PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of ajcrLink to Publisher's site
 

Volume 5(5);  2015

Review Articles

Thomas C Chen, Clovis O Da Fonseca, Axel H Schönthal
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1580–1593. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497427
Pierlorenzo Pallante, Floriana Forzati, Antonella Federico, Claudio Arra, Alfredo Fusco
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1594–1601. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497428
Pu Xia, Xiao-Yan Xu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1602–1609. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497429

Original Articles

Tianchi Cai, Yingmin Kuang, Chunhua Zhang, Zheng Zhang, Long Chen, Bo Li, Yuqian Li, Yanling Wang, Huixin Yang, Qiaoqiao Han, Yuechun Zhu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1610–1620. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497430
Yuwen Cao, Yixiao Li, Na Zhang, Jianming Hu, Liang Yin, Zemin Pan, Yucong Li, Xiaoming Du, Wenjie Zhang, Feng Li
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1621–1634. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497431
Chunhong Li, Liping Tang, Lijuan Zhao, Lili Li, Qian Xiao, Xinrong Luo, Weiyan Peng, Guosheng Ren, Qian Tao, Tingxiu Xiang
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1635–1648. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497432
Hans-Richard Demel, Benedikt Feuerecker, Guido Piontek, Christof Seidl, Birgit Blechert, Anja Pickhard, Markus Essler
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1649–1664. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497433
Aigul Zhunussova, Bhaswati Sen, Leah Friedman, Sultan Tuleukhanov, Ari D Brooks, Richard Sensenig, Zulfiya Orynbayeva
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1665–1679. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497434
Jing-Ping Zhou, Zhen-Lin Gao, Mei-Ling Zhou, Meng-Ying He, Xiao-Hui Xu, De-Tao Tao, Cong-Chong Yang, Lai-Kui Liu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1680–1691. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497435
Qiang Zhao, Jun Cao, Yi-Chen Wu, Xiang Liu, Jing Han, Xian-Cong Huang, Lie-Hao Jiang, Xiu-Xiu Hou, Wei-Min Mao, Zhi-Qiang Ling
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1692–1705. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497436
Xuan Lv, Pei Chen, Wei Liu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1706–1717. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497437
Nguyen Tho Huu, Hideki Yoshida, Masamitsu Yamaguchi
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1718–1729. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497438
Qing-Cai Meng, Hong-Cheng Wang, Zi-Liang Song, Ze-Zhi Shan, Zhou Yuan, Qi Zheng, Xin-Yu Huang
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1730–1740. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497439
Ji-Ming Bao, Min-Yi He, Ya-Wei Liu, Yong-Jie Lu, Ying-Qia Hong, Hai-Hua Luo, Zhong-Lu Ren, Shan-Chao Zhao, Yong Jiang
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1741–1750. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497440
Lin-Lin Bu, Wei-Wei Deng, Cong-Fa Huang, Bing Liu, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1751–1761. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497441
Quan Zhang, Yan Li, Tingting Liang, Xuemian Lu, Xingkai Liu, Chi Zhang, Xin Jiang, Robert C Martin, Mingliang Cheng, Lu Cai
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1762–1774. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497442
An Hu, Jing-Juan Huang, Wei-Hua Xu, Xiao-Jie Jin, Ji-Ping Li, Yuan-Jia Tang, Xin-Fang Huang, Hui-Juan Cui, Guang-Bin Sun, Rui-Lin Li, Jun-Li Duan
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1775–1785. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497443
Jing-Dong Zhou, Dong-Ming Yao, Ying-Ying Zhang, Ji-Chun Ma, Xiang-Mei Wen, Jing Yang, Hong Guo, Qin Chen, Jiang Lin, Jun Qian
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1786–1794. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497444
Xiang-Jie Kong, Liu-Jian Duan, Xiao-Qiang Qian, Ding Xu, Hai-Long Liu, Ying-Jian Zhu, Jun Qi
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1795–1804. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497445
Wen Hu, Jia Fu, Shi-Xun Lu, Li-Li Liu, Rong-Zhen Luo, Jing-Ping Yun, Chris Zhiyi Zhang
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1805–1813. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497446
Hai-Li Huang, Yun Jiang, Ya-Hong Wang, Ting Chen, Hui-Juan He, Tie Liu, Teng Yang, La-Wei Yang, Jie Chen, Ze-Qing Song, Weimin Yao, Bin Wu, Gang Liu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1814–1822. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497447
Tian Tian, Aimin Li, Hong Lu, Ran Luo, Mingzhi Zhang, Zhaoming Li
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1823–1830. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497448
Huabang Zhou, Xiaolan Jiang, Qiaomei Li, Jingyi Hu, Zhengrong Zhong, Hao Wang, Hui Wang, Bing Yang, Heping Hu
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1831–1843. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497449
Ya-Hsuan Chang, Yung-Li Yang, Chung-Ming Chen, Hsuan-Yu Chen
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1844–1853. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497450
Peng Xia, Bin Li, Tingting Geng, Zhiping Deng, Chengxue Dang, Dongmin Chang, Longli Kang, Tianbo Jin, Chao Chen
Am J Cancer Res. 2015; 5(5): 1854–1861. Published online 2015 April 15.
PMCID:
PMC4497451

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation