PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology
 

Volume 17;  2017

Database

Tao Zhu, Chengzhen Liang, Zhigang Meng, Guoqing Sun, Zhaoghong Meng, Sandui Guo, Rui Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 101. Published online 2017 June 8. doi: 10.1186/s12870-017-1039-x
PMCID:
PMC5465443

Research

Guy Adler, Zvia Konrad, Lyad Zamir, Amit Kumar Mishra, Dina Raveh, Dudy Bar-Zvi
BMC Plant Biol. 2017; 17: 8. Published online 2017 January 11. doi: 10.1186/s12870-016-0963-5
PMCID:
PMC5225562

Research Articles

Yutao Huang, Cheng Lin, Fei He, Zhan Li, Yajing Guan, Qijuan Hu, Jin Hu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 1. Published online 2017 January 3. doi: 10.1186/s12870-016-0951-9
PMCID:
PMC5209872
Robert L. Baker, Yulia Yarkhunova, Katherine Vidal, Brent E. Ewers, Cynthia Weinig
BMC Plant Biol. 2017; 17: 3. Published online 2017 January 5. doi: 10.1186/s12870-016-0957-3
PMCID:
PMC5217196
Adriana Pružinská, Takayuki Shindo, Sherry Niessen, Farnusch Kaschani, Réka Tóth, A. Harvey Millar, Renier A. L. van der Hoorn
BMC Plant Biol. 2017; 17: 4. Published online 2017 January 6. doi: 10.1186/s12870-016-0955-5
PMCID:
PMC5217659
Claudia Corvalán, Sunghwa Choe
BMC Plant Biol. 2017; 17: 5. Published online 2017 January 6. doi: 10.1186/s12870-016-0965-3
PMCID:
PMC5217202
Kerstin Dalman, Julia Johanna Wind, Miguel Nemesio-Gorriz, Almuth Hammerbacher, Karl Lundén, Ines Ezcurra, Malin Elfstrand
BMC Plant Biol. 2017; 17: 6. Published online 2017 January 6. doi: 10.1186/s12870-016-0952-8
PMCID:
PMC5219727
Nian Liu, Lili Tu, Lichen Wang, Haiyan Hu, Jiao Xu, Xianlong Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 7. Published online 2017 January 10. doi: 10.1186/s12870-016-0969-z
PMCID:
PMC5223427
Sathish K. Ponniah, Jyothi Thimmapuram, Ketaki Bhide, Venu (Kal) Kalavacharla, Muthusamy Manoharan
BMC Plant Biol. 2017; 17: 9. Published online 2017 January 13. doi: 10.1186/s12870-016-0950-x
PMCID:
PMC5234144
Yuzhen Zhou, Zongda Xu, Xue Yong, Sagheer Ahmad, Weiru Yang, Tangren Cheng, Jia Wang, Qixiang Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 10. Published online 2017 January 13. doi: 10.1186/s12870-016-0954-6
PMCID:
PMC5234111
Yanhao Xu, Qiaojun Jia, Gaofeng Zhou, Xiao-Qi Zhang, Tefera Angessa, Sue Broughton, George Yan, Wenying Zhang, Chengdao Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 11. Published online 2017 January 13. doi: 10.1186/s12870-016-0964-4
PMCID:
PMC5237212
Ratan Chopra, Gloria Burow, John J. Burke, Nicholas Gladman, Zhanguo Xin
BMC Plant Biol. 2017; 17: 12. Published online 2017 January 13. doi: 10.1186/s12870-016-0966-2
PMCID:
PMC5237230
Ramadoss Bharathi Raja, Somanath Agasimani, Sarita Jaiswal, Venkatesan Thiruvengadam, Robin Sabariappan, Ravindra N. Chibbar, Sundaram Ganesh Ram
BMC Plant Biol. 2017; 17: 13. Published online 2017 January 14. doi: 10.1186/s12870-016-0968-0
PMCID:
PMC5423428
Xinshan Zang, Xiaoli Geng, Fei Wang, Zhenshan Liu, Liyuan Zhang, Yue Zhao, Xuejun Tian, Zhongfu Ni, Yingyin Yao, Mingming Xin, Zhaorong Hu, Qixin Sun, Huiru Peng
BMC Plant Biol. 2017; 17: 14. Published online 2017 January 14. doi: 10.1186/s12870-016-0958-2
PMCID:
PMC5237568
Yongbin Zhuang, Erin A. Tripp
BMC Plant Biol. 2017; 17: 15. Published online 2017 January 17. doi: 10.1186/s12870-016-0962-6
PMCID:
PMC5240417
Fengjie Yuan, Xiaomin Yu, Dekun Dong, Qinghua Yang, Xujun Fu, Shenlong Zhu, Danhua Zhu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 16. Published online 2017 January 18. doi: 10.1186/s12870-016-0953-7
PMCID:
PMC5242038
Min Jin, Xuehai Zhang, Mingchao Zhao, Min Deng, Yuanhao Du, Yang Zhou, Shouchuang Wang, Takayuki Tohge, Alisdair R. Fernie, Lothar Willmitzer, Yariv Brotman, Jianbing Yan, Weiwei Wen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 17. Published online 2017 January 18. doi: 10.1186/s12870-017-0972-z
PMCID:
PMC5242060
Muhammad Khalil-Ur-Rehman, Long Sun, Chun-Xia Li, Muhammad Faheem, Wu Wang, Jian-Min Tao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 18. Published online 2017 January 19. doi: 10.1186/s12870-016-0960-8
PMCID:
PMC5244717
Pär Davidsson, Martin Broberg, Tarja Kariola, Nina Sipari, Minna Pirhonen, E. Tapio Palva
BMC Plant Biol. 2017; 17: 19. Published online 2017 January 19. doi: 10.1186/s12870-016-0959-1
PMCID:
PMC5248502
Valentina Maschietto, Cinzia Colombi, Raul Pirona, Giorgio Pea, Francesco Strozzi, Adriano Marocco, Laura Rossini, Alessandra Lanubile
BMC Plant Biol. 2017; 17: 20. Published online 2017 January 21. doi: 10.1186/s12870-017-0970-1
PMCID:
PMC5251214
Roman A. Volkov, Irina I. Panchuk, Nikolai V. Borisjuk, Marta Hosiawa-Baranska, Jolanta Maluszynska, Vera Hemleben
BMC Plant Biol. 2017; 17: 21. Published online 2017 January 23. doi: 10.1186/s12870-017-0978-6
PMCID:
PMC5260122
Linli Hu, Weibiao Liao, Mohammed Mujitaba Dawuda, Jihua Yu, Jian Lv
BMC Plant Biol. 2017; 17: 22. Published online 2017 January 23. doi: 10.1186/s12870-017-0976-8
PMCID:
PMC5259974
Md. Abdul Kayum, Jong-In Park, Ujjal Kumar Nath, Manosh Kumar Biswas, Hoy-Taek Kim, Ill-Sup Nou
BMC Plant Biol. 2017; 17: 23. Published online 2017 January 25. doi: 10.1186/s12870-017-0979-5
PMCID:
PMC5264328
Rong Zhou, Xiaqing Yu, Carl-Otto Ottosen, Eva Rosenqvist, Liping Zhao, Yinlei Wang, Wengui Yu, Tongmin Zhao, Zhen Wu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 24. Published online 2017 January 25. doi: 10.1186/s12870-017-0974-x
PMCID:
PMC5264292
Katarzyna Sala, Katarzyna Malarz, Peter W. Barlow, Ewa U. Kurczyńska
BMC Plant Biol. 2017; 17: 25. Published online 2017 January 25. doi: 10.1186/s12870-016-0949-3
PMCID:
PMC5267361
Jiang Shi, Baiyuan Yan, Xuping Lou, Huasheng Ma, Songlin Ruan
BMC Plant Biol. 2017; 17: 26. Published online 2017 January 25. doi: 10.1186/s12870-017-0973-y
PMCID:
PMC5267381
Xiaoou Guo, Jingjing Xu, Xiaohui Cui, Hao Chen, Hongyan Qi
BMC Plant Biol. 2017; 17: 28. Published online 2017 January 28. doi: 10.1186/s12870-017-0977-7
PMCID:
PMC5273850
Huanlong Liu, Min Wu, Dongyue Zhu, Feng Pan, Yujiao Wang, Yue Wang, Yan Xiang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 29. Published online 2017 January 31. doi: 10.1186/s12870-017-0980-z
PMCID:
PMC5282885
Graziano Pizzolante, Chiara Cordero, Salvatore M. Tredici, Davide Vergara, Paola Pontieri, Luigi Del Giudice, Andrea Capuzzo, Patrizia Rubiolo, Chidananda N. Kanchiswamy, Simon A. Zebelo, Carlo Bicchi, Massimo E. Maffei, Pietro Alifano
BMC Plant Biol. 2017; 17: 30. Published online 2017 March 2. doi: 10.1186/s12870-017-0986-6
PMCID:
PMC5333409
Eric R. Schultz, Agata K. Zupanska, Natasha J. Sng, Anna-Lisa Paul, Robert J. Ferl
BMC Plant Biol. 2017; 17: 31. Published online 2017 February 1. doi: 10.1186/s12870-017-0975-9
PMCID:
PMC5286820
Xuyan Li, Xin Xie, Ji Li, Yuhai Cui, Yanming Hou, Lulu Zhai, Xiao Wang, Yanli Fu, Ranran Liu, Shaomin Bian
BMC Plant Biol. 2017; 17: 32. Published online 2017 February 1. doi: 10.1186/s12870-017-0983-9
PMCID:
PMC5286673
Jeh Haur Wong, Takashi Hashimoto
BMC Plant Biol. 2017; 17: 33. Published online 2017 February 2. doi: 10.1186/s12870-017-0987-5
PMCID:
PMC5288973
Yingxiao Zhang, Brian J. Iaffaldano, Xiaofeng Zhuang, John Cardina, Katrina Cornish
BMC Plant Biol. 2017; 17: 34. Published online 2017 February 2. doi: 10.1186/s12870-016-0967-1
PMCID:
PMC5289045
Bourlaye Fofana, Kaushik Ghose, Jason McCallum, Frank M. You, Sylvie Cloutier
BMC Plant Biol. 2017; 17: 35. Published online 2017 February 2. doi: 10.1186/s12870-017-0982-x
PMCID:
PMC5290659
Wenyun Li, Cuihua Liu, Min He, Jinqiang Li, Yongqiang Cai, Yuhua Ma, Juan Xu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 36. Published online 2017 February 3. doi: 10.1186/s12870-017-0988-4
PMCID:
PMC5291992
Lori L. Hinze, Amanda M. Hulse-Kemp, Iain W. Wilson, Qian-Hao Zhu, Danny J. Llewellyn, Jen M. Taylor, Andrew Spriggs, David D. Fang, Mauricio Ulloa, John J. Burke, Marc Giband, Jean-Marc Lacape, Allen Van Deynze, Joshua A. Udall, Jodi A. Scheffler, Steve Hague, Jonathan F. Wendel, Alan E. Pepper, James Frelichowski, Cindy T. Lawley, Don C. Jones, Richard G. Percy, David M. Stelly
BMC Plant Biol. 2017; 17: 37. Published online 2017 February 3. doi: 10.1186/s12870-017-0981-y
PMCID:
PMC5291959
Tapan Kumar Mohanta, Pradeep Kumar, Hanhong Bae
BMC Plant Biol. 2017; 17: 38. Published online 2017 February 3. doi: 10.1186/s12870-017-0989-3
PMCID:
PMC5291997
Zhaomiao Lin, Xincheng Zhang, Zunxin Wang, Yutong Jiang, Zhenghui Liu, Danny Alexander, Ganghua Li, Shaohua Wang, Yanfeng Ding
BMC Plant Biol. 2017; 17: 39. Published online 2017 February 7. doi: 10.1186/s12870-017-0985-7
PMCID:
PMC5294873
Rachele Tamburino, Monica Vitale, Alessandra Ruggiero, Mauro Sassi, Lorenza Sannino, Simona Arena, Antonello Costa, Giorgia Batelli, Nicola Zambrano, Andrea Scaloni, Stefania Grillo, Nunzia Scotti
BMC Plant Biol. 2017; 17: 40. Published online 2017 February 10. doi: 10.1186/s12870-017-0971-0
PMCID:
PMC5301458
