PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of protsciBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalProteome ScienceJournal Front Page
 

Volume 8;  2010

Methodology

Luigi De Petris, Maria Pernemalm, Göran Elmberger, Per Bergman, Lotta Orre, Rolf Lewensohn, Janne Lehtiö
Proteome Sci. 2010; 8: 9. Published online 2010 February 26. doi: 10.1186/1477-5956-8-9
PMCID:
PMC2847553
Xristo Zárate, David C Henderson, Keenan C Phillips, April D Lake, David W Galbraith
Proteome Sci. 2010; 8: 32. Published online 2010 June 15. doi: 10.1186/1477-5956-8-32
PMCID:
PMC2906421
Xuchu Wang, Minjing Shi, Xiuli Lu, Ruifeng Ma, Chenggong Wu, Anping Guo, Ming Peng, Weimin Tian
Proteome Sci. 2010; 8: 35. Published online 2010 June 18. doi: 10.1186/1477-5956-8-35
PMCID:
PMC2898674
Jan C Brase, Heiko Mannsperger, Holger Fröhlich, Stephan Gade, Christian Schmidt, Stefan Wiemann, Tim Beissbarth, Thorsten Schlomm, Holger Sültmann, Ulrike Korf
Proteome Sci. 2010; 8: 36. Published online 2010 June 22. doi: 10.1186/1477-5956-8-36
PMCID:
PMC2908584
Steven J Portugal, Helen J Cooper, Cleidiane G Zampronio, Laine L Wallace, Phillip Cassey
Proteome Sci. 2010; 8: 40. Published online 2010 July 14. doi: 10.1186/1477-5956-8-40
PMCID:
PMC2927511
Kyunggon Kim, Jiyoung Yu, Hophil Min, Hyunsoo Kim, Byungwook Kim, Hyeong Gon Yu, Youngsoo Kim
Proteome Sci. 2010; 8: 62. Published online 2010 December 1. doi: 10.1186/1477-5956-8-62
PMCID:
PMC3012035
Heiko A Mannsperger, Stefan Uhlmann, Christian Schmidt, Stefan Wiemann, Özgür Sahin, Ulrike Korf
Proteome Sci. 2010; 8: 69. Published online 2010 December 23. doi: 10.1186/1477-5956-8-69
PMCID:
PMC3022873

Reviews

François Chevalier
Proteome Sci. 2010; 8: 23. Published online 2010 April 28. doi: 10.1186/1477-5956-8-23
PMCID:
PMC2873371
Geert Zegels, Geert AA Van Raemdonck, Wiebren AA Tjalma, Xaveer WM Van Ostade
Proteome Sci. 2010; 8: 63. Published online 2010 December 8. doi: 10.1186/1477-5956-8-63
PMCID:
PMC3016264
Hirofumi Uto, Shuji Kanmura, Yoichiro Takami, Hirohito Tsubouchi
Proteome Sci. 2010; 8: 70. Published online 2010 December 31. doi: 10.1186/1477-5956-8-70
PMCID:
PMC3023778

Research

Alice Masova, Miloslav Sanda, Jiri Jiracek, Irena Selicharova
Proteome Sci. 2010; 8: 1. Published online 2010 January 13. doi: 10.1186/1477-5956-8-1
PMCID:
PMC2817646
Yingchao Liu, Jinsong Wu, Guoquan Yan, Ruiping Hou, Dongxiao Zhuang, Luping Chen, Qi Pang, Jianhong Zhu
Proteome Sci. 2010; 8: 2. Published online 2010 January 29. doi: 10.1186/1477-5956-8-2
PMCID:
PMC2825229
Adrian Doroszko, Thomas S Hurst, Dorota Polewicz, Jolanta Sawicka, Justyna Fert-Bober, David H Johnson, Grzegorz Sawicki
Proteome Sci. 2010; 8: 3. Published online 2010 January 29. doi: 10.1186/1477-5956-8-3
PMCID:
PMC2824689
Anne Julie Overgaard, Henning Gram Hansen, Maria Lajer, Lykke Pedersen, Lise Tarnow, Peter Rossing, James N McGuire, Flemming Pociot
Proteome Sci. 2010; 8: 4. Published online 2010 February 3. doi: 10.1186/1477-5956-8-4
PMCID:
PMC2827395
Ragunath Singaravelu, David R Blais, Craig S McKay, John Paul Pezacki
Proteome Sci. 2010; 8: 5. Published online 2010 February 4. doi: 10.1186/1477-5956-8-5
PMCID:
PMC2832231
Karlheinz Mann, Albert J Poustka, Matthias Mann
Proteome Sci. 2010; 8: 6. Published online 2010 February 8. doi: 10.1186/1477-5956-8-6
PMCID:
PMC2830187
Walid Hammami, Florian Chain, Dominique Michaud, Richard R Bélanger
Proteome Sci. 2010; 8: 7. Published online 2010 February 9. doi: 10.1186/1477-5956-8-7
PMCID:
PMC2830954
Thorsten Stellberger, Roman Häuser, Armin Baiker, Venkata R Pothineni, Jürgen Haas, Peter Uetz
Proteome Sci. 2010; 8: 8. Published online 2010 February 15. doi: 10.1186/1477-5956-8-8
PMCID:
PMC2832230
Kaimian Li, Wenli Zhu, Kang Zeng, Zhenwen Zhang, Jianqiu Ye, Wenjun Ou, Samrina Rehman, Bruria Heuer, Songbi Chen
Proteome Sci. 2010; 8: 10. Published online 2010 February 27. doi: 10.1186/1477-5956-8-10
PMCID:
PMC2842255
Joy G Mohanty, Hem D Shukla, Jefferey D Williamson, Lenore J Launer, Satya Saxena, Joseph M Rifkind
Proteome Sci. 2010; 8: 11. Published online 2010 March 3. doi: 10.1186/1477-5956-8-11
PMCID:
PMC2848146
Lijun Zhang, Xiaofang Jia, Xiaojun Zhang, Jianjun Sun, Xia Peng, Tangkai Qi, Fang Ma, Lin Yin, Yamin Yao, Chao Qiu, Hongzhou Lu
Proteome Sci. 2010; 8: 12. Published online 2010 March 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-12
PMCID:
PMC2850332
Marzia Perluigi, Fabio Di Domenico, Carla Blarzino, Cesira Foppoli, Chiara Cini, Alessandra Giorgi, Caterina Grillo, Federico De Marco, David A Butterfield, Maria E Schininà, Raffaella Coccia
Proteome Sci. 2010; 8: 13. Published online 2010 March 18. doi: 10.1186/1477-5956-8-13
PMCID:
PMC3161386
Yong Mei Zhao, Urmila Basu, Michael V Dodson, John A Basarb, Le Luo Guan
Proteome Sci. 2010; 8: 14. Published online 2010 March 18. doi: 10.1186/1477-5956-8-14
PMCID:
PMC2853513
Silvia Rocchiccioli, Lorenzo Citti, Claudia Boccardi, Nadia Ucciferri, Lorena Tedeschi, Caterina Lande, Maria Giovanna Trivella, Antonella Cecchettini
Proteome Sci. 2010; 8: 15. Published online 2010 March 24. doi: 10.1186/1477-5956-8-15
PMCID:
PMC2858725
Ming Liu, Chun-Feng Li, Hong-Sheng Chen, Luo-Qiang Lin, Chun-Peng Zhang, Jin-Lu Zhao, Yan Liu, Shu-Jun Zhang, Jun-Chao Jin, Lei Wang, Jia-Ren Liu
Proteome Sci. 2010; 8: 16. Published online 2010 March 25. doi: 10.1186/1477-5956-8-16
PMCID:
PMC2862023
Guobo Shen, Shufang Liang, Zhizhong Xu, Liangxue Zhou, Shiyin Xiao, Xiangying Xia, Ronghui Li, Ying Liao, Chao You, Yuquan Wei
Proteome Sci. 2010; 8: 17. Published online 2010 March 26. doi: 10.1186/1477-5956-8-17
PMCID:
PMC2858726
Stefania Angelucci, Marco Marchisio, Fabrizio Di Giuseppe, Laura Pierdomenico, Marilisa Sulpizio, Enrica Eleuterio, Paola Lanuti, Giuseppe Sabatino, Sebastiano Miscia, Carmine Di Ilio
Proteome Sci. 2010; 8: 18. Published online 2010 March 26. doi: 10.1186/1477-5956-8-18
PMCID:
PMC2867805
Hamid Sobhanian, Roya Razavizadeh, Yohei Nanjo, Ali Akbar Ehsanpour, Ferdous Rastgar Jazii, Nasrin Motamed, Setsuko Komatsu
Proteome Sci. 2010; 8: 19. Published online 2010 March 29. doi: 10.1186/1477-5956-8-19
PMCID:
PMC2859372
Xianling Ji, Yingping Gai, Baoyun Lu, Chengchao Zheng, Zhimei Mu
Proteome Sci. 2010; 8: 20. Published online 2010 April 8. doi: 10.1186/1477-5956-8-20
PMCID:
PMC2873370
Zhiguo He, Jeroen De Buck
Proteome Sci. 2010; 8: 21. Published online 2010 April 8. doi: 10.1186/1477-5956-8-21
PMCID:
PMC2859856
Maxim Isabelle, Xavier Moreel, Jean-Philippe Gagné, Michèle Rouleau, Chantal Ethier, Pierre Gagné, Michael J Hendzel, Guy G Poirier
Proteome Sci. 2010; 8: 22. Published online 2010 April 13. doi: 10.1186/1477-5956-8-22
PMCID:
PMC2861645
Stephan Jung, Claudia Fladerer, Frank Braendle, Johannes Madlung, Otmar Spring, Alfred Nordheim
Proteome Sci. 2010; 8: 24. Published online 2010 May 10. doi: 10.1186/1477-5956-8-24
PMCID:
PMC2881003
Yue Him Wong, Shawn M Arellano, Huoming Zhang, Timothy Ravasi, Pei-Yuan Qian
Proteome Sci. 2010; 8: 25. Published online 2010 May 24. doi: 10.1186/1477-5956-8-25
PMCID:
PMC2890537
Pradeep R Dumpala, Nagihan Gülsoy, Mark L Lawrence, Attila Karsi
Proteome Sci. 2010; 8: 26. Published online 2010 June 4. doi: 10.1186/1477-5956-8-26
PMCID:
PMC2890538
Elizabeth Pérez, José L Gallegos, Leticia Cortés, Karla G Calderón, José C Luna, Febe E Cázares, María C Velasquillo, Juan B Kouri, Fidel C Hernández
Proteome Sci. 2010; 8: 27. Published online 2010 June 5. doi: 10.1186/1477-5956-8-27
PMCID:
PMC2904732
Yanfeng Zhao, Haijing Ben, Su Qu, Xinwen Zhou, Liang Yan, Bin Xu, Shuangcheng Zhou, Qiang Lou, Rong Ye, Tianlun Zhou, Pengyuan Yang, Di Qu
Proteome Sci. 2010; 8: 28. Published online 2010 June 7. doi: 10.1186/1477-5956-8-28
PMCID:
PMC2904733
Qingming Kong, Chunyi Xue, Xiangpeng Ren, Chengwen Zhang, Linlin Li, Dingming Shu, Yingzuo Bi, Yongchang Cao
Proteome Sci. 2010; 8: 29. Published online 2010 June 9. doi: 10.1186/1477-5956-8-29
PMCID:
PMC2909931
Ge Zhao, Li Zhu, Erling Feng, Xiaoyu Cao, Na Shang, Xiankai Liu, Xiang Liao, Tianyi Ying, Jie Wang, Huipeng Chen, Hengliang Wang
Proteome Sci. 2010; 8: 30. Published online 2010 June 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-30
PMCID:
PMC2904734
Kristin LM Boylan, John D Andersen, Lorraine B Anderson, LeeAnn Higgins, Amy PN Skubitz
Proteome Sci. 2010; 8: 31. Published online 2010 June 14. doi: 10.1186/1477-5956-8-31
PMCID:
PMC2893134
Karlheinz Mann, Fred H Wilt, Albert J Poustka
Proteome Sci. 2010; 8: 33. Published online 2010 June 17. doi: 10.1186/1477-5956-8-33
PMCID:
PMC2909932
Mehboob Ali, Todd M Umstead, Rizwanul Haque, Anatoly N Mikerov, Willard M Freeman, Joanna Floros, David S Phelps
Proteome Sci. 2010; 8: 34. Published online 2010 June 17. doi: 10.1186/1477-5956-8-34
PMCID:
PMC2911411
Liv Anette Bøhle, Ellen M Færgestad, Eva Veiseth-Kent, Hilde Steinmoen, Ingolf F Nes, Vincent GH Eijsink, Geir Mathiesen
Proteome Sci. 2010; 8: 37. Published online 2010 June 25. doi: 10.1186/1477-5956-8-37
PMCID:
PMC2907315
Clifford DL Folmes, Grzegorz Sawicki, Virgilio JJ Cadete, Grant Masson, Amy J Barr, Gary D Lopaschuk
Proteome Sci. 2010; 8: 38. Published online 2010 July 9. doi: 10.1186/1477-5956-8-38
PMCID:
PMC2909933
