PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of botanicstudBotanical Studies
 

Volume 58;  2017 December

Original Articles

Anna Maria Palermo, Liliana Bernardo, Domenico Gargano, Giuseppe Pellegrino
Bot Stud. 2017 December; 58: 1. Published online 2017 January 2. doi: 10.1186/s40529-016-0155-5
PMCID:
PMC5432904
Lin-Jiao Wang, Mao-Yin Sheng, Pei-Cai Wen, Jia-Ying Du
Bot Stud. 2017 December; 58: 2. Published online 2017 January 2. doi: 10.1186/s40529-016-0157-3
PMCID:
PMC5432912
Chen-Hwa Tsang, Kuang-Ti Li, Tze-Fu Hsu, Yuan-Ching Tsai, Po-Hsuan Fang, Yue-Ie Caroline Hsing
Bot Stud. 2017 December; 58: 3. Published online 2017 January 2. doi: 10.1186/s40529-016-0158-2
PMCID:
PMC5430587
Chih-Li Wang, Yi-Hong Cheng
Bot Stud. 2017 December; 58: 4. Published online 2017 January 2. doi: 10.1186/s40529-016-0156-4
PMCID:
PMC5430562
Muhammad Khalid, Muhammad Bilal, Danial Hassani, Hafiz M. N. Iqbal, Hang Wang, Danfeng Huang
Bot Stud. 2017 December; 58: 5. Published online 2017 January 3. doi: 10.1186/s40529-016-0160-8
PMCID:
PMC5432925
Li-Ru Chen, Chia-Yun Ko, William R. Folk, Tsai-Yun Lin
Bot Stud. 2017 December; 58: 7. Published online 2017 January 9. doi: 10.1186/s40529-017-0161-2
PMCID:
PMC5432936
Dariusz L. Szlachetko, Marta Kolanowska, Aleksandra Naczk, Marcin Górniak, Magdalena Dudek, Piotr Rutkowski, Guy Chiron
Bot Stud. 2017 December; 58: 8. Published online 2017 January 13. doi: 10.1186/s40529-017-0164-z
PMCID:
PMC5430592
Jyh-Nong Tsai, Pao-Jen Ann, Ruey-Fen Liou, Wen-Hsui Hsieh, Wen-Hsiung Ko
Bot Stud. 2017 December; 58: 9. Published online 2017 January 16. doi: 10.1186/s40529-017-0162-1
PMCID:
PMC5430557
Le Wang, Zhihong Guo, Yubao Zhang, Yajun Wang, Guo Yang, Liu Yang, Ruoyu Wang, Zhongkui Xie
Bot Stud. 2017 December; 58: 10. Published online 2017 January 18. doi: 10.1186/s40529-017-0163-0
PMCID:
PMC5432930
Kuo-Fang Chung, Wen-Hsi Kuo, Yi-Hsuan Hsu, Yi-Hsuan Li, Rosario Rivera Rubite, Wei-Bin Xu
Bot Stud. 2017 December; 58: 11. Published online 2017 February 21. doi: 10.1186/s40529-017-0165-y
PMCID:
PMC5432938
Patricia Rivera, José Luis Villaseñor, Teresa Terrazas
Bot Stud. 2017 December; 58: 12. Published online 2017 February 23. doi: 10.1186/s40529-017-0166-x
PMCID:
PMC5430588
Ji-hong Zhang, He-long Sun, Shao-yang Chen, Li Zeng, Tao-tao Wang
Bot Stud. 2017 December; 58: 13. Published online 2017 March 14. doi: 10.1186/s40529-017-0168-8
PMCID:
PMC5430584
Mahesh Kumar, Susheel Kumar Raina, Venkadasamy Govindasamy, Ajay Kumar Singh, Ram Lal Choudhary, Jagadish Rane, Paramjit Singh Minhas
Bot Stud. 2017 December; 58: 14. Published online 2017 March 21. doi: 10.1186/s40529-017-0169-7
PMCID:
PMC5432918
Chi-Cheng Liao, Chih-Hui Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 15. Published online 2017 March 27. doi: 10.1186/s40529-017-0171-0
PMCID:
PMC5432910
Yung-I Lee, Mei-Chu Chung, Kongmany Sydara, Onevilay Souliya, Sulivong Luang Aphay
Bot Stud. 2017 December; 58: 16. Published online 2017 March 29. doi: 10.1186/s40529-017-0170-1
PMCID:
PMC5432934
Sheng-Zehn Yang, Po-Hao Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 17. Published online 2017 March 29. doi: 10.1186/s40529-017-0172-z
PMCID:
PMC5432890
Yi-Yin Chang, Yu-Ming Ju
Bot Stud. 2017 December; 58: 19. Published online 2017 April 4. doi: 10.1186/s40529-017-0173-y
PMCID:
PMC5430583
Yu-Hsin Tseng, Young-Dong Kim, Ching-I Peng, Khin Myo Htwe, Seong-Hyun Cho, Yoshiko Kono, Kuo-Fang Chung
Bot Stud. 2017 December; 58: 21. Published online 2017 April 7. doi: 10.1186/s40529-017-0175-9
PMCID:
PMC5432908
Po-chih Shen, Ai-ling Hour, Li-yu Daisy Liu
Bot Stud. 2017 December; 58: 22. Published online 2017 May 16. doi: 10.1186/s40529-017-0176-8
PMCID:
PMC5432924
Yo-Jin Shiau, Jenn-Shing Chen, Tay-Lung Chung, Guanglong Tian, Chih-Yu Chiu
Bot Stud. 2017 December; 58: 23. Published online 2017 May 30. doi: 10.1186/s40529-017-0179-5
PMCID:
PMC5449357
Guo-Xing Cao, Bi-Xian Wu, Xu-Jian Xu, Xie Wang, Chun-Ping Yang
Bot Stud. 2017 December; 58: 24. Published online 2017 June 2. doi: 10.1186/s40529-017-0180-z
PMCID:
PMC5457383
Paweena Traiperm, Janene Chow, Possathorn Nopun, G. Staples, Sasivimon C. Swangpol
Bot Stud. 2017 December; 58: 25. Published online 2017 June 2. doi: 10.1186/s40529-017-0178-6
PMCID:
PMC5457377
Peng Li, Wangzhen Guo
Bot Stud. 2017 December; 58: 26. Published online 2017 June 2. doi: 10.1186/s40529-017-0181-y
PMCID:
PMC5457372
Sakina Bechkri, Imane Medoukali, Douadi Khelifi
Bot Stud. 2017 December; 58: 27. Published online 2017 June 21. doi: 10.1186/s40529-017-0177-7
PMCID:
PMC5479866
Ching-I Peng, Rosario Rivera Rubite, Che-Wei Lin, Mark Hughes, Yoshiko Kono, Kuo-Fang Chung
Bot Stud. 2017 December; 58: 28. Published online 2017 June 29. doi: 10.1186/s40529-017-0182-x
PMCID:
PMC5491425
Md Nazim Uddin, Randall William Robinson
Bot Stud. 2017 December; 58: 29. Published online 2017 June 29. doi: 10.1186/s40529-017-0183-9
PMCID:
PMC5491426
Xu-guang Zheng, Jun-cang Qi, Hong-shan Hui, Li-hao Lin, Feng Wang
Bot Stud. 2017 December; 58: 30. Published online 2017 July 14. doi: 10.1186/s40529-017-0184-8
PMCID:
PMC5511127
Xu Zeng, Yuanyuan Li, Hong Ling, Sisi Liu, Mengmeng Liu, Juan Chen, Shunxing Guo
Bot Stud. 2017 December; 58: 31. Published online 2017 July 24. doi: 10.1186/s40529-017-0185-7
PMCID:
PMC5524656
Özge Çelik, Alp Ayan, Çimen Atak
Bot Stud. 2017 December; 58: 32. Published online 2017 August 2. doi: 10.1186/s40529-017-0186-6
PMCID:
PMC5540743
Jonathan P. Kendon, Landy Rajaovelona, Helen Sandford, Rui Fang, Jake Bell, Viswambharan Sarasan
Bot Stud. 2017 December; 58: 34. Published online 2017 August 8. doi: 10.1186/s40529-017-0187-5
PMCID:
PMC5548706
Muhammad Khalid, Danial Hassani, Muhammad Bilal, Fayaz Asad, Danfeng Huang
Bot Stud. 2017 December; 58: 35. Published online 2017 August 16. doi: 10.1186/s40529-017-0189-3
PMCID:
PMC5559411
Lih-Chyun Loo, Guo-Zhang M. Song, Kuo-Jung Chao
Bot Stud. 2017 December; 58: 36. Published online 2017 August 30. doi: 10.1186/s40529-017-0190-x
PMCID:
PMC5578950
Yingang Li, Wuqin Xu, Wentao Zou, Dongyue Jiang, Xinhong Liu
Bot Stud. 2017 December; 58: 37. Published online 2017 September 13. doi: 10.1186/s40529-017-0192-8
PMCID:
PMC5597560
Ting-Chieh Chen, Yu-Chang Liu, Xuewen Wang, Chi-Hsuan Wu, Chih-Hao Huang, Ching-Chun Chang
Bot Stud. 2017 December; 58: 38. Published online 2017 September 16. doi: 10.1186/s40529-017-0193-7
PMCID:
PMC5602750
Huei-Mei Hsieh, Mei-Chu Chung, Pao-Yang Chen, Fei-Man Hsu, Wen-Wei Liao, Ai-Ning Sung, Chun-Ru Lin, Chung-Ju Rachel Wang, Yu-Hsin Kao, Mei-Jane Fang, Chi-Yung Lai, Chieh-Chen Huang, Jyh-Ching Chou, Wen-Neng Chou, Bill Chia-Han Chang, Yu-Ming Ju
Bot Stud. 2017 December; 58: 39. Published online 2017 September 19. doi: 10.1186/s40529-017-0191-9
PMCID:
PMC5605481
Martin Schnittler, Akmaral Nursafina, Angela Peterson, Jens Peterson, Carl Barnick, Anja Klahr
Bot Stud. 2017 December; 58: 40. Published online 2017 October 3. doi: 10.1186/s40529-017-0194-6
PMCID:
PMC5626670
Yusong Jiang, Qinhong Liao, Yong Zou, Yiqing Liu, Jianbin Lan
Bot Stud. 2017 December; 58: 41. Published online 2017 October 23. doi: 10.1186/s40529-017-0195-5
PMCID:
PMC5651534
Chunbo Liang, Wenjun Wang, Jing Wang, Jun Ma, Cen Li, Fei Zhou, Shuquan Zhang, Ying Yu, Liguo Zhang, Weizhong Li, Xutang Huang
Bot Stud. 2017 December; 58: 42. Published online 2017 October 25. doi: 10.1186/s40529-017-0197-3
PMCID:
PMC5656504
Renjun Mao, Pengguo Xia, Zhigui He, Yan Liu, Fenghua Liu, Hongguang Zhao, Ruilian Han, Zongsuo Liang
Bot Stud. 2017 December; 58: 43. Published online 2017 November 2. doi: 10.1186/s40529-017-0196-4
PMCID:
PMC5668216
Andleeb Zehra, Mukesh Meena, Manish Kumar Dubey, Mohd. Aamir, R. S. Upadhyay
Bot Stud. 2017 December; 58: 44. Published online 2017 November 2. doi: 10.1186/s40529-017-0198-2
PMCID:
PMC5668223
Shunlei Peng, Nianpeng He, Guirui Yu, Qiufeng Wang
Bot Stud. 2017 December; 58: 45. Published online 2017 November 9. doi: 10.1186/s40529-017-0199-1
PMCID:
PMC5680411
Le Wang, Zhihong Guo, Yubao Zhang, Yajun Wang, Li Wang, Guo Yang, Wenmei Li, Ruoyu Wang, Zhongkui Xie
Bot Stud. 2017 December; 58: 46. Published online 2017 November 10. doi: 10.1186/s40529-017-0201-y
PMCID:
PMC5681460
Ying Chun Chen, Yang Jung Huang, Chiu Mei Wang, Chin An Chiu, Huey Ling Lin, Pei Fang Lee, Ya Ming Cheng, Chen Chang
Bot Stud. 2017 December; 58: 47. Published online 2017 November 13. doi: 10.1186/s40529-017-0202-x
PMCID:
PMC5684056
Ya-Zhu Ko, Huei-Chuan Shih, Chi-Chu Tsai, Hsing-Hua Ho, Pei-Chun Liao, Yu-Chung Chiang
Bot Stud. 2017 December; 58: 48. Published online 2017 November 15. doi: 10.1186/s40529-017-0200-z
PMCID:
PMC5688051
Yu-Hsuan Huang, Chih-Yu Hung, I-Rhy Lin, Tomonori Kume, Oleg V. Menyailo, Chih-Hsin Cheng
Bot Stud. 2017 December; 58: 49. Published online 2017 November 15. doi: 10.1186/s40529-017-0205-7
PMCID:
PMC5688057
Yu-Chen Chuang, Ming-Chi Lee, Ya-Lan Chang, Wen-Huei Chen, Hong-Hwa Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 50. Published online 2017 November 15. doi: 10.1186/s40529-017-0204-8
PMCID:
PMC5688052
Abubakar Ibrahim, Xiao-Lu Jin, Yu-Bin Zhang, Jessica Cruz, Paveena Vichyavichien, Nwadiuto Esiobu, Xing-Hai Zhang
Bot Stud. 2017 December; 58: 51. Published online 2017 November 15. doi: 10.1186/s40529-017-0203-9
PMCID:
PMC5688054
Cheng-Tao Lin, Kuo-Fang Chung
Bot Stud. 2017 December; 58: 52. Published online 2017 November 21. doi: 10.1186/s40529-017-0206-6
PMCID:
PMC5696268
Ying-Jie Yang, Wei Chang, Wei Huang, Shi-Bao Zhang, Hong Hu
Bot Stud. 2017 December; 58: 53. Published online 2017 November 25. doi: 10.1186/s40529-017-0208-4
PMCID:
PMC5702284
Lawrence W. Zettler, Landy Rajaovelona, Kazutomo Yokoya, Jonathan P. Kendon, Andrew L. Stice, Amanda E. Wood, Viswambharan Sarasan
Bot Stud. 2017 December; 58: 54. Published online 2017 November 28. doi: 10.1186/s40529-017-0209-3
PMCID:
PMC5705530
Van-Chung Mai, Ba-Hoanh Nguyen, Duc-Dien Nguyen, Le-Ai-Vinh Nguyen
Bot Stud. 2017 December; 58: 55. Published online 2017 November 28. doi: 10.1186/s40529-017-0211-9
PMCID:
PMC5705527
Wei-Bin Xu, Jing Guo, Bo Pan, Meng-Qi Han, Yan Liu, Kuo-Fang Chung
Bot Stud. 2017 December; 58: 56. Published online 2017 December 1. doi: 10.1186/s40529-017-0207-5
PMCID:
PMC5709257
Hong-Chyi Jhou, Ya-Nan Wang, Chung-Shien Wu, Jui-Chu Yu, Chung-I Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 57. Published online 2017 December 2. doi: 10.1186/s40529-017-0212-8
PMCID:
PMC5712295
Jie He, Regina M. P. Lim, Sabrina H. J. Dass, Tim W. Yam
Bot Stud. 2017 December; 58: 58. Published online 2017 December 5. doi: 10.1186/s40529-017-0210-x
PMCID:
PMC5716964
Kana Higaki, Kento Rammitsu, Yumi Yamashita, Tomohisa Yukawa, Yuki Ogura-Tsujita
Bot Stud. 2017 December; 58: 59. Published online 2017 December 8. doi: 10.1186/s40529-017-0214-6
PMCID:
PMC5722783

