. The circular form genome was 139,793 bp in length with a 49% G+C content. It contained 120 predicted open reading frames (ORFs) with coding capacities ranging from 62 to 1,268 amino acids. A total of 21% (25 of 120) of GIV ORFs are conserved in the other five sequenced iridovirus genomes, including DNA replication, transcription, nucleotide metabolism, protein modification, viral structure, and virus-host interaction genes. The whole-genome nucleotide pairwise comparison showed that GIV virus was partially colinear with counterparts of previously sequenced ranaviruses (ATV and TFV). Besides, sequence analysis revealed that GIV possesses several unique features which are different from those of other complete sequenced iridovirus genomes: (i) GIV is the first ranavirus-like virus which has been sequenced completely and which infects fish other than amphibians, (ii) GIV is the only vertebrate iridovirus without CpG sequence methylation and lacking DNA methyltransferase, (iii) GIV contains a purine nucleoside phosphorylase gene which is not found in other iridoviruses or in any other viruses, (iv) GIV contains 17 sets of repeat sequence, with basic unit sizes ranging from 9 to 63 bp, dispersed throughout the whole genome. These distinctive features of GIV further extend our understanding of molecular events taking place between ranavirus and its hosts and the iridovirus evolution.
doi:10.1128/JVI.79.4.2010-2023.2005
PMCID: PMC546566  PMID: 15681403
4.  Tequila Regulates Insulin-Like Signaling and Extends Life Span in Drosophila melanogaster  
The aging process is a universal phenomenon shared by all living organisms. The identification of longevity genes is important in that the study of these genes is likely to yield significant insights into human senescence. In this study, we have identified Tequila as a novel candidate gene involved in the regulation of longevity in Drosophila melanogaster. We have found that a hypomorphic mutation of Tequila (Teq f01792), as well as cell-specific downregulation of Tequila in insulin-producing neurons of the fly, significantly extends life span. Tequila deficiency–induced life-span extension is likely to be associated with reduced insulin-like signaling, because Tequila mutant flies display several common phenotypes of insulin dysregulation, including reduced circulating Drosophila insulin-like peptide 2 (Dilp2), reduced Akt phosphorylation, reduced body size, and altered glucose homeostasis. These observations suggest that Tequila may confer life-span extension by acting as a modulator of Drosophila insulin-like signaling.
doi:10.1093/gerona/glv094
PMCID: PMC4675830  PMID: 26265729
Aging; Longevity; Neurotrypsin; Glucose homeostasis
5.  Management of Medical Technology under the New Medical Policy Background in China 
Chinese Medical Journal  2016;129(22):2745-2748.
doi:10.4103/0366-6999.193453
PMCID: PMC5126168  PMID: 27824009
Admission Approval; Medical Technology; Medical Technology Assessment; New Policy Background; Procedural Supervision
6.  Detection of venous needle dislodgement during haemodialysis using fractional order shape index ratio and fuzzy colour relation analysis 
Healthcare Technology Letters  2015;2(6):149-155.
Venous needle dislodgement (VND) is a life-threatening complication during haemodialysis (HD) treatment. When VND occurs, it only takes a few minutes for blood loss in an adult patient. According to the ANNA (American Nephrology Nurses’ Association) VND survey reports, VND is a concerning issue for the nephrology nurses/staff and patients. To ensure HD care and an effective treatment environment, this Letter proposes a combination of fractional order shape index ratio (SIR) and fuzzy colour relation analysis (CRA) to detect VND. If the venous needle drops out, clinical examinations show that both heart pulses and pressure wave variations have a low correlation at the venous anatomic site. Therefore, fractional order SIR is used to quantify the differences in transverse vibration pressures (TVPs) between the normal condition and meter reading. Linear regression shows that the fractional order SIR has a high correlation with the TVP variation. Fuzzy CRA is designed in a simple and visual message manner to identify the risk levels. A worst-case study demonstrated that the proposed model can be used for VND detection in clinical applications.
doi:10.1049/htl.2015.0022
PMCID: PMC4678437  PMID: 26713159
cardiology; regression analysis; risk analysis; blood pressure measurement; patient treatment; patient monitoring; risk level; TVP variation; linear regression; transverse vibration pressure; venous anatomic site; heart pressure wave variation; heart pulse variation; haemodialysis care; blood loss; haemodialysis treatment; colour relation analysis; fuzzy CRA; shape index ratio; fractional order SIR; VND detection; venous needle dislodgement
7.  Sequential therapy for 10 days versus triple therapy for 14 days in the eradication of Helicobacter pylori in the community and hospital populations: a randomised trial 
Gut  2015;65(11):1784-1792.
Objective
Significant heterogeneity was observed in previous trials that assessed the efficacies of sequential therapy for 10 days (S10) versus triple therapy for 14 days (T14) in the first-line treatment of Helicobacter pylori. We aimed to compare the efficacy of S10 and T14 and assess the factors affecting their efficacies.
Design
We conducted this open-label randomised multicentre trial in eight hospitals and one community in Taiwan. 1300 adult subjects with H pylori infection naïve to treatment were randomised (1:1) to receive S10 (lansoprazole and amoxicillin for the first 5 days, followed by lansoprazole, clarithromycin and metronidazole for another 5 days) or T14 (lansoprazole, amoxicillin and clarithromycin for 14 days). All drugs were given twice daily. Successful eradication was defined as negative 13C-urea breath test at least 6 weeks after treatment. Our primary outcome was the eradication rate by intention-to-treat (ITT) and per-protocol (PP) analyses. Antibiotic resistance was determined by agar dilution test.
Results
The eradication rates of S10 and T14 were 87.2% (567/650, 95% CI 84.4% to 89.6%) and 85.7% (557/650, 95% CI 82.8% to 88.2%) in the ITT analysis, respectively, and were 91.6% (556/607, 95% CI 89.1% to 93.4%) and 91.0% (548/602, 95% CI 88.5% to 93.1%) in the PP analysis, respectively. There were no differences in compliance or adverse effects. The eradication rates in strains susceptible and resistant to clarithromycin were 90.7% and 62.2%, respectively, for S10, and were 91.5% and 44.4%, respectively, for T14. The efficacy of T14, but not S10, was affected by CYP2C19 polymorphism.
Conclusions
S10 was not superior to T14 in areas with low clarithromycin resistance.
Trial registration number
NCT01607918.
doi:10.1136/gutjnl-2015-310142
PMCID: PMC5099199  PMID: 26338825
HELICOBACTER PYLORI - TREATMENT; ANTIBIOTIC THERAPY
8.  Prevalence and related factors of psychological distress among cancer inpatients using routine Distress Thermometer and Chinese Health Questionnaire screening 
Background
Clinical practice guidelines suggest routine screening for distress among cancer patients for immediate early psychiatric care. However, previous studies focusing on routine screening for psychological distress among cancer inpatients in Taiwan are scant. Thus, the aim of this study was to evaluate the prevalence and related factors of psychological distress and mental illness among cancer inpatients in Taiwan.
Patients and methods
This study was conducted as a retrospective chart review in a general hospital in southern Taiwan. Cancer inpatients were regularly screened by nursing staff using the Distress Thermometer and the 12-item Chinese Health Questionnaire. Positive screening results on either instrument were followed by a non-commanded referral to psychiatrists for clinical psychiatric diagnosis and treatment.
Results
Of the 810 participants in this study, 179 (22.1%) were recognized as having psychological distress. Younger age (odds ratio [OR] =1.82), having head and neck cancer (OR =2.43), and having not received chemotherapy (OR =1.58) were significantly related to psychological distress. Among the 56 patients (31.3%) with psychological distress who were referred to psychiatrists, the most common mental illness was adjustment disorder (n=22, 39.2%), followed by major depressive disorder (n=13, 23.2%), depressive disorder not otherwise specified (n=6, 10.7%), and anxiety disorder not otherwise specified (n=4, 7.1%).
Conclusion
Our study indicated that cancer inpatients with psychological distress were more likely to be younger in age, have head and neck cancer, and have not received chemotherapy. The most common psychiatric disorder was adjustment disorder. Early detection of psychological distress and prompt psychiatric consultation and management are very important for cancer inpatients.
doi:10.2147/NDT.S118667
PMCID: PMC5087777  PMID: 27822049
psychological distress; cancer inpatients; prevalence; related factors; Distress Thermometer; Chinese Health Questionnaire
9.  Submergence Causes Similar Carbohydrate Starvation but Faster Post-Stress Recovery than Darkness in Alternanthera philoxeroides Plants 
PLoS ONE  2016;11(10):e0165193.
