PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of aianeurolHomeCurrent issueInstructionsSubmit article
 
Volume 16(4);  Oct-Dec 2013
Editorial
Prof S. V. Khadilkar
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 465–466. doi: 10.4103/0972-2327.120415
PMCID:
PMC3841582
History of Medicine
Shrikant Mishra, Bhavesh Trikamji, Sandeep Singh, Parampreet Singh, Rajasekharan Nair
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 467–477. doi: 10.4103/0972-2327.120422
PMCID:
PMC3841583
Original Article
Namit B. Gupta, Satish V. Khadilkar, Sachin S. Bangar, Tukaram R. Patil, Chetan R. Chaudhari
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 478–482. doi: 10.4103/0972-2327.120427
PMCID:
PMC3841584
Statistically Speaking
Sanjeev V. Thomas, Karthik Suresh, Geetha Suresh
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 483–487. doi: 10.4103/0972-2327.120429
PMCID:
PMC3841585
Review Articles
Sujata Das, Shyamal Kumar Das
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 488–493. doi: 10.4103/0972-2327.120431
PMCID:
PMC3841586
Paramdeep Singh, Rupinderjeet Kaur, Amarpreet Kaur
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 494–497. doi: 10.4103/0972-2327.120433
PMCID:
PMC3841587
Original Articles
Medine Cumhur Cure, Ahmet Tufekci, Erkan Cure, Serkan Kirbas, Sabri Ogullar, Aynur Kirbas, Huseyin Unal, Suleyman Yuce, Sevim Cakmak
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 498–503. doi: 10.4103/0972-2327.120438
PMCID:
PMC3841588
Sana Zaheer, Mujahid Beg, Imran Rizvi, Najmul Islam, Ekram Ullah, Nishat Akhtar
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 504–508. doi: 10.4103/0972-2327.120442
PMCID:
PMC3841589
Amandeep Kumar, Manish Singh Sharma, Bhawani Shanker Sharma, Rohit Bhatia, Manmohan Singh, Ajay Garg, Rajinder Kumar, Ashish Suri, Poodipedi Sarat Chandra, Shashank Sharad Kale, Ashok Kumar Mahapatra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 509–515. doi: 10.4103/0972-2327.120445
PMCID:
PMC3841590
Short Communication
Kaukab M Hassan, Aditya Verma, Sudeep Prakash, Vijai Chandran, Suman Kumar, Anup Banerji
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 516–520. doi: 10.4103/0972-2327.120448
PMCID:
PMC3841591
Case Reports
V. R. Roopesh Kumar, Sunil K. Narayan, Venkatesh S. Madhugiri, Gopalakrishnan M. Sasidharan, Sudheer Kumar Gundamaneni
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 521–524. doi: 10.4103/0972-2327.120450
PMCID:
PMC3841592
Chandan B. Mohanty, Paritosh Pandey
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 525–529. doi: 10.4103/0972-2327.120452
PMCID:
PMC3841593
Original Articles
P. Sandeep, Ajith Cherian, Thomas Iype, P. Chitra, M. K. Suresh, K. C. Ajitha
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 530–533. doi: 10.4103/0972-2327.120454
PMCID:
PMC3841594
Noor Haslina Othman, Ab Fatah Ab Rahman
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 534–537. doi: 10.4103/0972-2327.120458
PMCID:
PMC3841595
Sonu Goel, Navpreet Singh, Vivek Lal, Amarjeet Singh
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 538–543. doi: 10.4103/0972-2327.120459
PMCID:
PMC3841596
Sanjeev V. Thomas, P. S. Sarma, C. Nirmala, Annamma Mathai, Sara E. Thomas, Asha C. Thomas
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 544–548. doi: 10.4103/0972-2327.120460
PMCID:
PMC3841597
Shakya Bhattacharjee, Prativa Biswas, Tanushree Mondal
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 549–555. doi: 10.4103/0972-2327.120463
PMCID:
PMC3841598
Short Communication
Prithika Chary, Bhuvaneshwari Rajendran
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 556–560. doi: 10.4103/0972-2327.120465
PMCID:
PMC3841599
Case Reports
Geeta A. Khwaja, Ashish Duggal, Amit Kulkarni, Neera Chaudhry, Meena Gupta, Debashish Chowdhury, Vikram Bohra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 561–564. doi: 10.4103/0972-2327.120468
PMCID:
PMC3841600
Janapareddy Vijaya Bhaskara Rao, Bhuma Vengamma, Thota Naveen, Marella Sudhakar Rao
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 565–568. doi: 10.4103/0972-2327.120470
PMCID:
PMC3841601
Asif Iqbal, Kamlakar Tripathi, Madhukar Rai, Amit Nandan Dhar Dwivedi
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 569–571. doi: 10.4103/0972-2327.120472
PMCID:
PMC3841602
Original Articles
Lekha Pandit, Sharik Mustafa, Ramya Kunder, Rajesh Shetty, Zulkifly Misri, Shivanand Pai, Rakshith Shetty
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 572–576. doi: 10.4103/0972-2327.120474
PMCID:
PMC3841603
Awadh Kishor Pandit, Kavish Ihtisham, Ajay Garg, Sheffali Gulati, Madakasira Vasantha Padma, Manjari Tripathi
