PMCCPMCCPMCC

Conseils de recherche
Les critères de recherche 

Avancée
Logo of bmcgastBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Gastroenterology
 

Volume 16;  2016

Case Reports

Daisuke Matsushita, Hiroshi Kurahara, Yuko Mataki, Kosei Maemura, Michiyo Higashi, Satoshi Iino, Masahiko Sakoda, Hiroyuki Shinchi, Shinichi Ueno, Shoji Natsugoe
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 3. Published online 2016 January 14. doi: 10.1186/s12876-016-0419-2
PMCID:
PMC4712467
Hye Ryoung Sul, Hyun Woong Lee, Jeong Wook Kim, Sung Jae Cha, Yoo Shin Choi, Gi Hyeon Kim, Byung Kook Kwak
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 5. Published online 2016 January 14. doi: 10.1186/s12876-016-0418-3
PMCID:
PMC4712557
Christina Tieu, Roger K. Moreira, Louis M. Wong Kee Song, Shounak Majumder, Konstantinos A. Papadakis, Marie C. Hogan
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 20. Published online 2016 February 24. doi: 10.1186/s12876-016-0441-4
PMCID:
PMC4765035
Ruifeng Zhao, Mely Huang, Omar Banafea, Jinfang Zhao, Ling Cheng, Kaifang Zou, Liangru Zhu
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 23. Published online 2016 February 25. doi: 10.1186/s12876-016-0436-1
PMCID:
PMC4766628
Bin Deng, Xue-Feng Gao, Yun-Yun Sun, Yuan-Zhi Wang, Da-Cheng Wu, Wei-Ming Xiao, Jian Wu, Yan-Bing Ding
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 24. Published online 2016 February 25. doi: 10.1186/s12876-016-0445-0
PMCID:
PMC4766602
Samuel Raimundo Fernandes, Carlos Miguel Moura, Beatriz Rodrigues, Luís Araújo Correia, Helena Cortez-Pinto, José Velosa
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 33. Published online 2016 March 11. doi: 10.1186/s12876-016-0449-9
PMCID:
PMC4788912
Lin Ma, Kefei Chen, Qiang Lu, Wenwu Ling, Yan Luo
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 44. Published online 2016 April 1. doi: 10.1186/s12876-016-0458-8
PMCID:
PMC4818394

Debate

Cyril John Craven
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 16. Published online 2016 February 16. doi: 10.1186/s12876-016-0429-0
PMCID:
PMC4754955

Study Protocol

Elena S. Papamiltiadous, Stuart K. Roberts, Amanda J. Nicoll, Marno C. Ryan, Catherine Itsiopoulos, Agus Salim, Audrey C. Tierney
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 14. Published online 2016 February 2. doi: 10.1186/s12876-016-0426-3
PMCID:
PMC4736175

Research Articles

Cristina Canova, Gisella Pitter, Jonas F. Ludvigsson, Pierantonio Romor, Loris Zanier, Renzo Zanotti, Lorenzo Simonato
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 1. Published online 2016 January 5. doi: 10.1186/s12876-015-0415-y
PMCID:
PMC4722621
Huihong Zhai, Aiqin Liu, Wenyu Huang, Xin Liu, Shanshan Feng, Jing Wu, Yuping Yao, Chao Wang, Qianqian Li, Qian Hao, Jianguo Hu, Shutian Zhang
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 2. Published online 2016 January 12. doi: 10.1186/s12876-015-0405-0
PMCID:
PMC4710033
Nisa Netinatsunton, Jaksin Sottisuporn, Siriboon Attasaranya, Teepawit Witeerungrot, Naichaya Chamroonkul, Theeratus Jongboonyanuparp, Alan Geater, Bancha Ovartlarnporn
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 4. Published online 2016 January 14. doi: 10.1186/s12876-016-0417-4
PMCID:
PMC4712470
Martina Mughetti, Lucia Calculli, Anna Maria Chiesa, Federica Ciccarese, Odeta Rrusho, Raffaele Pezzilli
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 6. Published online 2016 January 15. doi: 10.1186/s12876-016-0421-8
PMCID:
PMC4714470
Shun-gen Huang, Wan-liang Guo, Zhi-cheng Zhou, Jun-jie Li, Fu-bin Yang, Jian Wang
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 7. Published online 2016 January 16. doi: 10.1186/s12876-016-0416-5
PMCID:
PMC4715355
Qi He, Long Ma, Yang Li, Guoli Li
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 8. Published online 2016 January 18. doi: 10.1186/s12876-016-0422-7
PMCID:
PMC4716640
Nan Ge, Siyu Sun, Shiwei Sun, Sheng Wang, Xiang Liu, Guoxin Wang
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 9. Published online 2016 January 19. doi: 10.1186/s12876-016-0420-9
PMCID:
PMC4717638
Wenhui Qiao, Feng Yu, Lupeng Wu, Bin Li, Yanming Zhou
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 11. Published online 2016 January 28. doi: 10.1186/s12876-016-0427-2
PMCID:
PMC4730620
Wencheng Kong, Jian Wang, Rongchao Ying, Yousheng Li, Huicheng Jin, Qi Mao, Danhua Yao, Mingxiao Guo
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 12. Published online 2016 January 29. doi: 10.1186/s12876-016-0425-4
PMCID:
PMC4731974
Sook In Chung, Hyuk Moon, Dae Yeong Kim, Kyung Joo Cho, Hye-Lim Ju, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han, Simon Weonsang Ro
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 13. Published online 2016 January 29. doi: 10.1186/s12876-016-0423-6
PMCID:
PMC4731926
Jochen Schneider, Alexander Hapfelmeier, Sieglinde Thöres, Andreas Obermeier, Christoph Schulz, Dominik Pförringer, Simon Nennstiel, Christoph Spinner, Roland M. Schmid, Hana Algül, Wolfgang Huber, Andreas Weber
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 15. Published online 2016 February 9. doi: 10.1186/s12876-016-0428-1
PMCID:
PMC4746925
Masahiro Sogabe, Toshiya Okahisa, Tadahiko Nakagawa, Hiroshi Fukuno, Masahiko Nakasono, Tetsu Tomonari, Takahiro Tanaka, Hironori Tanaka, Tatsuya Taniguchi, Naoki Muguruma, Tetsuji Takayama
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 17. Published online 2016 February 18. doi: 10.1186/s12876-016-0431-6
PMCID:
PMC4758004
M. O. El-Derany, N. M. Hamdy, N. L. Al-Ansari, H. O. El-Mesallamy
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 19. Published online 2016 February 24. doi: 10.1186/s12876-016-0440-5
PMCID:
PMC4765184
Keun Soo Ahn, Koo Jeong Kang, Yu Na Kang, Yong Hoon Kim, Tae-Seok Kim
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 21. Published online 2016 February 24. doi: 10.1186/s12876-016-0444-1
PMCID:
PMC4765136
Poupak Fallahi, Silvia Martina Ferrari, Ilaria Ruffilli, Alessando Antonelli
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 22. Published online 2016 February 24. doi: 10.1186/s12876-016-0439-y
PMCID:
PMC4787146
Shunyan Weng, Liang Zhou, Qing Deng, Jiaxian Wang, Yan Yu, Jianwei Zhu, Yunsheng Yuan
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 25. Published online 2016 February 25. doi: 10.1186/s12876-016-0442-3
PMCID:
PMC4766699
Niranga Manjuri Devanarayana, Shaman Rajindrajith, Marc A. Benninga
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 26. Published online 2016 February 29. doi: 10.1186/s12876-016-0435-2
PMCID:
PMC4770524
Karuna Rasineni, Daniel D. Penrice, Sathish Kumar Natarajan, Mark A. McNiven, Benita L. McVicker, Kusum K. Kharbanda, Carol A. Casey, Edward N. Harris
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 27. Published online 2016 February 29. doi: 10.1186/s12876-016-0433-4
PMCID:
PMC4770635
Chang Soo Eun, Min-Jung Kwak, Dong Soo Han, A. Reum Lee, Dong Il Park, Suk-Kyun Yang, Yong Seok Kim, Jihyun F. Kim
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 28. Published online 2016 February 29. doi: 10.1186/s12876-016-0437-0
