PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology
 

Volume 15;  2015

Article

Stefanie Mucha, Dirk Walther, Teresa M Müller, Dirk K Hincha, Erich Glawischnig
BMC Plant Biol. 2015; 15: 137. Published online 2015 June 12. doi: 10.1186/s12870-015-0506-5
PMCID:
PMC4464140

Database

Tao Ke, Jingyin Yu, Caihua Dong, Han Mao, Wei Hua, Shengyi Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 19. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0399-8
PMCID:
PMC4312456
Hamed Bostan, Maria Luisa Chiusano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 48. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-014-0412-2
PMCID:
PMC4340097
Andrzej Zielezinski, Jakub Dolata, Sylwia Alaba, Katarzyna Kruszka, Andrzej Pacak, Aleksandra Swida-Barteczka, Katarzyna Knop, Agata Stepien, Dawid Bielewicz, Halina Pietrykowska, Izabela Sierocka, Lukasz Sobkowiak, Alicja Lakomiak, Artur Jarmolowski, Zofia Szweykowska-Kulinska, Wojciech M. Karlowski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 144. Published online 2015 June 16. doi: 10.1186/s12870-015-0533-2
PMCID:
PMC4490709
Lei Li, Guoli Ji, Congting Ye, Changlong Shu, Jie Zhang, Chun Liang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 161. Published online 2015 June 26. doi: 10.1186/s12870-015-0531-4
PMCID:
PMC4481079

Research

Shutao Dai, Jinna Hou, Yan Long, Jing Wang, Cong Li, Qinqin Xiao, Xiaoxue Jiang, Xiaoxiao Zou, Jun Zou, Jinling Meng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 149. Published online 2015 June 19. doi: 10.1186/s12870-015-0490-9
PMCID:
PMC4471910
Qing Li, Ying Li, Stephen P. Moose, Matthew E. Hudson
BMC Plant Biol. 2015; 15: 168. Published online 2015 July 3. doi: 10.1186/s12870-015-0549-7
PMCID:
PMC4490736

Research Artic

Heba H Abouseadaa, Gamal H Osman, Ahmed M Ramadan, Sameh E Hassanein, Mohamed T Abdelsattar, Yasser B Morsy, Hussien F Alameldin, Doaa K El-Ghareeb, Hanan A Nour-Eldin, Reda Salem, Adel A Gad, Soheir E Elkhodary, Maher M Shehata, Hala M Mahfouz, Hala F Eissa, Ahmed Bahieldin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 183. Published online 2015 July 22. doi: 10.1186/s12870-015-0570-x
PMCID:
PMC4508906

Reviewer Acknowledgement

Catherine J Potenski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 77. Published online 2015 March 7. doi: 10.1186/s12870-015-0418-4
PMCID:
PMC4351840

