PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of bmcbioiBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Bioinformatics
 
Volume 12(Suppl 1);  2011
Research
Yong Chen, Fenglou Mao, Guojun Li, Ying Xu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S1. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S1
PMCID:
PMC3044263
Zengyou He, Hongyu Zhao, Weichuan Yu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S2. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S2
PMCID:
PMC3044274
Anita Sarkar, Sonu Kumar, Durai Sundar
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S3. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S3
PMCID:
PMC3044285
Chunfang Zheng, David Sankoff
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S4. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S4
PMCID:
PMC3044296
Fei Xia, Yong Dou, Guoqing Lei, Yusong Tan
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S5. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S5
PMCID:
PMC3044307
Laxmi Parida, Pier Francesco Palamara, Asif Javed
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S6. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S6
PMCID:
PMC3044314
Henry Han, Xiao-Li Li
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S7. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S7
PMCID:
PMC3044315
Euna Jeong, Masao Nagasaki, Kazuko Ueno, Satoru Miyano
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S8. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S8
PMCID:
PMC3044316
Sung-Chou Li, Wen-Ching Chan, Chun-Hung Lai, Kuo-Wang Tsai, Chun-Nan Hsu, Yuh-Shan Jou, Hua-Chien Chen, Chun-Hong Chen, Wen-chang Lin
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S9. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S9
PMCID:
PMC3044317
Pengyi Yang, Joshua WK Ho, Yee Hwa Yang, Bing B Zhou
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S10. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S10
PMCID:
PMC3044264
Wangshu Zhang, Fengzhu Sun, Rui Jiang
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S11. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S11
PMCID:
PMC3044265
William Murad, Rahul Singh, Ten-Yang Yen
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S12. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S12
PMCID:
PMC3044266
Daiji Fukagawa, Takeyuki Tamura, Atsuhiro Takasu, Etsuji Tomita, Tatsuya Akutsu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S13. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S13
PMCID:
PMC3044267
Wen-Chieh Chang, Gordon J Burleigh, David F Fernández-Baca, Oliver Eulenstein
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S14. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S14
PMCID:
PMC3044268
Pawel Górecki, Gordon J Burleigh, Oliver Eulenstein
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S15. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S15
PMCID:
PMC3044269
Nung Kion Lee, Dianhui Wang
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S16. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S16
PMCID:
PMC3044270
Chu Chun Kang, Yung Jen Chuang, Kai Che Tung, Chun Cheih Chao, Chuan Yi Tang, Shih Chi Peng, David Shan Hill Wong
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S17. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S17
PMCID:
PMC3044271
Byung-Jun Yoon
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S18. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S18
PMCID:
PMC3044272
Xiaoning Qian, Byung-Jun Yoon
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S19. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S19
PMCID:
PMC3044273
Ashish V Tendulkar, Pramod P Wangikar
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S20. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S20
PMCID:
PMC3044275
Suparna Mitra, Paul Rupek, Daniel C Richter, Tim Urich, Jack A Gilbert, Folker Meyer, Andreas Wilke, Daniel H Huson
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S21. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S21
PMCID:
PMC3044276
Zengyou He, Can Yang, Guangyu Guo, Ning Li, Weichuan Yu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S22. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S22
PMCID:
PMC3044277
Keunwan Park, Dongsup Kim
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S23. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S23
PMCID:
PMC3044278
Christine Lo, Ali Bashir, Vikas Bansal, Vineet Bafna
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S24. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S24
PMCID:
PMC3044279
Kyoohyoung Rho, Bumjin Kim, Youngjun Jang, Sanghyun Lee, Taejeong Bae, Jihae Seo, Chaehwa Seo, Jihyun Lee, Hyunjung Kang, Ungsik Yu, Sunghoon Kim, Sanghyuk Lee, Wan Kyu Kim
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S25. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S25
PMCID:
PMC3044280
Can Yang, Xiang Wan, Zengyou He, Qiang Yang, Hong Xue, Weichuan Yu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S26. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S26
PMCID:
PMC3044281
Che-Wei Chang, Ping-Chiang Lyu, Masanori Arita
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S27. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S27
PMCID:
PMC3044282
Shalini John, Sundarapandian Thangapandian, Sugunadevi Sakkiah, Keun Woo Lee
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S28. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S28
PMCID:
PMC3044283
Ivan G Costa, Helge G Roider, Thais G do Rego, Francisco de AT de Carvalho
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S29. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S29
PMCID:
PMC3044284
Abhinav Grover, Ashutosh Shandilya, Vibhuti Agrawal, Piyush Pratik, Divya Bhasme, Virendra S Bisaria, Durai Sundar
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S30. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S30
PMCID:
PMC3044286
Jhang-Wei Huang, Jinn-Moon Yang
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S31. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S31
PMCID:
PMC3044287
Yi-Zhong Weng, Darby Tien-Hao Chang, Yu-Feng Huang, Chih-Wei Lin
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S32. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S32
PMCID:
PMC3044288
Kai-Cheng Hsu, Yen-Fu Chen, Shen-Rong Lin, Jinn-Moon Yang
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S33. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S33
PMCID:
PMC3044289
Igor Chikalov, Peggy Yao, Mikhail Moshkov, Jean-Claude Latombe
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S34. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S34
PMCID:
PMC3044290
Maxim Totrov
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S35. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S35
PMCID:
PMC3044291
Gang Su, Charles F Burant, Christopher W Beecher, Brian D Athey, Fan Meng
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S36. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S36
PMCID:
PMC3044292
Hui Zhao, Lore Cloots, Tim Van den Bulcke, Yan Wu, Riet De Smet, Valerie Storms, Pieter Meysman, Kristof Engelen, Kathleen Marchal
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S37. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S37
PMCID:
PMC3044293
Sayed Mohammad Ebrahim Sahraeian, Byung-Jun Yoon
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S38. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S38
PMCID:
PMC3044294
Hiroyuki Monji, Satoshi Koizumi, Tomonobu Ozaki, Takenao Ohkawa
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S39. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S39
PMCID:
PMC3044295
Yu Rang Park, Jihun Kim, Hye Won Lee, Young Jo Yoon, Ju Han Kim
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S40. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S40
PMCID:
PMC3044297
Cho-Yi Chen, Shui-Tein Chen, Chiou-Shann Fuh, Hsueh-Fen Juan, Hsuan-Cheng Huang
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S41. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S41
PMCID:
PMC3044298
Riku Kyogoku, Ryo Fujimoto, Tomonobu Ozaki, Takenao Ohkawa
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S42. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S42
PMCID:
PMC3044299
Sanmin Liu, Lantao Liu, Ugur Uzuner, Xin Zhou, Manxi Gu, Weibing Shi, Yixiang Zhang, Susie Y Dai, Joshua S Yuan
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S43. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S43
PMCID:
PMC3044300
Yongjin Park, Joel S Bader
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S44. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S44
PMCID:
PMC3044301
Giltae Song, Chih-Hao Hsu, Cathy Riemer, Webb Miller
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S45. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S45
PMCID:
PMC3044302
Joo Young Yoon, Jeonghun Yeom, Heebum Lee, Kyutae Kim, Seungjin Na, Kunsoo Park, Eunok Paek, Cheolju Lee
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S46. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S46
PMCID:
PMC3044303
Hui-Lin Huang, I-Che Lin, Yi-Fan Liou, Chia-Ta Tsai, Kai-Ti Hsu, Wen-Lin Huang, Shinn-Jang Ho, Shinn-Ying Ho
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S47. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S47
PMCID:
PMC3044304
Yutaka Saito, Kengo Sato, Yasubumi Sakakibara
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S48. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S48
PMCID:
PMC3044305
Tsuyoshi Kato, Nozomi Nagano
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S49. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S49
PMCID:
PMC3044306
Sung-Joon Park, Kenta Nakai
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S50. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S50
PMCID:
PMC3044308
Young Soo Song, Chan Hee Park, Hee-Joon Chung, Hyunjung Shin, Jihun Kim, Ju Han Kim
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S51. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S51
PMCID:
PMC3044309
Xiao Yang, Srinivas Aluru, Karin S Dorman
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S52. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S52
PMCID:
PMC3044310
Jorge Duitama, Justin Kennedy, Sanjiv Dinakar, Yözen Hernández, Yufeng Wu, Ion I Măndoiu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S53. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S53
PMCID:
PMC3044311
Mingfu Shao, Sheng Wang, Chao Wang, Xiongying Yuan, Shuai Cheng Li, Weimou Zheng, Dongbo Bu
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S54. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S54
PMCID:
PMC3044312
Christina Boucher, Bin Ma
BMC Bioinformatics. 2011; 12(Suppl 1): S55. Published online Feb 15, 2011. doi: 10.1186/1471-2105-12-S1-S55
PMCID:
PMC3044313
Articles from BMC Bioinformatics are provided here courtesy of
BioMed Central