PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of boecurrent issueaboutauthor infoeditorial boardsearchOptics InfoBaseboe
 

Volume 6(4);  2015 April 1

Articles

Yu Gan, Wang Yao, Kristin. M Myers, Joy Y. Vink, Ronald. J. Wapner, Christine P. Hendon
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1090–1108. Published online 2015 March 3. doi: 10.1364/BOE.6.001090
PMCID:
PMC4399652
Guilian Shi, Fei Han, Lin Wang, Chengwen Liang, Kaiyang Li
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1109–1123. Published online 2015 March 3. doi: 10.1364/BOE.6.001109
PMCID:
PMC4399653
Abhishek Kumar, Tschackad Kamali, René Platzer, Angelika Unterhuber, Wolfgang Drexler, Rainer A. Leitgeb
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1124–1134. Published online 2015 March 3. doi: 10.1364/BOE.6.001124
PMCID:
PMC4399654
Siqi Zhu, Kang Su, Yumeng Liu, Hao Yin, Zhen Li, Furong Huang, Zhenqiang Chen, Weidong Chen, Ge Zhang, Yihong Chen
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1135–1145. Published online 2015 March 4. doi: 10.1364/BOE.6.001135
PMCID:
PMC4399655
Kaicheng Liang, Giovanni Traverso, Hsiang-Chieh Lee, Osman Oguz Ahsen, Zhao Wang, Benjamin Potsaid, Michael Giacomelli, Vijaysekhar Jayaraman, Ross Barman, Alex Cable, Hiroshi Mashimo, Robert Langer, James G. Fujimoto
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1146–1163. Published online 2015 March 5. doi: 10.1364/BOE.6.001146
PMCID:
PMC4399656
Xiaoyong Fu, Dhruti Patel, Hui Zhu, Gregory MacLennan, Yves T Wang, Michael W Jenkins, Andrew M Rollins
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1164–1171. Published online 2015 March 6. doi: 10.1364/BOE.6.001164
PMCID:
PMC4399657
Stephanie J. Chiu, Michael J. Allingham, Priyatham S. Mettu, Scott W. Cousins, Joseph A. Izatt, Sina Farsiu
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1172–1194. Published online 2015 March 9. doi: 10.1364/BOE.6.001172
PMCID:
PMC4399658
Yanping Huang, Qinqin Zhang, Ruikang K. Wang
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1195–1208. Published online 2015 March 10. doi: 10.1364/BOE.6.001195
PMCID:
PMC4399659
David Sevrain, Matthieu Dubreuil, Grace Elizabeth Dolman, Abed Zaitoun, William Irving, Indra Neil Guha, Christophe Odin, Yann Le Grand
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1209–1218. Published online 2015 March 11. doi: 10.1364/BOE.6.001209
PMCID:
PMC4399660
D. Abi Haidar, B. Leh, M. Zanello, R. Siebert
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1219–1233. Published online 2015 March 11. doi: 10.1364/BOE.6.001219
PMCID:
PMC4399661
Babu Varghese, Valentina Bonito, Martin Jurna, Jonathan Palero, Margaret Hortonand Rieko Verhagen
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1234–1240. Published online 2015 March 11. doi: 10.1364/BOE.6.001234
PMCID:
PMC4399662
Michael Hughes, Guang-Zhong Yang
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1241–1252. Published online 2015 March 12. doi: 10.1364/BOE.6.001241
PMCID:
PMC4399663
Lingling Chen, Yuriy Alexandrov, Sunil Kumar, Natalie Andrews, Margaret J. Dallman, Paul M. W. French, James McGinty
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1253–1261. Published online 2015 March 12. doi: 10.1364/BOE.6.001253
PMCID:
PMC4399664
Tali Ilovitsh, Yossef Danan, Asaf Ilovitsh, Amihai Meiri, Rinat Meir, Zeev Zalevsky
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1262–1272. Published online 2015 March 12. doi: 10.1364/BOE.6.001262
PMCID:
PMC4399665
Rui Li, Pu Wang, Lu Lan, Frank P. Lloyd, Jr., Craig J. Goergen, Shaoxiong Chen, Ji-Xin Cheng
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1273–1281. Published online 2015 March 12. doi: 10.1364/BOE.6.001273
PMCID:
PMC4399666
X Adnan, Marwan Suheimat, Ankit Mathur, Nathan Efron, David A. Atchison
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1282–1292. Published online 2015 March 13. doi: 10.1364/BOE.6.001282
PMCID:
PMC4399667
Kathy Beaudette, Hyoung Won Baac, Wendy-Julie Madore, Martin Villiger, Nicolas Godbout, Brett E. Bouma, Caroline Boudoux
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1293–1303. Published online 2015 March 16. doi: 10.1364/BOE.6.001293
PMCID:
PMC4399668
Alisha V. DSouza, Jonathan T. Elliott, Jason R. Gunn, Richard J. Barth, Jr., Kimberley S. Samkoe, Kenneth M. Tichauer, Brian W. Pogue
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1304–1317. Published online 2015 March 17. doi: 10.1364/BOE.6.001304
PMCID:
PMC4399669
Ye Chen, Jonathan T.C. Liu
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1318–1330. Published online 2015 March 17. doi: 10.1364/BOE.6.001318
PMCID:
PMC4399670
