PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of aerHomeCurrent issueInstructionsSubmit article
 

Volume 11(3);  Jul-Sep 2017

Review Articles

Priyankar Kumar Datta, Ajisha Aravindan
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 539–543. doi: 10.4103/aer.AER_39_17
PMCID:
PMC5594762
Safiya Imtiaz Shaikh, Ganapati Hegade
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 544–549. doi: 10.4103/0259-1162.194569
PMCID:
PMC5594763

Original Articles

B. S. Vijay Siddhartha, N. G. Anish Sharma, Shashank Kamble, P. Shankaranarayana
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 550–553. doi: 10.4103/aer.AER_41_17
PMCID:
PMC5594764
Ayman Eskander T. Saadalla, Osama Yehia A. Khalifa
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 554–557. doi: 10.4103/aer.AER_210_16
PMCID:
PMC5594765
Chandrakant Waikar, Jaideep Singh, Deepesh Gupta, Aditya Agrawal
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 558–560. doi: 10.4103/aer.AER_34_17
PMCID:
PMC5594766
Shivam Bipin Parekh, Suchita Shailesh Parikh, Harsha Patel, Malini Mehta
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 561–566. doi: 10.4103/aer.AER_105_17
PMCID:
PMC5594767
S. Aravind Raj, Dewan Roshan Singh, S. Antony John Charles, N. Krishnaveni
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 567–571. doi: 10.4103/0259-1162.206871
PMCID:
PMC5594768
Dewan Roshan Singh, Hajer Mohamed, N. Krishnaveni, Kusha Nag
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 572–577. doi: 10.4103/aer.AER_59_17
PMCID:
PMC5594769
Suvarna Kaniyil, P. B. Smithamol, Elizabeth Joseph, A. Krishnadas, K. T. Ramadas
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 578–582. doi: 10.4103/0259-1162.206870
PMCID:
PMC5594770
T. N. Chethanananda, M. R. Shashank, N. Madhu, J. Achyutha, Karna Venkata Siva Kumar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 583–588. doi: 10.4103/aer.AER_63_17
PMCID:
PMC5594771
Sidharth Sraban Routray, Khageswar Raut, Amit Pradhan, Abhilash Dash, Mina Soren
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 589–593. doi: 10.4103/aer.AER_91_17
PMCID:
PMC5594772
Lakshmi Mahajan, Vaishali Mittal, Ruchi Gupta, Himani Chhabra, Jyoti Vidhan, Ashreen Kaur
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 594–598. doi: 10.4103/0259-1162.206872
PMCID:
PMC5594773
Suma Vishwanatha, Sandhya Kalappa
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 599–605. doi: 10.4103/0259-1162.206852
PMCID:
PMC5594774
K. S. Aujla, Manbir Kaur, Ruchi Gupta, Sukhjinder Singh, Bhanupreet, Tavleen
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 606–610. doi: 10.4103/0259-1162.206858
PMCID:
PMC5594775
Sakshi Goyal, Kewal Krishan Gupta, Vikram Mahajan
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 611–616. doi: 10.4103/0259-1162.206860
PMCID:
PMC5594776
Pulak Tosh, Sunil Rajan, Nitu Puthenveettil, Lakshmi Kumar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 617–620. doi: 10.4103/aer.AER_36_17
PMCID:
PMC5594777
Prabhavathi Ravipati, G. Anand Isaac, P. Narasimha Reddy, Leela Krishna, T. Supritha
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 621–626. doi: 10.4103/0259-1162.206857
PMCID:
PMC5594778
S. Parthasarathy, T. Senthilkumar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 627–629. doi: 10.4103/aer.AER_246_16
PMCID:
PMC5594779
Ajay Prasad Hrishi, Karen Ruby Lionel
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 630–635. doi: 10.4103/aer.AER_252_16
PMCID:
PMC5594780
Raghavendra Biligiri Sridhar, Sandhya Kalappa, Saraswathi Nagappa
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 636–641. doi: 10.4103/0259-1162.206853
PMCID:
PMC5594781
K. P. Biji, M. Sunil, K. T. Ramadas
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 642–646. doi: 10.4103/0259-1162.204207
PMCID:
PMC5594782
Swati Gupta, Neelam Dogra, Kanchan Chauhan
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 647–650. doi: 10.4103/aer.AER_238_16
PMCID:
PMC5594783
Upasna Bhatia, Premal Soni, Udit Khilji, Yamini N. Trivedi
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 651–655. doi: 10.4103/0259-1162.204204
PMCID:
PMC5594784
Sidharth Sraban Routray, Debasis Mishra, Daityari Routray, Kasturi Nanda
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 656–660. doi: 10.4103/aer.AER_19_17
PMCID:
PMC5594785
Vani Subramanya, Shashikala Thuraganur Kapinigowda, Aruna Teggina Math, Vijayalakshmi Beladakere Chennaiah
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 661–664. doi: 10.4103/0259-1162.206851
PMCID:
PMC5594786
Muthapillai Senthilnathan, Anusha Cherian, Hemavathi Balachander, Nanda Kishore Maroju
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 665–669. doi: 10.4103/0259-1162.206854
PMCID:
PMC5594787
Sadasivan Shankar Iyer, Harshit Bavishi, Chadalavada Venkataram Mohan, Navdeep Kaur
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 670–675. doi: 10.4103/0259-1162.206856
PMCID:
PMC5594788
Anjali Kochhar, Kanika Chouhan, Pratibha Panjiar, Homay Vajifdar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 676–680. doi: 10.4103/0259-1162.204208
PMCID:
PMC5594789
Taznim Mohamed, Indu Susheela, Beena P. Balakrishnan, Suvarna Kaniyil
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 681–685. doi: 10.4103/aer.AER_243_16
PMCID:
PMC5594790
Rajib Hazarika, Samit Parua, Dipika Choudhury, Rajesh Kumar Barooah
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 686–691. doi: 10.4103/0259-1162.206859
PMCID:
PMC5594791
Shuchi Nigam, Shivani Rastogi, Amit Tyagi, Rajlakshmi Bhandari
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 692–696. doi: 10.4103/aer.AER_254_16
PMCID:
PMC5594792
Sukhdeep Kaur, Ruchi Gupta, Saru Singh, Raj Kumar, Kulvinder Singh
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 697–701. doi: 10.4103/0259-1162.204205
PMCID:
PMC5594793
P. L. Narendra, Harihar V. Hegde, Maroof Ahmad Khan, Dayanand G. Talikoti, Samson Nallamilli
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 702–712. doi: 10.4103/0259-1162.207072
PMCID:
PMC5594794
L. Vamsee Kiran, T. Sivashanmugam, V. R. Hemanth Kumar, N. Krishnaveni, S. Parthasarathy
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 713–717. doi: 10.4103/0259-1162.206855
PMCID:
PMC5594795
Vadakkoot Raghavan Hema, Konnanath Thekkethil Ramadas, Kannammadathy Poulose Biji, Suseela Indu, Aravind Arun
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 718–723. doi: 10.4103/aer.AER_250_16
PMCID:
PMC5594796
Ranjana Khetarpal, Veena Chatrath, Arminder Kaur, Reeta Jassi, Renu Verma
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 724–729. doi: 10.4103/aer.AER_251_16
PMCID:
PMC5594797
Nyla Farooq, Raj Bahadur Singh, Arindam Sarkar, Mohd Asim Rasheed, Sanjay Choubey
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 730–739. doi: 10.4103/aer.AER_30_17
PMCID:
PMC5594798
Tripat Kaur Bindra, Parmod Kumar, Parul Rani, Ashwani Kumar, Hardeep Bariar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 740–744. doi: 10.4103/aer.AER_7_17
PMCID:
PMC5594799
Ekta Ratnani, Om Prakash Sanjeev, Abhishek Singh, Manoj Tripathi, Hemant Kumar Chourasia
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 745–750. doi: 10.4103/aer.AER_9_17
PMCID:
PMC5594800
Basavana Goudra, Dipal Shah, Ganesh Balu, Gowri Gouda, Alan Balu, Anuradha Borle, Preet Mohinder Singh
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 751–757. doi: 10.4103/aer.AER_10_17
PMCID:
PMC5594801
Dipti Saxena, Priyank Singh, Atul Dixit, Bipin Arya, Mohit Bhandari, Sadhana Sanwatsarkar
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 758–761. doi: 10.4103/aer.AER_17_17
PMCID:
PMC5594802
Mehmooda Akhtar, Zulfiqar Ali, Nelofar Hassan, Saqib Mehdi, Gh Mohammad Wani, Aabid Hussain Mir
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 762–766. doi: 10.4103/0259-1162.204206
PMCID:
PMC5594803
Nahida Qazi, Wasim Mohammad Bhat, Malik Zaffar Iqbal, Anisur Rehman Wani, Showkat A. Gurcoo, Sahir Rasool
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 767–772. doi: 10.4103/0259-1162.194577
PMCID:
PMC5594804