Research Articles

Weibo Jin, Fangli Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 1. Published online 2015 January 16. doi: 10.1186/s12870-014-0410-4
PMCID:
PMC4311480
Shuqing Xu, Wenwu Zhou, Sarah Pottinger, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 2. Published online 2015 January 16. doi: 10.1186/s12870-014-0406-0
PMCID:
PMC4304619
Subhashree Subramanyam, Nagesh Sardesai, Subhash C Minocha, Cheng Zheng, Richard H Shukle, Christie E Williams
BMC Plant Biol. 2015; 15: 3. Published online 2015 January 16. doi: 10.1186/s12870-014-0396-y
PMCID:
PMC4308891
Tariq Pervaiz, Xin Sun, Yanyi Zhang, Ran Tao, Junhuan Zhang, Jinggui Fang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 4. Published online 2015 January 16. doi: 10.1186/s12870-014-0402-4
PMCID:
PMC4310034
Elmer Iquira, Sonah Humira, Belzile François
BMC Plant Biol. 2015; 15: 5. Published online 2015 January 17. doi: 10.1186/s12870-014-0408-y
PMCID:
PMC4304118
Vincenzo Lionetti, Angelica Giancaspro, Eleonora Fabri, Stefania L Giove, Nathan Reem, Olga A Zabotina, Antonio Blanco, Agata Gadaleta, Daniela Bellincampi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 6. Published online 2015 January 19. doi: 10.1186/s12870-014-0369-1
PMCID:
PMC4298115
Sylvia Ulferts, Rhoda Delventhal, Richard Splivallo, Petr Karlovsky, Ulrich Schaffrath
BMC Plant Biol. 2015; 15: 7. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0409-x
PMCID:
PMC4307682
Anne Behrend, Thomas Borchert, Annette Hohe
BMC Plant Biol. 2015; 15: 8. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0407-z
PMCID:
PMC4312453
Ankur R Bhardwaj, Gopal Joshi, Bharti Kukreja, Vidhi Malik, Priyanka Arora, Ritu Pandey, Rohit N Shukla, Kiran G Bankar, Surekha Katiyar-Agarwal, Shailendra Goel, Arun Jagannath, Amar Kumar, Manu Agarwal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 9. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0405-1
PMCID:
PMC4310166
Jing Xu, Lian Zhou, Vittorio Venturi, Ya-Wen He, Mikiko Kojima, Hitoshi Sakakibari, Monica Höfte, David De Vleesschauwer
BMC Plant Biol. 2015; 15: 10. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0411-3
PMCID:
PMC4307914
Yujie Luo, Xiaona Zhang, Zhengrong Luo, Qinglin Zhang, Jihong Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 11. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0400-6
PMCID:
PMC4308916
Xin Qiao, Meng Li, Leiting Li, Hao Yin, Juyou Wu, Shaoling Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 12. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0401-5
PMCID:
PMC4310194
Mala Singh, Sumit Kumar Bag, Archana Bhardwaj, Amol Ranjan, Shrikant Mantri, Deepti Nigam, Yogesh Kumar Sharma, Samir Vishwanath Sawant
BMC Plant Biol. 2015; 15: 13. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0404-2
PMCID:
PMC4318435
Isabel Faus, Ana Zabalza, Julia Santiago, Sergio G Nebauer, Mercedes Royuela, Ramon Serrano, Jose Gadea
BMC Plant Biol. 2015; 15: 14. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0378-0
PMCID:
PMC4312595
Katarzyna Kuligowska, Henrik Lütken, Brian Christensen, Ib Skovgaard, Marcus Linde, Traud Winkelmann, Renate Müller
BMC Plant Biol. 2015; 15: 15. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0394-0
PMCID:
PMC4352236
Haifeng Zhu, Hua Wang, Yifang Zhu, Jianwen Zou, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 16. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0395-z
PMCID:
PMC4307214
Chao Zhang, Lin Zhang, Sheng Zhang, Shuang Zhu, Pingzhi Wu, Yaping Chen, Meiru Li, Huawu Jiang, Guojiang Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 17. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0397-x
PMCID:
PMC4307156
Vanessa Castro-Rodríguez, Angel García-Gutiérrez, Rafael A Cañas, Ma Belén Pascual, Concepción Avila, Francisco M Cánovas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 20. Published online 2015 January 22. doi: 10.1186/s12870-014-0365-5
PMCID:
PMC4329200
Xingli Ma, Zeyu Xin, Zhiqiang Wang, Qinghua Yang, Shulei Guo, Xiaoyang Guo, Liru Cao, Tongbao Lin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 21. Published online 2015 January 27. doi: 10.1186/s12870-015-0413-9
PMCID:
PMC4312605
Jinjin Jiang, Yue Wang, Bao Zhu, Tingting Fang, Yujie Fang, Youping Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 22. Published online 2015 January 27. doi: 10.1186/s12870-015-0417-5
PMCID:
PMC4312607
Ravi K Singh, Klaus Gase, Ian T Baldwin, Shree P Pandey
BMC Plant Biol. 2015; 15: 23. Published online 2015 January 28. doi: 10.1186/s12870-014-0364-6
PMCID:
PMC4318128
Rachid Lahlali, Chithra Karunakaran, Lipu Wang, Ian Willick, Marina Schmidt, Xia Liu, Ferenc Borondics, Lily Forseille, Pierre R Fobert, Karen Tanino, Gary Peng, Emil Hallin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 24. Published online 2015 January 28. doi: 10.1186/s12870-014-0357-5
PMCID:
PMC4340487
Nasheeman Ashraf, Deepti Jain, Ram A Vishwakarma
BMC Plant Biol. 2015; 15: 25. Published online 2015 February 1. doi: 10.1186/s12870-015-0423-7
PMCID:
PMC4349709
Jin Hee Shin, Justin N Vaughn, Hussein Abdel-Haleem, Carolina Chavarro, Brian Abernathy, Kyung Do Kim, Scott A Jackson, Zenglu Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 26. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0422-8
PMCID:
PMC4322458
Hongbo Cao, Jiangbo Wang, Xintian Dong, Yan Han, Qiaoli Ma, Yuduan Ding, Fei Zhao, Jiancheng Zhang, Haijiang Chen, Qiang Xu, Juan Xu, Xiuxin Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 27. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0426-4
PMCID:
PMC4323224
Jie Chen, Nian Wang, Lin-Chuan Fang, Zhen-Chang Liang, Shao-Hua Li, Ben-Hong Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 28. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0428-2
PMCID:
PMC4329212
Frederike Horn, Antje Habekuß, Benjamin Stich
BMC Plant Biol. 2015; 15: 29. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0420-x
PMCID:
PMC4329211
Rugang Yu, Yan Wang, Liang Xu, Xianwen Zhu, Wei Zhang, Ronghua Wang, Yiqin Gong, Cecilia Limera, Liwang Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 30. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0427-3
PMCID:
PMC4341240
Wenzhu Yang, Jinmi Yoon, Heebak Choi, Yunliu Fan, Rumei Chen, Gynheung An
BMC Plant Biol. 2015; 15: 31. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0425-5
PMCID:
PMC4333837