PMCID:
PMC4770608
Chia-Chi Lung, Zhi-Hong Jian, Jing-Yang Huang, Oswald Ndi Nfor
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 29. Published online 2016 February 29. doi: 10.1186/s12876-016-0434-3
PMCID:
PMC4770691
Yachana Kataria, Ryan J. Deaton, Erika Enk, Ming Jin, Milita Petrauskaite, Linlin Dong, Joseph R. Goldenberg, Scott J. Cotler, Donald M. Jensen, Richard B. van Breemen, Peter H. Gann
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 30. Published online 2016 February 29. doi: 10.1186/s12876-016-0432-5
PMCID:
PMC4772305
Matthew P. G. Barnett, Yvonne E. M. Dommels, Christine A. Butts, Shuotun Zhu, Warren C. McNabb, Nicole C. Roy
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 31. Published online 2016 March 3. doi: 10.1186/s12876-016-0447-y
PMCID:
PMC4778357
Hala I. Mohamed, Hamdy A. Mokarib, Zienab M. Saad, Wael M. Abd El Ghany
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 32. Published online 2016 March 3. doi: 10.1186/s12876-016-0443-2
PMCID:
PMC4778305
Nazarii Kobyliak, Tetyana Falalyeyeva, Oleksandr Virchenko, Galyna Mykhalchyshyn, Petro Bodnar, Mykola Spivak, Dmytro Yankovsky, Tetyana Beregova, Lyudmyla Ostapchenko
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 34. Published online 2016 March 15. doi: 10.1186/s12876-016-0451-2
PMCID:
PMC4791938
Marco Gasparetto, Graziella Guariso, Laura Visona’ Dalla Pozza, Alexander Ross, Robert Heuschkel, Matthias Zilbauer
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 35. Published online 2016 March 15. doi: 10.1186/s12876-016-0455-y
PMCID:
PMC4791934
Hai-Yun Wang, Kondarapassery Balakumaran Leena, Amelie Plymoth, Maria-Pia Hergens, Li Yin, Kotacherry Trivikrama Shenoy, Weimin Ye
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 36. Published online 2016 March 15. doi: 10.1186/s12876-016-0452-1
PMCID:
PMC4791779
Tomohiko Ukai, Satoru Shikata, Hiromu Takeda, Lauren Dawes, Yoshinori Noguchi, Takeo Nakayama, Yousuke C. Takemura
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 37. Published online 2016 March 15. doi: 10.1186/s12876-016-0453-0
PMCID:
PMC4793521
Naruhiko Nagata, Tatehiro Kagawa, Shunji Hirose, Yoshitaka Arase, Kota Tsuruya, Kazuya Anzai, Koichi Shiraishi, Tetsuya Mine
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 38. Published online 2016 March 17. doi: 10.1186/s12876-016-0454-z
PMCID:
PMC4794926
Grażyna Czaja-Bulsa, Michał Bulsa, Aneta Gębala
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 39. Published online 2016 March 22. doi: 10.1186/s12876-016-0450-3
PMCID:
PMC4802593
Wei Wu, Feng Wang, Xin Gao, Tingting Niu, Xiaojuan Zhu, Xiaojun Yan, Haimin Chen
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 41. Published online 2016 March 25. doi: 10.1186/s12876-016-0459-7
PMCID:
PMC4807553
Peter Katelaris, Vasi Naganathan, Ken Liu, George Krassas, John Gullotta
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 42. Published online 2016 March 31. doi: 10.1186/s12876-016-0457-9
PMCID:
PMC4815254
Francesca Gavazzi, Cristina Ridolfi, Giovanni Capretti, Maria Rachele Angiolini, Paola Morelli, Erminia Casari, Marco Montorsi, Alessandro Zerbi
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 43. Published online 2016 March 31. doi: 10.1186/s12876-016-0460-1
PMCID:
PMC4815172
Zobair M. Younossi, Louis L. LaLuna, John J. Santoro, Flavia Mendes, Victor Araya, Natarajan Ravendhran, Lisa Pedicone, Idania Lio, Fatema Nader, Sharon Hunt, Andrei Racila, Maria Stepanova
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 45. Published online 2016 April 4. doi: 10.1186/s12876-016-0438-z
PMCID:
PMC4820944
Matthias Sauter, Georg Keilholz, Helmut Kranzbühler, Norbert Lombriser, Meher Prakash, Stephan R. Vavricka, Benjamin Misselwitz
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 46. Published online 2016 April 6. doi: 10.1186/s12876-016-0461-0
PMCID:
PMC4822238
Kousaku Kawashima, Shunji Ishihara, Takafumi Yuki, Nobuhiko Fukuba, Naoki Oshima, Hideaki Kazumori, Hiroki Sonoyama, Noritsugu Yamashita, Yasumasa Tada, Ryusaku Kusunoki, Akihiko Oka, Yoshiyuki Mishima, Ichiro Moriyama, Yoshikazu Kinoshita
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 47. Published online 2016 April 12. doi: 10.1186/s12876-016-0462-z
PMCID:
PMC4830074
Ekkehard Bayerdörffer, Marc-Andre Bigard, Werner Weiss, Fermín Mearin, Luis Rodrigo, Juan Enrique Dominguez Muñoz, Hennie Grundling, Tore Persson, Lars-Erik Svedberg, Nanna Keeling, Stefan Eklund
BMC Gastroenterol. 2016; 16: 48. Published online 2016 April 14. doi: 10.1186/s12876-016-0448-x
PMCID:
PMC4831110

Les articles de BMC Gastroenterology ont été offerts à titre gracieux par BioMed Central.