PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of actaeInternational Union of Crystallographysearchopen accessarticle submissionjournal home pagethis issue
 

Volume 65(Pt 8);  2009 August 1

Inorganic Papers

Junghwan Do, Hoseop Yun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i56–i57. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025100
PMCID:
PMC2977382
Nataliya Yu. Strutynska, Igor V. Zatovsky, Vyacheslav N. Baumer, Nikolay S. Slobodyanik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i58. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025434
PMCID:
PMC2977501
Benjamin van der Wolf, Peter Held, Petra Becker
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i59. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026415
PMCID:
PMC2977117
Eric M. Rivera-Muñoz, Lauro Bucio
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i60. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026579
PMCID:
PMC2977227
Wenxiang Chai, Li Song, Hongsheng Shi, Laishun Qin, Kangying Shu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i61–i62. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809027068
PMCID:
PMC2977138
Ivan V. Ogorodnyk, Igor V. Zatovsky, Nikolay S. Slobodyanik
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i63–i64. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027573
PMCID:
PMC2977454
Arthur D. Hendsbee, Cory C. Pye, Jason D. Masuda
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i65. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028086
PMCID:
PMC2977161
Mourad Hidouri, Mongi Ben Amara
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): i66. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S160053680902827X
PMCID:
PMC2977148

Metal-Organic Papers

Yun Gong, Yuchao Zhou, Jinghua Li, Xiaoxia Wu, Jianbo Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m844–m845. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024295
PMCID:
PMC2977338
Zhong-Xiang Du, Su-Ning Ji
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m846. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024258
PMCID:
PMC2977425
Shao-Mei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m847. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024076
PMCID:
PMC2977344
Roya Ahmadi, Khadijeh Kalateh, Robabeh Alizadeh, Zeinab Khoshtarkib, Vahid Amani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m848–m849. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024180
PMCID:
PMC2977193
Yue Cui, Qian Gao, Chao-Yan Zhang, Ya-Bo Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m850. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024222
PMCID:
PMC2977355
Huilu Wu, Ruirui Yun, Xingcai Huang, Qingyu Sun, Baoliang Qi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m851. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024234
PMCID:
PMC2977374
Li-Jing Cui, Hai-Jun Xu, Yi-Jie Pang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m852. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024568
PMCID:
PMC2977254
Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m853. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024337
PMCID:
PMC2977361
Yan-Jun Wang, Rui-Ding Hu, Qiu-Yue Lin, Jian-Ping Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m854. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024039
PMCID:
PMC2977092
Zhao-Lian Chu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m855. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024192
PMCID:
PMC2977233
Bi-Yi Xu, Ting Xie, Sheng-Jun Lu, Bin Xue, Wei Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m856–m857. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024064
PMCID:
PMC2977488
Yanfei Li, Junshan Sun, Shanghua Feng, Ruigang Xue, Jun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m858. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024428
PMCID:
PMC2977238
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m859. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024398
PMCID:
PMC2977134
Cao-Yuan Niu, Yu-Li Dang, Xin-Sheng Wan, Chun-Hong Kou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m860. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024490
PMCID:
PMC2977366
Bo Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m861. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S160053680902443X
PMCID:
PMC2977327
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m862. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024477
PMCID:
PMC2977471
See Mun Lee, Kong Mun Lo, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m863. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S160053680902457X
PMCID:
PMC2977220
Mon-Wei Hsiao, Chu-Chieh Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m864–m865. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024544
PMCID:
PMC2977319
Qing-Lan Zhao, Hui-Feng Bai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m866. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S160053680902488X
PMCID:
PMC2977444
Qiang Wang, Cai-Feng Bi, Da-Qi Wang, Yu-Hua Fan, Ji-Tian Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m867–m868. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025276
PMCID:
PMC2977270
Cao-Yuan Niu, Hui Su, Lei Meng, Chun-Hong Kou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m869. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S160053680902491X
PMCID:
PMC2977442
Nurul Azimah Ikmal Hisham, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m870. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025215
PMCID:
PMC2977511
Li Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m871–m872. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025112
PMCID:
PMC2977136
Jin-Xi Chen, Wei-Wei Meng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m873. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025392
PMCID:
PMC2977275
YingChun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m874. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025057
PMCID:
PMC2977100
Ai-Guo Yu, Ming Zhang, Guang-Di Yang, Ling Ye, Yu-Guang Ma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m875. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024982
PMCID:
PMC2977378
Ya-Ping Li, Da-Jun Sun, Hu Zang, Li-Ying Han
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m876. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024714
PMCID:
PMC2977101
Ying Cai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m877. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025628
PMCID:
PMC2977407
Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m878–m879. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025537
PMCID:
PMC2977290
Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m880. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025525
PMCID:
PMC2977467
Meng-Jiao Li, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m881. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025732
PMCID:
PMC2977170
Qing Yun Liu, Qi Sheng Liu, Qing Ru Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m882. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025355
PMCID:
PMC2977391
Qing Yun Liu, Qi Sheng Liu, Qing Ru Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m883. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025367
PMCID:
PMC2977106
Liping Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m884. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S160053680902563X
PMCID:
PMC2977513
Li-Ping Shi, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m885–m886. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024246
PMCID:
PMC2977095
Zhen Yang, Gang Chen, Wei Xu, Zheng Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m887. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025446
PMCID:
PMC2977446
Hannes Vitze, Hans-Wolfram Lerner, Michael Bolte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m888. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024702
PMCID:
PMC2977434
Ali Mahmoudi, Saeed Dehghanpour, Mehdi Khalaj, Shabnam Pakravan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m889. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025641
PMCID:
PMC2977257
Mehdi Khalaj, Saeed Dehghanpour, Ali Mahmoudi, Shila Seyedidarzam
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m890. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025653
PMCID:
PMC2977329
Hong-Xu Guo, Sen-Ke Huang, Xi-Zhong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m891. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026166
PMCID:
PMC2977285
Muhammad Mufakkar, M. Nawaz Tahir, Saeed Ahmad, Muhammad Ashraf Shaheen, Abdul Waheed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m892–m893. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026038
PMCID:
PMC2977283
Zhi-Hong Ma, Gui-Ying Dong, Xiao-Huan Liu, Jin Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m894. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026063
PMCID:
PMC2977155
Hong Wang, Gui-Ying Dong, Zhi-Hong Ma, Xiao-Huan Liu, Jin Lin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m895. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026075
PMCID:
PMC2977131
Biao Guan, Chao-Hua Zhang, Wen-Dong Song
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m896–m897. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026130
PMCID:
PMC2977437
Bin Jiang, Zhilu Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m898–m899. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026117
PMCID:
PMC2977188
Junli Gao, Xiaopeng Xuan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m900. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025896
PMCID:
PMC2977393
Xuejun Liu, Linyu Jin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m901. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025926
PMCID:
PMC2977455
Ying Wang, Li Wang, Jianing Xu, Guangshan Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m902. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026105
PMCID:
PMC2977084
Qing-Fan Xie, Yan-Min Chen, Miao-Ling Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m903. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024015
PMCID:
PMC2977491
Jinling Miao, Zhitong Zhao, Hongwei Chen, Daqi Wang, Yong Nie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m904. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026051
PMCID:
PMC2977229
Qibao Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m905. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025902
PMCID:
PMC2977110
Shuying Yang, Yuebao Li, Yujie Cui, Jianguo Pan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m906. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026208
PMCID:
PMC2977424
Zerrin Heren, Hümeyra Paşaoğlu, M. Hakkı Yıldırım, Derya Hıra
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m907–m908. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902621X
PMCID:
PMC2977203
Reda F. Mahmoud, Christoph Janiak
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m909–m910. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026713
PMCID:
PMC2977207
Kai-Long Zhong, Chao Ni, Jian-Mei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m911. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026269
PMCID:
PMC2977342
Xue-Wen Zhu, Bo Xiao, Zhi-Gang Yin, Heng-Yu Qian, Gang-Sen Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m912. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026221
PMCID:
PMC2977252
Ti-Lou Liu, Yun-Liang Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m913. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024908
PMCID:
PMC2977399
Christoph E. Strasser, Stephanie Cronje, Helgard G. Raubenheimer
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m914. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025513
PMCID:
PMC2977105
Archimede Rotondo, Giuseppe Bruno, Francesco Nicoló, Angelo Cento
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m915–m916. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902666X
PMCID:
PMC2977204
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani, Sankappa Rai, Prakash Shetty, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m917–m918. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026385
PMCID:
PMC2977228
Hai-Yan Liu, Da-Wei Zhao, Hong-Mei Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m919. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026890
PMCID:
PMC2977500
Kong Wai Tan, Chew Hee Ng, Mohd Jamil Maah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m920. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026245
PMCID:
PMC2977112
Donia Zaouali Zgolli, Habib Boughzala, Ahmed Driss
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m921. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026804
PMCID:
PMC2977461
Janet Soleimannejad, Yaghoub Mohammadzadeh, Hossein Aghabozorg, Zohreh Derikvand
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m922. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S160053680902683X
PMCID:
PMC2977487
Su-Zhen Chen, Dong-Guo Xia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m923. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026658
PMCID:
PMC2977259
Cao-Yuan Niu, Ai-Min Ning, Chun-Hong Kou, Yong He, Zhi-Qiang Fen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m924–m925. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026907
PMCID:
PMC2977146
Latipah La-o, Chaveng Pakawatchai, Saowanit Saithong, Brian W. Skelton
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m926. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026798
PMCID:
PMC2977114
Jun-Hua Li, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m927. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809027147
PMCID:
PMC2977432
Li-Xia Xie, Xin Li, Pu-Hui Xie, Qiu Jin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m928–m929. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026993
PMCID:
PMC2977176
Sihem Boufas, Toma-Nardjes Mouas, Patricia Bénard-Rocherullé
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m930–m931. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026944
PMCID:
PMC2977141
Jin Min Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m932. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902710X
PMCID:
PMC2977416
Hong Li, Long Miao Xie, Shi Guo Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m933. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027123
PMCID:
PMC2977150
Yew Sent Wong, Chew Hee Ng, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m934. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027111
PMCID:
PMC2977398
Hong Li, Long Miao Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m935. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027135
PMCID:
PMC2977348
Su-Fang Ye, Bi-Song Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m936–m937. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027524
PMCID:
PMC2977250
Wei Liu, Gang Zhang, Xia Li, Ben-Lai Wu, Hong-Yun Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m938–m939. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027457
PMCID:
PMC2977312
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m940. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027408
PMCID:
PMC2977421
Florian Jantscher, Karl Kirchner, Kurt Mereiter
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m941. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027676
PMCID:
PMC2977503
Mehdi Salehi, Soraia Meghdadi, Mehdi Amirnasr, Kurt Mereiter
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m942–m943. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027330
PMCID:
PMC2977385
Ya-Ping Li, Da-Jun Sun, Hu Zang, Guan-Fang Su, Yu-Lin Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m944. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809025665
PMCID:
PMC2977088
Wen-Kui Dong, Jun-Feng Tong, Li-Li An, Jian-Chao Wu, Jian Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m945. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027792
PMCID:
PMC2977463
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, Hiromitsu Terao, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m946. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902772X
PMCID:
PMC2977096
Karyn M. Blake, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m947. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027767
PMCID:
PMC2977128
Lin-Shan Bai, Xin-Hua Liu, Zhu-Ping Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m948–m949. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027603
PMCID:
PMC2977470
Jian-Quan Wang, Ya-Wen Zhang, Lin Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m950. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027779
PMCID:
PMC2977469
Rui-jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m951. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027196
PMCID:
PMC2977479
Jiaxun Jiang, Yao Lu, Limin Yuan, Wenlong Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m952. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026750
PMCID:
PMC2977345
Mohsen Graia, Regaya Ksiksi, Ahmed Driss
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m953–m954. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026555
PMCID:
PMC2977420
Tuncer Hökelek, Filiz Yılmaz, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m955–m956. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027986
PMCID:
PMC2977087
Xiaoyan Xue, Xia Chen, Hongbo Tong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m957. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027937
PMCID:
PMC2977306
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m958–m959. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027913
PMCID:
PMC2977443
Jin-Tao Guan, Kai-Cheng Zhang, Zhi-Qun Dai
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m960. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027925
PMCID:
PMC2977235
Fang Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m961. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S160053680902426X
PMCID:
PMC2977395
Lin Yi Dong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m962–m963. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027688
PMCID:
PMC2977209
Amitabha Datta, Nien-Tsu Chuang, Jui-Hsien Huang, Hon Man Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m964. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028220
PMCID:
PMC2977086
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang, Chao-Hua Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m965. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028207
PMCID:
PMC2977364
Hilary A. Jenkins, Jason D. Masuda, Adam Piórko
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m966. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028116
PMCID:
PMC2977090
Mondher Dhifet, Mohamed Salah Belkhiria, Jean-Claude Daran, Habib Nasri
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m967–m968. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028104
PMCID:
PMC2977240
Kong Wai Tan, Chew Hee Ng, Mohd Jamil Maah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m969. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028244
PMCID:
PMC2977486
Meihong Hu, Shishen Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m970. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027044
PMCID:
PMC2977457
Hua Yin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m971. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028268
PMCID:
PMC2977175
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m972. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028128
PMCID:
PMC2977401
Kong Mun Lo, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m973. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S160053680902813X
PMCID:
PMC2977123
Zhao-Yang Wang, Ying-Li Wang, Guang Yang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m974. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028384
PMCID:
PMC2977357
Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m975–m976. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028359
PMCID:
PMC2977419
Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m977. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028347
PMCID:
PMC2977237