Kunlaya Somboonwiwat, Vorrapon Chaikeeratisak, Hao-Ching Wang, Chu Fang Lo, Anchalee Tassanakajon
Proteome Sci. 2010; 8: 39. Published online 2010 July 13. doi: 10.1186/1477-5956-8-39
PMCID:
PMC2915975
Tomoki Katagiri, Naoya Hatano, Masamune Aihara, Hiroo Kawano, Mariko Okamoto, Ying Liu, Tomonori Izumi, Tsuyoshi Maekawa, Shoji Nakamura, Tokuhiro Ishihara, Mutsunori Shirai, Yoichi Mizukami
Proteome Sci. 2010; 8: 41. Published online 2010 July 27. doi: 10.1186/1477-5956-8-41
PMCID:
PMC2918549
Lisamarie A Collins, Michael Olivier
Proteome Sci. 2010; 8: 42. Published online 2010 July 29. doi: 10.1186/1477-5956-8-42
PMCID:
PMC2918550
Margarita Villar, Alessandra Torina, Yolanda Nuñez, Zorica Zivkovic, Anabel Marina, Angela Alongi, Salvatore Scimeca, Giuseppa La Barbera, Santo Caracappa, Jesús Vázquez, José de la Fuente
Proteome Sci. 2010; 8: 43. Published online 2010 August 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-43
PMCID:
PMC2929226
Kim J Victor, Anne Y Fennell, Jérôme Grimplet
Proteome Sci. 2010; 8: 44. Published online 2010 August 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-44
PMCID:
PMC2929227
Yong Hou, Yong Zou, Fei Wang, Jing Gong, Xiaowu Zhong, Qingyou Xia, Ping Zhao
Proteome Sci. 2010; 8: 45. Published online 2010 September 8. doi: 10.1186/1477-5956-8-45
PMCID:
PMC2944163
Rebeca Cobos, Carlos Barreiro, Rosa María Mateos, Juan-José R Coque
Proteome Sci. 2010; 8: 46. Published online 2010 September 9. doi: 10.1186/1477-5956-8-46
PMCID:
PMC2944164
Sing Chung Li, Ching Yu Lin, Tzong Fu Kuo, Yun Ho Lin, Chia Chun Chen, Way Neng Lin, Wing P Chan
Proteome Sci. 2010; 8: 47. Published online 2010 September 14. doi: 10.1186/1477-5956-8-47
PMCID:
PMC2949814
Hajer Radhouani, Patrícia Poeta, Luís Pinto, Júlio Miranda, Céline Coelho, Carlos Carvalho, Jorge Rodrigues, María López, Carmen Torres, Rui Vitorino, Pedro Domingues, Gilberto Igrejas
Proteome Sci. 2010; 8: 48. Published online 2010 September 21. doi: 10.1186/1477-5956-8-48
PMCID:
PMC2954869
Hualing Li, Changhong Ren, Jinping Shi, Xingyi Hang, Feilong Zhang, Yan Gao, Yonghong Wu, Langlai Xu, Changsheng Chen, Chenggang Zhang
Proteome Sci. 2010; 8: 49. Published online 2010 September 21. doi: 10.1186/1477-5956-8-49
PMCID:
PMC2954870
Maria Filippa Addis, Roberto Cappuccinelli, Vittorio Tedde, Daniela Pagnozzi, Iolanda Viale, Mauro Meloni, Fulvio Salati, Tonina Roggio, Sergio Uzzau
Proteome Sci. 2010; 8: 50. Published online 2010 October 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-50
PMCID:
PMC2964643
Niurka Meneses, Guillermo Mendoza-Hernández, Sergio Encarnación
Proteome Sci. 2010; 8: 51. Published online 2010 October 14. doi: 10.1186/1477-5956-8-51
PMCID:
PMC2964644
Reetta Nylund, Niels Kuster, Dariusz Leszczynski
Proteome Sci. 2010; 8: 52. Published online 2010 October 18. doi: 10.1186/1477-5956-8-52
PMCID:
PMC2973931
Fumiko Shinkai-Ouchi, Yoshio Yamakawa, Hideyuki Hara, Minoru Tobiume, Masahiro Nishijima, Kentaro Hanada, Ken'ichi Hagiwara
Proteome Sci. 2010; 8: 53. Published online 2010 October 20. doi: 10.1186/1477-5956-8-53
PMCID:
PMC2978134
Benjamin Marie, Arul Marie, Daniel J Jackson, Lionel Dubost, Bernard M Degnan, Christian Milet, Frédéric Marin
Proteome Sci. 2010; 8: 54. Published online 2010 November 4. doi: 10.1186/1477-5956-8-54
PMCID:
PMC2989941
Márcia R Soares, Agda P Facincani, Rafael M Ferreira, Leandro M Moreira, Julio CF de Oliveira, Jesus A Ferro, Maria IT Ferro, Rogério Meneghini, Fábio C Gozzo
Proteome Sci. 2010; 8: 55. Published online 2010 November 9. doi: 10.1186/1477-5956-8-55
PMCID:
PMC2996358
Pavel Májek, Zuzana Reicheltová, Jana Štikarová, Jiří Suttnar, Alžběta Sobotková, Jan E Dyr
Proteome Sci. 2010; 8: 56. Published online 2010 November 12. doi: 10.1186/1477-5956-8-56
PMCID:
PMC2996359
Gwënaël Pottiez, Barbara Deracinois, Sophie Duban-Deweer, Roméo Cecchelli, Laurence Fenart, Yannis Karamanos, Christophe Flahaut
Proteome Sci. 2010; 8: 57. Published online 2010 November 15. doi: 10.1186/1477-5956-8-57
PMCID:
PMC2993662
Siti S Abdullah-Soheimi, Boon-Kiong Lim, Onn H Hashim, Adawiyah S Shuib
Proteome Sci. 2010; 8: 58. Published online 2010 November 17. doi: 10.1186/1477-5956-8-58
PMCID:
PMC2998473
Prashant Sharma, Bhavnesh Kumar, Yash Gupta, Neelja Singhal, Vishwa Mohan Katoch, Krishnamurthy Venkatesan, Deepa Bisht
Proteome Sci. 2010; 8: 59. Published online 2010 November 18. doi: 10.1186/1477-5956-8-59
PMCID:
PMC2998474
Katarzyna Macur, Caterina Temporini, Gabriella Massolini, Jolanta Grzenkowicz-Wydra, Michał Obuchowski, Tomasz Bączek
Proteome Sci. 2010; 8: 60. Published online 2010 November 22. doi: 10.1186/1477-5956-8-60
PMCID:
PMC3003637
C Bart Rountree, Colleen A Van Kirk, Hanning You, Wei Ding, Hien Dang, Heather D VanGuilder, Willard M Freeman
Proteome Sci. 2010; 8: 61. Published online 2010 November 22. doi: 10.1186/1477-5956-8-61
PMCID:
PMC3000382
Ing-Feng Chang, Peng-Jen Chen, Chin-Hui Shen, Tsung-Ju Hsieh, Ya-Wen Hsu, Bau-Lian Huang, Ching-I Kuo, Yu-Ting Chen, Hsiu-An Chu, Kai-Wun Yeh, Li-Chun Huang
Proteome Sci. 2010; 8: 64. Published online 2010 December 10. doi: 10.1186/1477-5956-8-64
PMCID:
PMC3022872
Elsa Lamy, Gonçalo Graça, Gonçalo da Costa, Catarina Franco, Fernando Capela e Silva, Elvira Sales Baptista, Ana Varela Coelho
Proteome Sci. 2010; 8: 65. Published online 2010 December 15. doi: 10.1186/1477-5956-8-65
PMCID:
PMC3018447
Jeffrey C Miecznikowski, Senthilkumar Damodaran, Kimberly F Sellers, Richard A Rabin
Proteome Sci. 2010; 8: 66. Published online 2010 December 15. doi: 10.1186/1477-5956-8-66
PMCID:
PMC3012036
Chan-Hee Lee, Soo-Jin Jeong, Sun-Mi Yun, Ji-Hyun Kim, Hyo-Jung Lee, Kwang Seok Ahn, Suk-Hyun Won, Hyun Seok Kim, Hyo-Jeong Lee, Kyoo-Seok Ahn, Shudong Zhu, Chang-Yan Chen, Sung-Hoon Kim
Proteome Sci. 2010; 8: 67. Published online 2010 December 16. doi: 10.1186/1477-5956-8-67
PMCID:
PMC3024296
Ehud Katz, Mario Fon, Richard A Eigenheer, Brett S Phinney, Joseph N Fass, Dawei Lin, Avi Sadka, Eduardo Blumwald
Proteome Sci. 2010; 8: 68. Published online 2010 December 16. doi: 10.1186/1477-5956-8-68
PMCID:
PMC3017515

Articles from Proteome Science are provided here courtesy of BioMed Central