Carbon assimilation by submerged plants is greatly reduced due to low light levels. It is hypothesized that submergence reduces carbohydrate contents and that plants recover from submergence in the same way as darkness-treated plants. To test this hypothesis, the responses of plants to submergence and darkness were studied and compared. Plants of a submergence-tolerant species, Alternanthera philoxeroides, were exposed to well drained and illuminated conditions, complete submergence conditions or darkness conditions followed by a recovery growth period in a controlled experiment. The biomass maintenance and accumulation, carbohydrate content dynamics and respiration rate in the plants were assessed to quantify the carbohydrate utilization rate and regrowth. The submerged plants maintained higher chlorophyll contents, more green leaf tissue and more biomass; recovered more quickly; and accumulated more carbohydrates and biomass than darkness-treated plants. The respiration rate was continuously reduced in the same pattern under both stress conditions but was maintained at a significantly lower level in the submerged plants; the total soluble sugar and total fructan contents were decreased at approximately the same rate of decrease, reaching similar low levels, in the two stress treatments. The A. philoxeroides plants were more tolerant of submergence than darkness. The faster recovery of desubmerged plants could not be explained by the similar carbohydrate contents at the start of recovery. Other types of carbon reserves besides carbohydrates or other mechanisms such as higher post-stress photosynthetic performance might be involved.
doi:10.1371/journal.pone.0165193
PMCID: PMC5077152  PMID: 27776170
10.  Quantitative analysis of echogenicity for patients with thyroid nodules 
Scientific Reports  2016;6:35632.
Hypoechogenicity has been described qualitatively and is potentially subject to intra- and inter-observer variability. The aim of this study was to clarify whether quantitative echoic indexes (EIs) are useful for the detection of malignant thyroid nodules. Overall, 333 participants with 411 nodules were included in the final analysis. Quantification of echogenicity was performed using commercial software (AmCAD-UT; AmCad BioMed, Taiwan). The coordinates of three defined regions, the nodule, thyroid parenchyma, and strap muscle regions, were recorded in the database separately for subsequent analysis. And the results showed that ultrasound echogenicity (US-E), as assessed by clinicians, defined hypoechogenicity as an independent factor for malignancy. The EI, adjusted EI (EIN-T; EIN-M) and automatic EI(N-R)/R values between benign and malignant nodules were all significantly different, with lower values for malignant nodules. All of the EIs showed similar percentages of sensitivity and specificity and had better accuracies than US-E. In conclusion, the proposed quantitative EI seems more promising to constitute an important advancement than the conventional qualitative US-E in allowing for a more reliable distinction between benign and malignant thyroid nodules.
doi:10.1038/srep35632
PMCID: PMC5071905  PMID: 27762299
11.  Time-Lagging Interplay Effect and Excess Risk of Meteorological/Mosquito Parameters and Petrochemical Gas Explosion on Dengue Incidence 
Scientific Reports  2016;6:35028.
In Kaohsiung, a metropolitan city in Taiwan at high risk of dengue epidemic, weather factors combined with an accidental petrochemical gas explosion (PGE) may affect mosquito‒human dynamics in 2014. Generalized estimating equations with lagged-time Poisson regression analyses were used to evaluate the effect of meteorological/mosquito parameters and PGE on dengue incidences (2000–2014) in Kaohsiung. Increased minimum temperatures rendered a 2- and 3-month lagging interactive effect on higher dengue risks, and higher rainfall exhibited a 1- and 2-month lagging interplay effect on lower risks (interaction, P ≤ 0.001). The dengue risk was significantly higher than that in a large-scale outbreak year (2002) from week 5 after PGE accident in 2014 (2.9‒8.3-fold for weeks 5‒22). The greatest cross-correlation of dengue incidences in the PGE-affected and PGE-neighboring districts was identified at weeks 1 after the PGE (rs = 0.956, P < 0.001). Compared with the reference years, the combined effect of minimum temperature, rainfall, and PGE accounted for 75.1% of excess dengue risk in 2014. In conclusion, time-lagging interplay effects from minimum temperature and rainfall may be respectively associated with early and near environments facilitating dengue transmission. Events that interact with weather and influence mosquito‒human dynamics, such as PGEs, should not be ignored in dengue prevention and control.
doi:10.1038/srep35028
PMCID: PMC5062066  PMID: 27733774
12.  Post-inhaled corticosteroid pulmonary tuberculosis and pneumonia increases lung cancer in patients with COPD 
BMC Cancer  2016;16:778.
Background
Inhaled corticosteroids (ICS) have been associated with decreased lung cancer risk. However, they have been associated with pulmonary infections (tuberculosis [TB] and pneumonia) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). TB and pneumonia have increased lung cancer risk. The association between post-ICS pulmonary infections and lung cancer remains unclear.
Methods
We conducted a retrospective cohort study from 2003 to 2010 using the Taiwan National Health Insurance Research Database. Among the 1,089,955 patients with COPD, we identified 8813 new users of ICS prescribed for a period of 3 months or more and 35,252 non-ICS users who were randomly matched for sex, age and date of ICS use from 2003 to 2005. Cox proportional hazard regression was used to estimate the hazard ratio (HR) of pulmonary infections in patients with/without ICS use.
Results
The HRs for lung cancer in ICS users with sequential lung infections were as follows; 2.42 (95 % confidence interval [CI], 1.28–4.58) for individuals with TB, 2.37 (95 % CI, 1.01–5.54) for TB and pneumonia, and 1.17(95 % CI, 0.69–1.98) for those with pneumonia. For non-ICS users with pulmonary infections, the HRs were 1.68 (95 % CI, 0.78–3.65) for individual with TB and pneumonia, 1.42 (95 % CI, 0.89–2.26) for TB, and 0.95 (95 % CI, 0.62–1.46) for individuals with pneumonia.
Conclusions
COPD patients with TB /or pneumonia who used ICS had increased risk of lung cancer. Because the overall prognosis of lung cancer remains poor, screening tests are recommended for patients with these conditions.
doi:10.1186/s12885-016-2838-4
PMCID: PMC5057453  PMID: 27724847
Chronic obstructive pulmonary disease; Inhaled corticosteroid; Pneumonia; Tuberculosis
13.  From biportal to uniportal video-assisted thoracoscopic anatomical lung resection 
Medicine  2016;95(40):e5097.
Abstract
Our study sought to review our experience from biportal to uniportal video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) major lung resection. Lessons we learned from the evolution regarding technical aspects were also discussed.
We retrospectively reviewed patients who underwent VATS lobectomy or segmentectomies in Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital, Chia-Yi, Taiwan, during January 2012 and December 2014. Patient clinical profiles, surgical indications and procedures, postoperative course, and oncological parameters were analyzed and compared between the biportal and uniportal groups.
A total of 121 patients were enrolled in this study with median follow-up of 19.5 ± 11.6 months for all patients and 22.5 ± 11.5 months for primary lung cancer patients. Operation time (146.1 ± 31.9–158.7 ± 40.5 minutes; P = 0.077), chest drainage time (3.8 ± 3.3–4.4 ± 2.4 days; P = 0.309), conversion to thoracotomy rate (2.2%–2.6%; P = 0.889), and complication rate (15.6%–19.7%; P = 0.564) were equal between the groups, whereas blood loss (96.7 ± 193.2–263.6 ± 367; P = 0.006) was lower in the uniportal group. For lung cancer cases, there were no statistical differences in the histology, cancer staging, mediastinal lymph node dissection stations, numbers of dissected N1, N2, and overall lymph nodes between uniportal and biportal groups.
Our preliminary data showed that uniportal VATS anatomical lung resection is as feasible, equally safe, and of comparative oncological clearance efficacy to biportal VATS.
doi:10.1097/MD.0000000000005097
PMCID: PMC5059092  PMID: 27749589
biport; lobectomy; segmentectomy; single-port; uniport; video-assisted thoracoscopic surgery
14.  Visceral Leishmaniasis in China: an Endemic Disease under Control 
Clinical Microbiology Reviews  2015;28(4):987-1004.
SUMMARY
Visceral leishmaniasis (VL) caused by Leishmania spp. is an important vector-borne and largely zoonotic disease. In China, three epidemiological types of VL have been described: anthroponotic VL (AVL), mountain-type zoonotic VL (MT-ZVL), and desert-type ZVL (DT-ZVL). These are transmitted by four different sand fly species: Phlebotomus chinensis, P. longiductus, P. wui, and P. alexandri. In 1951, a detailed survey of VL showed that it was rampant in the vast rural areas west, northwest, and north of the Yangtze River. Control programs were designed and implemented stringently by the government at all administrative levels, resulting in elimination of the disease from most areas of endemicity, except the western and northwestern regions. The control programs consisted of (i) diagnosis and chemotherapy of patients, (ii) identification, isolation, and disposal of infected dogs, and (iii) residual insecticide indoor spraying for vector control. The success of the control programs is attributable to massive and effective mobilization of the general public and health workers to the cause. Nationally, the annual incidence is now very low, i.e., only 0.03/100,000 according to the available 2011 official record. The overwhelming majority of cases are reported from sites of endemicity in the western and northwestern regions. Here, we describe in some depth and breadth the current status of epidemiology, diagnosis, treatment, and prevention of the disease, with particular reference to the control programs. Pertinent information has been assembled from scattered literature of the past decades in different languages that are not readily accessible to the scientific community. The information provided constitutes an integral part of our knowledge on leishmaniasis in the global context and will be of special value to those interested in control programs.
doi:10.1128/CMR.00080-14
PMCID: PMC4575399  PMID: 26354822
15.  Losartan reduces ensuing chronic kidney disease and mortality after acute kidney injury 
Scientific Reports  2016;6:34265.