Rui Guo, LianXuan Shi, Changrong Yan, Xiuli Zhong, FengXue Gu, Qi Liu, Xu Xia, Haoru Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 41. Published online 2017 February 10. doi: 10.1186/s12870-017-0994-6
PMCID:
PMC5301417
Qin Xu, Zhihong Song, Caiyun Zhu, Chengcheng Tao, Lifang Kang, Wei Liu, Fei He, Juan Yan, Tao Sang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 42. Published online 2017 February 13. doi: 10.1186/s12870-017-0984-8
PMCID:
PMC5307861
Yu Ma, Clarice J Coyne, Michael A Grusak, Michael Mazourek, Peng Cheng, Dorrie Main, Rebecca J McGee
BMC Plant Biol. 2017; 17: 43. Published online 2017 February 13. doi: 10.1186/s12870-016-0956-4
PMCID:
PMC5307697
Rogelio Santiago, Ana Cao, Ana Butrón, Ana López-Malvar, Víctor M. Rodríguez, Germán V. Sandoya, Rosa A. Malvar
BMC Plant Biol. 2017; 17: 44. Published online 2017 February 15. doi: 10.1186/s12870-017-0991-9
PMCID:
PMC5312564
Mulualem T. Kassa, Frank M. You, Colin W. Hiebert, Curtis J. Pozniak, Pierre R. Fobert, Andrew G. Sharpe, James G. Menzies, D. Gavin Humphreys, Nicole Rezac Harrison, John P. Fellers, Brent D. McCallum, Curt A. McCartney
BMC Plant Biol. 2017; 17: 45. Published online 2017 February 15. doi: 10.1186/s12870-017-0993-7
PMCID:
PMC5311853
Teresa Donze-Reiner, Nathan A. Palmer, Erin D. Scully, Travis J. Prochaska, Kyle G. Koch, Tiffany Heng-Moss, Jeffrey D. Bradshaw, Paul Twigg, Keenan Amundsen, Scott E. Sattler, Gautam Sarath
BMC Plant Biol. 2017; 17: 46. Published online 2017 February 16. doi: 10.1186/s12870-017-0998-2
PMCID:
PMC5314684
Mon-Ray Shao, Sunil Kumar Kenchanmane Raju, John D. Laurie, Robersy Sanchez, Sally A. Mackenzie
BMC Plant Biol. 2017; 17: 47. Published online 2017 February 20. doi: 10.1186/s12870-017-0996-4
PMCID:
PMC5319189
Xuejie Guo, Chengming Fan, Yuhong Chen, Jingqiao Wang, Weibo Yin, Richard R. C. Wang, Zanmin Hu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 48. Published online 2017 February 21. doi: 10.1186/s12870-017-0995-5
PMCID:
PMC5319178
Elizabeth Skippington, Todd J. Barkman, Danny W. Rice, Jeffrey D. Palmer
BMC Plant Biol. 2017; 17: 49. Published online 2017 February 21. doi: 10.1186/s12870-017-0992-8
PMCID:
PMC5319169
Jiwei Chen, Qian Zhang, Qigang Wang, Ming Feng, Yang Li, Yonglu Meng, Yi Zhang, Guoqin Liu, Zhimin Ma, Hongzhi Wu, Junping Gao, Nan Ma
BMC Plant Biol. 2017; 17: 51. Published online 2017 February 23. doi: 10.1186/s12870-017-0999-1
PMCID:
PMC5322680
Massimiliano Lauria, Rodrigo Antonio Echegoyen-Nava, Dalia Rodríguez-Ríos, Silvio Zaina, Gertrud Lund
BMC Plant Biol. 2017; 17: 52. Published online 2017 February 23. doi: 10.1186/s12870-017-0997-3
PMCID:
PMC5324254
Yuan Cao, Qiuxiang Luo, Yan Tian, Fanjuan Meng
BMC Plant Biol. 2017; 17: 53. Published online 2017 February 27. doi: 10.1186/s12870-017-1000-z
PMCID:
PMC5327565
Weiguo Li, Lihui Zhang, Zhan Ding, Guodong Wang, Yandi Zhang, Hongmei Gong, Tianjun Chang, Yanwen Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 54. Published online 2017 February 28. doi: 10.1186/s12870-017-0990-x
PMCID:
PMC5329940
Reem M. Hussain, Mohammed Ali, Xing Feng, Xia Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 55. Published online 2017 February 28. doi: 10.1186/s12870-017-1001-y
PMCID:
PMC5330122
Anket Sharma, Sharad Thakur, Vinod Kumar, Anup Kumar Kesavan, Ashwani Kumar Thukral, Renu Bhardwaj
BMC Plant Biol. 2017; 17: 56. Published online 2017 February 28. doi: 10.1186/s12870-017-1003-9
PMCID:
PMC5477812
Changyan Li, Chao Luo, Zaihui Zhou, Rui Wang, Fei Ling, Langtao Xiao, Yongjun Lin, Hao Chen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 57. Published online 2017 February 28. doi: 10.1186/s12870-017-1005-7
PMCID:
PMC5331639
Qingxu Ma, Xiaochuang Cao, Yinan Xie, Han Xiao, Xiaoli Tan, Lianghuan Wu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 58. Published online 2017 March 2. doi: 10.1186/s12870-017-1006-6
PMCID:
PMC5335761
Qian Gong, Zhaoen Yang, Xiaoqian Wang, Hamama Islam Butt, Eryong Chen, Shoupu He, Chaojun Zhang, Xueyan Zhang, Fuguang Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 59. Published online 2017 March 3. doi: 10.1186/s12870-017-1007-5
PMCID:
PMC5335750
Li Yu, Tengfei Ma, Yuqin Zhang, Ying Hu, Ke Yu, Yueyue Chen, Haoli Ma, Jie Zhao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 60. Published online 2017 March 7. doi: 10.1186/s12870-017-1004-8
PMCID:
PMC5341191
Henry Ampah-Korsah, Yonathan Sonntag, Angelica Engfors, Andreas Kirscht, Per Kjellbom, Urban Johanson
BMC Plant Biol. 2017; 17: 61. Published online 2017 March 9. doi: 10.1186/s12870-017-1009-3
PMCID:
PMC5345251
Krista L. Plett, Anita E. Raposo, Stephen Bullivant, Ian C. Anderson, Sabine C. Piller, Jonathan M. Plett
BMC Plant Biol. 2017; 17: 62. Published online 2017 March 9. doi: 10.1186/s12870-017-1010-x
PMCID:
PMC5345158
Laura Montesinos, Mireia Bundó, Esther Badosa, Blanca San Segundo, María Coca, Emilio Montesinos
BMC Plant Biol. 2017; 17: 63. Published online 2017 March 14. doi: 10.1186/s12870-017-1011-9
PMCID:
PMC5351061
Qunfeng Zhang, Meiya Liu, Jianyun Ruan
BMC Plant Biol. 2017; 17: 64. Published online 2017 March 20. doi: 10.1186/s12870-017-1012-8
PMCID:
PMC5359985
Aung Htay Naing, Kyeung Il Park, Trinh Ngoc Ai, Mi Young Chung, Jeung Sul Han, Young-Wha Kang, Ki Byung Lim, Chang Kil Kim
BMC Plant Biol. 2017; 17: 65. Published online 2017 March 23. doi: 10.1186/s12870-017-1015-5
PMCID:
PMC5364578
Daniela D’Esposito, Francesca Ferriello, Alessandra Dal Molin, Gianfranco Diretto, Adriana Sacco, Andrea Minio, Amalia Barone, Rossella Di Monaco, Silvana Cavella, Luca Tardella, Giovanni Giuliano, Massimo Delledonne, Luigi Frusciante, Maria Raffaella Ercolano
BMC Plant Biol. 2017; 17: 66. Published online 2017 March 28. doi: 10.1186/s12870-017-1008-4
PMCID:
PMC5369198
Abou Yobi, Karen A. Schlauch, Richard L. Tillett, Won C. Yim, Catherine Espinoza, Bernard W. M. Wone, John C. Cushman, Melvin J. Oliver
BMC Plant Biol. 2017; 17: 67. Published online 2017 March 28. doi: 10.1186/s12870-017-1013-7
PMCID:
PMC5371216
Shruthi G. Kini, Ka H. Wong, Wei Liang Tan, Tianshu Xiao, James P. Tam
BMC Plant Biol. 2017; 17: 68. Published online 2017 March 31. doi: 10.1186/s12870-017-1014-6
PMCID:
PMC5374622
Mercedes C. Hernandez-Gomez, Jean-Luc Runavot, Frank Meulewaeter, J. Paul Knox
BMC Plant Biol. 2017; 17: 69. Published online 2017 March 31. doi: 10.1186/s12870-017-1017-3
PMCID:
PMC5374667
Gregorio Barba-Espín, Stephan Glied, Christoph Crocoll, Tsaneta Dzhanfezova, Bjarne Joernsgaard, Finn Okkels, Henrik Lütken, Renate Müller
BMC Plant Biol. 2017; 17: 70. Published online 2017 April 4. doi: 10.1186/s12870-017-1021-7
PMCID:
PMC5381149
Mohammad H. Dezfulian, Curtis Foreman, Espanta Jalili, Mrinal Pal, Rajdeep K. Dhaliwal, Don Karl A. Roberto, Kathleen M. Imre, Susanne E. Kohalmi, William L. Crosby
BMC Plant Biol. 2017; 17: 71. Published online 2017 April 7. doi: 10.1186/s12870-017-1022-6
PMCID:
PMC5384131
Xiao Zhang, Lijie Zhang, Qiuping Zhang, Jiayu Xu, Weisheng Liu, Wenxuan Dong
BMC Plant Biol. 2017; 17: 72. Published online 2017 April 11. doi: 10.1186/s12870-017-1023-5
PMCID:
PMC5387262
Rahul Roy, Diane C. Bassham
BMC Plant Biol. 2017; 17: 73. Published online 2017 April 11. doi: 10.1186/s12870-017-1024-4
PMCID:
PMC5387210
Samuel W. Bledsoe, Clémence Henry, Cara A. Griffiths, Matthew J. Paul, Regina Feil, John E. Lunn, Mark Stitt, L. Mark Lagrimini
BMC Plant Biol. 2017; 17: 74. Published online 2017 April 12. doi: 10.1186/s12870-017-1018-2
PMCID:
PMC5389189
Jiang Xiang, Xinlong Li, Ling Yin, Yunxiao Liu, Yali Zhang, Junjie Qu, Jiang Lu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 75. Published online 2017 April 14. doi: 10.1186/s12870-017-1016-4
PMCID:
PMC5391559
Shi-Xia Yu, Qiang-Nan Feng, Hong-Tao Xie, Sha Li, Yan Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 76. Published online 2017 April 20. doi: 10.1186/s12870-017-1025-3
PMCID:
PMC5399379
Nigel E. Gapper, Maarten L. A. T. M. Hertog, Jinwook Lee, David A. Buchanan, Rachel S. Leisso, Zhangjun Fei, Guiqin Qu, James J. Giovannoni, Jason W. Johnston, Robert J. Schaffer, Bart M. Nicolaï, James P. Mattheis, Christopher B. Watkins, David R. Rudell
BMC Plant Biol. 2017; 17: 77. Published online 2017 April 21. doi: 10.1186/s12870-017-1030-6
PMCID:
PMC5399402
Wengang Xie, Junchao Zhang, Xuhong Zhao, Zongyu Zhang, Yanrong Wang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 78. Published online 2017 April 21. doi: 10.1186/s12870-017-1026-2
PMCID:
PMC5399857
Jeroen A. Berg, Michela Appiano, Gerard Bijsterbosch, Richard G. F. Visser, Henk J. Schouten, Yuling Bai
BMC Plant Biol. 2017; 17: 80. Published online 2017 April 21. doi: 10.1186/s12870-017-1029-z
PMCID:
PMC5399834
Amanda K. Broz, Rafael F. Guerrero, April M. Randle, You Soon Baek, Matthew W. Hahn, Patricia A. Bedinger
BMC Plant Biol. 2017; 17: 81. Published online 2017 April 24. doi: 10.1186/s12870-017-1032-4
PMCID:
PMC5402651
Juan Vicente Muñoz-Sanz, Elena Zuriaga, Inmaculada López, María L. Badenes, Carlos Romero
BMC Plant Biol. 2017; 17: 82. Published online 2017 April 26. doi: 10.1186/s12870-017-1027-1
PMCID:
PMC5405505
John W. Riggs, Philip C. Cavales, Sonia M. Chapiro, Judy Callis
BMC Plant Biol. 2017; 17: 83. Published online 2017 April 26. doi: 10.1186/s12870-017-1031-5
PMCID:
PMC5405513
Tanya R. Copley, Konstantinos A. Aliferis, Daniel J. Kliebenstein, Suha H. Jabaji
BMC Plant Biol. 2017; 17: 84. Published online 2017 April 27. doi: 10.1186/s12870-017-1020-8
PMCID:
PMC5408482
Huihui Bi, Nataliya Kovalchuk, Peter Langridge, Penny J. Tricker, Sergiy Lopato, Nikolai Borisjuk
BMC Plant Biol. 2017; 17: 85. Published online 2017 May 8. doi: 10.1186/s12870-017-1033-3
PMCID:
PMC5422891
Roneel Prakash, Ian C. Hallett, Sally F. Wong, Sarah L. Johnston, Erin M. O’Donoghue, Peter A. McAtee, Alan G. Seal, Ross G. Atkinson, Roswitha Schröder
BMC Plant Biol. 2017; 17: 86. Published online 2017 May 10. doi: 10.1186/s12870-017-1034-2
PMCID:
PMC5424339
S. Goldental-Cohen, C. Burstein, I. Biton, S. Ben Sasson, A. Sadeh, Y. Many, A. Doron-Faigenboim, H. Zemach, Y. Mugira, D. Schneider, R. Birger, S. Meir, S. Philosoph-Hadas, V. Irihomovitch, S. Lavee, B. Avidan, G. Ben-Ari
BMC Plant Biol. 2017; 17: 87. Published online 2017 May 16. doi: 10.1186/s12870-017-1035-1
PMCID:
PMC5434568
Katharina M. Pütter, Nicole van Deenen, Kristina Unland, Dirk Prüfer, Christian Schulze Gronover
BMC Plant Biol. 2017; 17: 88. Published online 2017 May 22. doi: 10.1186/s12870-017-1036-0
PMCID:
PMC5441070
José A. Freixas Coutin, Seth Munholland, Anjali Silva, Sanjeena Subedi, Lewis Lukens, William L. Crosby, K. Peter Pauls, Gale G. Bozzo
BMC Plant Biol. 2017; 17: 89. Published online 2017 May 25. doi: 10.1186/s12870-017-1037-z
PMCID:
PMC5445279
Xiao-Jiang Guo, Ji-Rui Wang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 90. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12870-017-1038-y
PMCID:
PMC5450219
Tiffany Langewisch, Julian Lenis, Guo-Liang Jiang, Dechun Wang, Vince Pantalone, Kristin Bilyeu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 91. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12870-017-1040-4
PMCID:
PMC5450301
Yingyao Shi, Lingling Gao, Zhichao Wu, Xiaojing Zhang, Mingming Wang, Congshun Zhang, Fan Zhang, Yongli Zhou, Zhikang Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 92. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12870-017-1044-0
PMCID:
PMC5450148
Bin Bai, Le Wang, May Lee, Yingjun Zhang, Rahmadsyah, Yuzer Alfiko, Bao Qing Ye, Zi Yi Wan, Chin Huat Lim, Antonius Suwanto, Nam-Hai Chua, Gen Hua Yue
BMC Plant Biol. 2017; 17: 93. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12870-017-1045-z
PMCID:
PMC5450198
Ryan Ghan, Juli Petereit, Richard L. Tillett, Karen A. Schlauch, David Toubiana, Aaron Fait, Grant R. Cramer
BMC Plant Biol. 2017; 17: 94. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s12870-017-1043-1
PMCID:
PMC5450095
Cheng-Yu Yu, Jun-Gang Dong, Sheng-Wu Hu, Ai-Xia Xu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 95. Published online 2017 June 1. doi: 10.1186/s12870-017-1019-1
PMCID:
PMC5455082
Dong Liu, Ming Xin, Xiuyan Zhou, Chunhua Wang, Yanju Zhang, Zhiwei Qin
BMC Plant Biol. 2017; 17: 96. Published online 2017 June 5. doi: 10.1186/s12870-017-1049-8
PMCID:
PMC5460474
Congjun Jia, Xinming Wu, Min Chen, Yunqi Wang, Xiqiang Liu, Pan Gong, Qingfang Xu, Xuemin Wang, Hongwen Gao, Zan Wang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 97. Published online 2017 June 6. doi: 10.1186/s12870-017-1047-x
PMCID:
PMC5460482
Heike Siegler, Oliver Valerius, Till Ischebeck, Jennifer Popko, Nicolas J. Tourasse, Olivier Vallon, Inna Khozin-Goldberg, Gerhard H. Braus, Ivo Feussner
BMC Plant Biol. 2017; 17: 98. Published online 2017 June 6. doi: 10.1186/s12870-017-1042-2
PMCID:
PMC5461629
Baodi Bi, Jingliang Tang, Shuang Han, Jinggong Guo, Yuchen Miao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 99. Published online 2017 June 6. doi: 10.1186/s12870-017-1048-9
PMCID:
PMC5461752
Cuicui You, Lin Chen, Haibing He, Liquan Wu, Shaohua Wang, Yanfeng Ding, Chuanxi Ma
BMC Plant Biol. 2017; 17: 100. Published online 2017 June 7. doi: 10.1186/s12870-017-1050-2
PMCID:
PMC5463490
Margarita Hadjipieri, Egli C. Georgiadou, Alicia Marin, Huertas M. Diaz-Mula, Vlasios Goulas, Vasileios Fotopoulos, Francisco A. Tomás-Barberán, George A. Manganaris
BMC Plant Biol. 2017; 17: 102. Published online 2017 June 14. doi: 10.1186/s12870-017-1041-3
PMCID:
PMC5471668
Ramswaroop Saini, Amit Kumar Singh, Shanmuhapreya Dhanapal, Thoufeequl Hakeem Saeed, Geoffrey J. Hyde, Ramamurthy Baskar
BMC Plant Biol. 2017; 17: 103. Published online 2017 June 14. doi: 10.1186/s12870-017-1051-1
PMCID:
PMC5471674
Da Chen, Philip J. Harris, Ian M. Sims, Zoran Zujovic, Laurence D. Melton
BMC Plant Biol. 2017; 17: 104. Published online 2017 June 15. doi: 10.1186/s12870-017-1046-y
PMCID:
PMC5472923
Hongjun Liu, Langlang Ma, Xuerong Yang, Lin Zhang, Xing Zeng, Shupeng Xie, Huanwei Peng, Shibin Gao, Haijian Lin, Guangtang Pan, Yongrui Wu, Yaou Shen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 105. Published online 2017 June 15. doi: 10.1186/s12870-017-1055-x
PMCID:
PMC5472921
Guo-qing Song, Xuan Gao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 106. Published online 2017 June 19. doi: 10.1186/s12870-017-1053-z
PMCID:
PMC5477172
Md. Hasanuzzaman, Noel W. Davies, Lana Shabala, Meixue Zhou, Tim J. Brodribb, Sergey Shabala
BMC Plant Biol. 2017; 17: 107. Published online 2017 June 19. doi: 10.1186/s12870-017-1054-y
PMCID:
PMC5477354
Fred Y Peng, Rong-Cai Yang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 108. Published online 2017 June 20. doi: 10.1186/s12870-017-1056-9
PMCID:
PMC5477749
Liming Wang, Yuexia Zheng, Shihui Ding, Qing Zhang, Youqiang Chen, Jisen Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 109. Published online 2017 June 23. doi: 10.1186/s12870-017-1052-0
PMCID:
PMC5481874
Biyue Tan, Dario Grattapaglia, Gustavo Salgado Martins, Karina Zamprogno Ferreira, Björn Sundberg, Pär K. Ingvarsson
BMC Plant Biol. 2017; 17: 110. Published online 2017 June 29. doi: 10.1186/s12870-017-1059-6
PMCID:
PMC5492818
Abel Barrios, Constantino Caminero, Pedro García, Nicolas Krezdorn, Klaus Hoffmeier, Peter Winter, Marcelino Pérez de la Vega
BMC Plant Biol. 2017; 17: 111. Published online 2017 June 30. doi: 10.1186/s12870-017-1057-8
PMCID:
PMC5493078
Xin Wang, Guangbin Luo, Wenlong Yang, Yiwen Li, Jiazhu Sun, Kehui Zhan, Dongcheng Liu, Aimin Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 112. Published online 2017 July 1. doi: 10.1186/s12870-017-1058-7
PMCID:
PMC5494140
Zhaoen Yang, Qian Gong, Wenqiang Qin, Zuoren Yang, Yuan Cheng, Lili Lu, Xiaoyang Ge, Chaojun Zhang, Zhixia Wu, Fuguang Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 113. Published online 2017 July 6. doi: 10.1186/s12870-017-1065-8
PMCID:
PMC5501002
Carla Ibañez, Yvonne Poeschl, Tom Peterson, Julia Bellstädt, Kathrin Denk, Andreas Gogol-Döring, Marcel Quint, Carolin Delker
BMC Plant Biol. 2017; 17: 114. Published online 2017 July 6. doi: 10.1186/s12870-017-1068-5
PMCID:
PMC5501000
Mingjie Li, Yanhui Yang, Fajie Feng, Bao Zhang, Shuqiang Chen, Chuyun Yang, Li Gu, Fengqing Wang, Junyi Zhang, Aiguo Chen, Wenxiong Lin, Xinjian Chen, Zhongyi Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 116. Published online 2017 July 10. doi: 10.1186/s12870-017-1060-0
PMCID:
PMC5504617
Lucía Albornos, Ignacio Martín, Emilia Labrador, Berta Dopico
BMC Plant Biol. 2017; 17: 117. Published online 2017 July 10. doi: 10.1186/s12870-017-1061-z
PMCID:
PMC5504553
Anna Rita Paolacci, Giulio Catarcione, Luisa Ederli, Claudia Zadra, Stefania Pasqualini, Maurizio Badiani, Rita Musetti, Simonetta Santi, Mario Ciaffi
BMC Plant Biol. 2017; 17: 118. Published online 2017 July 10. doi: 10.1186/s12870-017-1069-4
PMCID:
PMC5504844
Yanpeng Li, Tiegang Yang, Dandan Dai, Ying Hu, Xiaoyang Guo, Hongxia Guo
BMC Plant Biol. 2017; 17: 119. Published online 2017 July 10. doi: 10.1186/s12870-017-1063-x
PMCID:
PMC5504666
Elisabeth Georgii, Ming Jin, Jin Zhao, Basem Kanawati, Philippe Schmitt-Kopplin, Andreas Albert, J. Barbro Winkler, Anton R. Schäffner
BMC Plant Biol. 2017; 17: 120. Published online 2017 July 10. doi: 10.1186/s12870-017-1062-y
PMCID:
PMC5504741
L. Fattorini, A. Veloccia, F. Della Rovere, S. D’Angeli, G. Falasca, M. M. Altamura
BMC Plant Biol. 2017; 17: 121. Published online 2017 July 11. doi: 10.1186/s12870-017-1071-x
PMCID:
PMC5504571
Chaofeng Fan, Huijie Zhai, Huifang Wang, Yafei Yue, Minghu Zhang, Jinghui Li, Shaozhe Wen, Ganggang Guo, Yawen Zeng, Zhongfu Ni, Mingshan You
BMC Plant Biol. 2017; 17: 122. Published online 2017 July 11. doi: 10.1186/s12870-017-1067-6
PMCID:
PMC5504602
Malleswari Gelli, Anji Reddy Konda, Kan Liu, Chi Zhang, Thomas E. Clemente, David R. Holding, Ismail M. Dweikat
BMC Plant Biol. 2017; 17: 123. Published online 2017 July 11. doi: 10.1186/s12870-017-1064-9
PMCID:
PMC5505042
Julien Le Roy, Anne-Sophie Blervacq, Anne Créach, Brigitte Huss, Simon Hawkins, Godfrey Neutelings
BMC Plant Biol. 2017; 17: 124. Published online 2017 July 14. doi: 10.1186/s12870-017-1072-9
PMCID:
PMC5513022
Shota Kato, Mika Soshino, Shinichi Takaichi, Takahiro Ishikawa, Noriko Nagata, Masashi Asahina, Tomoko Shinomura
BMC Plant Biol. 2017; 17: 125. Published online 2017 July 17. doi: 10.1186/s12870-017-1066-7
PMCID:
PMC5513367
Qian Wang, Yuepeng Zang, Xuan Zhou, Wei Xiao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 126. Published online 2017 July 17. doi: 10.1186/s12870-017-1073-8
PMCID:
PMC5513143
Christelle Bonnet, Steve Lassueur, Camille Ponzio, Rieta Gols, Marcel Dicke, Philippe Reymond
BMC Plant Biol. 2017; 17: 127. Published online 2017 July 17. doi: 10.1186/s12870-017-1074-7
PMCID:
PMC5513356
Fei Jiang, Tao Wang, Yuqi Wang, Leon V. Kochian, Fang Chen, Jiping Liu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 128. Published online 2017 July 24. doi: 10.1186/s12870-017-1079-2
PMCID:
PMC5525285
Xuewen Xu, Minyang Chen, Jing Ji, Qiang Xu, Xiaohua Qi, Xuehao Chen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 129. Published online 2017 July 26. doi: 10.1186/s12870-017-1081-8
PMCID:
PMC5530484
Jian Xu, Ji Li, Li Cui, Ting Zhang, Zhe Wu, Pin-Yu Zhu, Yong-Jiao Meng, Kai-Jing Zhang, Xia-Qing Yu, Qun-Feng Lou, Jin-Feng Chen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 130. Published online 2017 July 26. doi: 10.1186/s12870-017-1075-6
PMCID:
PMC5530481
Shisong Ma, Zehong Ding, Pinghua Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 131. Published online 2017 August 1. doi: 10.1186/s12870-017-1077-4
PMCID:
PMC5540570
Margaret A. Carpenter, Martin Shaw, Rebecca D. Cooper, Tonya J. Frew, Ruth C. Butler, Sarah R. Murray, Leire Moya, Clarice J. Coyne, Gail M. Timmerman-Vaughan
BMC Plant Biol. 2017; 17: 132. Published online 2017 August 1. doi: 10.1186/s12870-017-1080-9
PMCID:
PMC5540500
Hafiz Abdul Samad Tahir, Qin Gu, Huijun Wu, Waseem Raza, Asma Safdar, Ziyang Huang, Faheem Uddin Rajer, Xuewen Gao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 133. Published online 2017 August 2. doi: 10.1186/s12870-017-1083-6
PMCID:
PMC5541429
Kebede T. Muleta, Matthew N. Rouse, Sheri Rynearson, Xianming Chen, Bedada G. Buta, Michael O. Pumphrey
BMC Plant Biol. 2017; 17: 134. Published online 2017 August 4. doi: 10.1186/s12870-017-1082-7
PMCID:
PMC5545024
Zhisheng Zhang, Xiangyang Li, Lili Cui, Shuan Meng, Nenghui Ye, Xinxiang Peng
BMC Plant Biol. 2017; 17: 135. Published online 2017 August 8. doi: 10.1186/s12870-017-1084-5
PMCID:
PMC5549332
Kerstin Neumann, Yusheng Zhao, Jianting Chu, Jens Keilwagen, Jochen C. Reif, Benjamin Kilian, Andreas Graner
BMC Plant Biol. 2017; 17: 137. Published online 2017 August 10. doi: 10.1186/s12870-017-1085-4
PMCID:
PMC5554006
Jiancai Du, Xiaoquan Li, Tingting Li, Dongyang Yu, Bing Han
BMC Plant Biol. 2017; 17: 138. Published online 2017 August 10. doi: 10.1186/s12870-017-1086-3
PMCID:
PMC5553669
Chang Yoon Ji, Rong Jin, Zhen Xu, Ho Soo Kim, Chan-Ju Lee, Le Kang, So-Eun Kim, Hyeong-Un Lee, Joon Seol Lee, Chang Ho Kang, Yong Hun Chi, Sang Yeol Lee, Yiping Xie, Hongmin Li, Daifu Ma, Sang-Soo Kwak
BMC Plant Biol. 2017; 17: 139. Published online 2017 August 14. doi: 10.1186/s12870-017-1087-2
PMCID:
PMC5557506
Meijie Luo, Yanxin Zhao, Ruyang Zhang, Jinfeng Xing, Minxiao Duan, Jingna Li, Naishun Wang, Wenguang Wang, Shasha Zhang, Zhihui Chen, Huasheng Zhang, Zi Shi, Wei Song, Jiuran Zhao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 140. Published online 2017 August 15. doi: 10.1186/s12870-017-1090-7
PMCID:
PMC5556339
Qian Li, An Yang, Wen-Hao Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 141. Published online 2017 August 17. doi: 10.1186/s12870-017-1089-0
PMCID:
PMC5559854
Hamama Islam Butt, Zhaoen Yang, Qian Gong, Eryong Chen, Xioaqian Wang, Ge Zhao, Xiaoyang Ge, Xueyan Zhang, Fuguang Li
BMC Plant Biol. 2017; 17: 142. Published online 2017 August 22. doi: 10.1186/s12870-017-1078-3
PMCID:
PMC5568319
Shu-Fen Li, Guo-Jun Zhang, Xue-Jin Zhang, Jin-Hong Yuan, Chuan-Liang Deng, Wu-Jun Gao
BMC Plant Biol. 2017; 17: 143. Published online 2017 August 22. doi: 10.1186/s12870-017-1091-6
PMCID:
PMC5567890
Radoslaw Rudnik, Jote Tafese Bulcha, Elena Reifschneider, Ulrike Ellersiek, Margarete Baier
BMC Plant Biol. 2017; 17: 144. Published online 2017 August 23. doi: 10.1186/s12870-017-1092-5
PMCID:
PMC5569508
Wei Hu, Yan Yan, Haitao Shi, Juhua Liu, Hongxia Miao, Weiwei Tie, Zehong Ding, XuPo Ding, Chunlai Wu, Yang Liu, Jiashui Wang, Biyu Xu, Zhiqiang Jin
