PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of amjtrLink to Publisher's site
 

Volume 9(2);  2017

Review Article

Hong Zhao, Yelda C Orhan, Xiaoming Zha, Ecem Esencan, Robert T Chatterton, Serdar E Bulun
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 197–213. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340661

Original Articles

Kuan-Hung Chen, Chih-Hung Chen, Christopher Glenn Wallace, Yen-Ta Chen, Chih-Chao Yang, Pei-Hsun Sung, Hsin-Ju Chiang, Yi-Ling Chen, Sarah Chua, Hon-Kan Yip, Jiin-Tsuey Cheng
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 214–229. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340662
Dongmei Fan, Xiaojuan Xie, Pengwei Qi, Xianan Yang, Ximeng Jin
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 230–246. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340663
Liqin Qi, Zhou Chen, Yanping Wang, Xiaoying Liu, Xiaohong Liu, Linfang Ke, Zhongjie Zheng, Xiaowei Lin, Yu Zhou, Lijuan Wu, Libin Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 247–260. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340664
Marisol Maya-López, Ana Laura Colín-González, Gabriela Aguilera, María Eduarda de Lima, Ana Colpo-Ceolin, Edgar Rangel-López, Juana Villeda-Hernández, Daniel Rembao-Bojórquez, Isaac Túnez, Armando Luna-López, Roberto Lazzarini-Lechuga, Viridiana Yazmín González-Puertos, Pedro Posadas-Rodríguez, Alejandro Silva-Palacios, Mina Königsberg, Abel Santamaría
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 261–274. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340665
Zhenlang Lin, Yingying Hu, Zhouguang Wang, Shulin Pan, Hao Zhang, Libing Ye, Hongyu Zhang, Mingchu Fang, Huai Jiang, Junming Ye, Jian Xiao, Li Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 275–288. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340666
Tian Wu, Yuanyuan Xiang, Yu Lv, Dai Li, Lijin Yu, Ren Guo
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 289–300. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340667
Chang Jun Liu, Jin Hui Yang, Fei Zhou Huang, Wan Pin Nie, Chu Ping Liu, Xian Hai Mao, Xin Min Yin, Xian Bo Shen, Chuang Peng, Mei Fu Chen, Bo Jiang, Xun Yang Liu, Jin Shu Wu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 301–315. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340668
Feng Ding, Jing Wang, Guoxiong Zhu, Huaqiang Zhao, Gaoyi Wu, Lei Chen
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 316–329. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340669
Xiang-Fang Chen, Wei Tang, Wei-Dong Lin, Zi-Yu Liu, Xiao-Xiao Lu, Bei Zhang, Fei Ye, Zhi-Min Liu, Jun-Jie Zou, Wan-Qing Liao
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 330–342. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340670
Gui-Jun Wang, Lian-Yi Guo, Hong-Xin Wang, Yu-Sheng Yao
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 343–354. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340671
Ying-Hui Zhang, Li-Zhi Wu, Hong-Lu Liang, Yang Yang, Jie Qiu, Qing Kan, Wen Zhu, Cheng-Ling Ma, Xiao-Yu Zhou
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 355–365. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340672
Shilong Zhang, Xinxin Dong, Tongyu Ji, Guoxiao Chen, Lei Shan
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 366–375. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340673
Bo Yang, Liang Xiao, Sheng Liu, Xiaoyu Liu, Yan Luo, Qiongmei Ji, Pingchang Yang, Zhigang Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 376–385. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340674
Chunxia Zhou, Jie Bai, Chuan Jiang, Lincai Ye, Yanjun Pan, Haibo Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 386–395. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340675
Hongbin Zhu, Gengyun Sun, Jiahui Dong, Liming Fei
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 396–402. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340676
Jinxuan Hou, Hui Yang, Xin Huang, Xiaohua Leng, Fuxiang Zhou, Conghua Xie, Yunfeng Zhou, Yu Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 403–415. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340677
Jianming He, Feng Wang, Fen Luo, Xuedan Chen, Xi Liang, Wenbin Jiang, Zhizhong Huang, Jiafan Lei, Fabo Shan, Xueqing Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 416–428. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340678
Shadan Li, Bin Liu, Qiunong Guan, Irina Chafeeva, Donald E Brooks, Christopher YC Nguan, Jayachandran N Kizhakkedathu, Caigan Du
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 429–441. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340679
Ting Zhu, Longwei Qiao, Qian Wang, Rui Mi, Jinnan Chen, Yaojuan Lu, Junxia Gu, Qiping Zheng
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 442–453. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340680
Zheng Zhang, Qi He, Ying Tao, Juan Guo, Feng Xu, Ling-Yun Wu, You-Shan Zhao, Dong Wu, Li-Yu Zhou, Ji-Ying Su, Lu-Xi Song, Chao Xiao, Xiao Li, Chun-Kang Chang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 454–465. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340681
Yang Lin, Yang Jin, Tianmin Xu, Shunqing Zhou, Manhua Cui
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 466–477. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340682
Guodong Xu, Guofeng Shao, Qiaoling Pan, Lebo Sun, Dawei Zheng, Minghui Li, Ni Li, Huoshun Shi, Yiming Ni
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 478–488. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340683
Yue Lv, Lihong Ge, Yuming Zhao
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 489–498. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340684
Hongli Yu, Yeqing Chen, Hao Wu, Kuilong Wang, Liping Liu, Xingde Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 499–506. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340685
Si-Rui Ma, Liang Mao, Wei-Wei Deng, Yi-Cun Li, Lin-Lin Bu, Guang-Tao Yu, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 507–519. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340686
Bo Liu, Ting Sun, Gang Wu, Hui Shang-Guan, Zhao-Jin Jiang, Ji-Ren Zhang, Yan-Fang Zheng
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 520–532. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340687
Ouchen Wang, Fan Yang, Yehuan Liu, Lin Lv, Ruimin Ma, Chuanzhi Chen, Jiao Wang, Qiufan Tan, Yue Cheng, Erjie Xia, Yizuo Chen, Xiaohua Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 533–545. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340688
Xu Wu, Huan Lu, Lijuan Hu, Wankun Gong, Juan Wang, Cuiping Fu, Zilong Liu, Shanqun Li
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 546–557. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340689
Luuk C Otterspoor, Lokien X van Nunen, Tilaï T Rosalina, Marcel van’t Veer, Sjoerd Van Tuijl, Marco Stijnen, Marcel CM Rutten, Frans N van de Vosse, Nico HJ Pijls
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 558–568. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340690
Jianghua Yang, Dandan Zhu, Bowei Ju, Xiangying Jiang, Junping Hu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 569–579. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340691
Matteo Figini, Xifu Wang, Tianchu Lyu, Zhanliang Su, Daniele Procissi, Vahid Yaghmai, Andrew C Larson, Zhuoli Zhang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 580–590. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340692
Yize Li, Huayu Zhu, Xu Wei, Heng Li, Zhicao Yu, Hongmei Zhang, Wenchao Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 591–600. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340693
Aditya N Bade, Howard E Gendelman, Michael D Boska, Yutong Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 601–610. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340694
Hong-Pei Ji, Yu Xiong, En-Dong Zhang, Wei-Tao Song, Zhao-Lin Gao, Fei Yao, Hong Sun, Rong-Rong Zhou, Xiao-Bo Xia
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 611–619. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340695
Li Lin, Weihua Zhao, Bo Sun, Xinyu Wang, Qiao Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 620–628. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340696
Xinqi Zhang, Hua Shi, Yuanlin Wang, Jianxin Hu, Zhaolin Sun, Shuxiong Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 629–637. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340697
Yi Han, Chongyu Su, Daping Yu, Shijie Zhou, Xiaoyun Song, Shuku Liu, Ming Qin, Yunsong Li, Ning Xiao, Xiaoqing Cao, Kang Shi, Xu Cheng, Zhidong Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 638–646. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340698
Ming Bai, Mingzi Zhang, Fei Long, Nanze Yu, Ang Zeng, Xiaojun Wang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 647–655. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340699
Yun-Feng Di, De-Cai Li, Yan-Qing Shen, Chun-Lei Wang, Da-Yong Zhang, An-Quan Shang, Teng Hu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 656–663. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340700
Yuya Tanaka, Tohru Hosoyama, Akihito Mikamo, Hiroshi Kurazumi, Arata Nishimoto, Koji Ueno, Bungo Shirasawa, Kimikazu Hamano
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 664–673. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340701
Shiguang Cao, Ruiying Sun, Wei Wang, Xia Meng, Yuping Zhang, Na Zhang, Shuanying Yang
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 674–682. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340702
Li Yang, Wei Zhao, Ping Wei, Wenshu Zuo, Shouhui Zhu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 683–691. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340703
Qingjun Pan, Jun Cai, Yanxia Peng, Haiyan Xiao, Lifang Zhang, Jinying Chen, Huafeng Liu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 692–699. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340704
Yi Yang, Bai-Jun Cheng, Hong Jian, Zhi-Wei Chen, Yi Zhao, Yong-Feng Yu, Zi-Ming Li, Mei-Lin Liao, Shun Lu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 700–707. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340705
Ming-Peng Zhang, Wei-San Zhang, Jin Tan, Ming-Hui Zhao, Lin-Juan Lian, Jie Cai
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 708–714. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340706
Chang-Ping Li, Hong-Jue Li, Jiao Nie, Xia Chen, Xian Zhou
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 715–721. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340707
Lei Zhang, Yi Wang, Nuruliarizki Shinta Pandupuspitasari, Guorao Wu, Xudong Xiang, Quan Gong, Weining Xiong, Cong-Yi Wang, Ping Yang, Boxu Ren
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 722–735. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340708
Wen-Xing Li, Fei Qi, Jia-Qian Liu, Gong-Hua Li, Shao-Xing Dai, Tao Zhang, Fei Cheng, Dahai Liu, Song Guo Zheng
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 736–745. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340709
Xinge Shi, Hui Ye, Xuedong Yao, Yanzheng Gao
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 746–754. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340710
Yan Zhao, Qingfeng Meng, Xu Gao, Lihua Zhang, Lixin An
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 755–761. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340711
Zhisheng Ji, Zhenbin Cai, Jifeng Zhang, Nannuan Liu, Jing Chen, Minghui Tan, Hongsheng Lin, Guoqing Guo
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 762–773. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340712
Amr M Mohamed, Bassem A Refaat, Adel G El-Shemi, Osama A Kensara, Jawwad Ahmad, Shakir Idris
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 774–790. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340713
Xin-Ke Chen, Li-Juan Ouyang, Zheng-Qin Yin, Yuan-You Xia, Xiu-Rong Chen, Hui Shi, Yan Xiong, Lian-Hong Pi
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 791–801. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340714
Jun Ouyang, Xiaohui Pan, Hui Lin, Zecheng Hu, Ping Xiao, Haobin Hu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 803–811. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340716
Jiao Liu, Chuang Chen, Guang Li, Dechang Chen, Qingshan Zhou
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 812–822. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340717

Erratum

Zheng Jin, Ying Yu, Ri-Hua Jin, Yu-Bo Wang, Hai-Yang Xu
Am J Transl Res. 2017; 9(2): 802. Published online 2017 February 15.
PMCID:
PMC5340715

Articles from American Journal of Translational Research are provided here courtesy of e-Century Publishing Corporation