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 577–584. doi: 10.4103/0972-2327.120476
PMCID:
PMC3841604
Darshpreet Kaur, Gunjan Kumar, Ajay Kumar Singh
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 585–589. doi: 10.4103/0972-2327.120478
PMCID:
PMC3841605
Case Reports
Boby Varkey Maramattom, Sachin Rajashekar Jeevanagi, Celinamma George
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 590–592. doi: 10.4103/0972-2327.120480
PMCID:
PMC3841606
Subramanian Ganesan, Sushil Beri, Beri Khan, Nahin Hussain
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 593–596. doi: 10.4103/0972-2327.120483
PMCID:
PMC3841607
Letter to the Editor
Rameshwar Nath Chaurasia, Anand Kumar, Shalini Jaiswal, Vijay Nath Mishra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 597–598. doi: 10.4103/0972-2327.120484
PMCID:
PMC3841608
Original Articles
Meena Gupta, Abhijit Dasgupta, Geeta Anjum Khwaja, Debashish Chowdhury, Yogesh Patidar, Amit Batra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 599–602. doi: 10.4103/0972-2327.120488
PMCID:
PMC3841609
Ling-Yun Liu, Yuan-Yuan Ma, Tao Yang, Xin Li, Wen Li
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 603–608. doi: 10.4103/0972-2327.120489
PMCID:
PMC3841610
Senthil Kumar Subramanian, Giriwar Singh Gaur, Sunil K. Narayan
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 614–618. doi: 10.4103/0972-2327.120492
PMCID:
PMC3841612
Thomas Gregor Issac, S. R. Chandra, B. C. Nagaraju
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 619–622. doi: 10.4103/0972-2327.120493
PMCID:
PMC3841613
Alireza Ashraf, Abbas Daghaghzadeh, Mahshid Naseri, Aref Nasiri, Maryam Fakheri
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 623–626. doi: 10.4103/0972-2327.120495
PMCID:
PMC3841614
Shakya Bhattacharjee, Gurpreet Kaur
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 627–630. doi: 10.4103/0972-2327.120498
PMCID:
PMC3841615
Sujit Abajirao Jagtap, M. D. Nair, Harsha J. Kambale
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 631–633. doi: 10.4103/0972-2327.120497
PMCID:
PMC3841616
Uthra Mohan, S. Karthik babu, K. Vijay Kumar, B. V. Suresh, Z. K. Misri, Prof M. Chakrapani
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 634–639. doi: 10.4103/0972-2327.120496
PMCID:
PMC3841617
Sunil Kumar Raina, Sujeet Raina, Vishav Chander, Ashoo Grover, Sukhjit Singh, Ashok Bhardwaj
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 640–644. doi: 10.4103/0972-2327.120494
PMCID:
PMC3841618
Syeda Fasiha Mohammadi, Asha B. Patil, Shobha D. Nadagir, Namrata Nandihal, S. A. Lakshminarayana
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 645–649. doi: 10.4103/0972-2327.120491
PMCID:
PMC3841619
Sanjay Prakash, Manoj Kumar, Pooja Belani, Asish Susvirkar, Sunil Ahuja
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 650–658. doi: 10.4103/0972-2327.120487
PMCID:
PMC3841620
Atanu Biswas, Namrata Khandelwal, Alak Pandit, Arijit Roy, Deb Sankar Guin, Goutam Gangopadhyay, Asit Senapati
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 659–663. doi: 10.4103/0972-2327.120486
PMCID:
PMC3841621
Short Communication
Karkal Ravishankar Naik, Aralikatte Onkarappa Saroja, Gayatri Narayanappa
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 664–667. doi: 10.4103/0972-2327.120485
PMCID:
PMC3841622
Images in Neurology
Ayşe Nurcan Cebeci, Barış Ekici
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 668–669. doi: 10.4103/0972-2327.120482
PMCID:
PMC3841623
Manjula C. Caldera, Inuka Kishara Gooneratne, Ranjanie Gamage, Sujith Priyankara Perera
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 670–671. doi: 10.4103/0972-2327.120481
PMCID:
PMC3841624
Sandeep Padmanabhan, Ajith Cherian, Thomas Iype, Mini Mathew, Sony Smitha
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 672–673. doi: 10.4103/0972-2327.120479
PMCID:
PMC3841625
Trilochan Srivastava, Tarun Mathur, Rahul Jain, Raghavendra Bakki Sannegowda
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 674–675. doi: 10.4103/0972-2327.120477
PMCID:
PMC3841626
Neuroimage
Javeria Nooraine, Rajesh B. Iyer, Seetharam Raghavendra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 676–677. doi: 10.4103/0972-2327.120475
PMCID:
PMC3841627
Case Reports
Javeria Nooraine, Kemmanu Vasudha, Sribhargava Natesh, Rajesh B. Iyer, Seetharam Raghavendra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 678–680. doi: 10.4103/0972-2327.120473
PMCID:
PMC3841628
Rajesh Krovvidi, Rukmini K. Mridula, S. A. Jabeen, A. K. Meena