Acute kidney injury (AKI) is an important risk factor for incident chronic kidney disease (CKD). Clinical studies disclose that ensuing CKD progresses after functional recovery from AKI, but the underlying mechanisms remain illusive. Using a murine model representing AKI-CKD continuum, we show angiotensin II type 1a (AT1a) receptor signaling as one of the underlying mechanisms. Male adult CD-1 mice presented severe AKI with 20% mortality within 2 weeks after right nephrectomy and left renal ischemia-reperfusion injury. Despite functional recovery, focal tubular atrophy, interstitial cell infiltration and fibrosis, upregulation of genes encoding angiotensinogen and AT1a receptor were shown in kidneys 4 weeks after AKI. Thereafter mice manifested increase of blood pressure, albuminuria and azotemia progressively. Drinking water with or without losartan or hydralazine was administered to mice from 4 weeks after AKI. Increase of mortality, blood pressure, albuminuria, azotemia and kidney fibrosis was noted in mice with vehicle administration during the 5-month experimental period. On the contrary, these parameters in mice with losartan administration were reduced to the levels shown in control group. Hydralazine did not provide similar beneficial effect though blood pressure was controlled. These findings demonstrate that losartan can reduce ensuing CKD and mortality after functional recovery from AKI.
doi:10.1038/srep34265
PMCID: PMC5039710  PMID: 27677327
16.  Traumatic Brain Injury and Substance Related Disorder: A 10-Year Nationwide Cohort Study in Taiwan 
Neural Plasticity  2016;2016:8030676.
Whether traumatic brain injury (TBI) is causally related to substance related disorder (SRD) is still debatable, especially in persons with no history of mental disorders at the time of injury. This study analyzed data in the Taiwan National Health Insurance Research Database for 19,109 patients aged ≥18 years who had been diagnosed with TBI during 2000–2010. An additional 19,109 randomly selected age and gender matched patients without TBI (1 : 1 ratio) were enrolled in the control group. The relationship between TBI and SRD was estimated with Cox proportional hazard regression models. During the follow-up period, SRD developed in 340 patients in the TBI group and in 118 patients in the control group. After controlling for covariates, the overall incidence of SRD was 3.62-fold higher in the TBI group compared to the control group. Additionally, patients in the severe TBI subgroup were 9.01 times more likely to have SRD compared to controls. Notably, patients in the TBI group were prone to alcohol related disorders. The data in this study indicate that TBI is significantly associated with the subsequent risk of SRD. Physicians treating patients with TBI should be alert to this association to prevent the occurrence of adverse events.
doi:10.1155/2016/8030676
PMCID: PMC5059606  PMID: 27774322
17.  Role of Cilostazol Therapy in Hemodialysis Patients with Asymptomatic Peripheral Arterial Disease: A Retrospective Cohort Study 
BioMed Research International  2016;2016:8236903.
Background. Peripheral arterial disease (PAD) and its relevant complications are more common in hemodialysis (HD) patients, while the evidence regarding antiplatelet therapy in CKD patients is scarce. We retrospectively analyzed the efficacy of cilostazol on outcomes in HD patients with asymptomatic PAD (aPAD). Methods. This cohort study enrolled 217 HD patients (median follow-up time: 5.75 years). Associations between cilostazol use and the outcomes were evaluated by time-dependent Cox regression analysis. Results. During follow-up, 39.5% (47/119) patients used cilostazol for aPAD and 31.8% (69/217) patients died. Cilostazol users had significantly lower CVD and all-cause mortalities (adjusted HR [95% CI]: 0.11 [0.03, 0.51] and 0.2 [0.08, 0.52]) than nonusers. Both death risks were nonsignificantly higher in cilostazol users than in HD patients without aPAD. The unadjusted and adjusted HR [95% CI] of CVD death risk were 0.4 [0.07, 2.12] and 0.14 [0.02, 0.8] for patients with aPAD during follow-up and were 0.74 [0.16, 3.36] and 0.19 [0.04, 0.93] for those with aPAD at initial. Conclusions. In HD patients with aPAD, lower CVD and all-cause mortality rates were observed in low-dose cilostazol user. Further evidences from large-scale prospective study and randomization trial are desired to confirm the effect of cilostazol.
doi:10.1155/2016/8236903
PMCID: PMC5055930  PMID: 27747241
18.  Helitron-like transposons contributed to the mating system transition from out-crossing to self-fertilizing in polyploid Brassica napus L. 