Yun-Yu Liu, Tian-Hui Wang, Zhi-Hao Wang, Yu-Jiang Zhuo, Xing-Qi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m978. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028190
PMCID:
PMC2977452
Zhi-Wei Tang, Jun-Dan Fu, Long-Ping Jiang, Yi-Hang Wen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m979. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028360
PMCID:
PMC2977154
Zhao-Yang Wang, Pei-Pei Zhang, Guang Yang, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m980. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028645
PMCID:
PMC2977284
Madeleine Schultz, Elnor C. Roa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m981. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S160053680902858X
PMCID:
PMC2977190
Islam Ullah Khan, Muhammad Nadeem Arshad, Mehmet Akkurt, Ghulam Mustafa, Muhammad Shafiq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m982. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028505
PMCID:
PMC2977212
Nam-Ho Kim, Kwang Ha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m983–m984. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S160053680902844X
PMCID:
PMC2977438
Li-Jing Fan, Jian-Fang Ma, Bo Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m985. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028530
PMCID:
PMC2977276
Zi-Jing Xiao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m986. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028177
PMCID:
PMC2977142
Bing-Yu Zhang, Jing-Jing Nie, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m987–m988. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028694
PMCID:
PMC2977295
Jiantong Li, Juan Yang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m989. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028542
PMCID:
PMC2977498
Young Ho Jhon, Jaheon Kim
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m990. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028566
PMCID:
PMC2977363
Li-Li Zhu, Yu Sun, Huai-Hong Zhang, Yun Wang, Bai-Wang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m991. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027846
PMCID:
PMC2977247
Hong-Xu Guo, Zhong-Liang Yao, Wen Weng, Xi-Zhong Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m992–m993. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S160053680902875X
PMCID:
PMC2977433
Xiao-Fei Zhu, Yan-Hong Zhou, Li Guan, Hong Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m994–m995. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028839
PMCID:
PMC2977362
Amitabha Datta, Nien-Tsu Chuang, Jui-Hsien Huang, Hon Man Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m996. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809029006
PMCID:
PMC2977133
Xiao-Dan Chen, Hong-Xian Chen, Zhong-Shu Li, Huai-Hong Zhang, Bai-Wang Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m997. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809027251
PMCID:
PMC2977194
Małgorzata Hołyńska, Tadeusz Lis
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m998–m999. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028797
PMCID:
PMC2977137
V. H. Rodrigues, M. M. R. R. Costa, T. Dekola, E. de Matos Gomes
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1000. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029365
PMCID:
PMC2977490
Yanfeng Dai, Yi Zhang, Jianwen Tian, Zhen Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1001. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029559
PMCID:
PMC2977191
Bing-Xin Liu, Duan-Jun Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1002–m1003. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029638
PMCID:
PMC2977107
Mohammad Hossein Habibi, Elham Askari, Reza Mokhtari, Morteza Montazerozohori, Takayoshi Suzuki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1004–m1005. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028591
PMCID:
PMC2977226
Wan-Ling Liang, Qing Yu, Xiu-Qing Zhang, Jiang-Ke Qin, Hong Liang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1006. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028463
PMCID:
PMC2977396
Gervas E. Assey, Teshome Yisgedu, Yilma Gultneh, Ray J. Butcher, Yohannes Tesema
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1007–m1008. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029134
PMCID:
PMC2977449
Hui-Dong Xie, Li Jin, Cheng-Zhi Xie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1009–m1010. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029456
PMCID:
PMC2977339
Nooraziah Mohd Lair, Hapipah Mohd Ali, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1011. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029171
PMCID:
PMC2977297
Bing-Bing Li, Gai-Xia Fang, Xiao-Na Ji, Bo Xiao, Edward R. T. Tiekink
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1012. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029249
PMCID:
PMC2977293
Yu-Jie Ding, Jun-Feng Tong, Wen-Kui Dong, Yin-Xia Sun, Jian Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1013. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029651
PMCID:
PMC2977127
Elhadj Ibrahima Thiam, Aliou Hamady Barry, Alda Navaza, Pascal Retailleau, Mohamed Gaye, Abdou Salam Sall
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1014. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029936
PMCID:
PMC2977372
Tuncer Hökelek, Yasemin Süzen, Barış Tercan, Özgür Aybirdi, Hacali Necefoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1015–m1016. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809030098
PMCID:
PMC2977174
Li Yang, Yu Xie, Jianping Zou, Jie Jia, Xiaowei Hong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1017. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S160053680902995X
PMCID:
PMC2977430
Ling-Zhi Zhao, Rui-Xia He, Qiu-Gui Zhong, Rong-Hua Zeng, Dong-Sheng Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): m1018–m1019. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029742
PMCID:
PMC2977120

Organic Papers

Anton V. Dolzhenko, Giorgia Pastorin, Anna V. Dolzhenko, Geok Kheng Tan, Lip Lin Koh
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1720–o1721. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809023952
PMCID:
PMC2977168
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. S. Saraswathi, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1722. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024519
PMCID:
PMC2977205
Gang Chen, Bin Liu, Ying Tang, Jingfang Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1723. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024611
PMCID:
PMC2977200
Amir Taheri, Sayed Mojtaba Moosavi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1724. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024416
PMCID:
PMC2977394
Guo-Biao Cao, Xiao-Ya Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1725. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024131
PMCID:
PMC2977221
Abdullah Mohamed Asiri, Salman A. Khan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1726. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024581
PMCID:
PMC2977489
Joseph Nirmala, N. V Unnikrishnan, E. R Anabha, C. Sudarsanakumar
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1727. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024635
PMCID:
PMC2977267
Goutam Kumar Patra, Anindita Mukherjee, Partha Mitra, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1728. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024623
PMCID:
PMC2977232
Kasthuri Balasubramani, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1729–o1730. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024362
PMCID:
PMC2977358
Ľubomír Švorc, Viktor Vrábel, Jozefína Žúžiová, Štefan Marchalín, Jozef Kožíšek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1731–o1732. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024283
PMCID:
PMC2977186
De-Hong Wu, You-Hong Zhang, Zhu-Feng Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1733. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024520
PMCID:
PMC2977496
Thorsten Allscher, Peter Klüfers, Christine Neumann
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1734. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024313
PMCID:
PMC2977258
Aamer Saeed, Rasheed Ahmad Khera, Jim Simpson, Roderick G. Stanley
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1735–o1736. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024672
PMCID:
PMC2977335
Irfana Mariam, Mehmet Akkurt, Shahzad Sharif, Syed Kamran Haider, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1737. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809024726
PMCID:
PMC2977380
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, Q. N. M. Hakim Al-Arique, H. S. Yathirajan, B. Narayana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1738–o1739. Published online 2009 July 1. doi: 10.1107/S1600536809022995
PMCID:
PMC2977143
Joe Liu, Jack K. Clegg, Rachel Codd
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1740–o1741. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024209
PMCID:
PMC2977389
Joe Liu, Jack K. Clegg, Rachel Codd
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1742–o1743. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024210
PMCID:
PMC2977356
Li-Zi Yin, De-Guang Song, Song-Cai Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1744. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024957
PMCID:
PMC2977343
Goutam Kumar Patra, Anindita Mukherjee, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1745. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024489
PMCID:
PMC2977460
Abdullah Mohamed Asiri, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1746. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024593
PMCID:
PMC2977274
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, Nirmal Kumar Das, Ajit Kumar Mahapatra, Shyamaprosad Goswami
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1747. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024350
PMCID:
PMC2977386
De-Hong Wu, Ling Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1748. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024945
PMCID:
PMC2977273
Li Song, Wenxiang Chai, Junwei Lan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1749. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024684
PMCID:
PMC2977464
Hongqi Li, B. K. Sarojini, B. Narayana, H. S. Yathirajan, William T. A. Harrison
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1750. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024921
PMCID:
PMC2977412
Katrin Möws, Markus Schürmann, Hans Preut, Bernd Plietker
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1751. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025021
PMCID:
PMC2977115
K. Prabakaran, Venkatesha R. Hathwar, T. Maiyalagan, M. V. Kirthana, F. Nawaz Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1752. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024829
PMCID:
PMC2977234
Jin Rui Lin, Hong Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1753. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024532
PMCID:
PMC2977512
Tian Zhou, Ru-Jin Zhou, Zhe An
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1754. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024696
PMCID:
PMC2977371
Sarah F. Jenkinson, K. Victoria Booth, Scott Newberry, George W. J. Fleet, Ken Izumori, Kenji Morimoto, Robert J. Nash, Laurence Jones, David J. Watkin, Amber L. Thompson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1755–o1756. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025045
PMCID:
PMC2977159
Zhengde Tan, Yi Bing, Shen Fang, Zhao Kai, Yang Yan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1757. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024787
PMCID:
PMC2977102
Zhengde Tan, Yi Bing, Shen Fang, Zhao Kai, Yang Yan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1758. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024799
PMCID:
PMC2977294
Jiang-Sheng Li, Peng-Mian Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1759. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024817
PMCID:
PMC2977218
Chun-Lin He, Zhi-Ming Du, Zheng-Qiang Tang, Xiao-Min Cong, Ling-Qiao Meng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1760. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024994
PMCID:
PMC2977296
Yao Wang, Rong Wan, Feng Han, Peng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1761. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025227
PMCID:
PMC2977151
Peng-Mian Huang, Xiao-Chun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1762. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024970
PMCID:
PMC2977334
Peng-Mian Huang, Xiao-Chun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1763. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024969
PMCID:
PMC2977497
Rifat Ara Jamal, Uzma Ashiq, Muhammad Nadeem Arshad, Zahida Tasneem Maqsood, Islam Ullah Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1764. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025094
PMCID:
PMC2977245
T. Kavitha, M. Thenmozhi, S. Ponnuswamy, P. Sakthivel, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1765. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024878
PMCID:
PMC2977124
Li Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1766. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024325
PMCID:
PMC2977243
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1767. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024763
PMCID:
PMC2977311
William Arbuckle, Alan R. Kennedy, Catriona A. Morrison
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1768–o1769. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025288
PMCID:
PMC2977255
Lamia Bendjeddou, Aouatef Cherouana, Nasreddine Hadjadj, Slimane Dahaoui, Claude Lecomte
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1770–o1771. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025173
PMCID:
PMC2977409
Mariusz Mojzych, Zbigniew Karczmarzyk, Zofia Urbańczyk-Lipkowska, Przemysław Kalicki
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1772. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025033
PMCID:
PMC2977495
Aliakbar Dehno Khalaji, Karla Fejfarova, Michal Dusek
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1773. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025069
PMCID:
PMC2977286
Ding-Xin Jiang, Han-Hong Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1774. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025082
PMCID:
PMC2977169
Yan Chen, Zheng Fang, Ping Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1775. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025410
PMCID:
PMC2977458
Rasul Ya. Okmanov, Zafir U. Samarov, Kambarali K. Turgunov, Bakhodir Tashkhodjaev, Khusniddin M. Shakhidoyatov
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1776. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S160053680902460X
PMCID:
PMC2977403
Victor Kesternich, Paulina Cortés, Iván Brito, Alejandro Cárdenas, Matías López-Rodríguez
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1777–o1778. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025124
PMCID:
PMC2977239
Jiang-Sheng Li, Jim Simpson, Xun Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1779. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025343
PMCID:
PMC2977282
Jinling Miao, Chunhua Hu, Haiyan Chen, Guizhen Yuan, Yong Nie
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1780. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025239
PMCID:
PMC2977287
Masahisa Wada, Kayoko Kobayashi, Mamoru Nishimoto, Motomitsu Kitaoka, Keiichi Noguchi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1781–o1782. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024775
PMCID:
PMC2977301
K. Balamurugan, D. Narmadha, J. Suresh, S. Perumal, P. L. Nilantha Lakshman
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1783. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025380
PMCID:
PMC2977236
Dominik Margraf, Denise Schuetz, Thomas F. Prisner, Jan W. Bats
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1784. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809024659
PMCID:
PMC2977196
Si-Ping Tang, Dai-Zhi Kuang, Yong-Lan Feng, Man-Sheng Chen, Wei Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1785. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025483
PMCID:
PMC2977316
Muhammad Shafiq, Islam Ullah Khan, Muhammad Nadeem Arshad, Muneeb Hayat Khan, Jim Simpson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1786. Published online 2009 July 4. doi: 10.1107/S1600536809025252
PMCID:
PMC2977506
Lin Yan, Hong Zhao, Chun-Ling Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1787. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025422
PMCID:
PMC2977307
Jan Lokaj, Viktor Kettmann, Viktor Milata, Tomáš Solčan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1788. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025550
PMCID:
PMC2977244
Bo Wang, Yun Chai, Peizhen Tao, Mingliang Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1789. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025409
PMCID:
PMC2977160
Li-Ping Xue, Jian-Hua Qin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1790. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025264
PMCID:
PMC2977187
Lian-cai Du, Wu-lan Zeng, Xue-ying Liu, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1791. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025240
PMCID:
PMC2977431
Xia Tian, Jian-Rong Han, Xiao-Li Zhen, Zhen-Chao Li, Shou-Xin Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1792. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025070
PMCID:
PMC2977147
Qi-Hua Zhao, Li-Nan Li, Kun-Miao Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1793. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024891
PMCID:
PMC2977289
Xia Guo, Youwei Cheng, Xi Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1794. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025793
PMCID:
PMC2977459
Min Min Zhao, Yong Hua Li, Yuan Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1795. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025823
PMCID:
PMC2977156
Yuan Zhang, Yong Hua Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1796. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025811
PMCID:
PMC2977269
Gang Chen, Wei Xu, Zhen Yang, Zheng Fan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1797. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025835
PMCID:
PMC2977346
P. Manivel, Venkatesha R. Hathwar, T. Maiyalagan, V. Krishnakumar, F. Nawaz Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1798. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024842
PMCID:
PMC2977163
Zhouqing Xu, Yanchun Sun, Lei Yang, Qiang Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1799. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S160053680902577X
PMCID:
PMC2977256
R. Subashini, Venkatesha R. Hathwar, T. Maiyalagan, G. Ganesh Kumar Reddy, F. Nawaz Khan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1800–o1801. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024830
PMCID:
PMC2977505
Tasneem Siddiquee, Shahid Islam, Dennis Bennett, Matthias Zeller, Mahmun Hossain
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1802–o1803. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809025379
PMCID:
PMC2977149
Xue-qun Fu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1804. Published online 2009 July 8. doi: 10.1107/S1600536809024805
PMCID:
PMC2977083
Shahzad Sharif, Islam Ullah Khan, Muhammad Nadeem Arshad, Tahir Ali Sheikh, Muhammad Zahid Qureshi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1805. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025616
PMCID:
PMC2977499
Phuong-Truc T. Pham
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1806. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024751
PMCID:
PMC2977189
Hoong-Kun Fun, Chin Sing Yeap, Mahesh Padaki, Shridhar Malladi, Arun M Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1807–o1808. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025847
PMCID:
PMC2977181
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1809. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024556
PMCID:
PMC2977478
Goutam Kumar Patra, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1810. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026087
PMCID:
PMC2977415
S. Nirmala, E. Theboral Sugi Kamala, L. Sudha, S. Kathiravan, R. Raghunathan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1811. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024738
PMCID:
PMC2977094
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1812. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025860
PMCID:
PMC2977353
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1813. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902594X
PMCID:
PMC2977173
Wen-Xian Liang, Gang Wang, Zhi-Rong Qu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1814. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025859
PMCID:
PMC2977397
Xiang-Jun Ma, Zheng Fang, Li-Li Ren, Ping Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1815. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026142
PMCID:
PMC2977214
Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Muhammad Shafiq, Muhammad Naeem Khan, Helen Stoeckli-Evans
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1816. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902604X
PMCID:
PMC2977417
Gregory A. Farnum, Robert L. LaDuca
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1817. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026026
PMCID:
PMC2977376
Mariya-al-Rashida, M. Nawaz Tahir, Saeed Ahmad Nagra, Muhammed Imran, Javed Iqbal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1818–o1819. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026154
PMCID:
PMC2977350
Abdullah Mohamed Asiri, Salman A. Khan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1820. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026099
PMCID:
PMC2977468
Kamal Aziz Ketuly, A. Hamid A. Hadi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1821. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025975
PMCID:
PMC2977184
Kamal Aziz Ketuly, A. Hamid A. Hadi, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1822. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025987
PMCID:
PMC2977202
Yang Wang, Xin-yi Zhu, Xiao-yan Ma, Guo-wei Gao, Jian Men
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1823. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025951
PMCID:
PMC2977108
Jing Li, Jin-Zhou Li, Jing-Qi Li, Heng-Qiang Zhang, Jia-Min Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1824. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025586
PMCID:
PMC2977223
Pei-Chi Cheng, Chia-Jun Wu, Huan-Ching Chen, Jhy-Der Chen, Ju-Chun Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1825. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026488
PMCID:
PMC2977368
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1826. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025938
PMCID:
PMC2977135
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. S. Saraswathi, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1827. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902649X
PMCID:
PMC2977089
Subramaniam Puvaneswary, Yatimah Alias, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1828. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026324
PMCID:
PMC2977381
Subramaniam Puvaneswary, Yatimah Alias, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1829. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026312
PMCID:
PMC2977162
Subramaniam Puvaneswary, Yatimah Alias, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1830. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026336
PMCID:
PMC2977199
Ya-Wen Zhang, Jian-Quan Wang, Lin Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1831. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026403
PMCID:
PMC2977171
Huan Wang, Kai-Bei Yu, Li-Sheng Ding, Xiao-Duo Luo, Xiao-Feng Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1832. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026002
PMCID:
PMC2977182
René T. Boeré, Mohammad R. Hassan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1833. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026348
PMCID:
PMC2977404
Mohammad Arfan, M. Nawaz Tahir, Rasool Khan, Sumbal Saba, Mohammad S. Iqbal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1834–o1835. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026294
PMCID:
PMC2977426
Shizhou Fu, Zengbin Wei, Xilian Wei, Tao Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1836. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S160053680902635X
PMCID:
PMC2977172
Xiao-Ai Wu, Ping Yin, Ling He, Zi-Cheng Li, Wen-Cai Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1837. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026452
PMCID:
PMC2977164
Xiu-Mei Song, Zhao-Yang Li, Zhao-Yang Wang, Jian-Hua Fu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1838. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026129
PMCID:
PMC2977280
Lamia Bendjeddou, Sara Farah, Aouatef Cherouana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1839–o1840. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026427
PMCID:
PMC2977085
Zhi-Hua Wang, Jian-Wu Shi, Sheng Zhu, Hua Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1841. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026178
PMCID:
PMC2977466
Yelda Bingöl Alpaslan, Hasan Tanak, Erbil Ağar, Ferda Erşahin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1842. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026191
PMCID:
PMC2977119
Lawal Aliyu, Nornisah Mohamed, Ching Kheng Quah, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1843. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025598
PMCID:
PMC2977126
Xiao-Ru Pan, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1844. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025677
PMCID:
PMC2977253
Aamer Saeed, Jim Simpson
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1845. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809024271
PMCID:
PMC2977104
Kaozhen Li, Jing Jiao, Yong Wang, Guo-Dong Wei, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1846. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026014
PMCID:
PMC2977268
Jian-Hong Bi
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1847. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025331
PMCID:
PMC2977183
Olga Frolow, Jan W. Bats, Joachim W. Engels
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1848. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809026725
PMCID:
PMC2977453
Shi-Gui Tang, Jian-Qiang Wang, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1849. Published online 2009 July 11. doi: 10.1107/S1600536809025604
PMCID:
PMC2977178
Guang-Zhou Wang, Ya-Yun Zhuang, Cheng-He Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1850. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026300
PMCID:
PMC2977456
Yu-Juan Cao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1851. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809025914
PMCID:
PMC2977266
Hoong-Kun Fun, Ching Kheng Quah, A. M. Vijesh, Chitrakar Hegde, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1852–o1853. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026567
PMCID:
PMC2977384
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani, Chin Sing Yeap
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1854–o1855. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026439
PMCID:
PMC2977310
B. Gunasekaran, Radhakrishnan Sureshbabu, A. K. Mohanakrishnan, G. Chakkaravarthi, V. Manivannan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1856. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026506
PMCID:
PMC2977166
Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1857. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809025999
PMCID:
PMC2977315
Nasir Shah Bakhtiar, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1858. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026580
PMCID:
PMC2977475
Nasir Shah Bakhtiar, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1859. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026610
PMCID:
PMC2977406
Abdullah Mohamed Asiri, Salman A. Khan, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1860–o1861. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S160053680902618X
PMCID:
PMC2977388
K. Chinnakali, D. Sudha, M. Jayagobi, R. Raghunathan, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1862–o1863. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026361
PMCID:
PMC2977440
Karel G. von Eschwege, Alfred Muller
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1864. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026683
PMCID:
PMC2977314
Dong Dong Li, Gui Hong Tang, Xiang Chao Zeng, Gang Huang, Xing Yan Xu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1865. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026749
PMCID:
PMC2977448
Niusha Mahmoodi, Marek Nečas, Robert Vícha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1866. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026464
PMCID:
PMC2977340
Matías López-Rodríguez, Victor P. García, Hanêne Zater, Samir Benayache, Fadila Benayache
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1867–o1868. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026701
PMCID:
PMC2977309
Muhammad Yaqub, Zahid Shafiq, Ashfaq M. Qureshi, Muhammad Najam-ul-Haq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1869. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026373
PMCID:
PMC2977271
Sohail Saeed, Naghmana Rashid, Arifa Tahir, Peter G. Jones
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1870–o1871. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809025884
PMCID:
PMC2977201
Jun Hu, Xiaoyun Gong, Ruji Wang, Yong Ju
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1872. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026695
PMCID:
PMC2977140
Katsuhiko Ono, Kenichi Tsukamoto, Masaaki Tomura
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1873. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809027056
PMCID:
PMC2977492
Saud Al-Resayes
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1874. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809025963
PMCID:
PMC2977447
Wu-Lan Zeng, Fang-fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1875. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809026877
PMCID:
PMC2977369
Zhi-Hong Xu, Hong-Sheng Wang, Lian-Ting Tao, Hong-Wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1876. Published online 2009 July 15. doi: 10.1107/S1600536809025872
PMCID:
PMC2977299
Narsimha Reddy Penthala, Thirupathi Reddy Yerram Reddy, Sean Parkin, Peter A. Crooks
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1877. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809025574
PMCID:
PMC2977222
Pitchaya Mungkornasawakul, Stephen G. Pyne, Alison T. Ung, Araya Jatisatienr, Anthony C. Willis
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1878–o1879. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026889
PMCID:
PMC2977317
Nasir Shah Bakhtiar, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1880. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026609
PMCID:
PMC2977185
Nasir Shah Bakhtiar, Maizathul Akmam A. Bakar, Zanariah Abdullah, Seik Weng Ng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1881. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026592
PMCID:
PMC2977450
Wu-Lan Zeng, Lian-Cai Du, Lei Zhang, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1882. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026853
PMCID:
PMC2977413
Muhammad Rafique, Ghulam Hussain, Waseeq Ahmad Siddiqui, M. Nawaz Tahir
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1883. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027007
PMCID:
PMC2977349
Suchada Chantrapromma, Kullapa Chanawanno, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1884–o1885. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026968
PMCID:
PMC2977483
Xiaohui Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1886. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027445
PMCID:
PMC2977157
Hoong-Kun Fun, Kasthuri Balasubramani
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1887–o1888. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027354
PMCID:
PMC2977481
Jian-Quan Wang, Ya-Wen Zhang, Lin Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1889–o1890. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902741X
PMCID:
PMC2977494
Maryam Zahid, M. Khawar Rauf, Michael Bolte, Shahid Hameed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1891. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027470
PMCID:
PMC2977118
M. Kalim Kashif, M. Khawar Rauf, Michael Bolte, Shahid Hameed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1892. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027305
PMCID:
PMC2977264
M. Kalim Kashif, M. Khawar Rauf, Michael Bolte, Shahid Hameed
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1893. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027482
PMCID:
PMC2977302
Muhammad Altaf, Helen Stoeckli-Evans
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1894. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027561
PMCID:
PMC2977242
Kasthuri Balasubramani, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1895. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027263
PMCID:
PMC2977336
Lu-Ping Lv, Wei-Wei Li, Wen-Bo Yu, Tie-Ming Yu, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1896. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027317
PMCID:
PMC2977410
Lu-Ping Lv, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1897. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027299
PMCID:
PMC2977139
Su-Ping Bai, Guo-Sheng Luo, Xiao-Yi Zhang, Wei Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1898. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027159
PMCID:
PMC2977125
Liang-You Xia, Wen-Long Wang, Shan-Heng Wang, Yan-Lan Huang, Shang Shan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1899. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027500
PMCID:
PMC2977390
Liang-You Xia, Wen-Long Wang, Shan-Heng Wang, Yan-Lan Huang, Shang Shan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1900. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027329
PMCID:
PMC2977231
Zhi-Qiang Cai, Gang Xiong, Shan-Rong Li, Jian-Bo Liu, Tie-Min Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1901. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027020
PMCID:
PMC2977165
Chun-Lin He, Zhi-Ming Du, Zheng-Qiang Tang, Xiao-Min Cong, Ling-Qiao Meng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1902. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027421
PMCID:
PMC2977091
Yu-Jie Ding, Jian Yao, Jian-Chao Wu, Wen-Kui Dong, Jun-Feng Tong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1903. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027081
PMCID:
PMC2977241
Wen-Kui Dong, Jun-Feng Tong, Jian-Chao Wu, Li Li, Jian Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1904. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027433
PMCID:
PMC2977418
Hui-Lian Liu, Shu-Hua Guo, Yun-Ying Li, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1905. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026919
PMCID:
PMC2977423
Mark A. Rodriguez, Greg O’Bryan, William J. Andrzejewski, James R. McElhanon
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1906–o1907. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027238
PMCID:
PMC2977230
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, Q. N. M. Hakim Al-Arique, H. S. Yathirajan, A. R. Ramesha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1908–o1909. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902755X
PMCID:
PMC2977436
Hoong-Kun Fun, Wei-Ching Liew, A. M. Vijesh, Mahesh Padaki, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1910–o1911. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027275
PMCID:
PMC2977493
H. S. Naveenkumar, Amirin Sadikun, Pazilah Ibrahim, Chin Sing Yeap, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1912. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027469
PMCID:
PMC2977321
J. Wilson Quail, J. Shen, M. J. T. Reaney, R. Sammynaiken
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1913–o1914. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026841
PMCID:
PMC2977324
Hongqi Li, K. Prakash Kamath, B. Narayana, H. S. Yathirajan, William T. A. Harrison
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1915. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027615
PMCID:
PMC2977300
Wei-Jian Lou, Xiu-Rong Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1916. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027627
PMCID:
PMC2977347
Wajda Smirani, Mohamed Rzaigui
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1917. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027718
PMCID:
PMC2977111
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, A. M. Vijesh, Mahesh Padaki, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1918–o1919. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027664
PMCID:
PMC2977210
Hamid Khaledi, Siti Munirah Saharin, Hapipah Mohd Ali, Ward T. Robinson, Mahmood A. Abdulla
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1920. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027032
PMCID:
PMC2977291
M. Thenmozhi, T. Kavitha, V. S. V. Satyanarayana, V. Vijayakumar, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1921–o1922. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902769X
PMCID:
PMC2977098
E. Theboral Sugi Kamala, S. Nirmala, L. Sudha, S. Kathiravan, R. Raghunathan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1923–o1924. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026774
PMCID:
PMC2977337
Jian-hong Zhang, You-sheng Chen, Xi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1925. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902707X
PMCID:
PMC2977451
You-Sheng Chen, Kun Zhang, Su-Qing Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1926. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027342
PMCID:
PMC2977465
Gary L. N. Smith, Tam Nguyen, Douglas R. Powell, Richard W. Taylor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1927. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026531
PMCID:
PMC2977422
Dong Dong Li, Gui Hong Tang, Xiang Chao Zeng, Xing Yan Xu, Gang Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1928. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027378
PMCID:
PMC2977308
Ling Zhu, Xin-Hua Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1929. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027652
PMCID:
PMC2977383
Yu-Feng Li, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1930. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026920
PMCID:
PMC2977130
Yu-Feng Li, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1931. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809026932
PMCID:
PMC2977480
Qiong Tang, Qi Feng, Jian Xu, Cheng Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1932. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S160053680902580X
PMCID:
PMC2977474
Yuan Wang, Wei-Na Wu, Qiu-Fen Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1933. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027780
PMCID:
PMC2977180
Hoong-Kun Fun, Kullapa Chanawanno, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1934–o1935. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809027810
PMCID:
PMC2977224
Yi-Xin Zhou, Jian-Qiang Wang, Ren-Jun Du, Jian-Guo Tang, Cheng Guo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1936. Published online 2009 July 18. doi: 10.1107/S1600536809025781
PMCID:
PMC2977330
Phuong-Truc T. Pham
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1937. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027743
PMCID:
PMC2977439
S. Nirmala, E. Theboral Sugi Kamala, L. Sudha, S. Kathiravan, R. Raghunathan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1938. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027639
PMCID:
PMC2977484
Guo-Yao Zhang, Shan Qian, Xiao-Cen Li, Yong Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1939. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027962
PMCID:
PMC2977360
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, P. G. Nirmala, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1940. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027883
PMCID:
PMC2977279
Ya-Wen Zhang, Jian-Quan Wang, Lin Cheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1941. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027834
PMCID:
PMC2977441
Margit Hofer, Harald Greger, Kurt Mereiter
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1942–o1943. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027998
PMCID:
PMC2977213
Chang-Zheng Zheng, Chang-You Ji, Xiu-Li Chang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1944. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027949
PMCID:
PMC2977427
P. Ramesh, S. S. Sundaresan, N. Vidhya Lakshmi, Paramasivan T. Perumal, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1945. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028025
PMCID:
PMC2977508
A. Thomas Gunaseelan, K. Prabakaran, K. J. Rajendra Prasad, A. Thiruvalluvar, R. J. Butcher
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1946–o1947. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028050
PMCID:
PMC2977477
Aamer Saeed, Ulrich Flörke
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1948. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027974
PMCID:
PMC2977507
Jian-Cheng Zhou, Nai-Xu Li, Chuan-Ming Zhang, Zheng-Yun Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1949. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027950
PMCID:
PMC2977325
Jing Xu, Hui Sheng, Mei He, Ping He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1950. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027809
PMCID:
PMC2977304
Xin Zhang, Meng Huang, Cong Du, Dan Chen
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1951–o1952. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027858
PMCID:
PMC2977320
Muhammad Nadeem Arshad, Islam Ullah Khan, Mehmet Akkurt, Muhammad Shafiq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1953–o1954. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S160053680902830X
PMCID:
PMC2977332
B. Thimme Gowda, Ingrid Svoboda, Sabine Foro, P. A. Suchetan, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1955. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028219
PMCID:
PMC2977473
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1956. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028165
PMCID:
PMC2977132
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1957. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028189
PMCID:
PMC2977333
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1958. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028153
PMCID:
PMC2977298
Meng Zhang, Xiao-xin Guo, Yong-hong Zhou, Hong-jun Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1959. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028141
PMCID:
PMC2977153
De-Cai Wang, Jing Bai, Wei Xu, Tao Gai, Hua-Quan Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1960. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809027494
PMCID:
PMC2977328
Anatolij Dudko, Volodimir Bon, Alexandra Kozachkova, Vasily Pekhnyo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1961. Published online 2009 July 22. doi: 10.1107/S1600536809028323
PMCID:
PMC2977313
Tatiana R. Amarante, Isabel S. Gonçalves, Filipe A. Almeida Paz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1962–o1963. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028402
PMCID:
PMC2977379
Bao-Cheng Zhou, Lu-Ping Lv, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1964. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028608
PMCID:
PMC2977217
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, K. Veena, B. Narayana, H. S. Yathirajan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1965–o1966. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028517
PMCID:
PMC2977262
Zengsheng Yin, Xiangjun Deng, Rongxing Yao, Hongqi Li, Pinqiao Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1967. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028256
PMCID:
PMC2977082
Xiaohui Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1968. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028554
PMCID:
PMC2977195
Wei Zhang, Guangcun Zhang, Bailin Li, Yifeng Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1969. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028311
PMCID:
PMC2977402
Sérgio M. F. Vilela, Filipe A. Almeida Paz, João P. C. Tomé, Verónica de Zea Bermudez, José A. S. Cavaleiro, João Rocha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1970. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028414
PMCID:
PMC2977392
Hoong-Kun Fun, Jia Hao Goh, Sankappa Rai, Prakash Shetty, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1971. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028232
PMCID:
PMC2977365
Hoong-Kun Fun, Wan-Sin Loh, Sankappa Rai, Prakash Shetty, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1972. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028657
PMCID:
PMC2977377
Mehrdad Pourayoubi, Saied Ghadimi, Ali Asghar Ebrahimi Valmoozi, Ali Reza Banan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1973. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028281
PMCID:
PMC2977144
S. Aravindhan, S. Ponnuswamy, M. Jamesh, P. Ramesh, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1974. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028049
PMCID:
PMC2977121
S. Aravindhan, S. Ponnuswamy, J. Umamaheswari, P. Ramesh, M. N. Ponnuswamy
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1975. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028037
PMCID:
PMC2977502
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, P. G. Nirmala, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1976. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028840
PMCID:
PMC2977482
Na Zhang, Zhen-Yi Wu, Su-Yuan Xie, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1977. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028724
PMCID:
PMC2977129
Qiang Wang, Lei Yang, Zhouqing Xu, Yanchun Sun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1978. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028487
PMCID:
PMC2977198
Pedro Valerga, M. Carmen Puerta, Zenaida Rodríguez Negrín, Nilo Castañedo Cancio, Miguel Palma Lovillo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1979. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S160053680902861X
PMCID:
PMC2977326
Min Xie, Changquan Deng, Jie Zheng, Yulin Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1980. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028761
PMCID:
PMC2977462
P. Leeju, V. Arun, Manju Sebastian, G. Varsha, Digna Varghese, K. K. M. Yusuff
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1981. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027822
PMCID:
PMC2977485
Wei-Min Ding, Li-Jia Jing, Tao Yu, Yang Wang, Xiu-Feng Yan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1982. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027640
PMCID:
PMC2977272
Li-Min Li, Fang-Fang Jian, Li Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1983. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028426
PMCID:
PMC2977373
Svetlana V. Shishkina, Oleg V. Shishkin, Igor V. Ukrainets, Andrei A. Tkach, Lina A. Grinevich
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1984. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809026816
PMCID:
PMC2977359
Sérgio M. F. Vilela, Filipe A. Almeida Paz, João P. C. Tomé, Verónica de Zea Bermudez, José A. S. Cavaleiro, João Rocha
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1985–o1986. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028670
PMCID:
PMC2977099
Jerry P. Jasinski, Ray J. Butcher, Q. N. M. Hakim Al-Arique, H. S. Yathirajan, B. Narayana
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1987–o1988. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027548
PMCID:
PMC2977208
Lu-Ping Lv, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1989. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027366
PMCID:
PMC2977411
Lu-Ping Lv, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1990. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028864
PMCID:
PMC2977277
Islam Ullah Khan, Muhammad Ashfaq, Muhammad Nadeem Arshad, Hamad Ahmad, Ghulam Mustafa
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1991. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028475
PMCID:
PMC2977211
Abdul-Basit Alhassan, Peter Norris, Matthias Zeller
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1992–o1993. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028700
PMCID:
PMC2977263
G. Aridoss, D. Gayathri, D. Velmurugan, M. S. Kim, Yeon Tae Jeong
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1994–o1995. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028529
PMCID:
PMC2977122
Jia-Lu Luo, Jin-Long Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1996. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028712
PMCID:
PMC2977510
Zheng Fang, Yong-Lu Wang, Li-Li Ren, Ping Wei
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1997. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028785
PMCID:
PMC2977260
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, P. A. Suchetan, Hartmut Fuess, Hiromitsu Terao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1998. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028918
PMCID:
PMC2977351
Hoong-Kun Fun, Wei-Ching Liew, Sankappa Rai, Prakash Shetty, Arun M. Isloor
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o1999–o2000. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809029031
PMCID:
PMC2977305
Peter A. Wood, Ross S. Forgan, Simon Parsons, Elna Pidcock, Peter A. Tasker
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2001. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809029043
PMCID:
PMC2977167
Abdul Rauf Raza, M. Nawaz Tahir, Aisha Saddiqa, Muhammad Danish, M. Saeed Iqbal
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2002. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809028992