Jonghoon Lee, Nur Kholilatul Izzah, Murukarthick Jayakodi, Sampath Perumal, Ho Jun Joh, Hyeon Ju Lee, Sang-Choon Lee, Jee Young Park, Ki-Woung Yang, Il-Sup Nou, Joodeok Seo, Jaeheung Yoo, Youngdeok Suh, Kyounggu Ahn, Ji Hyun Lee, Gyung Ja Choi, Yeisoo Yu, Heebal Kim, Tae-Jin Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 32. Published online 2015 February 3. doi: 10.1186/s12870-015-0424-6
PMCID:
PMC4323122
Xin Chen, Jing Xia, Zhiqiang Xia, Hefang Zhang, Changying Zeng, Cheng Lu, Weixiong Zhang, Wenquan Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 33. Published online 2015 February 4. doi: 10.1186/s12870-014-0355-7
PMCID:
PMC4331152
Romina Petersen, Haris Djozgic, Benjamin Rieger, Steffen Rapp, Erwin Robert Schmidt
BMC Plant Biol. 2015; 15: 34. Published online 2015 February 4. doi: 10.1186/s12870-014-0356-6
PMCID:
PMC4352258
Luis Fernando Samayoa, Rosa Ana Malvar, Bode A Olukolu, James B Holland, Ana Butrón
BMC Plant Biol. 2015; 15: 35. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-014-0403-3
PMCID:
PMC4340109
Ai-Hua Wang, Ye Sun, Harald Schneider, Jun-Wen Zhai, Dong-Ming Liu, Jin-Song Zhou, Fu-Wu Xing, Hong-Feng Chen, Fa-Guo Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 36. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-014-0361-9
PMCID:
PMC4340607
Bing Bai, David Toubiana, Tanya Gendler, Asfaw Degu, Yitzchak Gutterman, Aaron Fait
BMC Plant Biol. 2015; 15: 37. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-015-0421-9
PMCID:
PMC4330942
Vicent Arbona, Domingo J Iglesias, Aurelio Gómez-Cadenas
BMC Plant Biol. 2015; 15: 38. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-015-0430-8
PMCID:
PMC4329192
Seongjun Park, Robert K Jansen, SeonJoo Park
BMC Plant Biol. 2015; 15: 40. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-015-0432-6
PMCID:
PMC4329224
Christina E Wells, Elisa Vendramin, Sergio Jimenez Tarodo, Ignazio Verde, Douglas G Bielenberg
BMC Plant Biol. 2015; 15: 41. Published online 2015 February 7. doi: 10.1186/s12870-015-0436-2
PMCID:
PMC4329201
Amit K Tripathi, Khushwant Singh, Ashwani Pareek, Sneh L Singla-Pareek
BMC Plant Biol. 2015; 15: 42. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0414-8
PMCID:
PMC4357127
Min Lin, Chaoyou Pang, Shuli Fan, Meizhen Song, Hengling Wei, Shuxun Yu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 43. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0433-5
PMCID:
PMC4342795
Fei Guo, Huiwen Yu, Qiang Xu, Xiuxin Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 44. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0435-3
PMCID:
PMC4352283
Lucina Machado, Alexandra Castro, Mats Hamberg, Gerard Bannenberg, Carina Gaggero, Carmen Castresana, Inés Ponce de León
BMC Plant Biol. 2015; 15: 45. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0439-z
PMCID:
PMC4334559
Satyanarayana Gouthu, Laurent G Deluc
BMC Plant Biol. 2015; 15: 46. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0440-6
PMCID:
PMC4340107
Tom Alexander Goetze, Manali Patil, Ingrid Jeshen, Bettina Bölter, Sabine Grahl, Jürgen Soll
BMC Plant Biol. 2015; 15: 47. Published online 2015 February 12. doi: 10.1186/s12870-015-0445-1
PMCID:
PMC4331141
Jing Wang, Baoyuan Qu, Shijuan Dou, Liyun Li, Dedong Yin, Zhiqian Pang, Zhuangzhi Zhou, Miaomiao Tian, Guozhen Liu, Qi Xie, Dingzhong Tang, Xuewei Chen, Lihuang Zhu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 49. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-015-0442-4
PMCID:
PMC4330927
Yu-Ling Zhang, En Li, Qiang-Nan Feng, Xin-Ying Zhao, Fu-Rong Ge, Yan Zhang, Sha Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 50. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-015-0441-5
PMCID:
PMC4340681
Giuseppe Andolfo, Michelina Ruocco, Antimo Di Donato, Luigi Frusciante, Matteo Lorito, Felice Scala, Maria Raffaella Ercolano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 51. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-014-0323-2
PMCID:
PMC4358917
Carla V Filippi, Natalia Aguirre, Juan G Rivas, Jeremias Zubrzycki, Andrea Puebla, Diego Cordes, Maria V Moreno, Corina M Fusari, Daniel Alvarez, Ruth A Heinz, Horacio E Hopp, Norma B Paniego, Veronica V Lia
BMC Plant Biol. 2015; 15: 52. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-014-0360-x
PMCID:
PMC4351844
Maria Piisilä, Mehmet A Keceli, Günter Brader, Liina Jakobson, Indrek Jõesaar, Nina Sipari, Hannes Kollist, E Tapio Palva, Tarja Kariola
BMC Plant Biol. 2015; 15: 53. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-015-0434-4
PMCID:
PMC4340836
Holger Klose, Markus Günl, Björn Usadel, Rainer Fischer, Ulrich Commandeur
BMC Plant Biol. 2015; 15: 54. Published online 2015 February 13. doi: 10.1186/s12870-015-0443-3
PMCID:
PMC4340609
Yunfang Sun, Tingting Ning, Zhenwei Liu, Jianlei Pang, Daiming Jiang, Zhibin Guo, Gaoyuan Song, Daichang Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 55. Published online 2015 February 17. doi: 10.1186/s12870-014-0324-1
PMCID:
PMC4340293
Olivier Leroux, Iben Sørensen, Susan E Marcus, Ronnie LL Viane, William GT Willats, J Paul Knox
BMC Plant Biol. 2015; 15: 56. Published online 2015 February 18. doi: 10.1186/s12870-014-0362-8
PMCID:
PMC4351822
Zsófia Juhász, Ákos Boldizsár, Tibor Nagy, Gábor Kocsy, Ferenc Marincs, Gábor Galiba, Zsófia Bánfalvi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 57. Published online 2015 February 19. doi: 10.1186/s12870-014-0363-7
PMCID:
PMC4349458
Khabat Vahabi, Irena Sherameti, Madhunita Bakshi, Anna Mrozinska, Anatoli Ludwig, Michael Reichelt, Ralf Oelmüller
BMC Plant Biol. 2015; 15: 58. Published online 2015 February 21. doi: 10.1186/s12870-015-0419-3
PMCID:
PMC4384353
Alexandra Girondé, Philippe Etienne, Jacques Trouverie, Alain Bouchereau, Françoise Le Cahérec, Laurent Leport, Mathilde Orsel, Marie-Françoise Niogret, Nathalie Nesi, Deleu Carole, Fabienne Soulay, Céline Masclaux-Daubresse, Jean-Christophe Avice
BMC Plant Biol. 2015; 15: 59. Published online 2015 February 21. doi: 10.1186/s12870-015-0437-1
PMCID:
PMC4384392
Manisha Banerjee, Dhiman Chakravarty, Anand Ballal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 60. Published online 2015 February 21. doi: 10.1186/s12870-015-0444-2
PMCID:
PMC4349727
Meng-Yuan Huang, Wen-Dar Huang, Hsueh-Mei Chou, Chang-Chang Chen, Pei-Ju Chen, Yung-Ta Chang, Chi-Ming Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 61. Published online 2015 February 21. doi: 10.1186/s12870-015-0446-0
PMCID:
PMC4351895
Hwei-Ting Tan, Neil J Shirley, Rohan R Singh, Marilyn Henderson, Kanwarpal S Dhugga, Gwenda M Mayo, Geoffrey B Fincher, Rachel A Burton
