PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of hepintlspringer.comThis journalToc AlertsSubmit OnlineOpen Choice
 

Volume 4(4);  2010 December

Review Article

João-Bruno Soares, Pedro Pimentel-Nunes, Roberto Roncon-Albuquerque, Jr, Adelino Leite-Moreira
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 659–672. Published online 2010 October 21. doi: 10.1007/s12072-010-9219-x
PMCID:
PMC2994611

Original Articles

Seung Up Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Eun Hee Choi, Jae Yeon Seok, Jung Min Lee, Young Nyun Park, Chae Yoon Chon, Kwang-Hyub Han
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 673–680. Published online 2010 August 4. doi: 10.1007/s12072-010-9201-7
PMCID:
PMC2994620
Amr S. Soliman, Chu-Wei Hung, Alexander Tsodikov, Ibrahim A. Seifeldin, Mohamed Ramadan, Dina Al-Gamal, Emily L. Schiefelbein, Priyanka Thummalapally, Subhojit Dey, Kadry Ismail
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 681–690. Published online 2010 August 19. doi: 10.1007/s12072-010-9187-1
PMCID:
PMC2994623
Hung-Hsu Hung, Chien-Wei Su, Chiung-Ru Lai, Gar-Yang Chau, Che-Chang Chan, Yi-Hsiang Huang, Teh-Ia Huo, Pui-Ching Lee, Wei-Yu Kao, Shou-Dong Lee, Jaw-Ching Wu
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 691–699. Published online 2010 September 24. doi: 10.1007/s12072-010-9213-3
PMCID:
PMC2994617
Yuan-Hung Kuo, Sheng-Nan Lu, Chao-Hung Hung, Kwong-Ming Kee, Chien-Hung Chen, Tsung-Hui Hu, Chuan-Mo Lee, Chi-Sin Changchien, Jing-Houng Wang
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 700–706. Published online 2010 October 8. doi: 10.1007/s12072-010-9223-1
PMCID:
PMC2994607
Watcharasak Chotiyaputta, Shawn J. Pelletier, Robert J. Fontana, Anna S. F. Lok
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 707–715. Published online 2010 July 29. doi: 10.1007/s12072-010-9188-0
PMCID:
PMC2994614
James Fung, Ching-Lung Lai, David But, Axel Hsu, Wai-Kay Seto, Charles Cheng, Danny Ka-Ho Wong, Man-Fung Yuen
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 716–722. Published online 2010 July 24. doi: 10.1007/s12072-010-9189-z
PMCID:
PMC2978896
Venessa Pattullo, E. Jenny Heathcote, David K. H. Wong
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 723–731. Published online 2010 August 8. doi: 10.1007/s12072-010-9207-1
PMCID:
PMC2994618
Jeng-Fu Yang, Yi-Hui Kao, Chia-Yen Dai, Jee-Fu Huang, Ming-Yen Hsieh, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Ming-Yuh Hsieh, Liang-Yen Wang, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 732–740. Published online 2010 August 9. doi: 10.1007/s12072-010-9208-0
PMCID:
PMC2994613
Zhao-Xia Yang, Wei Shen, Hang Sun
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 741–748. Published online 2010 August 12. doi: 10.1007/s12072-010-9202-6
PMCID:
PMC2994619
Ron C. Gaba, James T. Bui, Scott J. Cotler, Eric R. Kallwitz, Olga T. Mengin, Brandon K. Martinez, Jaime L. Berkes, Tami C. Carrillo, M. Grace Knuttinen, Charles A. Owens
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 749–756. Published online 2010 August 6. doi: 10.1007/s12072-010-9206-2
PMCID:
PMC2994622
Qian Yang, Fei Liu, Xiao Ping Pan, GuoLiang Lv, AnYe Zhang, Chen Bo Yu, LanJuan Li
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 757–761. Published online 2010 August 15. doi: 10.1007/s12072-010-9210-6
PMCID:
PMC2994615
Gurbakhshish Singh Sidhu, B. R. Thapa, Pawan Rawal, K. K. Prasad, C. K. Nain, B. Nagi, Kartar Singh
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 762–766. Published online 2010 September 5. doi: 10.1007/s12072-010-9211-5
PMCID:
PMC2994616
Tary A. Salman, Naglaa Allam, Gasser I. Azab, Ahmed A. Shaarawy, Mona M. Hassouna, Omkolsoum M. El-haddad
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 767–774. Published online 2010 October 9. doi: 10.1007/s12072-010-9216-0
PMCID:
PMC2994625

Case Reports

Shuntaro Yoshida, Hirotsugu Watabe, Masaaki Akahane, Yusuke Kyoden, Hanako Ishikawa, Atsuo Yamada, Takafumi Sugimoto, Miki Ohta, Keiji Ogura, Yutaka Yamaji, Kuni Ohtomo, Norihiro Kokudo, Kazuhiko Koike, Masao Omata
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 775–778. Published online 2010 July 24. doi: 10.1007/s12072-010-9191-5
PMCID:
PMC2994612
Grazyna T. Rompa, Anna K. Jablonska, Marek T. Guzek, Michal M. Dubowik, Iwona E. Marek, Marian K. Smoczynski
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 779–783. Published online 2010 October 7. doi: 10.1007/s12072-010-9222-2
PMCID:
PMC2978902
Liang Huang, Jing Li, Feiguo Zhou, Jianjun Yan, Caifeng Liu, Anli Yue Zhou, Albert Tang, Yiqun Yan
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 784–787. Published online 2010 October 10. doi: 10.1007/s12072-010-9220-4
PMCID:
PMC2994608

Errata

Meta D. Thedja, Martono Roni, Alida R. Harahap, Nurjati C. Siregar, Susan I. Ie, David H. Muljono
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 788. Published online 2010 September 22. doi: 10.1007/s12072-010-9212-4
PMCID:
PMC2994609
Yoshiyasu Karino, Joji Toyota, Hiromitsu Kumada, Yoshiaki Katano, Namiki Izumi, Haruhiko Kobashi, Michio Sata, Mitsuhiko Moriyama, Fumio Imazeki, Masayoshi Kage, Hiroki Ishikawa, Nobuyuki Masaki, Taku Seriu, Masao Omata
Hepatol Int. 2010 December; 4(4): 789–790. Published online 2010 October 30. doi: 10.1007/s12072-010-9224-0
PMCID:
PMC2994624

Articles from Hepatology International are provided here courtesy of Asian Pacific Association for the Study of the Liver