PMCCPMCCPMCC

Conseils de recherche
Les critères de recherche 

Avancée
Logo of behbrainBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBehavioral and Brain Functions : BBFJournal Front Page
 

Volume 13;  2017

Research

Santeri Yrttiaho, Dana Niehaus, Eileen Thomas, Jukka M. Leppänen
Behav Brain Funct. 2017; 13: 2. Published online 2017 February 6. doi: 10.1186/s12993-017-0120-9
PMCID:
PMC5292805
Espen A. Sjoberg
Behav Brain Funct. 2017; 13: 3. Published online 2017 February 15. doi: 10.1186/s12993-017-0121-8
PMCID:
PMC5312558
Amy K. Olszewski, Zora Kikinis, Christie S. Gonzalez, Ioana L. Coman, Nikolaos Makris, Xue Gong, Yogesh Rathi, Anni Zhu, Kevin M. Antshel, Wanda Fremont, Marek R. Kubicki, Sylvain Bouix, Martha E. Shenton, Wendy R. Kates
Behav Brain Funct. 2017; 13: 4. Published online 2017 February 16. doi: 10.1186/s12993-017-0122-7
PMCID:
PMC5314621
Radu Ionita, Paula Alexandra Postu, Galba Jean Beppe, Marius Mihasan, Brindusa Alina Petre, Monica Hancianu, Oana Cioanca, Lucian Hritcu
Behav Brain Funct. 2017; 13: 5. Published online 2017 March 28. doi: 10.1186/s12993-017-0123-6
PMCID:
PMC5371259
M. Meyer, G. Di Scala, M. Edde, B. Dilharreguy, F. Radat, M. Allard, S. Chanraud
Behav Brain Funct. 2017; 13: 6. Published online 2017 April 8. doi: 10.1186/s12993-017-0124-5
PMCID:
PMC5385056
Nan Wu, Feng Wang, Zhe Jin, Zhen Zhang, Lian-Kun Wang, Chun Zhang, Tao Sun
Behav Brain Funct. 2017; 13: 7. Published online 2017 April 17. doi: 10.1186/s12993-017-0125-4
PMCID:
PMC5392977
Wei-Chih Ou, Yi-Chin Huang, Chih-Ling Huang, Min-Hsuan Lin, Yi-Chun Chen, Yi-Ju Chen, Chen-Nu Liu, Mei-Chih Chen, Ching-Shan Huang, Pei-Lain Chen
Behav Brain Funct. 2017; 13: 8. Published online 2017 May 4. doi: 10.1186/s12993-017-0127-2
PMCID:
PMC5418756
Sayaka Yokota, Yusuke Suzuki, Keigo Hamami, Akiko Harada, Shoji Komai
Behav Brain Funct. 2017; 13: 9. Published online 2017 May 5. doi: 10.1186/s12993-017-0126-3
PMCID:
PMC5420094
Jamaan Ajarem, Gawaher Al Rashedi, Mohamed Mohany, Ahmed Allam
Behav Brain Funct. 2017; 13: 10. Published online 2017 June 1. doi: 10.1186/s12993-017-0128-1
PMCID:
PMC5452299
Yi-quan Wang, Yang Pan, Sheng Zhu, Yong-guang Wang, Zhi-hua Shen, Kai Wang
Behav Brain Funct. 2017; 13: 11. Published online 2017 June 27. doi: 10.1186/s12993-017-0129-0
PMCID:
PMC5485500
Jianqin Cao, Quanying Liu, Yang Li, Jun Yang, Ruolei Gu, Jin Liang, Yanyan Qi, Haiyan Wu, Xun Liu
Behav Brain Funct. 2017; 13: 12. Published online 2017 July 28. doi: 10.1186/s12993-017-0130-7
PMCID:
PMC5534051

Short Paper

Carla Mucignat, Antonio Caretta
Behav Brain Funct. 2017; 13: 1. Published online 2017 January 26. doi: 10.1186/s12993-017-0119-2
PMCID:
PMC5267367

Short Report

Emi Furukawa, Shizuka Shimabukuro, Brent Alsop, Gail Tripp
Behav Brain Funct. 2017; 13: 13. Published online 2017 September 25. doi: 10.1186/s12993-017-0131-6
PMCID:
PMC5613339

Les articles de Behavioral and Brain Functions : BBF ont été offerts à titre gracieux par BioMed Central.