PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
Logo of sensorsMDPI Open Access JournalsMDPI Open Access JournalsThis JournalInstructions for authorssubscribe
 

Volume 17(2);  2017 February

Articles

Milica Djurić-Jovičić, Nenad S. Jovičić, Agnes Roby-Brami, Mirjana B. Popović, Vladimir S. Kostić, Antonije R. Djordjević
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 203. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/s17020203
PMCID:
PMC5336005
Jiri Hromadka, Sergiy Korposh, Matthew Partridge, Stephen W. James, Frank Davis, Derrick Crump, Ralph P. Tatam
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 205. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020205
PMCID:
PMC5335930
Dana Hughes, Halley Profita, Sarah Radzihovsky, Nikolaus Correll
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 219. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020219
PMCID:
PMC5336131
Feng Xiao, Ze-gang Ding, Bin Xiong, Teng Long
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 220. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020220
PMCID:
PMC5336078
Wen-Shuai Jiang, Wei Xin, Shao-Nan Chen, Cun-Bo Li, Xiao-Guang Gao, Lei-Ting Pan, Zhi-Bo Liu, Jian-Guo Tian
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 221. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020221
PMCID:
PMC5336008
Yiming Yan, Fengjiao Gao, Shupei Deng, Nan Su
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 222. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020222
PMCID:
PMC5336069
Bing Hou, Hua Chen, Zhiyu Wang, Jiongjiong Mo, Junli Chen, Faxin Yu, Wenbo Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 223. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020223
PMCID:
PMC5335926
Fan Zhang, Tao Jing, Yan Huo, Kaiwei Jiang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 224. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020224
PMCID:
PMC5335934
In-hwan Kim, Bo-sung Kim, JooSeok Song
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 225. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020225
PMCID:
PMC5336052
Christian Kuehne, Stefanie Wedepohl, Jens Dernedde
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 226. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020226
PMCID:
PMC5336075
Bartosz Jachimczyk, Damian Dziak, Wlodek J. Kulesza
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 227. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/s17020227
PMCID:
PMC5335949
Edurne Ibarrola-Ulzurrun, Consuelo Gonzalo-Martin, Javier Marcello-Ruiz, Angel Garcia-Pedrero, Dionisio Rodriguez-Esparragon
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 228. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/s17020228
PMCID:
PMC5336000
Ji-Sik Kim, Gi-Woo Kim
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 229. Published online 2017 January 24. doi: 10.3390/s17020229
PMCID:
PMC5335961
Weixing Li, Yue Zhang, Jianzhi Lin, Rui Guo, Zengping Chen
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 230. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/s17020230
PMCID:
PMC5336103
Fengcheng Wu, Ang Li, Pinhua Xie, Hao Chen, Zhaokun Hu, Qiong Zhang, Jianguo Liu, Wenqing Liu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 231. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/s17020231
PMCID:
PMC5336080
Lingyu Chen, Wenbin Luo, Chen Liu, Xuemin Hong, Jianghong Shi
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 232. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020232
PMCID:
PMC5335971
Fei Wang, Yibin Wang, Meng Yang, Xuetao Zhang, Nanning Zheng
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 233. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020233
PMCID:
PMC5336087
Wei Li, Jianqing Li, Qin Qin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 234. Published online 2017 January 25. doi: 10.3390/s17020234
PMCID:
PMC5335983
Ram C. Sharma, Ryutaro Tateishi, Keitarou Hara, Hoan Thanh Nguyen, Saeid Gharechelou, Luong Viet Nguyen
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 235. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020235
PMCID:
PMC5336022
Rodica Elena Ionescu, Ece Neslihan Aybeke, Eric Bourillot, Yvon Lacroute, Eric Lesniewska, Pierre-Michel Adam, Jean-Louis Bijeon
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 236. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020236
PMCID:
PMC5336031
Santiago Felici-Castell, Enrique A. Navarro, Juan J. Pérez-Solano, Jaume Segura-García, Miguel García-Pineda
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 237. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020237
PMCID:
PMC5336025
Yaodong Qiu, Zhengtao Wang, Weiping Jiang, Bingbing Zhang, Fupeng Li, Fei Guo
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 238. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020238
PMCID:
PMC5336100
Qiuying Wang, Xufei Cui, Yibing Li, Fang Ye
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 239. Published online 2017 February 3. doi: 10.3390/s17020239
PMCID:
PMC5335979
Zhenling Ma, Xiaoliang Wu, Li Yan, Zhenliang Xu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 240. Published online 2017 January 26. doi: 10.3390/s17020240
PMCID:
PMC5336085
Muhammad Sajjad Akbar, Hongnian Yu, Shuang Cang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 241. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020241
PMCID:
PMC5336036
Dong-Geol Choi, Yunsu Bok, Jun-Sik Kim, Inwook Shim, In So Kweon
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 242. Published online 2017 February 3. doi: 10.3390/s17020242
PMCID:
PMC5336074
Víctor Villena-Martínez, Andrés Fuster-Guilló, Jorge Azorín-López, Marcelo Saval-Calvo, Jeronimo Mora-Pascual, Jose Garcia-Rodriguez, Alberto Garcia-Garcia
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 243. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020243
PMCID:
PMC5336030
Victoria Shpacovitch, Irina Sidorenko, Jan Eric Lenssen, Vladimir Temchura, Frank Weichert, Heinrich Müller, Klaus Überla, Alexander Zybin, Alexander Schramm, Roland Hergenröder
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 244. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020244
PMCID:
PMC5336007
Cándido Caballero-Gil, Pino Caballero-Gil, Jezabel Molina-Gil, Francisco Martín-Fernández, Vincenzo Loia
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 245. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020245
PMCID:
PMC5336096
Pengfei Li, Wenjun Zhou, Shuai Yang, Yushun Liu, Yan Tian, Yong Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 247. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020247
PMCID:
PMC5335984
George Rodriguez, Steve M. Gilbertson
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 248. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020248
PMCID:
PMC5335962
Erico Leão, Carlos Montez, Ricardo Moraes, Paulo Portugal, Francisco Vasques
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 249. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020249
PMCID:
PMC5336104
Bo Wang, Linsheng Huo, Dongdong Chen, Weijie Li, Gangbing Song
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 250. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020250
PMCID:
PMC5336068
R. Brian Jenkins, Peter Joyce, Deborah Mechtel
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 251. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020251
PMCID:
PMC5335978
Kazuhiro Taniguchi, Hikaru Chiaki, Mami Kurosawa, Atsushi Nishikawa
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 252. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020252
PMCID:
PMC5336012
Disi Chen, Gongfa Li, Ying Sun, Jianyi Kong, Guozhang Jiang, Heng Tang, Zhaojie Ju, Hui Yu, Honghai Liu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 253. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020253
PMCID:
PMC5336094
Niels Buchhold, Christian Baumgartner
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 254. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020254
PMCID:
PMC5336123
Gianluca Falco, Marco Pini, Gianluca Marucco
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 255. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020255
PMCID:
PMC5335985
Tao Chen, Yaqiong Wang, Huicong Liu, Zhan Yang, Pengbo Wang, Lining Sun
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 257. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020257
PMCID:
PMC5335975
Alessandro Cosci, Matteo Cerminara, Gualtiero Nunzi Conti, Silvia Soria, Giancarlo C. Righini, Stefano Pelli
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 258. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020258
PMCID:
PMC5336064
Xiaofu Liu, Weiguo Jiang, Jing Li, Wenjie Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 259. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020259
PMCID:
PMC5336058
Jonathan Crespo, Clara Gómez, Alejandra Hernández, Ramón Barber
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 260. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020260
PMCID:
PMC5336130
Marzena Hirsch, Daria Majchrowicz, Paweł Wierzba, Matthieu Weber, Mikhael Bechelany, Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 261. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020261
PMCID:
PMC5335988
Jae-Hyung Park, Kwanho Kim
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 262. Published online 2017 January 28. doi: 10.3390/s17020262
PMCID:
PMC5335980
Jaewon Sa, Younchang Choi, Yongwha Chung, Hee-Young Kim, Daihee Park, Sukhan Yoon
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 263. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020263
PMCID:
PMC5335933
Xiang Xu, Xiaosu Xu, Tao Zhang, Yao Li, Jinwu Tong
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 264. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020264
PMCID:
PMC5336054
Sergio Calixto, Martha Rosete-Aguilar, Ismael Torres-Gomez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 266. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020266
PMCID:
PMC5335992
Ghulam Muhammad, Mohammed F. Alhamid, M. Shamim Hossain, Ahmad S. Almogren, Athanasios V. Vasilakos
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 267. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020267
PMCID:
PMC5336070
Mohamed Elsayed Eldib, Mohamed Hegazy, Yang Ji Mun, Myung Hye Cho, Min Hyoung Cho, Soo Yeol Lee
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 269. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020269
PMCID:
PMC5336082
Jungang Guan, Fengwei An, Xiangyu Zhang, Lei Chen, Hans Jürgen Mattausch
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 270. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020270
PMCID:
PMC5336043
Fabian de Ponte Müller
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 271. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020271
PMCID:
PMC5335929
Qiang Li, Yu Gu, Jing Jia
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 272. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020272
PMCID:
PMC5336091
Rui Zhao, Ruqiang Yan, Jinjiang Wang, Kezhi Mao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 273. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020273
PMCID:
PMC5336098
Safoora Zaminpardaz, Peter J.G. Teunissen, Nandakumaran Nadarajah
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 274. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020274
PMCID:
PMC5336083
Weicheng Xie, Linlin Shen, Meng Yang, Zhihui Lai
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 275. Published online 2017 January 30. doi: 10.3390/s17020275
PMCID:
PMC5335947
Fengling Zhang, Tianyi Cai, Liang Ma, Liyuan Zhan, Hong Liu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 276. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020276
PMCID:
PMC5336109
Verena Overbeck, Michaela Schmitz, Michael Blanke
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 277. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020277
PMCID:
PMC5335989
Juan Jaramillo, Artur Zarzycki, July Galeano, Patrick Sandoz
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 278. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020278
PMCID:
PMC5336059
Zhipeng Bai, Duoduo Guo, Shoucang Li, Yaohua Hu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 279. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020279
PMCID:
PMC5336120
James Avery, Thomas Dowrick, Mayo Faulkner, Nir Goren, David Holder
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 280. Published online 2017 January 31. doi: 10.3390/s17020280
PMCID:
PMC5336119
Tatsumi Kuretake, Shogo Kawahara, Masanobu Motooka, Shigeyasu Uno
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 281. Published online 2017 February 1. doi: 10.3390/s17020281
PMCID:
PMC5336011
Fan Wu, Christoph Rüdiger, Mehmet Rasit Yuce
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 282. Published online 2017 February 1. doi: 10.3390/s17020282
PMCID:
PMC5336020
Hee-won Kim, Ho-Shin Cho
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 283. Published online 2017 February 2. doi: 10.3390/s17020283
PMCID:
PMC5336110
Ming-Qing Liu, Cong Wang, Nam-Young Kim
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 284. Published online 2017 February 2. doi: 10.3390/s17020284
PMCID:
PMC5335950
Jieh-Shian Young, Hong-Yi Hsu, Chih-Yuan Chuang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 285. Published online 2017 February 3. doi: 10.3390/s17020285
PMCID:
PMC5336001
Ali Al-Naji, Kim Gibson, Sang-Heon Lee, Javaan Chahl
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 286. Published online 2017 February 3. doi: 10.3390/s17020286
PMCID:
PMC5336086
Yuichi Sakumura, Yutaro Koyama, Hiroaki Tokutake, Toyoaki Hida, Kazuo Sato, Toshio Itoh, Takafumi Akamatsu, Woosuck Shin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 287. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020287
PMCID:
PMC5335963
Qiuhua Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 289. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020289
PMCID:
PMC5335966
Faheem Khan, Sung Ho Cho
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 290. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020290
PMCID:
PMC5336124
Hotaka Takizawa, Kazunori Orita, Mayumi Aoyagi, Nobuo Ezaki, Shinji Mizuno
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 291. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020291
PMCID:
PMC5336024
Hsien-Chin Wei, Su-Hua Huang, Joe-Air Jiang, Yeun-Chung Lee
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 292. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020292
PMCID:
PMC5335969
Chulhee Park, Ki Sun Song, Moon Gi Kang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 293. Published online 2017 February 5. doi: 10.3390/s17020293
PMCID:
PMC5336111
Tongyu Yang, Zhong Wang, Zhengang Wu, Xingqiang Li, Lei Wang, Changjie Liu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 294. Published online 2017 February 5. doi: 10.3390/s17020294
PMCID:
PMC5336116
Chao Sun, Baoping Wang, Yang Fang, Zuxun Song, Shuzhen Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 295. Published online 2017 February 5. doi: 10.3390/s17020295
PMCID:
PMC5336016
Lin Zhao, Na Li, Liang Li, Yi Zhang, Chun Cheng
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 296. Published online 2017 February 5. doi: 10.3390/s17020296
PMCID:
PMC5335948
Susana Ruano, Carlos Cuevas, Guillermo Gallego, Narciso García
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 297. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/s17020297
PMCID:
PMC5336053
Bo Zhang, Chao Wang, Hong Zhang, Fan Wu, Yi-Xian Tang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 298. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/s17020298
PMCID:
PMC5336039
Haerin Lee, Moonki Jung, Ki-Kwang Lee, Sang Hun Lee
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 299. Published online 2017 February 6. doi: 10.3390/s17020299
PMCID:
PMC5336117
Kejia Zhang, Qilong Han, Zhipeng Cai, Guisheng Yin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 300. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020300
PMCID:
PMC5335957
Antonio Celesti, Maria Fazio, Massimo Villari
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 301. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020301
PMCID:
PMC5335972
Javad Rostami, Jingming Chen, Peter W. Tse
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 302. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020302
PMCID:
PMC5336066
Kwangjae Lee, Young-Seok Shim, Young Geun Song, Soo Deok Han, Youn-Sung Lee, Chong-Yun Kang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 303. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020303
PMCID:
PMC5336125
Donghoon Kim, Yujin Kim, Siyeop Yoon, Deukhee Lee
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 304. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020304
PMCID:
PMC5336071
Giacomo Alessandroni, Alberto Carini, Emanuele Lattanzi, Valerio Freschi, Alessandro Bogliolo
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 305. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020305
PMCID:
PMC5336061
Anthony DeMario, Pete Lopez, Eli Plewka, Ryan Wix, Hai Xia, Emily Zamora, Dan Gessler, Azer P. Yalin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 306. Published online 2017 February 7. doi: 10.3390/s17020306
PMCID:
PMC5336090
Chia-Yeh Hsieh, Kai-Chun Liu, Chih-Ning Huang, Woei-Chyn Chu, Chia-Tai Chan
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 307. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020307
PMCID:
PMC5335954
Chiao-Fang Hung, Po-Chen Yeh, Tien-Kan Chung
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 308. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020308
PMCID:
PMC5336095
Cassim Ladha, Jack O’Sullivan, Zoe Belshaw, Lucy Asher
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 309. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020309
PMCID:
PMC5335924
Xiangyu Li, Nijie Xie, Xinyue Tian
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 310. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020310
PMCID:
PMC5336092
René Felix Reinhart, Zeeshan Shareef, Jochen Jakob Steil
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 311. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020311
PMCID:
PMC5336126
Miguel Diaz-Cacho, Emma Delgado, Antonio Barreiro, Pablo Falcón
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 312. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020312
PMCID:
PMC5335925
Hao Li, Chang Li, Cong Zhang, Zhe Liu, Chengyin Liu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 314. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020314
PMCID:
PMC5335939
Chien Y. Lin, Jung Y. Huang, Leu-Wei Lo
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 315. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020315
PMCID:
PMC5335923
Guangjie Han, Shanshan Li, Chunsheng Zhu, Jinfang Jiang, Wenbo Zhang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 316. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020316
PMCID:
PMC5336108
Raja Majid Mehmood, Hyo Jong Lee
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 317. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020317
PMCID:
PMC5335943
Jiahong Wei, Chong Liu, Tongqun Ren, Haixia Liu, Wenjing Zhou
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 318. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020318
PMCID:
PMC5335991
Mario Munoz-Organero, Ramona Ruiz-Blazquez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 319. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020319
PMCID:
PMC5336010
Alexander G. Bannov, Jan Prášek, Ondřej Jašek, Lenka Zajíčková
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 320. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020320
PMCID:
PMC5336062
Haoting Liu, Qianxiang Zhou, Jin Yang, Ting Jiang, Zhizhen Liu, Jie Li
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 321. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020321
PMCID:
PMC5336081
Shuai Shao, Dapeng Liu, Yuling Niu, Kathy O’Donnell, Dipak Sengupta, Seungbae Park
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 322. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020322
PMCID:
PMC5336032
Lin Zhao, Aimeng Liu, Jicheng Ding, Jing Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 323. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020323
PMCID:
PMC5335974
Francisco José Estévez, José María Castillo-Secilla, Jesús González, Joaquín Olivares, Peter Glösekötter
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 324. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020324
PMCID:
PMC5336107
David Valiente, Arturo Gil, Óscar Reinoso, Miguel Juliá, Mathew Holloway
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 325. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020325
PMCID:
PMC5336076
Donghyeon Kim, Chanmi Yeon, Kiseon Kim
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 326. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020326
PMCID:
PMC5335932
Cynthia Hanson, Elizabeth Vargis
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 327. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020327
PMCID:
PMC5335981
Michaël Hinderdael, Zoé Jardon, Margot Lison, Dieter De Baere, Wim Devesse, Maria Strantza, Patrick Guillaume
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 328. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020328
PMCID:
PMC5335953
Shuyu Lin, Jie Xu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 329. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020329
PMCID:
PMC5336027
Jose Rabadan, Victor Guerra, Rafael Rodríguez, Julio Rufo, Martin Luna-Rivera, Rafael Perez-Jimenez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 330. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020330
PMCID:
PMC5335964
Gang Li, Xiaohui Su, Fan Yang, Xiaoye Huo, Gengmin Zhang, Shengyong Xu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 331. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020331
PMCID:
PMC5336019
Murad Khan, Bhagya Nathali Silva, Kijun Han
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 332. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020332
PMCID:
PMC5336084
DaeHan Ahn, Homin Park, Seokhyun Hwang, Taejoon Park
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 333. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020333
PMCID:
PMC5335990
Tao Liu, Yin Guo, Shourui Yang, Shibin Yin, Jigui Zhu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 334. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020334
PMCID:
PMC5336033
Zeng-Shun Chen, Cheng Zhang, Xu Wang, Cun-Ming Ma
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 335. Published online 2017 February 9. doi: 10.3390/s17020335
PMCID:
PMC5336026
Tianyu Tang, Shilin Zhou, Zhipeng Deng, Huanxin Zou, Lin Lei
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 336. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020336
PMCID:
PMC5335960
Semi Jeon, Inhye Yoon, Jinbeum Jang, Seungji Yang, Jisung Kim, Joonki Paik
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 337. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020337
PMCID:
PMC5336040
Jiawei Huang, Qi Li, Shaohua Zhong, Lianhai Liu, Ping Zhong, Jianxin Wang, Jin Ye
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 338. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020338
PMCID:
PMC5336079
Shengling Wang, Luyun Li, Weiman Sun, Junqi Guo, Rongfang Bie, Kai Lin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 339. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020339
PMCID:
PMC5336003
Shu-Di Bao, Xiao-Li Meng, Wendong Xiao, Zhi-Qiang Zhang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 340. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020340
PMCID:
PMC5336044
Changfei Tong, Huiling Chen, Qi Xuan, Xuhua Yang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 342. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020342
PMCID:
PMC5335977
Miguel Alvarado, Felipe Gonzalez, Peter Erskine, David Cliff, Darlene Heuff
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 343. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020343
PMCID:
PMC5335937
Marcelo Saval-Calvo, Luis Medina-Valdés, José María Castillo-Secilla, Sergio Cuenca-Asensi, Antonio Martínez-Álvarez, Jorge Villagrá
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 344. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020344
PMCID:
PMC5336118
Kort Bremer, Frank Weigand, Yulong Zheng, Lourdes Shanika Alwis, Reinhard Helbig, Bernhard Roth
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 345. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020345
PMCID:
PMC5336015
Phat Huynh, Trong-Hop Do, Myungsik Yoo
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 347. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020347
PMCID:
PMC5336049
Kunpeng Feng, Jiwen Cui, Hong Dang, Weidong Wu, Xun Sun, Xuelin Jiang, Jiubin Tan
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 348. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020348
PMCID:
PMC5336093
Jian Dong, Qianqian Li, Lianwen Deng
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 349. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020349
PMCID:
PMC5336048
Daniel Garcia-Pozuelo, Oluremi Olatunbosun, Jorge Yunta, Xiaoguang Yang, Vicente Diaz
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 350. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020350
PMCID:
PMC5335987
José M. Alcalá, Jesús Ureña, Álvaro Hernández, David Gualda
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 351. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/s17020351
PMCID:
PMC5335959
Richard J. Vaccaro, Ahmed S. Zaki
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 352. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/s17020352
PMCID:
PMC5335999
Marco A. Gutiérrez, Luis J. Manso, Harit Pandya, Pedro Núñez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 353. Published online 2017 February 11. doi: 10.3390/s17020353
PMCID:
PMC5335998
Martina Eckert, Ignacio Gómez-Martinho, Juan Meneses, José-Fernán Martínez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 354. Published online 2017 February 12. doi: 10.3390/s17020354
PMCID:
PMC5336067
Javier Tejedor, Javier Macias-Guarasa, Hugo F. Martins, Daniel Piote, Juan Pastor-Graells, Sonia Martin-Lopez, Pedro Corredera, Miguel Gonzalez-Herraez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 355. Published online 2017 February 12. doi: 10.3390/s17020355
PMCID:
PMC5336088
Kui Liu, Sixiao Wei, Zhijiang Chen, Bin Jia, Genshe Chen, Haibin Ling, Carolyn Sheaff, Erik Blasch
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 356. Published online 2017 February 12. doi: 10.3390/s17020356
PMCID:
PMC5336014
Mohesh Moothanchery, Manojit Pramanik
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 357. Published online 2017 February 12. doi: 10.3390/s17020357
PMCID:
PMC5336060
Rifat Zaman, Chae Ho Cho, Konrad Hartmann-Vaccarezza, Tra Nguyen Phan, Gwonchan Yoon, Jo Woon Chong
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 358. Published online 2017 February 12. doi: 10.3390/s17020358
PMCID:
PMC5336072
Lin Xie, Xiaowei Cui, Sihao Zhao, Mingquan Lu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 359. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/s17020359
PMCID:
PMC5336018
Xianglong Chen, Bingzhi Zhang, Fuzhou Feng, Pengcheng Jiang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 360. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/s17020360
PMCID:
PMC5335956
Sajida Imran, Young-Bae Ko
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 361. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/s17020361
PMCID:
PMC5335958
Chong Fan, Chaoyun Wu, Grand Li, Jun Ma
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 362. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/s17020362
PMCID:
PMC5335938
Marco Pieralisi, Valentina Di Mattia, Valerio Petrini, Alfredo De Leo, Giovanni Manfredi, Paola Russo, Lorenzo Scalise, Graziano Cerri
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 364. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020364
PMCID:
PMC5336106
Diego Antolín, Nicolás Medrano, Belén Calvo, Francisco Pérez
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 365. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020365
PMCID:
PMC5335942
Yanxian Bi, Shaoming Wei, Jun Wang, Shiyi Mao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 366. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020366
PMCID:
PMC5336065
Jiunyuan Chen, Chiachung Chen
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 368. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020368
PMCID:
PMC5335993
Peter W. Tse, Dong Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 369. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020369
PMCID:
PMC5335936
Enric Fernández, David Calero, M. Eulàlia Parés
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 370. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020370
PMCID:
PMC5336046
Huan Hao, Huali Wang, Liang Chen, Jun Wu, Longqing Qiu, Liangliang Rong
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 371. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020371
PMCID:
PMC5336102
Diego Hortelano, Teresa Olivares, M. Carmen Ruiz, Celia Garrido-Hidalgo, Vicente López
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 372. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020372
PMCID:
PMC5336115
Zong-xiang Liu, De-hui Wu, Wei-xin Xie, Liang-qun Li
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 373. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020373
PMCID:
PMC5336009
Xu Jiang, Keda Wang, Junqing Li, Hui Zhan, Zhenan Song, Guohang Che, Guohui Lyu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 374. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020374
PMCID:
PMC5335970
Guohui Lyu, Guohang Che, Junqing Li, Xu Jiang, Keda Wang, Yueqiang Han, Laixu Gao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 375. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020375
PMCID:
PMC5336112
Wei Meng, Wendong Xiao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 376. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020376
PMCID:
PMC5336128
Kyusung Shim, Nhu Tri Do, Beongku An
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 377. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020377
PMCID:
PMC5336089
Sarah Unser, Samuel Holcomb, ReJeana Cary, Laura Sagle
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 378. Published online 2017 February 15. doi: 10.3390/s17020378
PMCID:
PMC5335965
Zhenhui Du, Jiaxin Wan, Jinyi Li, Gang Luo, Hong Gao, Yiwen Ma
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 379. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020379
PMCID:
PMC5336099
Xin Chen, Lei Xing, Tie Qiu, Zhuo Li
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 380. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020380
PMCID:
PMC5336042
Marco Pieralisi, Valentina Di Mattia, Valerio Petrini, Alfredo De Leo, Giovanni Manfredi, Paola Russo, Lorenzo Scalise, Graziano Cerri
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 381. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020381
PMCID:
PMC5335952
Chuanjun Liu, Bartosz Wyszynski, Rui Yatabe, Kenshi Hayashi, Kiyoshi Toko
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 382. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020382
PMCID:
PMC5336057
Lai-Hao Wang, Yu-Han Zhang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 383. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020383
PMCID:
PMC5336127
Xinglong Sun, Tingfa Xu, Jizhou Zhang, Xiangmin Li
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 384. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020384
PMCID:
PMC5336023
Yalan Ye, Wenwen He, Yunfei Cheng, Wenxia Huang, Zhilin Zhang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 385. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020385
PMCID:
PMC5335968
Fengen Wang, Shin Horikawa, Jiajia Hu, Howard C. Wikle, III, I-Hsuan Chen, Songtao Du, Yuzhe Liu, Bryan A. Chin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 386. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020386
PMCID:
PMC5335976
Yingchun Peng, Zhiyu Wen, Dongling Li, Zhengguo Shang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 387. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020387
PMCID:
PMC5336041
Xiaoguang Chen, Xu Jiang, Zhilu Wu, Shufeng Zhuang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 388. Published online 2017 February 16. doi: 10.3390/s17020388
PMCID:
PMC5336114
Aoqun Jian, Chongguang Wei, Lifang Guo, Jie Hu, Jun Tang, Jun Liu, Xuming Zhang, Shengbo Sang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 389. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020389
PMCID:
PMC5335941
Min Su Kim, Sang Hyuck Kim, Soon Ju Kang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 392. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020392
PMCID:
PMC5336050
Hong Tang, Liangzhi Li, Nanfeng Xiao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 393. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020393
PMCID:
PMC5336121
Ming Li, Wei Cheng, Jiangpan Chen, Ruili Xie, Xiongfei Li
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 394. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020394
PMCID:
PMC5336056
Jinhuan Zhang, Jun Long, Chengyuan Zhang, Guihu Zhao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 395. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020395
PMCID:
PMC5336129
Isabelle Planes, Sylvain Girard, Aziz Boukenter, Emmanuel Marin, Sylvie Delepine-Lesoille, Claude Marcandella, Youcef Ouerdane
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 396. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020396
PMCID:
PMC5335927
Qiangzhou Rong, Yongxin Hao, Ruixiang Zhou, Xunli Yin, Zhihua Shao, Lei Liang, Xueguang Qiao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 397. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020397
PMCID:
PMC5335946
Bai-Ou Guan, Yang Ran, Fu-Rong Feng, Long Jin
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 398. Published online 2017 February 18. doi: 10.3390/s17020398
PMCID:
PMC5336077
Markus S. Rauscher, Anton J. Tremmel, Michael Schardt, Alexander W. Koch
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 399. Published online 2017 February 18. doi: 10.3390/s17020399
PMCID:
PMC5335922
Markus Feulner, Gunter Hagen, Kathrin Hottner, Sabrina Redel, Andreas Müller, Ralf Moos
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 400. Published online 2017 February 18. doi: 10.3390/s17020400
PMCID:
PMC5336101
Mateo Gašparović, Luka Jurjević
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 401. Published online 2017 February 18. doi: 10.3390/s17020401
PMCID:
PMC5335994
Zhenyu Wu, Yuan Xu, Yunong Yang, Chunhong Zhang, Xinning Zhu, Yang Ji
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 403. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020403
PMCID:
PMC5335945
Valerio Baiocchi, Fabio Zottele, Donatella Dominici
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 404. Published online 2017 February 19. doi: 10.3390/s17020404
PMCID:
PMC5336028
Zi-Hua Zheng, Zhi-Ke Li, Lin-Jiang Song, Qi-Wei Wang, Qing-Fei Huang, Li Yang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 405. Published online 2017 February 19. doi: 10.3390/s17020405
PMCID:
PMC5336021
Dinesh Babu Duraibabu, Sven Poeggel, Edin Omerdic, Romano Capocci, Elfed Lewis, Thomas Newe, Gabriel Leen, Daniel Toal, Gerard Dooly
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 406. Published online 2017 February 19. doi: 10.3390/s17020406
PMCID:
PMC5336035
Kook In Han, Seungdu Kim, In Gyu Lee, Jong Pil Kim, Jung-Ha Kim, Suck Won Hong, Byung Jin Cho, Wan Sik Hwang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 407. Published online 2017 February 19. doi: 10.3390/s17020407
PMCID:
PMC5335967
Wen Chen, Chao Yu, Danan Dong, Miaomiao Cai, Feng Zhou, Zhiren Wang, Lei Zhang, Zhengqi Zheng
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 408. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020408
PMCID:
PMC5336122
Yan Wang, Jinbiao Fan, Jing Zu, Peng Xu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 409. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020409
PMCID:
PMC5336105
Robin Tan, Marek Perkowski
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 410. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020410
PMCID:
PMC5335986
Yongsheng Tang, Zhongdao Ren
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 411. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020411
PMCID:
PMC5336045
Anbang Zhao, Lin Ma, Xuefei Ma, Juan Hui
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 412. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020412
PMCID:
PMC5336113
Sarmad Rashed, Mujdat Soyturk
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 413. Published online 2017 February 20. doi: 10.3390/s17020413
PMCID:
PMC5336004
Luyang Jing, Taiyong Wang, Ming Zhao, Peng Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 414. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/s17020414
PMCID:
PMC5335931
Siyuan Cheng, Mengyin Fu, Meiling Wang, Li Ming, Huijin Fu, Tonglei Wang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 416. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/s17020416
PMCID:
PMC5336006
Jaime Vitola, Francesc Pozo, Diego A. Tibaduiza, Maribel Anaya
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 417. Published online 2017 February 21. doi: 10.3390/s17020417
PMCID:
PMC5336063
Chih-Yen Chiang, Kun-Hui Chen, Kai-Chun Liu, Steen Jun-Ping Hsu, Chia-Tai Chan
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 418. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020418
PMCID:
PMC5336055
Caroline H. Reid, Niall J. Finnerty
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 419. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020419
PMCID:
PMC5335951
Wookeun Park, Kyongkwan Ro, Suin Kim, Joonbum Bae
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 420. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020420
PMCID:
PMC5336073
Peng Liu, Tingting Fu, Jia Xu, Yue Ding
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 421. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020421
PMCID:
PMC5335995
Leonardo M. Rodrigues, Carlos Montez, Ricardo Moraes, Paulo Portugal, Francisco Vasques
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 422. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020422
PMCID:
PMC5336017
Francisco-Ángel Moreno, José Antonio Merchán-Baeza, Manuel González-Sánchez, Javier González-Jiménez, Antonio I. Cuesta-Vargas
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 424. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020424
PMCID:
PMC5336034
Wei Zhang, Gaoliang Peng, Chuanhao Li, Yuanhang Chen, Zhujun Zhang
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 425. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020425
PMCID:
PMC5336047
Seung-Ho Ok, Yong-Hwan Lee, Jae Hoon Shim, Sung Kyu Lim, Byungin Moon
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 426. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020426
PMCID:
PMC5336097
Wei Shi, Yang Wang, Yuanxin Wu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 427. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020427
PMCID:
PMC5335982

Editorial

Bo Mattiasson, Gizem Ertürk
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 246. Published online 2017 January 27. doi: 10.3390/s17020246
PMCID:
PMC5336002

Reviews

Ursula Sauer
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 256. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020256
PMCID:
PMC5335935
Jun Zhang, Gui Yun Tian, Adi M. J. Marindra, Ali Imam Sunny, Ao Bo Zhao
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 265. Published online 2017 January 29. doi: 10.3390/s17020265
PMCID:
PMC5335955
Houyu Wang, Yao He
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 268. Published online 2017 February 3. doi: 10.3390/s17020268
PMCID:
PMC5335973
Gizem Ertürk, Bo Mattiasson
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 288. Published online 2017 February 4. doi: 10.3390/s17020288
PMCID:
PMC5335940
Ji Woo Lee, Hyung Gil Hong, Ki Wan Kim, Kang Ryoung Park
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 313. Published online 2017 February 8. doi: 10.3390/s17020313
PMCID:
PMC5335928
Zhihua Wang, Zhaochu Yang, Tao Dong
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 341. Published online 2017 February 10. doi: 10.3390/s17020341
PMCID:
PMC5336038
Xiaoxing Zhang, Hao Cui, Yingang Gui
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 363. Published online 2017 February 13. doi: 10.3390/s17020363
PMCID:
PMC5335997
Shiqiang Liu, Rong Zhu
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 367. Published online 2017 February 14. doi: 10.3390/s17020367
PMCID:
PMC5336013
Gizem Ertürk, Bo Mattiasson
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 390. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020390
PMCID:
PMC5336051
Eduard Llobet, Jérôme Brunet, Alain Pauly, Amadou Ndiaye, Christelle Varenne
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 391. Published online 2017 February 17. doi: 10.3390/s17020391
PMCID:
PMC5336037
Manpreet Singh, Johnson Truong, W. Brian Reeves, Jong-in Hahm
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 428. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020428
PMCID:
PMC5335944

Technical Note

Asaf Tal, Itzik Klein, Reuven Katz
Sensors (Basel) 2017 February; 17(2): 415. Published online 2017 February 22. doi: 10.3390/s17020415
PMCID:
PMC5335996

Articles from Sensors (Basel, Switzerland) are provided here courtesy of Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)