PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bsrBioscience ReportsAboutEditorial BoardInfo for AuthorsSubmission
 

Volume 37(3);  2017 June 30

Commentary

Josephine C. Adams
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170078. Prepublished online 2017 March 29. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20170078
PMCID:
PMC5426283

Editorial

Michael A. Hough
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160378. Prepublished online 2017 May 18. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20160378
PMCID:
PMC5463260

Research Articles

Xianghui Sun, Lei Zhang
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160404. Prepublished online 2017 February 7. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20160404
PMCID:
PMC5463264
Jun Xu, Shouru Zhang, Rong Wang, Xingye Wu, Li Zeng, Zhongxue Fu
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160447. Prepublished online 2017 April 21. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20160447
PMCID:
PMC5426286
Xiang Gan, Da Chen, Yan Deng, Jusong Yuan, Bo Kang, Jiamin Qiu, Wenqiang Sun, Chunchun Han, Jiwei Hu, Liang Li, Jiwen Wang
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160491. Prepublished online 2017 April 21. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20160491
PMCID:
PMC5426285
Xi Xie, Yu-Sheng Li, Wen-Feng Xiao, Zhen-Han Deng, Hong-Bo He, Qing Liu, Wei Luo
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160542. Prepublished online 2017 April 5. Published online 2017 May 17. doi: 10.1042/BSR20160542
PMCID:
PMC5434889
Qin Lu, Yinan Liu, Yang Wang, Weiping Wang, Zhe Yang, Tao Li, Yuyao Tian, Ping Chen, Kangtao Ma, Zhuqing Jia, Chunyan Zhou
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160552. Prepublished online 2017 April 10. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20160552
PMCID:
PMC5463265
Xin Chen, Bo Yue, Changming Zhang, Meihao Qi, Jianhua Qiu, Ye Wang, Jun Chen
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160576. Prepublished online 2017 May 9. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20160576
PMCID:
PMC5463266
Lifang Sun, Pu Chen, Yintao Su, Zhixiong Cai, Lingwei Ruan, Xun Xu, Yunkun Wu
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170001. Prepublished online 2017 April 25. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20170001
PMCID:
PMC5426288
Tatsunosuke Tomita, Ryoji Kurita, Yoshiaki Onishi
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170053. Prepublished online 2017 May 9. Published online 2017 May 19. doi: 10.1042/BSR20170053
PMCID:
PMC5437938
Éric H.F.F. Frederico, André L.B.D. Cardoso, Carlos A.S. Guimarães, Lívia P. Almeida, Rosane F. Neves, Danúbia C. Sá-Caputo, Eloá Moreira-Marconi, Carla F. Dionello, Danielle S. Morel, Laisa L. Paineiras-Domingos, Rebeca G. Costa-Cavalcanti, Cintia R. Sousa-Gonçalves, Adriano Arnóbio, Nasser R. Asad, Mario Bernardo-Filho
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170070. Prepublished online 2017 May 15. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170070
PMCID:
PMC5463262
Julie A. Webster, Zhe Yang, Yu-Hee Kim, Dorothy Loo, Rasha M. Mosa, Hongzhuo Li, Chen Chen
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170105. Prepublished online 2017 April 20. Published online 2017 May 17. doi: 10.1042/BSR20170105
PMCID:
PMC5434890
Cheng-Cheng Xu, Yu-Ning Pan, Yi-Fan Tang, Jie Zhang, Guo-Yao Wang, Qiu-Li Huang
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170112. Prepublished online 2017 April 19. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20170112
PMCID:
PMC5426282
Peng Dong, Xi Wen, Jia Liu, Cui-Yan Yan, Jing Yuan, Lan-Rong Luo, Qiao-Fei Hu, Jian Li
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170150. Prepublished online 2017 April 12. Published online 2017 May 19. doi: 10.1042/BSR20170150
PMCID:
PMC5437939
Li Li, Xuesong Gai
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170155. Prepublished online 2017 April 20. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170155
PMCID:
PMC5463257
Fulvia Farabegoli, Marzia Govoni, Enzo Spisni, Alessio Papi
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170168. Prepublished online 2017 May 2. Published online 2017 May 17. doi: 10.1042/BSR20170168
PMCID:
PMC5434892
Zhu Li, Gang Wang, Yan-juan Zhu, Chen-guang Li, Yun-zhao Tang, Zhen-huan Jiang, Min Yang, Chang-Lin Ni, Li-ming Chen, Wen-yan Niu
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170213. Prepublished online 2017 April 13. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170213
PMCID:
PMC5463261
Lei Wang, Xudong Liu, Jianfeng Wang, Yingjiao Sun, Guozhuan Zhang, Lishuang Liang
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170243. Prepublished online 2017 May 22. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170243
PMCID:
PMC5463259
Mohammed Y. Areeshi, Raju K. Mandal, Sajad A. Dar, Abdulrahman M. Alshahrani, Aqeel Ahmad, Arshad Jawed, Mohd Wahid, Mohtashim Lohani, Aditya K. Panda, Shafiul Haque
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170247. Prepublished online 2017 May 22. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170247
PMCID:
PMC5463263
Sun Pengcheng, Wang Ziqi, Yin Luyao, Zhu Xiangwei, Liu Liang, Liu Yuwei, Li Lechen, Xu Wanhai
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170270. Prepublished online 2017 May 2. Published online 2017 May 19. doi: 10.1042/BSR20170270
PMCID:
PMC5437937
Linhua Lan, Miaomiao Guo, Yong Ai, Fuhong Chen, Ya Zhang, Lei Xia, Dawei Huang, Lili Niu, Ying Zheng, Carolyn K. Suzuki, Yihua Zhang, Yongzhang Liu, Bin Lu
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170319. Prepublished online 2017 May 2. Published online 2017 May 17. doi: 10.1042/BSR20170319
PMCID:
PMC5434891

Review Articles

Xuan Du, Khemayanto Hidayat, Bi-Min Shi
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20160474. Prepublished online 2017 March 23. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20160474
PMCID:
PMC5426287
Keon Yong Lee, Gun Hyuk Jang, Cho Hyun Byun, Minhong Jeun, Peter C. Searson, Kwan Hyi Lee
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170199. Prepublished online 2017 May 17. Published online 2017 June 7. doi: 10.1042/BSR20170199
PMCID:
PMC5463258
Jia Zheng, Sheng Zheng, Qianyun Feng, Qian Zhang, Xinhua Xiao
Biosci Rep. 2017 June 30; 37(3): BSR20170286. Prepublished online 2017 April 19. Published online 2017 May 11. doi: 10.1042/BSR20170286
PMCID:
PMC5426284

Articles from Bioscience Reports are provided here courtesy of Portland Press Ltd