PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of biolopenAlertsContact usCurrent issueBiology OpenSubmitAbout us
 

Volume 6(9);  2017 September 15

Methods & Techniques

Peter Falk, Fernando Ruiz-Jasbon, Karin Strigård, Ulf Gunnarsson, Marie-Lois Ivarsson
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1391–1395. Published online 2017 July 31. doi: 10.1242/bio.024992
PMCID:
PMC5612232
Monique A. Ladds, David A. Rosen, David J. Slip, Robert G. Harcourt
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1396–1400. Published online 2017 August 10. doi: 10.1242/bio.027029
PMCID:
PMC5612241

Research Articles

Pieu Naskar, Niti Puri
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1257–1269. Published online 2017 August 7. doi: 10.1242/bio.025791
PMCID:
PMC5612236
Simone Schwarzer, Sandra Spieß, Michael Brand, Stefan Hans
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1270–1278. Published online 2017 July 27. doi: 10.1242/bio.026211
PMCID:
PMC5612237
Ran Li, Jin-Ze Tian, Mo-Ran Wang, Li-Na Zhu, Jin-Sheng Sun
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1279–1289. Published online 2017 July 27. doi: 10.1242/bio.027532
PMCID:
PMC5612244
Hamed Rajabi, Veronica Schroeter, Shahab Eshghi, Stanislav N. Gorb
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1290–1293. Published online 2017 July 27. doi: 10.1242/bio.027078
PMCID:
PMC5612242
Jessica M. Kornke, Markus Maniak
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1294–1304. Published online 2017 July 27. doi: 10.1242/bio.025478
PMCID:
PMC5612234
Ling-Qing Zeng, An-Jie Zhang, Shaun S. Killen, Zhen-Dong Cao, Yu-Xiang Wang, Shi-Jian Fu
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1305–1309. Published online 2017 July 27. doi: 10.1242/bio.025452
PMCID:
PMC5612233
Sha Sha, Dongya Yuan, Yuejun Liu, Baosan Han, Nanbert Zhong
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1310–1316. Published online 2017 July 31. doi: 10.1242/bio.023135
PMCID:
PMC5612229
Rao Guodong, Liu Xiaoxia, Zha Weiwei, Wu Wenjun, Zhang Jianguo
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1317–1323. Published online 2017 July 31. doi: 10.1242/bio.025585
PMCID:
PMC5612235
Yan Zhang, Yihong Yang, Zhiwen Zhu, Guangshuo Ou
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1324–1328. Published online 2017 July 31. doi: 10.1242/bio.026807
PMCID:
PMC5612239
Lijuan Cui, Haiyan Xu, Zhaoxia Zhu, Xiang Gao
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1329–1335. Published online 2017 September 15. doi: 10.1242/bio.026955
PMCID:
PMC5612240
Zhi F. An, Deng B. Wei, Lian Wei, Yang Wang, Lin N. Wei
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1336–1341. Published online 2017 September 15. doi: 10.1242/bio.024943
PMCID:
PMC5612231
Aaron R. Poole, Ian Vicino, Hironori Adachi, Yi-Tao Yu, Michael D. Hebert
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1342–1354. Published online 2017 August 14. doi: 10.1242/bio.028092
PMCID:
PMC5612246
Jesse D. Rochester, Paige C. Tanner, Catherine S. Sharp, Karolina M. Andralojc, Dustin L. Updike
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1355–1363. Published online 2017 September 15. doi: 10.1242/bio.027987
PMCID:
PMC5612245
Yuka Matsumoto, Wakana Mochizuki, Shintaro Akiyama, Taichi Matsumoto, Kengo Nozaki, Mamoru Watanabe, Tetsuya Nakamura
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1364–1374. Published online 2017 August 17. doi: 10.1242/bio.024927
PMCID:
PMC5612230
Padmini Ekambaram, Parimala Parasuraman
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1375–1382. Published online 2017 August 14. doi: 10.1242/bio.027334
PMCID:
PMC5612243
Jiankai Wei, Guilin Wang, Xiang Li, Ping Ren, Haiyan Yu, Bo Dong
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1383–1390. Published online 2017 September 15. doi: 10.1242/bio.026336
PMCID:
PMC5612238

Correction

Natalie Fischer, Nina Maria Mathonia, Georges Hollerich, Julian Veser, Leyla Pinggera, Daniel Dejaco, Rudolf Glueckert, Anneliese Schrott-Fischer, Peter Lackner, Herbert Riechelmann, Joachim Schmutzhard
Biol Open. 2017 September 15; 6(9): 1401. Published online 2017 September 15. doi: 10.1242/bio.028761
PMCID:
PMC5612247

Articles from Biology Open are provided here courtesy of Company of Biologists