Meina Yang, Jiangxiang Pang, Junyan Liu, Yanli Liu, Hua Fan, Jinxiang Han
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1331–1339. Published online 2015 March 18. doi: 10.1364/BOE.6.001331
PMCID:
PMC4399671
Jingjiang Xu, Xiaoming Wei, Luoqin Yu, Chi Zhang, Jianbing Xu, K. K. Y. Wong, Kevin K. Tsia
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1340–1350. Published online 2015 March 18. doi: 10.1364/BOE.6.001340
PMCID:
PMC4399672
Nicola M. Martucci, Ilaria Rea, Immacolata Ruggiero, Monica Terracciano, Luca De Stefano, Nunzia Migliaccio, Camillo Palmieri, Giuseppe Scala, Paolo Arcari, Ivo Rendina, Annalisa Lamberti
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1353–1362. Published online 2015 March 19. doi: 10.1364/BOE.6.001353
PMCID:
PMC4399674
Hao Wang, Joseph A. Gardecki, Giovanni J. Ughi, Paulino Vacas Jacques, Ehsan Hamidi, Guillermo J. Tearney
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1363–1375. Published online 2015 March 19. doi: 10.1364/BOE.6.001363
PMCID:
PMC4399675
Ryan P. McNabb, Pratap Challa, Anthony N. Kuo, Joseph A. Izatt
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1376–1391. Published online 2015 March 20. doi: 10.1364/BOE.6.001376
PMCID:
PMC4399676
Nicholas G. Horton, Chris Xu
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1392–1397. Published online 2015 March 20. doi: 10.1364/BOE.6.001392
PMCID:
PMC4399677
Young Bin Ji, Chan Hyuk Park, Hyunki Kim, Sang-Hoon Kim, Gyu Min Lee, Sam Kyu Noh, Tae-In Jeon, Joo-Hiuk Son, Yong-Min Huh, Seungjoo Haam, Seung Jae Oh, Sang Kil Lee, Jin-Suck Suh
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1398–1406. Published online 2015 March 23. doi: 10.1364/BOE.6.001398
PMCID:
PMC4399678
Franz Felberer, Matthias Rechenmacher, Richard Haindl, Bernhard Baumann, Christoph K. Hitzenberger, Michael Pircher
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1407–1418. Published online 2015 March 23. doi: 10.1364/BOE.6.001407
PMCID:
PMC4399679
Dominik Spether, Marcus Scharpf, Jörg Hennenlotter, Christian Schwentner, Alexander Neugebauer, Daniela Nüßle, Klaus Fischer, Hans Zappe, Arnulf Stenzl, Falko Fend, Andreas Seifert, Markus Enderle
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1419–1428. Published online 2015 March 24. doi: 10.1364/BOE.6.001419
PMCID:
PMC4399680
Shau Poh Chong, Conrad W. Merkle, Conor Leahy, Harsha Radhakrishnan, Vivek J. Srinivasan
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1429–1450. Published online 2015 March 24. doi: 10.1364/BOE.6.001429
PMCID:
PMC4399681
Ji-chun Yang, Xiao-xi Dong, Zhi-ming Mu, Wen-dong Jin, He Huang, Yu Lu, Zhu-ying Chen, Ying-xin Li
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1451–1463. Published online 2015 March 24. doi: 10.1364/BOE.6.001451
PMCID:
PMC4399682
Elena Kiseleva, Mikhail Kirillin, Felix Feldchtein, Alex Vitkin, Ekaterina Sergeeva, Elena Zagaynova, Olga Streltzova, Boris Shakhov, Ekaterina Gubarkova, Natalia Gladkova
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1464–1476. Published online 2015 March 24. doi: 10.1364/BOE.6.001464
PMCID:
PMC4399683
Jun Qian, Zhenfeng Zhu, Chris Wai Tung Leung, Wang Xi, Liling Su, Guangdi Chen, Anjun Qin, Ben Zhong Tang, Sailing He
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1477–1486. Published online 2015 March 24. doi: 10.1364/BOE.6.001477
PMCID:
PMC4399684
Barry Vuong, Patryk Skowron, Tim-Rasmus Kiehl, Matthew Kyan, Livia Garzia, Cuiru Sun, Michael D. Taylor, Victor X.D. Yang
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1487–1501. Published online 2015 March 25. doi: 10.1364/BOE.6.001487
PMCID:
PMC4399685
Richard J. Colchester, Edward Z. Zhang, Charles A. Mosse, Paul C. Beard, Ioannis Papakonstantinou, Adrien E. Desjardins
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1502–1511. Published online 2015 March 26. doi: 10.1364/BOE.6.001502
PMCID:
PMC4399686
J. Nylk, M. V. G. Kristensen, M. Mazilu, A. K. Thayil, C. A. Mitchell, E. C. Campbell, S. J. Powis, F. J. Gunn-Moore, K. Dholakia
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1512–1519. Published online 2015 March 27. doi: 10.1364/BOE.6.001512
PMCID:
PMC4399687
Bin Yang, John Lesicko, Manu Sharma, Michael Hill, Michael S. Sacks, James W. Tunnell
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1520–1533. Published online 2015 March 31. doi: 10.1364/BOE.6.001520
PMCID:
PMC4399688
Aaron Carass, Andrew Lang, Matthew Hauser, Peter A. Calabresi, Howard S. Ying, Jerry L. Prince
Biomed Opt Express. 2015 April 1; 6(4): 1351–1352. Published online 2015 March 18. doi: 10.1364/BOE.6.001351
PMCID:
PMC4399673

Articles from Biomedical Optics Express are provided here courtesy of Optical Society of America