BMC Plant Biol. 2015; 15: 62. Published online 2015 February 21. doi: 10.1186/s12870-015-0448-y
PMCID:
PMC4349714
Juanjuan Feng, Jinhui Wang, Pengxiang Fan, Weitao Jia, Lingling Nie, Ping Jiang, Xianyang Chen, Sulian Lv, Lichuan Wan, Sandra Chang, Shizhong Li, Yinxin Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 63. Published online 2015 February 26. doi: 10.1186/s12870-015-0451-3
PMCID:
PMC4349674
Víctor Chano, Rosana López, Pilar Pita, Carmen Collada, Álvaro Soto
BMC Plant Biol. 2015; 15: 64. Published online 2015 February 27. doi: 10.1186/s12870-015-0447-z
PMCID:
PMC4351838
Marina Naoumkina, Gregory N Thyssen, David D Fang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 65. Published online 2015 February 27. doi: 10.1186/s12870-015-0454-0
PMCID:
PMC4352256
Charles I Rinerson, Roel C Rabara, Prateek Tripathi, Qingxi J Shen, Paul J Rushton
BMC Plant Biol. 2015; 15: 66. Published online 2015 February 27. doi: 10.1186/s12870-015-0456-y
PMCID:
PMC4350883
Probir Kumar Pal, Rajender Kumar, Vipan Guleria, Mitali Mahajan, Ramdeen Prasad, Vijaylata Pathania, Baljinder Singh Gill, Devinder Singh, Gopi Chand, Bikram Singh, Rakesh Deosharan Singh, Paramvir Singh Ahuja
BMC Plant Biol. 2015; 15: 67. Published online 2015 February 27. doi: 10.1186/s12870-015-0457-x
PMCID:
PMC4351930
Guangbin Luo, Xiaofei Zhang, Yanlin Zhang, Wenlong Yang, Yiwen Li, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Aimin Zhang, Dongcheng Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 68. Published online 2015 February 28. doi: 10.1186/s12870-014-0322-3
PMCID:
PMC4364320
Tahise M Oliveira, Fernanda R da Silva, Diego Bonatto, Diana M Neves, Raphael Morillon, Bianca E Maserti, Mauricio A Coelho Filho, Marcio GC Costa, Carlos P Pirovani, Abelmon S Gesteira
BMC Plant Biol. 2015; 15: 69. Published online 2015 March 3. doi: 10.1186/s12870-015-0416-6
PMCID:
PMC4355367
Marion Clavel, Thierry Pélissier, Julie Descombin, Viviane Jean, Claire Picart, Cyril Charbonel, Julio Saez-Vásquez, Cécile Bousquet-Antonelli, Jean-Marc Deragon
BMC Plant Biol. 2015; 15: 70. Published online 2015 March 3. doi: 10.1186/s12870-015-0455-z
PMCID:
PMC4351826
Shiri Freilich, Shery Lev, Itay Gonda, Eli Reuveni, Vitaly Portnoy, Elad Oren, Marc Lohse, Navot Galpaz, Einat Bar, Galil Tzuri, Guy Wissotsky, Ayala Meir, Joseph Burger, Yaakov Tadmor, Arthur Schaffer, Zhangjun Fei, James Giovannoni, Efraim Lewinsohn, Nurit Katzir
BMC Plant Biol. 2015; 15: 71. Published online 2015 March 3. doi: 10.1186/s12870-015-0449-x
PMCID:
PMC4448286
Silvia Santopolo, Alessandra Boccaccini, Riccardo Lorrai, Veronica Ruta, Davide Capauto, Emanuele Minutello, Giovanna Serino, Paolo Costantino, Paola Vittorioso
BMC Plant Biol. 2015; 15: 72. Published online 2015 March 4. doi: 10.1186/s12870-015-0453-1
PMCID:
PMC4355143
Shizuka Kimura, Yuki Higashino, Yuki Kitao, Taro Masuda, Reiko Urade
BMC Plant Biol. 2015; 15: 73. Published online 2015 March 4. doi: 10.1186/s12870-015-0460-2
PMCID:
PMC4355359
Desheng Liu, Christopher A Makaroff
BMC Plant Biol. 2015; 15: 74. Published online 2015 March 5. doi: 10.1186/s12870-015-0452-2
PMCID:
PMC4359560
Tomasz Bieluszewski, Lukasz Galganski, Weronika Sura, Anna Bieluszewska, Mateusz Abram, Agnieszka Ludwikow, Piotr Andrzej Ziolkowski, Jan Sadowski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 75. Published online 2015 March 5. doi: 10.1186/s12870-015-0461-1
PMCID:
PMC4358907
Qibin Yu, Anne Plotto, Elizabeth A Baldwin, Jinhe Bai, Ming Huang, Yuan Yu, Harvinder S Dhaliwal, Frederick G Gmitter, Jr
BMC Plant Biol. 2015; 15: 76. Published online 2015 March 6. doi: 10.1186/s12870-015-0466-9
PMCID:
PMC4356138
Jiří Bárta, James D Stone, Jiří Pech, Dagmara Sirová, Lubomír Adamec, Matthew A Campbell, Helena Štorchová
BMC Plant Biol. 2015; 15: 78. Published online 2015 March 7. doi: 10.1186/s12870-015-0467-8
PMCID:
PMC4358910
Arnaud T Djami-Tchatchou, Ian A Dubery
BMC Plant Biol. 2015; 15: 79. Published online 2015 March 7. doi: 10.1186/s12870-015-0465-x
PMCID:
PMC4354979
Pablo Aleza, José Cuenca, María Hernández, José Juárez, Luis Navarro, Patrick Ollitrault
BMC Plant Biol. 2015; 15: 80. Published online 2015 March 8. doi: 10.1186/s12870-015-0464-y
PMCID:
PMC4367916
Shancen Zhao, Fengya Zheng, Weiming He, Haiyang Wu, Shengkai Pan, Hon-Ming Lam
BMC Plant Biol. 2015; 15: 81. Published online 2015 March 8. doi: 10.1186/s12870-015-0463-z
PMCID:
PMC4358728
Nicholas James Beresford Brereton, Farah Ahmed, Daniel Sykes, Michael Jason Ray, Ian Shield, Angela Karp, Richard James Murphy
BMC Plant Biol. 2015; 15: 83. Published online 2015 March 11. doi: 10.1186/s12870-015-0438-0
PMCID:
PMC4356063
Savithri U Nambeesan, Jennifer R Mandel, John E Bowers, Laura F Marek, Daniel Ebert, Jonathan Corbi, Loren H Rieseberg, Steven J Knapp, John M Burke
BMC Plant Biol. 2015; 15: 84. Published online 2015 March 11. doi: 10.1186/s12870-015-0458-9
PMCID:
PMC4407831
Eva Žižková, Petre I Dobrev, Yordan Muhovski, Petr Hošek, Klára Hoyerová, Daniel Haisel, Dagmar Procházková, Stanley Lutts, Václav Motyka, Imène Hichri
BMC Plant Biol. 2015; 15: 85. Published online 2015 March 12. doi: 10.1186/s12870-015-0415-7
PMCID:
PMC4404076
Marie JJ Huysman, Atsuko Tanaka, Chris Bowler, Wim Vyverman, Lieven De Veylder
BMC Plant Biol. 2015; 15: 86. Published online 2015 March 14. doi: 10.1186/s12870-015-0469-6
PMCID:
PMC4392632
Igor A Fesenko, Georgij P Arapidi, Alexander Yu Skripnikov, Dmitry G Alexeev, Elena S Kostryukova, Alexander I Manolov, Ilya A Altukhov, Regina A Khazigaleeva, Anna V Seredina, Sergey I Kovalchuk, Rustam H Ziganshin, Viktor G Zgoda, Svetlana E Novikova, Tatiana A Semashko, Darya K Slizhikova, Vasilij V Ptushenko, Alexey Y Gorbachev, Vadim M Govorun, Vadim T Ivanov
BMC Plant Biol. 2015; 15: 87. Published online 2015 March 15. doi: 10.1186/s12870-015-0468-7
PMCID:
PMC4365561
Jaana Vuosku, Suvi Sutela, Johanna Kestilä, Anne Jokela, Tytti Sarjala, Hely Häggman
BMC Plant Biol. 2015; 15: 88. Published online 2015 March 15. doi: 10.1186/s12870-015-0462-0
PMCID:
PMC4396594
Feng-Quan Tan, Hong Tu, Wu-Jun Liang, Jian-Mei Long, Xiao-Meng Wu, Hong-Yan Zhang, Wen-Wu Guo
BMC Plant Biol. 2015; 15: 89. Published online 2015 March 18. doi: 10.1186/s12870-015-0450-4
PMCID:
PMC4374211
Xiaodong Wang, Yan Long, Yongtai Yin, Chunyu Zhang, Lu Gan, Liezhao Liu, Longjiang Yu, Jinling Meng, Maoteng Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 91. Published online 2015 March 27. doi: 10.1186/s12870-015-0475-8
PMCID:
PMC4377205
John D Liu, Danielle Goodspeed, Zhengji Sheng, Baohua Li, Yiran Yang, Daniel J Kliebenstein, Janet Braam
BMC Plant Biol. 2015; 15: 92. Published online 2015 March 27. doi: 10.1186/s12870-015-0474-9
PMCID:
PMC4396971
Kana Ogawa, Katsunori Murota, Hanako Shimura, Misaki Furuya, Yasuko Togawa, Takeshi Matsumura, Chikara Masuta
BMC Plant Biol. 2015; 15: 93. Published online 2015 March 28. doi: 10.1186/s12870-015-0476-7
PMCID:
PMC4386094
Andrey B Shcherban, Kseniya V Strygina, Elena A Salina
BMC Plant Biol. 2015; 15: 94. Published online 2015 March 31. doi: 10.1186/s12870-015-0473-x
PMCID:
PMC4383061
Jieyu Yue, Hong Sun, Wei Zhang, Dan Pei, Yang He, Huazhong Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 95. Published online 2015 April 1. doi: 10.1186/s12870-015-0472-y
PMCID:
PMC4393579
Bhakti Prinsi, Luca Espen
BMC Plant Biol. 2015; 15: 96. Published online 2015 April 3. doi: 10.1186/s12870-015-0482-9
PMCID:
PMC4393875
Miao He, Chong Zhu, Kun Dong, Ting Zhang, Zhiwei Cheng, Jiarui Li, Yueming Yan
BMC Plant Biol. 2015; 15: 97. Published online 2015 April 8. doi: 10.1186/s12870-015-0471-z
PMCID:
PMC4407426
Tracey A Ruhlman, Wan-Jung Chang, Jeremy JW Chen, Yao-Ting Huang, Ming-Tsair Chan, Jin Zhang, De-Chih Liao, John C Blazier, Xiaohua Jin, Ming-Che Shih, Robert K Jansen, Choun-Sea Lin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 100. Published online 2015 April 11. doi: 10.1186/s12870-015-0484-7
PMCID:
PMC4404220
Yong Jia, Darren CJ Wong, Crystal Sweetman, John B Bruning, Christopher M Ford
BMC Plant Biol. 2015; 15: 101. Published online 2015 April 12. doi: 10.1186/s12870-015-0478-5
PMCID:
PMC4404067
Hui-Ming Zhang, Simon Wheeler, Xue Xia, Ruslana Radchuk, Hans Weber, Christina E Offler, John W Patrick
BMC Plant Biol. 2015; 15: 103. Published online 2015 April 16. doi: 10.1186/s12870-015-0486-5
PMCID:
PMC4437447
Jinquan Chao, Yueyi Chen, Shaohua Wu, Wei-Min Tian
BMC Plant Biol. 2015; 15: 104. Published online 2015 April 18. doi: 10.1186/s12870-015-0488-3
PMCID:
PMC4410575
Qunyan He, Zexi Cai, Tianhua Hu, Huijun Liu, Chonglai Bao, Weihai Mao, Weiwei Jin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 105. Published online 2015 April 18. doi: 10.1186/s12870-015-0480-y
PMCID:
PMC4417506
Rhonda C Foley, Jose C Jimenez-Lopez, Lars G Kamphuis, James K Hane, Su Melser, Karam B Singh
BMC Plant Biol. 2015; 15: 106. Published online 2015 April 19. doi: 10.1186/s12870-015-0485-6
PMCID:
PMC4407355
Dong Zhang, Wenqian Kong, Jon Robertson, Valorie H Goff, Ethan Epps, Alexandra Kerr, Gabriel Mills, Jay Cromwell, Yelena Lugin, Christine Phillips, Andrew H Paterson
BMC Plant Biol. 2015; 15: 107. Published online 2015 April 19. doi: 10.1186/s12870-015-0477-6
PMCID:
PMC4404672
Xianjun Peng, Qingqing Wu, Linhong Teng, Feng Tang, Zhi Pi, Shihua Shen
BMC Plant Biol. 2015; 15: 108. Published online 2015 April 19. doi: 10.1186/s12870-015-0489-2
PMCID:
PMC4432934
Eun-Young Jeong, Pil Joon Seo, Je Chang Woo, Chung-Mo Park
BMC Plant Biol. 2015; 15: 110. Published online 2015 May 1. doi: 10.1186/s12870-015-0503-8
PMCID:
PMC4416337
Lidor Shaar-Moshe, Sariel Hübner, Zvi Peleg
BMC Plant Biol. 2015; 15: 111. Published online 2015 May 3. doi: 10.1186/s12870-015-0493-6
PMCID:
PMC4417316
Jian Zeng, Cheng Wang, Xi Chen, Mingli Zang, Cuihong Yuan, Xiatian Wang, Qiong Wang, Miao Li, Xiaoyan Li, Ling Chen, Kexiu Li, Junli Chang, Yuesheng Wang, Guangxiao Yang, Guangyuan He
BMC Plant Biol. 2015; 15: 112. Published online 2015 May 7. doi: 10.1186/s12870-015-0514-5
PMCID:
PMC4433027
Upinder S Gill, Srinivasa R Uppalapati, Jin Nakashima, Kirankumar S Mysore
BMC Plant Biol. 2015; 15: 113. Published online 2015 May 8. doi: 10.1186/s12870-015-0502-9
PMCID:
PMC4424542
Liyan Su, Gianfranco Diretto, Eduardo Purgatto, Saïda Danoun, Mohamed Zouine, Zhengguo Li, Jean-Paul Roustan, Mondher Bouzayen, Giovanni Giuliano, Christian Chervin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 114. Published online 2015 May 8. doi: 10.1186/s12870-015-0495-4
PMCID:
PMC4424491
Kiyosumi Hori, Yasunori Nonoue, Nozomi Ono, Taeko Shibaya, Kaworu Ebana, Kazuki Matsubara, Eri Ogiso-Tanaka, Takanari Tanabata, Kazuhiko Sugimoto, Fumio Taguchi-Shiobara, Jun-ichi Yonemaru, Ritsuko Mizobuchi, Yusaku Uga, Atsunori Fukuda, Tadamasa Ueda, Shin-ichi Yamamoto, Utako Yamanouchi, Toshiyuki Takai, Takashi Ikka, Katsuhiko Kondo, Tomoki Hoshino, Eiji Yamamoto, Shunsuke Adachi, Hideki Nagasaki, Ayahiko Shomura, Takehiko Shimizu, Izumi Kono, Sachie Ito, Tatsumi Mizubayashi, Noriyuki Kitazawa, Kazufumi Nagata, Tsuyu Ando, Shuichi Fukuoka, Toshio Yamamoto, Masahiro Yano
BMC Plant Biol. 2015; 15: 115. Published online 2015 May 8. doi: 10.1186/s12870-015-0501-x
PMCID:
PMC4424449
Xiaoyan Sun, Zhimin Du, Jin Ren, Erick Amombo, Tao Hu, Jinmin Fu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 116. Published online 2015 May 10. doi: 10.1186/s12870-015-0494-5
PMCID:
PMC4425909
Steven G Hussey, Eshchar Mizrachi, Andrew Groover, Dave K Berger, Alexander A Myburg
BMC Plant Biol. 2015; 15: 117. Published online 2015 May 10. doi: 10.1186/s12870-015-0499-0
PMCID:
PMC4425858
Bernardo Murillo-Amador, Edgar Omar Rueda-Puente, Enrique Troyo-Diéguez, Miguel Víctor Córdoba-Matson, Luis Guillermo Hernández-Montiel, Alejandra Nieto-Garibay
BMC Plant Biol. 2015; 15: 118. Published online 2015 May 10. doi: 10.1186/s12870-015-0505-6
PMCID:
PMC4425933
Panfeng Zhao, Lida Zhang, Lingxia Zhao
BMC Plant Biol. 2015; 15: 119. Published online 2015 May 15. doi: 10.1186/s12870-015-0492-7
PMCID:
PMC4431037
Man Zhao, Yongzhe Gu, Lingli He, Qingshan Chen, Chaoying He
BMC Plant Biol. 2015; 15: 120. Published online 2015 May 15. doi: 10.1186/s12870-015-0519-0
PMCID:
PMC4432951
Sergio L Florez, Rachel L Erwin, Siela N Maximova, Mark J Guiltinan, Wayne R Curtis
BMC Plant Biol. 2015; 15: 121. Published online 2015 May 16. doi: 10.1186/s12870-015-0479-4
PMCID:
PMC4449528
Kutubuddin Ali Molla, Ananda Bhusan Debnath, Showkat Ahmad Ganie, Tapan Kumar Mondal
BMC Plant Biol. 2015; 15: 122. Published online 2015 May 16. doi: 10.1186/s12870-015-0498-1
PMCID:
PMC4435636
Zhan Qi Wang, Ge Zi Li, Qiao Qiao Gong, Gui Xin Li, Shao Jian Zheng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 123. Published online 2015 May 20. doi: 10.1186/s12870-015-0500-y
PMCID:
PMC4438481
Raju Pushpavalli, Laxmanan Krishnamurthy, Mahendar Thudi, Pooran M Gaur, Mandali V Rao, Kadambot HM Siddique, Timothy D Colmer, Neil C Turner, Rajeev K Varshney, Vincent Vadez
BMC Plant Biol. 2015; 15: 124. Published online 2015 May 22. doi: 10.1186/s12870-015-0491-8
PMCID:
PMC4440540
Gwendolin G Wehner, Christiane C Balko, Matthias M Enders, Klaus K Humbeck, Frank F Ordon
BMC Plant Biol. 2015; 15: 125. Published online 2015 May 22. doi: 10.1186/s12870-015-0524-3
PMCID:
PMC4440603
Shaokang Di, Fan Yan, Felipe Rojas Rodas, Tito O Rodriguez, Yoshinori Murai, Tsukasa Iwashina, Satoko Sugawara, Tetsuya Mori, Ryo Nakabayashi, Keiko Yonekura-Sakakibara, Kazuki Saito, Ryoji Takahashi
BMC Plant Biol. 2015; 15: 126. Published online 2015 May 23. doi: 10.1186/s12870-015-0504-7
PMCID:
PMC4494776
Francisca Blanco-Herrera, Adrián A. Moreno, Rodrigo Tapia, Francisca Reyes, Macarena Araya, Cecilia D’Alessio, Armando Parodi, Ariel Orellana
BMC Plant Biol. 2015; 15: 127. Published online 2015 May 28. doi: 10.1186/s12870-015-0525-2
PMCID:
PMC4465474
Sandra Irmisch, Philipp Zeltner, Vinzenz Handrick, Jonathan Gershenzon, Tobias G. Köllner
BMC Plant Biol. 2015; 15: 128. Published online 2015 May 29. doi: 10.1186/s12870-015-0526-1
PMCID:
PMC4446944
Bruno Aguiar, Jorge Vieira, Ana E Cunha, Cristina P Vieira
BMC Plant Biol. 2015; 15: 129. Published online 2015 June 2. doi: 10.1186/s12870-015-0497-2
PMCID:
PMC4451870
Stephen Pearce, Alison K Huttly, Ian M Prosser, Yi-dan Li, Simon P Vaughan, Barbora Gallova, Archana Patil, Jane A Coghill, Jorge Dubcovsky, Peter Hedden, Andrew L Phillips
BMC Plant Biol. 2015; 15: 130. Published online 2015 June 5. doi: 10.1186/s12870-015-0520-7
PMCID:
PMC4455330
Tian-Zuo Wang, Min Liu, Min-Gui Zhao, Rujin Chen, Wen-Hao Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 131. Published online 2015 June 6. doi: 10.1186/s12870-015-0530-5
PMCID:
PMC4457090
Hongyu Chen, Xiuling Chen, Dong Chen, Jingfu Li, Yi Zhang, Aoxue Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 132. Published online 2015 June 6. doi: 10.1186/s12870-015-0521-6
PMCID:
PMC4458020
Miloš Duchoslav, Lukáš Fischer
BMC Plant Biol. 2015; 15: 133. Published online 2015 June 9. doi: 10.1186/s12870-015-0523-4
PMCID:
PMC4459440
Sariel Hübner, Abraham B. Korol, Karl J. Schmid
BMC Plant Biol. 2015; 15: 134. Published online 2015 June 9. doi: 10.1186/s12870-015-0528-z
PMCID:
PMC4459662
Nonglak Parinthawong, Stéphanie Cottier, Antony Buchala, Christiane Nawrath, Jean-Pierre Métraux
BMC Plant Biol. 2015; 15: 135. Published online 2015 June 9. doi: 10.1186/s12870-015-0518-1
PMCID:
PMC4459457
Niklas Körber, Anja Bus, Jinquan Li, Janet Higgins, Ian Bancroft, Erin Eileen Higgins, Isobel Alison Papworth Parkin, Bertha Salazar-Colqui, Rod John Snowdon, Benjamin Stich
BMC Plant Biol. 2015; 15: 136. Published online 2015 June 9. doi: 10.1186/s12870-015-0496-3
PMCID:
PMC4459455
Murukarthick Jayakodi, Sang-Choon Lee, Yun Sun Lee, Hyun-Seung Park, Nam-Hoon Kim, Woojong Jang, Hyun Oh Lee, Ho Jun Joh, Tae-Jin Yang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 138. Published online 2015 June 12. doi: 10.1186/s12870-015-0527-0
PMCID:
PMC4464628
Tony Chien-Yen Kuo, Chuan-Hung Chen, Shu-Hwa Chen, I-Hsuan Lu, Mei-Ju Chu, Li-Chun Huang, Chung-Yen Lin, Chien-Yu Chen, Hsiao-Feng Lo, Shih-Tong Jeng, Long-Fang O. Chen
BMC Plant Biol. 2015; 15: 139. Published online 2015 June 12. doi: 10.1186/s12870-015-0537-y
PMCID:
PMC4464252
Chandran Nithin, Nisha Patwa, Amal Thomas, Ranjit Prasad Bahadur, Jolly Basak
BMC Plant Biol. 2015; 15: 140. Published online 2015 June 12. doi: 10.1186/s12870-015-0516-3
PMCID:
PMC4464996
Kai Xu, Shoujun Chen, Tianfei Li, Xiaosong Ma, Xiaohua Liang, Xuefeng Ding, Hongyan Liu, Lijun Luo
BMC Plant Biol. 2015; 15: 141. Published online 2015 June 13. doi: 10.1186/s12870-015-0532-3
PMCID:
PMC4465154
Shahnoo Khoyratty, Joëlle Dupont, Sandrine Lacoste, Tony Lionel Palama, Young Hae Choi, Hye Kyong Kim, Bertrand Payet, Michel Grisoni, Mireille Fouillaud, Robert Verpoorte, Hippolyte Kodja
BMC Plant Biol. 2015; 15: 142. Published online 2015 June 14. doi: 10.1186/s12870-015-0522-5
PMCID:
PMC4465486
Dayong Li, Huijuan Zhang, Qiuming Song, Lu Wang, Shixia Liu, Yongbo Hong, Lei Huang, Fengming Song
BMC Plant Biol. 2015; 15: 143. Published online 2015 June 14. doi: 10.1186/s12870-015-0536-z
PMCID:
PMC4465618
Víctor M. Rodríguez, Pilar Soengas, Virginia Alonso-Villaverde, Tamara Sotelo, María E. Cartea, Pablo Velasco
BMC Plant Biol. 2015; 15: 145. Published online 2015 June 16. doi: 10.1186/s12870-015-0535-0
PMCID:
PMC4467057
Rong-Li Liao, Yong-Peng Ma, Wei-Chang Gong, Gao Chen, Wei-Bang Sun, Ren-Chao Zhou, Tobias Marczewski
BMC Plant Biol. 2015; 15: 146. Published online 2015 June 18. doi: 10.1186/s12870-015-0539-9
PMCID:
PMC4470074
Fawei Wang, Huan Chen, Xiaowei Li, Nan Wang, Tianyi Wang, Jing Yang, Lili Guan, Na Yao, Linna Du, Yanfang Wang, Xiuming Liu, Xifeng Chen, Zhenmin Wang, Yuanyuan Dong, Haiyan Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 147. Published online 2015 June 18. doi: 10.1186/s12870-015-0513-6
PMCID:
PMC4470060
Jie-Yin Chen, Jin-Qun Huang, Nan-Yang Li, Xue-Feng Ma, Jin-Long Wang, Chuan Liu, Yong-Feng Liu, Yong Liang, Yu-Ming Bao, Xiao-Feng Dai
BMC Plant Biol. 2015; 15: 148. Published online 2015 June 19. doi: 10.1186/s12870-015-0508-3
PMCID:
PMC4471920
Luigi Falginella, Guido Cipriani, Corinne Monte, Roberto Gregori, Raffaele Testolin, Riccardo Velasco, Michela Troggio, Stefano Tartarini
BMC Plant Biol. 2015; 15: 150. Published online 2015 June 19. doi: 10.1186/s12870-015-0507-4
PMCID:
PMC4472412
Meng Guo, Jin-Ping Lu, Yu-Fei Zhai, Wei-Guo Chai, Zhen-Hui Gong, Ming-Hui Lu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 151. Published online 2015 June 19. doi: 10.1186/s12870-015-0512-7
PMCID:
PMC4472255
Zhenshan Liu, Mingming Xin, Jinxia Qin, Huiru Peng, Zhongfu Ni, Yingyin Yao, Qixin Sun
BMC Plant Biol. 2015; 15: 152. Published online 2015 June 20. doi: 10.1186/s12870-015-0511-8
PMCID:
PMC4474349
Lynne H. Thomas, V. Trevor Forsyth, Anne Martel, Isabelle Grillo, Clemens M. Altaner, Michael C. Jarvis
BMC Plant Biol. 2015; 15: 153. Published online 2015 June 23. doi: 10.1186/s12870-015-0538-x
PMCID:
PMC4477487
Gabriella De Lorenzis, Ramaz Chipashvili, Osvaldo Failla, David Maghradze
BMC Plant Biol. 2015; 15: 154. Published online 2015 June 23. doi: 10.1186/s12870-015-0510-9
PMCID:
PMC4477415
Christian Draeger, Tohnyui Ndinyanka Fabrice, Emilie Gineau, Grégory Mouille, Benjamin M. Kuhn, Isabel Moller, Marie-Therese Abdou, Beat Frey, Markus Pauly, Antony Bacic, Christoph Ringli