BMC Plant Biol. 2017; 17: 145. Published online 2017 August 29. doi: 10.1186/s12870-017-1093-4
PMCID:
PMC5576091
Melanie Pajon, Vicente J. Febres, Gloria A. Moore
BMC Plant Biol. 2017; 17: 146. Published online 2017 August 30. doi: 10.1186/s12870-017-1094-3
PMCID:
PMC5577756
Jeremy Pillet, Alan H. Chambers, Christopher Barbey, Zhilong Bao, Anne Plotto, Jinhe Bai, Michael Schwieterman, Timothy Johnson, Benjamin Harrison, Vance M. Whitaker, Thomas A. Colquhoun, Kevin M. Folta
BMC Plant Biol. 2017; 17: 147. Published online 2017 August 31. doi: 10.1186/s12870-017-1088-1
PMCID:
PMC5580298
Jun Xu, Guilin Wang, Jing Wang, Yongqing Li, Liangliang Tian, Xinyu Wang, Wangzhen Guo
BMC Plant Biol. 2017; 17: 148. Published online 2017 September 4. doi: 10.1186/s12870-017-1096-1
PMCID:
PMC5583995
Aung Htay Naing, Kyoungsun Lee, Muthukrishnan Arun, Ki Byung Lim, Chang Kil Kim
BMC Plant Biol. 2017; 17: 149. Published online 2017 September 6. doi: 10.1186/s12870-017-1097-0
PMCID:
PMC5586022
Bin Bai, Bo Shi, Ning Hou, Yanli Cao, Yijun Meng, Hongwu Bian, Muyuan Zhu, Ning Han
BMC Plant Biol. 2017; 17: 150. Published online 2017 September 6. doi: 10.1186/s12870-017-1095-2
PMCID:
PMC5586051
Farzaneh Yazdanpanah, Johannes Hanson, Henk W.M. Hilhorst, Leónie Bentsink
BMC Plant Biol. 2017; 17: 151. Published online 2017 September 11. doi: 10.1186/s12870-017-1098-z
PMCID:
PMC5594490
Donghua Li, Pan Liu, Jingyin Yu, Linhai Wang, Komivi Dossa, Yanxin Zhang, Rong Zhou, Xin Wei, Xiurong Zhang
BMC Plant Biol. 2017; 17: 152. Published online 2017 September 11. doi: 10.1186/s12870-017-1099-y
PMCID:
PMC5594535
Maria A. Kuznetsova, Inna A. Chaban, Eugene V. Sheval
BMC Plant Biol. 2017; 17: 153. Published online 2017 September 12. doi: 10.1186/s12870-017-1102-7
PMCID:
PMC5596468
Yuji Yamasaki, Feng Gao, Mark C. Jordan, Belay T. Ayele
BMC Plant Biol. 2017; 17: 154. Published online 2017 September 16. doi: 10.1186/s12870-017-1104-5
PMCID:
PMC5603048
Xianjin Qin, Hongmiao Wu, Jun Chen, Linkun Wu, Sheng Lin, Muhammad Umar Khan, Mohammad Reza Boorboori, Wenxiong Lin
BMC Plant Biol. 2017; 17: 155. Published online 2017 September 18. doi: 10.1186/s12870-017-1106-3
PMCID:
PMC5604279
Yunpeng Cao, Yahui Han, Dandan Meng, Dahui Li, Chunyan Jiao, Qing Jin, Yi Lin, Yongping Cai
BMC Plant Biol. 2017; 17: 156. Published online 2017 September 19. doi: 10.1186/s12870-017-1105-4
PMCID:
PMC5606111
Inmaculada Coleto, Marlon de la Peña, Jon Rodríguez-Escalante, Iraide Bejarano, Gaëtan Glauser, Pedro M. Aparicio-Tejo, M. Begoña González-Moro, Daniel Marino
BMC Plant Biol. 2017; 17: 157. Published online 2017 September 20. doi: 10.1186/s12870-017-1100-9
PMCID:
PMC5607504
Xiaoling Ma, Muhammad Sajjad, Jing Wang, Wenlong Yang, Jiazhu Sun, Xin Li, Aimin Zhang, Dongcheng Liu
BMC Plant Biol. 2017; 17: 158. Published online 2017 September 20. doi: 10.1186/s12870-017-1101-8
PMCID:
PMC5607584
Carlos Eduardo Rodríguez-López, Carmen Hernández-Brenes, Víctor Treviño, Rocío I. Díaz de la Garza
BMC Plant Biol. 2017; 17: 159. Published online 2017 September 29. doi: 10.1186/s12870-017-1103-6
PMCID:
PMC5623960
Amanda Padovan, Andras Keszei, Yasmin Hassan, Sandra T. Krause, Tobias G. Köllner, Jörg Degenhardt, Jonathan Gershenzon, Carsten Külheim, William J. Foley
BMC Plant Biol. 2017; 17: 160. Published online 2017 October 4. doi: 10.1186/s12870-017-1107-2
PMCID:
PMC5628445

Methodology Articles

Tatsuki Yamamoto, Chihiro Miura, Masako Fuji, Shotaro Nagata, Yuria Otani, Takahiro Yagame, Masahide Yamato, Hironori Kaminaka
BMC Plant Biol. 2017; 17: 50. Published online 2017 February 21. doi: 10.1186/s12870-017-1002-x
PMCID:
PMC5320772
Piotr T. Bednarek, Renata Orłowska, Agnieszka Niedziela
BMC Plant Biol. 2017; 17: 79. Published online 2017 April 21. doi: 10.1186/s12870-017-1028-0
PMCID:
PMC5399823
Martin Schmidt, Michiel Van Bel, Magdalena Woloszynska, Bram Slabbinck, Cindy Martens, Marc De Block, Frederik Coppens, Mieke Van Lijsebettens
BMC Plant Biol. 2017; 17: 115. Published online 2017 July 6. doi: 10.1186/s12870-017-1070-y
PMCID:
PMC5501559

Errata

Giulia Castorina, Samantha Fox, Chiara Tonelli, Massimo Galbiati, Lucio Conti
BMC Plant Biol. 2017; 17: 27. Published online 2017 January 27. doi: 10.1186/s12870-016-0948-4
PMCID:
PMC5273786
Jiang Shi, ChengYing Ma, DanDan Qi, HaiPeng Lv, Ting Yang, QunHua Peng, ZongMao Chen, Zhi Lin
BMC Plant Biol. 2017; 17: 136. Published online 2017 August 9. doi: 10.1186/s12870-017-1076-5
PMCID:
PMC5549293

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central