Case Reports

Nitin Hayaran, Nitin Goyal, Sudipta Joy, Aruna Jain
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 773–775. doi: 10.4103/aer.AER_47_17
PMCID:
PMC5594805
Ayhan Kaydu, Ebru Tarıkçı Kılıç, Erhan Gökçek, Mehmet Salim Akdemir
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 776–777. doi: 10.4103/aer.AER_90_17
PMCID:
PMC5594806
Shivali Panwar, Kirti Nath Saxena, Prachi Gaba
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 778–780. doi: 10.4103/0259-1162.194348
PMCID:
PMC5594807
Aditya Kumar Kejriwal, Shaheen Begum, Gopal Krishan, Richa Agrawal
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 781–783. doi: 10.4103/0259-1162.174467
PMCID:
PMC5594808
S. Neeta, Rammoorthi Rao, Madhusudan Upadya, P. Keerthi
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 784–786. doi: 10.4103/0259-1162.183566
PMCID:
PMC5594809
Subbulakshmi Sundaram, Gowthaman Ramdas, Anisha Pauline Paul, Sekaran Natesan Krishnasamy
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 787–789. doi: 10.4103/0259-1162.186612
PMCID:
PMC5594810
Ahmad Abou-Leila, Gennadiy Voronov
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 790–793. doi: 10.4103/0259-1162.194578
PMCID:
PMC5594811
Ezgi Erkiliç, Elvin Kesimci, Aysun Yüngül, Ferit Alaybeyoğlu, Mustafa Aksoy
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 794–796. doi: 10.4103/0259-1162.204203
PMCID:
PMC5594812
Hashem Jarineshin, Fereydoon Fekrat, Mehdi Feiz Dowlat Abadi
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 797–801. doi: 10.4103/0259-1162.194554
PMCID:
PMC5594813

Letters to Editor

Mohd. Rameez Riaz, Vansh Priya, Avinash Patro, Sandeep Sahu
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 802–803. doi: 10.4103/0259-1162.183567
PMCID:
PMC5594814
Vansh Priya, Rameez Riaz, Sanjay Dhiraaj, Puneet Goyal
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 803–804. doi: 10.4103/0259-1162.186606
PMCID:
PMC5594815
Abinash Patro, Rameez Riaz, Vansh Priya, Aruna Bharti
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 804–806. doi: 10.4103/0259-1162.186614
PMCID:
PMC5594816
Madhuri S. Kurdi, K. S. Sushma, P. Bharath Kiran
Anesth Essays Res. 2017 Jul-Sep; 11(3): 806–807. doi: 10.4103/aer.AER_89_17
PMCID:
PMC5594817

Errata


Articles from Anesthesia, Essays and Researches are provided here courtesy of Wolters Kluwer -- Medknow Publications