BMC Plant Biol. 2015; 15: 155. Published online 2015 June 24. doi: 10.1186/s12870-015-0548-8
PMCID:
PMC4477543
Xiuying Gao, Xiaojun Zhang, Hongxia Lan, Ji Huang, Jianfei Wang, Hongsheng Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 156. Published online 2015 June 24. doi: 10.1186/s12870-015-0515-4
PMCID:
PMC4479070
Muneeza Iqbal Rai, Xiaomin Wang, Derek M. Thibault, Hyo Jung Kim, Matthew M. Bombyk, Brad M. Binder, Samina N. Shakeel, G. Eric Schaller
BMC Plant Biol. 2015; 15: 157. Published online 2015 June 24. doi: 10.1186/s12870-015-0554-x
PMCID:
PMC4478640
Andreia Miguel, José de Vega-Bartol, Liliana Marum, Inês Chaves, Tatiana Santo, José Leitão, Maria Carolina Varela, Célia M. Miguel
BMC Plant Biol. 2015; 15: 158. Published online 2015 June 25. doi: 10.1186/s12870-015-0534-1
PMCID:
PMC4479327
S. Poque, G. Pagny, L. Ouibrahim, A. Chague, J-P Eyquard, M. Caballero, T. Candresse, C. Caranta, S. Mariette, V. Decroocq
BMC Plant Biol. 2015; 15: 159. Published online 2015 June 25. doi: 10.1186/s12870-015-0559-5
PMCID:
PMC4479089
Yi Liu, Zi Shi, Siela N. Maximova, Mark J. Payne, Mark J. Guiltinan
BMC Plant Biol. 2015; 15: 160. Published online 2015 June 25. doi: 10.1186/s12870-015-0529-y
PMCID:
PMC4481123
Rena Sanetomo, Christiane Gebhardt
BMC Plant Biol. 2015; 15: 162. Published online 2015 June 26. doi: 10.1186/s12870-015-0545-y
PMCID:
PMC4480903
Yuxuan Hou, Jiehua Qiu, Xiaohong Tong, Xiangjin Wei, Babi R. Nallamilli, Weihuai Wu, Shiwen Huang, Jian Zhang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 163. Published online 2015 June 26. doi: 10.1186/s12870-015-0541-2
PMCID:
PMC4482044
Kai Zhang, Yong-Tao Han, Feng-Li Zhao, Yang Hu, Yu-Rong Gao, Yan-Fei Ma, Yi Zheng, Yue-Jin Wang, Ying-Qiang Wen
BMC Plant Biol. 2015; 15: 164. Published online 2015 June 30. doi: 10.1186/s12870-015-0552-z
PMCID:
PMC4485369
Anna Müller, Moritz Kaling, Patrick Faubert, Gerrit Gort, Hans M Smid, Joop JA Van Loon, Marcel Dicke, Basem Kanawati, Philippe Schmitt-Kopplin, Andrea Polle, Jörg-Peter Schnitzler, Maaria Rosenkranz
BMC Plant Biol. 2015; 15: 165. Published online 2015 June 30. doi: 10.1186/s12870-015-0542-1
PMCID:
PMC4486431
Derek R. Drost, Swati Puranik, Evandro Novaes, Carolina R.D.B. Novaes, Christopher Dervinis, Oliver Gailing, Matias Kirst
BMC Plant Biol. 2015; 15: 166. Published online 2015 June 30. doi: 10.1186/s12870-015-0557-7
PMCID:
PMC4486686
Zhi-Jing Qiu, Yuan-Xue Lu, Chao-Qun Li, Yang Dong, James F. Smith, Yin-Zheng Wang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 167. Published online 2015 July 3. doi: 10.1186/s12870-015-0540-3
PMCID:
PMC4489212
Anne V. Brown, Karen A. Hudson
BMC Plant Biol. 2015; 15: 169. Published online 2015 July 3. doi: 10.1186/s12870-015-0553-y
PMCID:
PMC4492100
Rui Guo, Zongze Yang, Feng Li, Changrong Yan, Xiuli Zhong, Qi Liu, Xu Xia, Haoru Li, Long Zhao
BMC Plant Biol. 2015; 15: 170. Published online 2015 July 7. doi: 10.1186/s12870-015-0546-x
PMCID:
PMC4492011
Birgit S. Fiesselmann, Miriam Luichtl, Xiaomeng Yang, Michaela Matthes, Ottilie Peis, Ramon A. Torres-Ruiz
BMC Plant Biol. 2015; 15: 171. Published online 2015 July 7. doi: 10.1186/s12870-015-0556-8
PMCID:
PMC4492102
Gabriel C Azevedo, Adriana Cheavegatti-Gianotto, Bárbara F Negri, Bárbara Hufnagel, Luciano da Costa e Silva, Jurandir V Magalhaes, Antonio Augusto F Garcia, Ubiraci GP Lana, Sylvia M de Sousa, Claudia T Guimaraes
BMC Plant Biol. 2015; 15: 172. Published online 2015 July 7. doi: 10.1186/s12870-015-0561-y
PMCID:
PMC4492167
Annaliese S. Mason, Junko Takahira, Chhaya Atri, Birgit Samans, Alice Hayward, Wallace A. Cowling, Jacqueline Batley, Matthew N. Nelson
BMC Plant Biol. 2015; 15: 173. Published online 2015 July 8. doi: 10.1186/s12870-015-0555-9
PMCID:
PMC4493989
Nayyereh Olanj, Teresa Garnatje, Ali Sonboli, Joan Vallès, Sònia Garcia
BMC Plant Biol. 2015; 15: 174. Published online 2015 July 8. doi: 10.1186/s12870-015-0564-8
PMCID:
PMC4494159
Laura Bryant, Brian Flatley, Chhaya Patole, Geoffrey D. Brown, Rainer Cramer
BMC Plant Biol. 2015; 15: 175. Published online 2015 July 9. doi: 10.1186/s12870-015-0565-7
PMCID:
PMC4496932
Wen-Bin Yu, Min-Lu Liu, Hong Wang, Robert R. Mill, Richard H. Ree, Jun-Bo Yang, De-Zhu Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 176. Published online 2015 July 11. doi: 10.1186/s12870-015-0547-9
PMCID:
PMC4498522
Joseph L. Cotton, William P. Wysocki, Lynn G. Clark, Scot A. Kelchner, J Chris Pires, Patrick P. Edger, Dustin Mayfield-Jones, Melvin R. Duvall
BMC Plant Biol. 2015; 15: 178. Published online 2015 July 11. doi: 10.1186/s12870-015-0563-9
PMCID:
PMC4498559
Zhen-Zhen Dong, Xing Fan, Li-Na Sha, Yi Wang, Jian Zeng, Hou-Yang Kang, Hai-Qin Zhang, Xiao-Li Wang, Li Zhang, Chun-Bang Ding, Rui-Wu Yang, Yong-Hong Zhou
BMC Plant Biol. 2015; 15: 179. Published online 2015 July 12. doi: 10.1186/s12870-015-0517-2
PMCID:
PMC4499217
Zhangying Wang, Boping Fang, Xinliang Chen, Minghuan Liao, Jingyi Chen, Xiongjian Zhang, Lifei Huang, Zhongxia Luo, Zhufang Yao, Yujun Li
BMC Plant Biol. 2015; 15: 180. Published online 2015 July 16. doi: 10.1186/s12870-015-0567-5
PMCID:
PMC4502468
Furong Yao, Hong Zhu, Chun Yi, Hongxia Qu, Yueming Jiang
BMC Plant Biol. 2015; 15: 181. Published online 2015 July 16. doi: 10.1186/s12870-015-0509-2
PMCID:
PMC4504174
Takashi Nakatsuka, Misa Saito, Eri Yamada, Kohei Fujita, Noriko Yamagishi, Nobuyuki Yoshikawa, Masahiro Nishihara
BMC Plant Biol. 2015; 15: 182. Published online 2015 July 17. doi: 10.1186/s12870-015-0569-3
PMCID:
PMC4504037
Nidhi Rawat, Sandhya P. Kiran, Dongliang Du, Fred G. Gmitter, Jr, Zhanao Deng
BMC Plant Biol. 2015; 15: 184. Published online 2015 July 28. doi: 10.1186/s12870-015-0568-4
PMCID:
PMC4517500
Charles Ampomah-Dwamena, Nicky Driedonks, David Lewis, Maria Shumskaya, Xiuyin Chen, Eleanore T. Wurtzel, Richard V. Espley, Andrew C. Allan
BMC Plant Biol. 2015; 15: 185. Published online 2015 July 28. doi: 10.1186/s12870-015-0573-7
PMCID:
PMC4517366
Saadia Bihmidine, R. Frank Baker, Cassandra Hoffner, David M. Braun
BMC Plant Biol. 2015; 15: 186. Published online 2015 July 30. doi: 10.1186/s12870-015-0572-8
PMCID:
PMC4518677
Krishan Mohan Rai, Vimal Kumar Balasubramanian, Cassie Marie Welker, Mingxiong Pang, Mei Mei Hii, Venugopal Mendu
BMC Plant Biol. 2015; 15: 187. Published online 2015 August 1. doi: 10.1186/s12870-015-0576-4
PMCID:
PMC4521475

Methodology Articles

Arne Weinhold, Natalie Wielsch, Aleš Svatoš, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 18. Published online 2015 January 21. doi: 10.1186/s12870-014-0398-9
PMCID:
PMC4318441
Trees-Juen Chuang, Min-Yu Yang, Chuang-Chieh Lin, Ping-Hung Hsieh, Li-Yuan Hung
BMC Plant Biol. 2015; 15: 39. Published online 2015 February 5. doi: 10.1186/s12870-015-0431-7
PMCID:
PMC4323234
Lingye Su, Zhanwu Dai, Shaohua Li, Haiping Xin
BMC Plant Biol. 2015; 15: 82. Published online 2015 March 11. doi: 10.1186/s12870-015-0459-8
PMCID:
PMC4367880
Mamta Sharma, Raju Ghosh, Avijit Tarafdar, Rameshwar Telangre
BMC Plant Biol. 2015; 15: 90. Published online 2015 March 25. doi: 10.1186/s12870-015-0470-0
PMCID:
PMC4377013
Péter Szövényi, Eftychios Frangedakis, Mariana Ricca, Dietmar Quandt, Susann Wicke, Jane A Langdale
BMC Plant Biol. 2015; 15: 98. Published online 2015 April 9. doi: 10.1186/s12870-015-0481-x
PMCID:
PMC4393856
Kateřina Cviková, Federica Cattonaro, Michael Alaux, Nils Stein, Klaus FX Mayer, Jaroslav Doležel, Jan Bartoš
BMC Plant Biol. 2015; 15: 99. Published online 2015 April 11. doi: 10.1186/s12870-015-0429-1
PMCID:
PMC4407875
Lorenzo Boggia, Barbara Sgorbini, Cinzia M Bertea, Cecilia Cagliero, Carlo Bicchi, Massimo E Maffei, Patrizia Rubiolo
BMC Plant Biol. 2015; 15: 102. Published online 2015 April 12. doi: 10.1186/s12870-015-0487-4
PMCID:
PMC4415311
Suong T T Nguyen, David W McCurdy
BMC Plant Biol. 2015; 15: 109. Published online 2015 April 23. doi: 10.1186/s12870-015-0483-8
PMCID:
PMC4416241

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central