Scientific Reports  2016;6:33785.
The mating system transition in polyploid Brassica napus (AACC) from out-crossing to selfing is a typical trait to differentiate it from their diploid progenitors. Elucidating the mechanism of mating system transition has profound consequences for understanding the speciation and evolution in B. napus. Functional complementation experiment has shown that the insertion of 3.6 kb into the promoter of self-incompatibility male determining gene, BnSP11-1 leads to its loss of function in B. napus. The inserted fragment was found to be a non-autonomous Helitron transposon. Further analysis showed that the inserted 3.6 kb non-autonomous Helitron transposon was widely distributed in B. napus accessions which contain the S haplotype BnS-1. Through promoter deletion analysis, an enhancer and a putative cis-regulatory element (TTCTA) that were required for spatio-temporal specific expression of BnSP11-1 were identified, and both might be disrupted by the insertion of Helitron transposon. We suggested that the insertion of Helitron transposons in the promoter of BnSP11-1 gene had altered the mating system and might facilitated the speciation of B. napus. Our findings have profound consequences for understanding the self-compatibility in B. napus as well as for the trait variations during evolutionary process of plant polyploidization.
doi:10.1038/srep33785
PMCID: PMC5030654  PMID: 27650318
19.  Tanshinone IIA Modulates Low Density Lipoprotein Uptake via Down-Regulation of PCSK9 Gene Expression in HepG2 Cells 
PLoS ONE  2016;11(9):e0162414.
Tanshinone IIA, one of the most pharmacologically bioactive phytochemicals isolated from Salvia miltiorrhiza Bunge, possesses several biological activities such as anti-inflammation, anti-cancer, neuroprotection and hypolipidemic activities. In this study, we aim to investigate the hypocholesterolemic effect of tanshinone IIA in hepatic cells. We demonstrated that tanshinone IIA significantly increased the amount of low-density lipoprotein receptor (LDLR) and LDL uptake activity in HepG2 cells at the post-transcriptional regulation. We further demonstrated that tanshinone IIA inhibited the expression of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) mRNA and mature protein, which may lead to an increase the cell-surface LDLR in hepatic cells. We further identified a regulatory DNA element involved in the tanshinone IIA-mediated PCSK9 down-regulation, which is located between the -411 and -336 positions of the PCSK9 promoter. Moreover, we found that tanshinone IIA markedly increased the nuclear forkhead box O3a (FoxO3a) level, enhanced FoxO3a/PCSK9 promoter complexes formation and decreased the PCSK9 promoter binding capacity of hepatocyte nuclear factor 1α (HNF-1α), resulting in suppression of PCSK9 gene expression. Finally, we found that the statin-induced PCSK9 overexpression was attenuated and the LDLR activity was elevated in a synergic manner by combination of tanshinone IIA treatment in HepG2 cells. Overall, our results reveal that the tanshinone IIA modulates LDLR level and activity via down-regulation of PCSK9 expression in hepatic cells. Our current findings provide a molecular basis of tanshinone IIA to develop PCSK9 inhibitors for cholesterol management.
doi:10.1371/journal.pone.0162414
PMCID: PMC5019481  PMID: 27617748
20.  Cleome rutidosperma and Euphorbia thymifolia Suppress Inflammatory Response via Upregulation of Phase II Enzymes and Modulation of NF-κB and JNK Activation in LPS-Stimulated BV2 Microglia 
Cleome rutidosperma DC. and Euphorbia thymifolia L. are herbal medicines used in traditional Indian and Chinese medicine to treat various illnesses. Reports document that they have antioxidant and anti-inflammatory activities; nonetheless, the molecular mechanisms involved in their anti-inflammatory actions have not yet been elucidated. The anti-neuroinflammatory activities and underlying mechanisms of ethanol extracts of Cleome rutidosperma (CR) and Euphorbia thymifolia (ET) were studied using lipopolysaccharide (LPS)-stimulated microglial cell line BV2. The morphology changes and production of pro-inflammatory mediators were assayed. Gene expression of inflammatory genes such as inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenase (COX)-2, interleukin (IL)-1β, and CC chemokine ligand (CCL)-2, as well as phase II enzymes such as heme oxygenase (HO)-1, the modifier subunit of glutamate cysteine ligase (GCLM) and NAD(P)H quinone dehydrogenase 1 (NQO1), were further investigated using reverse transcription quantitative-PCR (RT-Q-PCR) and Western blotting. The effects of CR and ET on mitogen activated protein kinases (MAPKs) and nuclear factor (NF)-κB signaling pathways were examined using Western blotting and specific inhibitors. CR and ET suppressed BV2 activation, down-regulated iNOS and COX-2 expression and inhibited nitric oxide (NO) overproduction without affecting cell viability. They reduced LPS-mediated tumor necrosis factor (TNF) and IL-6 production, attenuated IL-1β and CCL2 expression, but upregulated HO-1, GCLM and NQO1 expression. They also inhibited p65 NF-κB phosphorylation and modulated Jun-N terminal kinase (JNK) activation in BV2 cells. SP600125, the JNK inhibitor, significantly augmented the anti-IL-6 activity of ET. NF-κB inhibitor, Bay 11-7082, enhanced the anti-IL-6 effects of both CR and ET. Znpp, a competitive inhibitor of HO-1, attenuated the anti-NO effects of CR and ET. Our results show that CR and ET exhibit anti-neuroinflammatory activities by inhibiting pro-inflammatory mediator expression and production, upregulating HO-1, GCLM and NQO1, blocking NF-κB and modulating JNK signaling pathways. They may offer therapeutic potential for suppressing overactivated microglia and alleviating neurodegeneration.
doi:10.3390/ijms17091420
PMCID: PMC5037699  PMID: 27618898
Cleome rutidosperma; Euphorbia thymifolia; microglial cells; HO-1; JNK; NF-κB
21.  Kinematic and EMG Responses to Pelvis and Leg Assistance Force during Treadmill Walking in Children with Cerebral Palsy 
Neural Plasticity  2016;2016:5020348.
Treadmill training has been used for improving locomotor function in children with cerebral palsy (CP), but the functional gains are relatively small, suggesting a need to improve current paradigms. The understanding of the kinematic and EMG responses to forces applied to the body of subjects during treadmill walking is crucial for improving current paradigms. The objective of this study was to determine the kinematics and EMG responses to the pelvis and/or leg assistance force. Ten children with spastic CP were recruited to participate in this study. A controlled assistance force was applied to the pelvis and/or legs during stance and swing phase of gait through a custom designed robotic system during walking. Muscle activities and spatial-temporal gait parameters were measured at different loading conditions during walking. In addition, the spatial-temporal gait parameters during overground walking before and after treadmill training were also collected. Applying pelvis assistance improved step height and applying leg assistance improved step length during walking, but applying leg assistance also reduced muscle activation of ankle flexor during the swing phase of gait. In addition, step length and self-selected walking speed significantly improved after one session of treadmill training with combined pelvis and leg assistance.
doi:10.1155/2016/5020348
PMCID: PMC5019900  PMID: 27651955
22.  Increased migraine risk in osteoporosis patients: a nationwide population-based study 
SpringerPlus  2016;5(1):1378.
Background
Osteoporosis and migraine are both important public health problems and may have overlapping pathophysiological mechanisms. The aim of this study was to use a Taiwanese population-based dataset to assess migraine risk in osteoporosis patients.
Methods
The Taiwan National Health Insurance Research Database was used to analyse data for 40,672 patients aged ≥20 years who had been diagnosed with osteoporosis during 1996–2010. An additional 40,672 age-matched patients without osteoporosis were randomly selected as the non-osteoporosis group. The relationship between osteoporosis and migraine risk was estimated using Cox proportional hazard regression models.
Results
During the follow-up period, 1110 patients with osteoporosis and 750 patients without osteoporosis developed migraine. After controlling for covariates, the overall incidence of migraine was 1.37-fold higher in the osteoporosis group than in the non-osteoporosis group (3.72 vs. 1.24 per 1000 person-years, respectively). Migraine risk factors included high Charlson Comorbidity Index score, female gender, hypertension, depression, asthma, allergic rhinitis, obesity, and tobacco use disorder.
Conclusions
Our results indicate that patients with a history of osteoporosis had a higher risk of migraine.
doi:10.1186/s40064-016-3090-8
PMCID: PMC4993742  PMID: 27610297
Osteoporosis; Migraine; Nationwide population-based study
23.  Accuracy of self-reported height, weight, and waist circumference in a general adult Chinese population 
Background
Self-reported height, weight, and waist circumference (WC) are widely used to estimate the prevalence of obesity, which has been increasing rapidly in China, but there is limited evidence for the accuracy of self-reported data and the determinants of self-report bias among the general adult Chinese population.
