PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of materialsLink to Publisher's site
 

Volume 10(2);  2017 February

Articles

Amir A. El Hadad, Eduardo Peón, Federico R. García-Galván, Violeta Barranco, Juan Parra, Antonia Jiménez-Morales, Juan Carlos Galván
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 94. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020094
PMCID:
PMC5459123
Jinghua Ye, Tao Hong, Yuanyuan Wu, Li Wu, Yinhong Liao, Huacheng Zhu, Yang Yang, Kama Huang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 95. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020095
PMCID:
PMC5459096
Xiaohua Bao, Wenyu Liao, Zhijun Dong, Shanyong Wang, Waiching Tang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 96. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020096
PMCID:
PMC5459126
Jiaan Liu, Fujian Si, Xianyong Zhu, Yaohui Liu, Jiawei Zhang, Yan Liu, Chengchun Zhang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 98. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020098
PMCID:
PMC5459119
Lili Liu, Xishi Tai, Xiaojing Zhou
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 99. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020099
PMCID:
PMC5459189
Almudena Díaz-García, Carmen Martínez-García, Teresa Cotes-Palomino
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 100. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020100
PMCID:
PMC5459210
Qiang Shen, Wei Zhou, Guang Ran, Ruixiang Li, Qijie Feng, Ning Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 101. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020101
PMCID:
PMC5459187
Noor Hamizah Khanis, Richard Ritikos, Shafarina Azlinda Ahmad Kamal, Saadah Abdul Rahman
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 102. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020102
PMCID:
PMC5459170
Hui Wang, Han Han, Gen Yin, Chang-Ying Wang, Yu-Yang Hou, Jun Tang, Jian-Xing Dai, Cui-Lan Ren, Wei Zhang, Ping Huai
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 103. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020103
PMCID:
PMC5459148
Pengwei Zhang, Liming Hu, Jay N. Meegoda
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 104. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020104
PMCID:
PMC5459163
Fernando Javier Carrasco-Guigón, Dora Evelia Rodríguez-Félix, María Mónica Castillo-Ortega, Hisila C. Santacruz-Ortega, Silvia E. Burruel-Ibarra, Jose Carmelo Encinas-Encinas, Maribel Plascencia-Jatomea, Pedro Jesus Herrera-Franco, Tomas Jesus Madera-Santana
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 105. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020105
PMCID:
PMC5459115
Chen Zhang, Geng Li, Ming Gao, XiaoYan Zeng
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 106. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020106
PMCID:
PMC5459199
Takaaki Harada, Stephanie Spence, Athanasios Margiolakis, Skylar Deckoff-Jones, Rebecca Ploeger, Aaron N. Shugar, James F. Hamm, Keshav M. Dani, Anya R. Dani
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 107. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020107
PMCID:
PMC5459141
Yujin Zhang, Wei Hu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 108. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020108
PMCID:
PMC5459175
Jinfeng Nie, Fang Wang, Yusheng Li, Yang Cao, Xiangfa Liu, Yonghao Zhao, Yuntian Zhu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 109. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/ma10020109
PMCID:
PMC5459192
Handy Chandra, Spencer W. Allen, Shane W. Oberloier, Nupur Bihari, Jephias Gwamuri, Joshua M. Pearce
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 110. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020110
PMCID:
PMC5459207
Qingde Li, Xun Gao, Wanli Cheng, Guangping Han
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 111. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020111
PMCID:
PMC5459118
Xiaoying Zhuang, Qing Wang, Hehua Zhu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 112. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020112
PMCID:
PMC5459213
Dong-Min Kim, Hwan-Chul Yu, Hye-In Yang, Yu-Jin Cho, Kwang-Myong Lee, Chan-Moon Chung
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 114. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020114
PMCID:
PMC5459122
Xiao-Yong Wang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 115. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020115
PMCID:
PMC5459125
Jinlong Zhang, Bixia Mai, Tingwei Cai, Jiayi Luo, Wanhan Wu, Bing Liu, Ningxu Han, Feng Xing, Xu Deng
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 116. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/ma10020116
PMCID:
PMC5459201
Ines Häusler, Christian Schwarze, Muhammad Umer Bilal, Daniela Valencia Ramirez, Walid Hetaba, Reza Darvishi Kamachali, Birgit Skrotzki
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 117. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020117
PMCID:
PMC5459132
Jung-Jun Park, Doo-Yeol Yoo, Gi-Joon Park, Sung-Wook Kim
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 118. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020118
PMCID:
PMC5459167
Zhenyu Shi, Zhanqiang Liu, Yuchao Li, Yang Qiao
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 120. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020120
PMCID:
PMC5459116
Jakub Sandak, Giacomo Goli, Paola Cetera, Anna Sandak, Alberto Cavalli, Luigi Todaro
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 121. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020121
PMCID:
PMC5459161
Le Thi Song Thao, Trinh Trung Tri Dang, Wilawan Khanitchaidecha, Duangdao Channei, Auppatham Nakaruk
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 122. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/ma10020122
PMCID:
PMC5459196
Wouter Marchal, Inge Verboven, Jurgen Kesters, Boaz Moeremans, Christopher De Dobbelaere, Gilles Bonneux, Ken Elen, Bert Conings, Wouter Maes, Hans Gerd Boyen, Wim Deferme, Marlies Van Bael, An Hardy
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 123. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/ma10020123
PMCID:
PMC5459185
María G. Guillén, Francisco Gámez, Belén Suárez, Carla Queirós, Ana M. G. Silva, Ángel Barranco, Juan Ramón Sánchez-Valencia, José María Pedrosa, Tânia Lopes-Costa
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 124. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/ma10020124
PMCID:
PMC5459166
Luis Waldo Escalona Galvis, Paulina Diaz-Montiel, Satchi Venkataraman
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 125. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020125
PMCID:
PMC5459171
Jyun-Yi Li, Sheng-Po Chang, Ming-Hung Hsu, Shoou-Jinn Chang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 126. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020126
PMCID:
PMC5459180
Frida Román, Pere Colomer, Yolanda Calventus, John M. Hutchinson
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 127. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020127
PMCID:
PMC5459105
Baobing Zheng, Meiguang Zhang, Canjun Wang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 128. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020128
PMCID:
PMC5459106
Hyun-Jin Kim, Rafat Bagheri, Young Kyung Kim, Jun Sik Son, Tae-Yub Kwon
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 129. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020129
PMCID:
PMC5459112
Boyuan Huang, Chunyan Song, Yang Liu, Yongliang Gui
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 130. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020130
PMCID:
PMC5459158
Sungchul Bae, Rae Taylor, David Kilcoyne, Juhyuk Moon, Paulo J. M. Monteiro
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 131. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020131
PMCID:
PMC5459114
Guisheng Gan, Bin Yang, Bo Zhang, Xin Jiang, Yunlong Shi, Yiping Wu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 132. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/ma10020132
PMCID:
PMC5459188
Gang Li, Shengguan Qu, Mingxin Xie, Zhaojun Ren, Xiaoqiang Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 133. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/ma10020133
PMCID:
PMC5459176
Zhi Wu, Rong-Rong Huang, Hang Yu, Yong-Chun Xie, Xiao-Yan Lv, Jing Su, Yun-Fei Long, Yan-Xuan Wen
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 134. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/ma10020134
PMCID:
PMC5459138
Ahmed Ramadan Suleiman, Moncef L. Nehdi
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 135. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/ma10020135
PMCID:
PMC5459209
Ming-You Shie, Wen-Ching Chang, Li-Ju Wei, Yu-Hsin Huang, Chien-Han Chen, Cheng-Ting Shih, Yi-Wen Chen, Yu-Fang Shen
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 136. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020136
PMCID:
PMC5459153
Pan Yi, Kui Xiao, Kangkang Ding, Chaofang Dong, Xiaogang Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 137. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020137
PMCID:
PMC5459160
Emil Johansson, Oscar Lidström, Jan Johansson, Ola Lyckfeldt, Erik Adolfsson
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 138. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020138
PMCID:
PMC5459215
Yu-Quan Peng, Tai-Cheng Chen, Tien-Jung Chung, Sheng-Long Jeng, Rong-Tan Huang, Leu-Wen Tsay
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 139. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020139
PMCID:
PMC5459100
Ashim Dhakal, Pieter Wuytens, Ali Raza, Nicolas Le Thomas, Roel Baets
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 140. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020140
PMCID:
PMC5459205
Takashi Koida, Tetsuya Kaneko, Hajime Shibata
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 141. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020141
PMCID:
PMC5459124
Isabel Montealegre-Meléndez, Cristina Arévalo, Eva M. Perez-Soriano, Erich Neubauer, Cristina Rubio-Escudero, Michael Kitzmantel
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 142. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020142
PMCID:
PMC5459155
Bi Li, Qiuxiang Liu, Xingui Tang, Tianfu Zhang, Yanping Jiang, Wenhua Li, Jie Luo
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 143. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020143
PMCID:
PMC5459216
Biagio Palumbo, Francesco Del Re, Massimo Martorelli, Antonio Lanzotti, Pasquale Corrado
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 144. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020144
PMCID:
PMC5459190
Mohammad Rizviul Kabir, Henning Richter
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 145. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020145
PMCID:
PMC5459110
Juan C. Diez, María A. Madre, Miguel A. Torres, Shahed Rasekh, Andrés Sotelo
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 146. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020146
PMCID:
PMC5459156
Javier Polanco-Gonzalez, Jesús Alfredo Carranco-Rodríguez, José L. Enríquez-Carrejo, Pierre G. Mani-Gonzalez, José Manuel Domínguez-Esquivel, Manuel Ramos
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 147. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/ma10020147
PMCID:
PMC5459197
Seon Mi Byeon, Min Ho Lee, Tae Sung Bae
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 148. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/ma10020148
PMCID:
PMC5459165
Liang Wang, Da-Gang Guo
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 149. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/ma10020149
PMCID:
PMC5459098
Junmin Lai, Wu Lin, Peter Scholes, Mingzhong Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 150. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/ma10020150
PMCID:
PMC5459193
Hongqiang Gao, Wenjuan Wei, Yizhang Li, Rong Wu, Guoqiang Feng, Wei Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 151. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020151
PMCID:
PMC5459151
Francisco Javier Trujillo, Lorenzo Sevilla, Mariano Marcos
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 152. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020152
PMCID:
PMC5459150
Nguyen Huu Trung, Kei Sakamoto, Nguyen Van Toan, Takahito Ono
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 154. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020154
PMCID:
PMC5459149
Nitikorn Noraphaiphipaksa, Anchalee Manonukul, Chaosuan Kanchanomai
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 155. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020155
PMCID:
PMC5459140
Aleksei Obrosov, Roman Gulyaev, Andrzej Zak, Markus Ratzke, Muhammad Naveed, Wlodzimierz Dudzinski, Sabine Weiß
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 156. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020156
PMCID:
PMC5459136
Jan Eliáš
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 157. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020157
PMCID:
PMC5459208
Zhan Zhan, Wei Li, Lingke Yu, Lingyun Wang, Daoheng Sun
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 158. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020158
PMCID:
PMC5459186
Shojiro Miyake, Shota Suzuki, Masatoshi Miyake
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 159. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020159
PMCID:
PMC5459206
Ke Wang, Hailin Wang, Guangzhi Zhu, Xiao Zhu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 160. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020160
PMCID:
PMC5459178
Guoai He, Liming Tan, Feng Liu, Lan Huang, Zaiwang Huang, Liang Jiang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 161. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020161
PMCID:
PMC5459184
Amin Yaghoobi, Mi G. Chorzepa, S. Sonny Kim, Stephan A. Durham
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 162. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020162
PMCID:
PMC5459147
Huibin Zhang, Xinli Liu, Yao Jiang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 163. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020163
PMCID:
PMC5459182
Na Fan, Zhenzhou Ren, Guangyin Jing, Jian Guo, Bei Peng, Hai Jiang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 164. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/ma10020164
PMCID:
PMC5459152
Yang Peng, Chao Wu, Yifu Zheng, Jun Dong
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 166. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020166
PMCID:
PMC5459108
Leticia Esteban-Tejeda, Francisco J. Palomares, Belén Cabal, Roberto López-Píriz, Adolfo Fernández, David Sevillano, Luis Alou, Ramón Torrecillas, José S. Moya
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 167. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020167
PMCID:
PMC5459169
Yiyu Zhang, Ling-Xuan Qian, Zehan Wu, Xingzhao Liu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 168. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020168
PMCID:
PMC5459179
Yi-Ta Wang, Ruei-Shiang Wang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 169. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020169
PMCID:
PMC5459174
Hamada Elsayed, Acacio Rincón Romero, Letizia Ferroni, Chiara Gardin, Barbara Zavan, Enrico Bernardo
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 171. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020171
PMCID:
PMC5459145
Lars Kreutzburg, Christian G. Hübner, Hauke Paulsen
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 172. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020172
PMCID:
PMC5459144
Charlotte Skjöldebrand, Susann Schmidt, Vicky Vuong, Maria Pettersson, Kathryn Grandfield, Hans Högberg, Håkan Engqvist, Cecilia Persson
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 173. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020173
PMCID:
PMC5459168
Rui Zhou, Jian-Gan Wang, Hongzhen Liu, Huanyan Liu, Dandan Jin, Xingrui Liu, Chao Shen, Keyu Xie, Bingqing Wei
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 174. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020174
PMCID:
PMC5459104
Yan Li, Zaicheng Wang, Chunlan Jiang, Haohao Niu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 175. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020175
PMCID:
PMC5459113
José Miguel Mendivil-Escalante, José Manuel Gómez-Soberón, Jorge Luis Almaral-Sánchez, Francisca Guadalupe Cabrera-Covarrubias
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 176. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/ma10020176
PMCID:
PMC5459097
José-Miguel Molina, Alejandro Rodríguez-Guerrero, Enrique Louis, Francisco Rodríguez-Reinoso, Javier Narciso
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 177. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/ma10020177
PMCID:
PMC5459103
Ramadan Mohamed Elmehdawi, Mohamed Nasir EL-Kaheli, Ramadan Gamodi Abuhmaiera, Fathia Ali Treish, Mufida El Mabruk Ben Younes, Carla Bazzicalupi, Annalisa Guerri, Andrea Caneschi, Asma Amjad
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 178. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/ma10020178
PMCID:
PMC5459200
Rachman Chaim
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 179. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/ma10020179
PMCID:
PMC5459157
Saeid Nikafshar, Omid Zabihi, Mojtaba Ahmadi, Abdolreza Mirmohseni, Mojtaba Taseidifar, Minoo Naebe
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 180. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/ma10020180
PMCID:
PMC5459211
Da-Hua Wei, Ko-Ying Pan, Sheng-Kai Tong
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 181. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020181
PMCID:
PMC5459101
Longbiao Li
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 182. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020182
PMCID:
PMC5459135
Hao-Han Yu, Ling Zhang, Fan Yu, Fang Li, Zheng-Ya Liu, Ji-Hua Chen
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 183. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020183
PMCID:
PMC5459131
Natascha Z. Borba, Conrado R. M. Afonso, Lucian Blaga, Jorge F. dos Santos, Leonardo B. Canto, Sergio T. Amancio-Filho
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 184. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020184
PMCID:
PMC5459130
Jinghao Li, John F Hunt, Shaoqin Gong, Zhiyong Cai
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 185. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020185
PMCID:
PMC5459109
Kittima Sillapasa, Yoshiharu Mutoh, Yukio Miyashita, Nobushiro Seo
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 186. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020186
PMCID:
PMC5459202
Chia-Hao Hsu, Tai-Cheng Chen, Rong-Tan Huang, Leu-Wen Tsay
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 187. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/ma10020187
PMCID:
PMC5459102
Seky Chang, Young-Sik Pyun, Auezhan Amanov
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 188. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020188
PMCID:
PMC5459191
Patrick C. Lill, Morris Dahlinger, Jürgen R. Köhler
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 189. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020189
PMCID:
PMC5459181
Wei Long Ng, Wai Yee Yeong, May Win Naing
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 190. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020190
PMCID:
PMC5459162
Qinggang Tan, Yanyan Chu, Min Bie, Zihao Wang, Xiaoyan Xu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 192. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020192
PMCID:
PMC5459121
Jingwei Yang, Biao Cao, Qinghua Lu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 193. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020193
PMCID:
PMC5459195
Tomofumi Sawada, Christine Schille, Atif Almadani, Jürgen Geis-Gerstorfer
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 194. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020194
PMCID:
PMC5459177
Shuzhi Zhang, Shuling Zhang, Yanfei Chen, Jianchao Han, Changjiang Zhang, Xiaopeng Wang, Yuyong Chen
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 195. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020195
PMCID:
PMC5459212
Csilla Kádár, Kristián Máthis, Michal Knapek, František Chmelík
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 196. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020196
PMCID:
PMC5459142
Zhipeng Yu, Jinhua Piao, Zhenxing Liang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 197. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020197
PMCID:
PMC5459128
Toshiyasu Nishimura
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 199. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020199
PMCID:
PMC5459218
A. Faudoa-Arzate, A. Arteaga-Durán, R.J. Saenz-Hernández, M.E. Botello-Zubiate, P.R. Realyvazquez-Guevara, J.A. Matutes-Aquino
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 200. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020200
PMCID:
PMC5459164
Shouzhen Cao, Shulong Xiao, Yuyong Chen, Lijuan Xu, Xiaopeng Wang, Jianchao Han
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 201. Published online 2017 February 18. doi: 10.3390/ma10020201
PMCID:
PMC5459198
Syang-Peng Rwei, Yu-Ming Chen, Whe-Yi Chiang, Yi-Tien Ting
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 202. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/ma10020202
PMCID:
PMC5459099
Yossef Danan, Inbar Yariv, Zeev Zalevsky, Moshe Sinvani
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 203. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/ma10020203
PMCID:
PMC5459194
Dongyao Wang, Xiaodong He, Zhonghai Xu, Weicheng Jiao, Fan Yang, Long Jiang, Linlin Li, Wenbo Liu, Rongguo Wang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 204. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/ma10020204
PMCID:
PMC5459173
Ke-Deng Zhang, Fang-Chang Tsai, Ning Ma, Yue Xia, Huan-Li Liu, Xue-Qing Zhan, Xiao-Yan Yu, Xiang-Zhe Zeng, Tao Jiang, Dean Shi, Chang-Jung Chang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 205. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/ma10020205
PMCID:
PMC5459129
Chih-Chung Su, Ting-Xu Chen, Shuo-Hung Chang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 206. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020206
PMCID:
PMC5459159
Francisco Montero-Chacón, Héctor Cifuentes, Fernando Medina
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 207. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020207
PMCID:
PMC5459137
Yue Hou, Linbing Wang, Dawei Wang, Meng Guo, Pengfei Liu, Jianxin Yu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 208. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020208
PMCID:
PMC5459204
Fuchang Peng, Honglin Gao, Genlin Zhang, Zhongqi Zhu, Jin Zhang, Qingju Liu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 209. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020209
PMCID:
PMC5459127
Xiao-Fang Jiang, Zhikai Zeng, Shuang Li, Zhinan Guo, Han Zhang, Fei Huang, Qing-Hua Xu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 210. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020210
PMCID:
PMC5459120
Ashfaq Mohammad, Abdulrahman M. Alahmari, Muneer Khan Mohammed, Ravi Kottan Renganayagalu, Khaja Moiduddin
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 211. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020211
PMCID:
PMC5459183
Wonsuk Choi, Hoon Young Kim, Jin Woo Jeon, Won Seok Chang, Sung-Hak Cho
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 212. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/ma10020212
PMCID:
PMC5459095
Mads Christensen, Mari-Ann Einarsrud, Tor Grande
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 213. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/ma10020213
PMCID:
PMC5459111
María Aymerich, Daniel Nieto, Ezequiel Álvarez, María T. Flores-Arias
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 214. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/ma10020214
PMCID:
PMC5459172
Josep Claramunt, Heura Ventura, Lucía J Fernández-Carrasco, Mònica Ardanuy
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 215. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/ma10020215
PMCID:
PMC5459217
Tobias Preiß, Andreas Zimpel, Stefan Wuttke, Joachim O. Rädler
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 216. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/ma10020216
PMCID:
PMC5459203
Waheed Khan, Qun Wang, Xin Jin, Tangfeng Feng
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 217. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/ma10020217
PMCID:
PMC5459117

Reviews

Iole Venditti
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 97. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/ma10020097
PMCID:
PMC5459143
Shuo-Wei Chen, Heng Li, Chia-Jui Chang, Tien-Chang Lu
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 113. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020113
PMCID:
PMC5459134
Young Jung No, Jiao Jiao Li, Hala Zreiqat
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 153. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/ma10020153
PMCID:
PMC5459133
Li Zhao, Qiongwei Huang, Yangyang Liu, Qing Wang, Liyan Wang, Shanshan Xiao, Fei Bi, Jianxun Ding
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 170. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/ma10020170
PMCID:
PMC5459139
Xiaoxuan Zhang, Cheng Chang, Yiming Zhou, Li-Dong Zhao
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 198. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/ma10020198
PMCID:
PMC5459214

Communications

Marie-Louise Lemloh, Klara Altintoprak, Christina Wege, Ingrid M. Weiss, Dirk Rothenstein
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 119. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/ma10020119
PMCID:
PMC5459154
Shengliang Hu, Yanbing Wang, Wenyu Zhang, Qing Chang, Jinlong Yang
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 165. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/ma10020165
PMCID:
PMC5459146
Yan Liu, Yuxuan Wu, Lei Zhou, Zhengao Wang, Cong Dai, Chengyun Ning, Guoxin Tan
Materials (Basel) 2017 February; 10(2): 191. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/ma10020191
PMCID:
PMC5459107

Articles from Materials are provided here courtesy of Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)