PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of breedingscienceBreeding ScienceInstruction to Authors
 

Volume 65(4);  2015 September

Research Papers

Yuan Li, Guibo Liu, Jun Li, Yongliang You, Haiming Zhao, Huan Liang, Peisheng Mao
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 291–297. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.291
PMCID:
PMC4542929
Rongyao Li, Yijin Zeng, Jie Xu, Qi Wang, Fengkai Wu, Moju Cao, Hai Lan, Yaxi Liu, Yanli Lu
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 298–307. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.298
PMCID:
PMC4542930
Kazufumi Nagata, Tsuyu Ando, Yasunori Nonoue, Tatsumi Mizubayashi, Noriyuki Kitazawa, Ayahiko Shomura, Kazuki Matsubara, Nozomi Ono, Ritsuko Mizobuchi, Taeko Shibaya, Eri Ogiso-Tanaka, Kiyosumi Hori, Masahiro Yano, Shuichi Fukuoka
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 308–318. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.308
PMCID:
PMC4542931
Rohit Kumar, Shaweta Arora, Kashmir Singh, Monika Garg
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 319–326. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.319
PMCID:
PMC4542932
Chao Li, Cheng Liu, Xiaoying Ma, Aidong Wang, Ruijun Duan, Christiane Nawrath, Takao Komatsuda, Guoxiong Chen
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 327–332. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.327
PMCID:
PMC4542933
Xin Liu, Jiwen Zhang, Cuicui Zhang, Liangchao Wang, Hao Chen, Zengrong Zhu, Jumin Tu
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 333–339. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.333
PMCID:
PMC4542934

Notes

Akira Horibata, Yoshihiro Kakikubo, Tsuneo Kato
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 340–344. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.340
PMCID:
PMC4542935
Junghyun Shim, Gideon Torollo, Rosalyn B. Angeles-Shim, Rogelio C. Cabunagan, Il-Ryong Choi, Un-Sang Yeo, Woon-Goo Ha
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 345–351. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.345
PMCID:
PMC4542936
Kenji Katayama, Seiji Tamiya, Tetsufumi Sakai, Yumi Kai, Akiko Ohara-Takada, Toshikazu Kuranouchi, Masaru Yoshinaga
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 352–356. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.352
PMCID:
PMC4542937
Mitsuru Niihama, Misato Mochizuki, Nori Kurata, Ken-Ichi Nonomura
Breed Sci. 2015 September; 65(4): 357–361. Published online 2015 September 1. doi: 10.1270/jsbbs.65.357
PMCID:
PMC4542938

Articles from Breeding Science are provided here courtesy of Japanese Society of Breeding