Methods
Using a multi-stage cluster sampling method, 8399 residents aged 18 or above were interviewed in the Jiangsu Province of China. Information on self-reported height, weight, and WC, together with information on demographic factors and lifestyle behaviors, were collected through structured face-to-face interviews. Anthropometrics were measured by trained staff according to a standard protocol.
Results
Self-reported height was overreported by a mean of 1.1 cm (95 % confidence interval [CI]: 1.0 to 1.2). Self-reported weight, body mass index (BMI), and WC were underreported by −0.1 kg (95 % CI: −0.2 to 0.0), −0.4 kg/m2 (95 % CI: −0.5 to −0.3) and −1.5 cm (95 % CI: −1.7 to −1.3) respectively. Sex, age group, location, education, weight status, fruit/vegetable intake, and smoking significantly affected the extent of self-report bias. According to the self-reported data, 25.5 % of obese people were misclassified into lower BMI categories and 8.7 % of people with elevated WC were misclassified as normal. Besides the accuracy, the distribution of BMI and WC and their cut-off point standards for obesity of a population affected the proportion of obesity misclassification.
Conclusion
Amongst a general population of Chinese adults, there was rather high proportion of obesity misclassification using self-reported weight, height, and WC data. Self-reported anthropometrics are biased and misleading. Objective measurements are recommended.
doi:10.1186/s12963-016-0099-8
PMCID: PMC4982322  PMID: 27524941
Accuracy; Adults; Body height; Body mass index (BMI); Body weight; Obesity; Waist circumference (WC)
24.  Overweight/obese status associates with favorable outcome in patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma: a 10-year retrospective study 
Background
Although the prognostic impact of body mass index (BMI) in patients with non-metastatic nasopharyngeal carcinoma (NPC) had been extensively studied, its effect among metastatic NPC patients remains unknown. The purpose of this study was to evaluate the prognostic effect of BMI in patients with metastatic NPC.
Methods
We retrospectively studied 819 patients who were diagnosed with distant metastasis from NPC and received treatment between 1998 and 2007. The patients were divided into three subgroups according to the World Health Organization classifications for Asian populations: underweight (BMI <18.5 kg/m2), normal weight (BMI 18.5–22.9 kg/m2), and overweight/obese (BMI ≥23.0 kg/m2). The associations of BMI with overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) were determined by Cox regression analysis.
Results
Of the 819 patients, 168 (20.5%) were underweight, 431 (52.6%) were normal weight, and 220 (26.9%) were overweight/obese. Multivariate analysis adjusted for covariates showed that overweight/obese patients had a longer OS than underweight patients [hazard ratio (HR), 0.64; 95% confidence interval (CI), 0.49–0.84] and normal weight patients (HR, 0.72; 95% CI, 0.57–0.90); no significant difference in PFS was observed among these three groups (P = 0.407). Moreover, in stratified analysis, no statistically significant differences in the effect of overweight/obese status among different subgroups were observed.
Conclusion
For patients with metastatic NPC, overweight/obese status was associated with longer OS but not longer PFS compared with underweight or normal weight status.
doi:10.1186/s40880-016-0139-6
PMCID: PMC4977870  PMID: 27507261
Nasopharyngeal carcinoma; Body mass index; Metastasis; Prognosis
25.  Using swing resistance and assistance to improve gait symmetry in individuals post-stroke 
Human movement science  2015;42:212-224.
A major characteristic of hemiplegic gait observed in individuals post-stroke is spatial and temporal asymmetry, which may increase energy expenditure and the risk of falls. The purpose of this study was to examine the effects of swing resistance/assistance applied to the affected leg on gait symmetry in individuals post-stroke. We recruited 10 subjects with chronic stroke who demonstrated a shorter step length with their affected leg in comparison to the non-affected leg during walking. They participated in two test sessions for swing resistance and swing assistance, respectively. During the adaptation period, subjects counteracted the step length deviation caused by the applied swing resistance force, resulting in an aftereffect consisting of improved step length symmetry during the post-adaptation period. In contrast, subjects did not counteract step length deviation caused by swing assistance during adaptation period and produced no aftereffect during the post-adaptation period. Locomotor training with swing resistance applied to the affected leg may improve step length symmetry through error-based learning. Swing assistance reduces errors in step length during stepping; however, it is unclear whether this approach would improve step length symmetry. Results from this study may be used to develop training paradigms for improving gait symmetry of stroke survivors.
doi:10.1016/j.humov.2015.05.010
PMCID: PMC4508206  PMID: 26066783
Adaptation; Resistance; Assistance; Stroke; Gait; Symmetry

Results 1-25 (440)