Reviews

Chao Gu, Zhi-Hua Guo, Ping-Ping Hao, Guo-Ming Wang, Zi-Ming Jin, Shao-Ling Zhang
Bot Stud. 2017 December; 58: 6. Published online 2017 January 3. doi: 10.1186/s40529-016-0159-1
PMCID:
PMC5432895
M. L. Galey, A. van der Ent, M. C. M. Iqbal, N. Rajakaruna
Bot Stud. 2017 December; 58: 18. Published online 2017 April 3. doi: 10.1186/s40529-017-0167-9
PMCID:
PMC5432931
Edward C. Yeung
Bot Stud. 2017 December; 58: 33. Published online 2017 August 4. doi: 10.1186/s40529-017-0188-4
PMCID:
PMC5544657
Wen-Chieh Tsai, Anne Dievart, Chia-Chi Hsu, Yu-Yun Hsiao, Shang-Yi Chiou, Hsin Huang, Hong-Hwa Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 61. Published online 2017 December 12. doi: 10.1186/s40529-017-0213-7
PMCID:
PMC5727007

Erratum

Sheng-Zehn Yang, Po-Hao Chen
Bot Stud. 2017 December; 58: 20. Published online 2017 April 6. doi: 10.1186/s40529-017-0174-x
PMCID:
PMC5432926

Correction

Yu-Hsuan Huang, Chih-Yu Hung, I-Rhy Lin, Tomonori Kume, Oleg V. Menyailo, Chih-Hsin Cheng
Bot Stud. 2017 December; 58: 60. Published online 2017 December 12. doi: 10.1186/s40529-017-0215-5
PMCID:
PMC5725396

Articles from Botanical Studies are provided here courtesy of Springer