PMCID:
PMC2977145
Rajni Kant, Sabeta Kohli, Lovely Sarmal, M. Krishnaiah, V. H. H. Surendra Babu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2003. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809029018
PMCID:
PMC2977249
Wei-Xia Qing, Yan-Zhao Liu, Su-Mei Yao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2004. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809029067
PMCID:
PMC2977251
Jinling Miao, Yong Nie, Hongwei Chen, Jingtao Li, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2005. Published online 2009 July 25. doi: 10.1107/S1600536809027391
PMCID:
PMC2977158
Mamoun M. Bader
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2006. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029092
PMCID:
PMC2977225
Lu-Ping Lv, Tie-Ming Yu, Wen-Bo Yu, Wei-Wei Li, Xian-Chao Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2007. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S160053680902892X
PMCID:
PMC2977428
Y.-X. Zhi, J. Long, J.-Y. Chen, Y.-T. Ren
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2008. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028955
PMCID:
PMC2977265
Jian-Bo Chu, Guo-Wu Rao, Jin-Hao Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2009. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809027287
PMCID:
PMC2977354
Xia Tian, Xiao-Li Zhen, Jian-Rong Han, Chang-Xin Ming, Shou-Xin Liu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2010. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028931
PMCID:
PMC2977367
Shuping Luo, Jixu Zhang, Jianfeng Wang, Bailin Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2011. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029201
PMCID:
PMC2977414
Shuping Luo, Guangcun Zhang, Shuai Zhang, Yifeng Wang, Wei Zhang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2012. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028980
PMCID:
PMC2977292
Xiao-Qiang Wang, Jun-Feng Tong, Wen-Kui Dong, Shang-Sheng Gong, Jian-Chao Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2013. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029341
PMCID:
PMC2977177
Hong Dae Choi, Pil Ja Seo, Byeng Wha Son, Uk Lee
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2014. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029250
PMCID:
PMC2977400
Zhongzhen Zhou, Wenwei You, Zhongkun Tang, Peiliang Zhao
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2015. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028815
PMCID:
PMC2977281
Ning Zhang, Xue-Min Shi, Min Shao, Ming-Xing Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2016. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029237
PMCID:
PMC2977318
Jian-Cheng Zhou, Chuan-Ming Zhang, Zheng-Yun Zhang, Nai-Xu Li
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2017. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029225
PMCID:
PMC2977331
Ekaterina Golovnia, Elena V. Prisyazhnaya, Turganbay S. Iskenderov, Matti Haukka, Igor O. Fritsky
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2018–o2019. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029298
PMCID:
PMC2977097
Vladimir V. Chernyshev, Alexandre A. Machula, Sergei Yu. Kukushkin, Yurii A. Velikodny
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2020–o2021. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029353
PMCID:
PMC2977435
Zeynep Keleşoğlu, Orhan Büyükgüngör, Çiğdem Albayrak, Mustafa Odabaşoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2022. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029316
PMCID:
PMC2977352
Zhaobo Li, Yi Guo, Bailin Li, Shuping Luo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2023. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029213
PMCID:
PMC2977405
Ahoya Anothane Caleb, Rachid Bouhfid, El Mokhtar Essassi, Lahcen El Ammari
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2024–o2025. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028736
PMCID:
PMC2977093
Richard E. Sykora, Lane McDonald, Greg T. Spyridis
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2026. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S160053680902889X
PMCID:
PMC2977206
Jie Liu, Xilian Wei, Zengbin Wei, Jiuqiang Liu, Liqiang Zheng
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2027. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028967
PMCID:
PMC2977116
S. Nirmala, E. Theboral Sugi Kamala, L. Sudha, S. Kathiravan, R. Raghunathan
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2028–o2029. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029389
PMCID:
PMC2977109
Pei-Liang Zhao, Zhong-Zhen Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2030–o2031. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029572
PMCID:
PMC2977248
Rong Xia
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2032. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028451
PMCID:
PMC2977472
Yan-Hong Yu, Kun Qian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2033. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028438
PMCID:
PMC2977113
Mritunjoy Datta, Alan J. Buglass, Mark R. J. Elsegood
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2034. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809028633
PMCID:
PMC2977387
Wu-Lan Zeng, Hua-Xiang Zhang, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2035. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S160053680902947X
PMCID:
PMC2977103
Wu-Lan Zeng, Fang-Fang Jian
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2036. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029481
PMCID:
PMC2977322
Mehmet Akkurt, Nihat Şireci, Selma Deniz, Hasan Küçükbay, Orhan Büyükgüngör
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2037–o2038. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029626
PMCID:
PMC2977341
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. S. Saraswathi, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2039. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029511
PMCID:
PMC2977476
Hugo Gallardo, Edivandro Girotto, Adailton J. Bortoluzzi, Geovana G. Terra
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2040–o2041. Published online 2009 July 29. doi: 10.1107/S1600536809029419
PMCID:
PMC2977152
Rui-Bin Hou, Bao Li, Tie Chen, Bing-Zhu Yin, Li-Xin Wu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2042. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029468
PMCID:
PMC2977179
Li Zhang, Xin Fang, Xiao-Jiang Hao, Yang Lu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2043. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029493
PMCID:
PMC2977197
Xiu-Juan Yin, Xue Bai, Lei Zheng, Ying Li, Shu-Fan Yin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2044. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029687
PMCID:
PMC2977370
Thawanrat Kobkeatthawin, Suchada Chantrapromma, Hoong-Kun Fun
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2045–o2046. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029547
PMCID:
PMC2977504
Tatiana R. Amarante, Sónia Figueiredo, André D. Lopes, Isabel S. Gonçalves, Filipe A. Almeida Paz
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2047. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029109
PMCID:
PMC2977408
Hoong-Kun Fun, Kullapa Chanawanno, Suchada Chantrapromma
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2048–o2049. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029730
PMCID:
PMC2977246
Feng Qiu, Xiao-Jing He, Ya-Xin Sun, Xu Zhu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2050. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029705
PMCID:
PMC2977219
M. Nawaz Tahir, Nurcan Acar, Hamza Yilmaz, Riaz H. Tariq
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2051. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029808
PMCID:
PMC2977278
Long He
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2052. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029699
PMCID:
PMC2977375
Tao Li, Li-Rong Tang, Qiao-Ling Zeng, Wei-Jin Chen, Biao Huang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2053. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029729
PMCID:
PMC2977261
Cong-Yan Yan, Guang-Zhou Wang, Cheng-He Zhou
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2054. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029821
PMCID:
PMC2977445
Zeynep Keleşoğlu, Orhan Büyükgüngör, Çiğdem Albayrak, Mustafa Odabaşoğlu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2055. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029924
PMCID:
PMC2977215
B. Thimme Gowda, Sabine Foro, B. S. Saraswathi, Hartmut Fuess
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2056. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029791
PMCID:
PMC2977192
An-Yun Xie, Jiao Ye, Zhi Qin, Ai-Xi Hu
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2057. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029912
PMCID:
PMC2977216
Yi-Chang Liu, Chia-Her Lin, Bao-Tsan Ko
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2058. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029870
PMCID:
PMC2977509
Yulia A. Zhuravleva, Anatolij V. Zimichev, Margarita N. Zemtsova, Victor B. Rybakov, Yurij N. Klimochkin
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2059. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029948
PMCID:
PMC2977288
Pedro Valerga, M. Carmen Puerta, Zenaida Rodríguez Negrín, Nilo Castañedo Cancio, Miguel Palma Lovillo
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): o2060–o2061. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809030141
PMCID:
PMC2977323

Addenda and Errata

Yuying Sun, Hong-Gang Li, Xiao Wang, Shizhou Fu, Daqi Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): e21. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809023472
PMCID:
PMC2977429
Kong-Cheng Hu, Wei Wang
Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online. 2009 August 1; 65(Pt 8): e22. Published online 2009 July 31. doi: 10.1107/S1600536809029390
PMCID:
PMC2977303

Articles from Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online are provided here courtesy of International Union of Crystallography