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 681–683. doi: 10.4103/0972-2327.120471
PMCID:
PMC3841629
Vasfiye Burcu Dogan, Ayten Dirican, Ayhan Koksal, Sevim Baybas
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 684–686. doi: 10.4103/0972-2327.120469
PMCID:
PMC3841630
S. Rama Prakasha, A. Sharik Mustafa, Shashidhar Baikunje, K. Subramanyam
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 687–689. doi: 10.4103/0972-2327.120467
PMCID:
PMC3841631
Samhita Panda, Kapil Sharma
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 690–692. doi: 10.4103/0972-2327.120466
PMCID:
PMC3841632
Tushar Premraj Raut, Ravindra Kumar Garg, Tejendra Singh Chaudhari, Hardeep Singh Malhotra, Maneesh Kumar Singh
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 693–695. doi: 10.4103/0972-2327.120464
PMCID:
PMC3841633
Rajesh Verma, Rakesh Lalla, Tushar B. Patil, Vinod Mehta
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 696–698. doi: 10.4103/0972-2327.120462
PMCID:
PMC3841634
Kaukab M. Hassan, Sudeep Prakash, S. S. Majumdar, Anup Banerji
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 699–702. doi: 10.4103/0972-2327.120461
PMCID:
PMC3841635
Jin Zhang, Weihong Gu, Ying Hao, Yuanyuan Chen
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 703–704. doi: 10.4103/0972-2327.120457
PMCID:
PMC3841636
Koneru Lakshmi Umamaheshwar, Amit Sehrawat, Manoj K. Parashar, Kshitij Mavade
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 705–707. doi: 10.4103/0972-2327.120456
PMCID:
PMC3841637
Gurusidheshwar M. Wali
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 708–711. doi: 10.4103/0972-2327.120455
PMCID:
PMC3841638
Aralikatte Onkarappa Saroja, Karkal Ravishankar Naik, Atcharayam Nalini, Narayanappa Gayathri
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 712–715. doi: 10.4103/0972-2327.120453
PMCID:
PMC3841639
Yasemin Topcu, Erhan Bayram, Pakize Karaoglu, Uluc Yis, Semra Hiz Kurul
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 716–719. doi: 10.4103/0972-2327.120451
PMCID:
PMC3841640
Faruk Incecik, Mehmet N. Ozbek, Serdal Gungor, Stefano Pepe, Ozlem M. Herguner, Neslihan Onenli Mungan, Sabiha Gungor, Sakir Altunbasak
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 720–722. doi: 10.4103/0972-2327.120449
PMCID:
PMC3841641
Ahmed Rasheed, Thana Khawchareonporn, Sombat Muengtaweepongsa, Siriwan Suebnukarn
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 723–725. doi: 10.4103/0972-2327.120447
PMCID:
PMC3841642
Letters to the Editor
Zhixin Wu, Mingfeng He, Shaoru Gao, Lianhong Yang
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 726. doi: 10.4103/0972-2327.120428
PMCID:
PMC3841643
Rajesh Verma, Rakesh Lalla, Tushar B. Patil
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 727–729. doi: 10.4103/0972-2327.120430
PMCID:
PMC3841644
Sudhir Sharma, Praveen Kesav
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 729–730. doi: 10.4103/0972-2327.120432
PMCID:
PMC3841645
Somsri Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 730. doi: 10.4103/0972-2327.120434
PMCID:
PMC3841646
P. Jithendranath, N. Byju, K. Saifudheen, James Jose
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 731. doi: 10.4103/0972-2327.120435
PMCID:
PMC3841647
Somsri Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 731. doi: 10.4103/0972-2327.120436
PMCID:
PMC3841648
Rajendra Singh Jain, Raghavendra Bakki Sannegowda, Trilochan Srivastava, Rahul Jain, Tarun Mathur, Pankaj Gandhi
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 732–733. doi: 10.4103/0972-2327.120437
PMCID:
PMC3841649
Rajendra Singh Jain, Rahul Jain, Tarun Mathur, B.S Raghavendra
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 733–734. doi: 10.4103/0972-2327.120439
PMCID:
PMC3841650
Trilochan Srivastava, Kadam Nagpal
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 734–735. doi: 10.4103/0972-2327.120440
PMCID:
PMC3841651
Nikhil Gupta, Ajinkya Ashok Sonambekar, Sunil Kumar Daksh, Laxmikant Tomar
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 735.
PMCID:
PMC3841652
Piyush Ostwal, Varsha S. Dabadghao, Suresh K. Sharma, Ajinkya B. Dhakane
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 736. doi: 10.4103/0972-2327.120443
PMCID:
PMC3841653
N. V. Sundarachary, A. Sridhar
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 737–738. doi: 10.4103/0972-2327.120444
PMCID:
PMC3841654
Hossein Sanaei-Zadeh
Ann Indian Acad Neurol. 2013 Oct-Dec; 16(4): 738–739. doi: 10.4103/0972-2327.120446
PMCID:
PMC3841655
Articles from Annals of Indian Academy of Neurology are provided here courtesy of
Medknow Publications