PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of amjtrLink to Publisher's site
 
Volume 6(3);  2014
Review Article
Koji Tanaka, Yuji Toiyama, Yoshinaga Okugawa, Masato Okigami, Yasuhiro Inoue, Keiichi Uchida, Toshimitsu Araki, Yasuhiko Mohri, Akira Mizoguchi, Masato Kusunoki
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 179–187. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058302
Original Articles
Neil T Hoa, Lisheng Ge, Rajeev B Tajhya, Christine Beeton, Andrew N Cornforth, Amir Abolhoda, Nils Lambrecht, Maria DaCosta-Iyer, Yi Ouyang, Anthony P Mai, Erin Hong, Judy Shon, Michelle J Hickey, Kate L Erickson, Carol A Kruse, Martin R Jadus
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 188–205. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058303
Hyeon Ju Kim, De-Maw Chuang
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 206–223. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058304
Peng Ding, Zhiyong Yang, Weimin Wang, Jinkun Wang, Liping Xue
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 224–235. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058305
Tae-Dong Kim, James R Fuchs, Eric Schwartz, Dalia Abdelhamid, Jonathan Etter, William L Berry, Chenglong Li, Michael A Ihnat, Pui-Kai Li, Ralf Janknecht
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 236–247. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058306
Faliang Wang, Jinchao Hou, Qi Shen, Yongfang Yue, Fajun Xie, Xian Wang, Hongchuan Jin
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 248–266. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058307
Xuede Zhang, Wei Li, Yanli Hou, Zequn Niu, Yujie Zhong, Yuping Zhang, Shuanying Yang
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 267–280. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058308
Chang-Ning Hao, Jing-Juan Huang, Yi-Qin Shi, Xian-Wu Cheng, Hao-Yun Li, Lin Zhou, Xin-Gui Guo, Rui-Lin Li, Wei Lu, Yi-Zhun Zhu, Jun-Li Duan
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 281–290. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058309
Carolina Soler-Botija, Juli R Bagó, Aida Llucià-Valldeperas, Ana Vallés-Lluch, Cristina Castells-Sala, Cristina Martínez-Ramos, Teresa Fernández-Muiños, Juan Carlos Chachques, Manuel Monleón Pradas, Carlos E Semino, Antoni Bayes-Genis
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 291–301. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058310
Dong Song, Miao Cui, Gang Zhao, Zhimin Fan, Katherine Nolan, Ying Yang, Peng Lee, Fei Ye, David Y Zhang
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 302–311. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058311
John Soltys, Julia Knight, Eugene Scharf, David Pitt, Yang Mao-Draayer
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 312–319. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058312
Cristiano Mostarda, Bruno Rodrigues, Alessandra Medeiros, Edson D Moreira, Ivana C Moraes-Silva, Patricia C Brum, Katia De Angelis, Maria-Cláudia Irigoyen
Am J Transl Res. 2014; 6(3): 320–328. Published online May 15, 2014.
PMCID:
PMC4058313
Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of
e-Century Publishing Corporation