PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of ajcrLink to Publisher's site
 

Volume 6(12);  2016

Review Article

Haiqi Lu, Guangliang Li, Chenyi Zhou, Wei Jin, Xiaoling Qian, Zhuo Wang, Hongming Pan, Hongchuan Jin, Xian Wang
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2737–2754. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199751

Original Articles

Yantao Han, Xiuwei Yang, Ning Zhao, Jianjun Peng, Hui Gao, Xia Qiu
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2755–2771. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199752
Hong-Jun Fei, Li-Dong Zu, Jun Wu, Xiao-Shu Jiang, Jing-Long Wang, Y Eugene Chin, Guo-Hui Fu
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2772–2786. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199753
Cheng-Jun Sui, Feng Xu, Wei-Feng Shen, Bing-Hua Dai, Jiong-Jiong Lu, Min-Feng Zhang, Jia-Mei Yang
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2787–2798. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199754
Anna Sanchez Calle, Neha Nair, Aung KoKo Oo, Marta Prieto-Vila, Megumi Koga, Apriliana Cahya Khayrani, Maram Hussein, Laura Hurley, Arun Vaidyanath, Akimasa Seno, Yoshiaki Iwasaki, Malu Calle, Tomonari Kasai, Masaharu Seno
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2799–2815. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199755
Ya-Wen Ma, Yi-Zhi Liu, Jing-Xuan Pan
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2816–2830. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199756
Ewelina Gumbarewicz, Jarogniew J Luszczki, Anna Wawruszak, Magdalena Dmoszynska-Graniczka, Aneta J Grabarska, Agata M Jarząb, Krzysztof Polberg, Andrzej Stepulak
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2831–2845. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199757
Qianqian Qiu, Qiongyao Wang, Changxu Deng, Yanqin Sun, Taoliang Chen, Linlang Guo, Fan Zhang
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2846–2858. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199758
Dan Fei, Kunchi Zhao, Hongping Yuan, Jie Xing, Dongxu Zhao
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2859–2868. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199759
Xinyu Li, Xufang Sun, Jing Wu, Zhihong Li
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2869–2879. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199760
Tianhua Yu, Xuanhe Zhang, Lirong Zhang, Yali Wang, Hongjuan Pan, Zhihua Xu, Xiaochuan Pang
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2880–2889. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199761
Rui Zhang, Zhi-Yu Wang, Yue-Hua Li, Yao-Hong Lu, Shuai Wang, Wen-Xi Yu, Hui Zhao
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2890–2900. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199762
Encheng Zhang, Bing Shen, Xingyu Mu, Yan Qin, Fang Zhang, Yong Liu, Jiantao Xiao, Pingzhao Zhang, Chenji Wang, Mingyue Tan, Yu Fan
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2901–2909. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199763
Laura Giunti, Anna Maria Buccoliero, Marilena Pantaleo, Maurizio Lucchesi, Aldesia Provenzano, Viviana Palazzo, Silvia Guarducci, Milena Guidi, Lorenzo Genitori, Orsetta Zuffardi, Iacopo Sardi, Sabrina Giglio
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2910–2918. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199764
Xiaoping Pan, Haixia Wang, Dongmeng Tong, Chen Wang, Li Sun, Chunjuan Zhao, Yan Li, Lida Zhu, Di Wu
Am J Cancer Res. 2016; 6(12): 2919–2931. Published online 2016 December 1.
PMCID:
PMC5199765

Articles from American Journal of Cancer Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation