PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced

 
Logo of jrrAbout the journalSubmissionsSubscribeJRR
 
J Radiat Res. 2017 November; 58(6): 899–901.
Published online 2017 November 23. doi:  10.1093/jrr/rrx079
PMCID: PMC5710647

List of Reviewers

We would like to express our greatest appreciation to our reviewers. Journal of Radiation Research Vol. 58 (2017) benefited from the comments and insights from the following 307 reviewers. We sincerely thank them for their time devoted and effort which contributed to the improvement of the journal. (Reviewers who reviewed three or more manuscripts are listed in bold font.)

 • Keiichi Akahane
 • Kohei Akazawa
 • Tetsuo Akimoto
 • Yuichi Akino
 • Koichi Ando
 • Gabor Andocs
 • Manabu Aoki
 • Hidefumi Aoyama
 • Fujio Araki
 • Hidetaka Arimura
 • Asaithamby Aroumougame
 • Mikhail Balonov
 • Rolf Barth
 • Eleanor A. Blakely
 • Friedrich Boege
 • Sandeep Burma
 • Masashi Chatani
 • Vinita Chauhan
 • Benjamin Chen
 • Simon Cheng
 • James C L Chow
 • Matt Coleman
 • Sergio Comincini
 • Satoh Daiki
 • Suleyman Dasdag
 • Jacco de Pooter
 • Yusuke Demizu
 • Ibrahima Diallo
 • Angela DiFulvio
 • michel Drouet
 • Yasuo Ejima
 • Satoru Endo
 • Khaled Farah
 • Ludwig Feinendegen
 • Yoshihiro Fujii
 • Shigekazu Fukuda
 • Tomoo Funayama
 • Yoshiya Furusawa
 • Kanji Furuya
 • Nobukazu Fuwa
 • Nitin Gandhi
 • Guy Garty
 • Gianfranco Giorgi
 • John Gueulette
 • Akihiro Haga
 • Kanya Hamasaki
 • Hideyuki Harada
 • Yoko Harima
 • Naomi Harley
 • Yoshihiro Hase
 • Kazushige Hayakawa
 • Ryugo Hayano
 • Tomonori Hayashi
 • Naoki Hayashi
 • Zhenhua He
 • Tom K. Hei
 • Francis Herodin
 • Jun Hidema
 • Hideo Hirayama
 • Ryoichi Hirayama
 • Tokuhisa Hirouchi
 • Kenji Hotta
 • Hiroshi Igaki
 • Ramiro Iglesias-Bartolome
 • Daisuke Iizuka
 • Masateru Ikehata
 • Hironobu Ikehata
 • Hitoshi Ikushima
 • Tatsuhiko Imaoka
 • Osamu Inanami
 • Naoaki Ishii
 • Hitoshi Ishikawa
 • Hiromichi Ishiyama
 • Fumiaki Isohashi
 • Jun Itami
 • Atsushi Ito
 • Jean-Paul Jay-Gerin
 • Meeseon Jeong
 • Keiichi Jingu
 • Noriyuki Kadoya
 • Michiaki Kai
 • Atsushi Kaida
 • Nobuyuki Kanematsu
 • Yuko Kaneyasu
 • Kumiko Karasawa
 • Yuki Kase
 • Genro Kashino
 • Norihisa Katayama
 • Hiroyuki Katoh
 • Ryu Kawamorita
 • Hari Kumar KB
 • Masahiro Kenjo
 • Juliann Kiang
 • Sakae Kinase
 • Satoshi Kitou
 • Norman Kleiman
 • Junya Kobayashi
 • Takeshi Kodaira
 • Masahiko Koizumi
 • Masaki Kokubo
 • Masashi Koto
 • Jun'ichi Kotoku
 • Shin Koyama
 • Takuyo Kozuka
 • Hiroaki Kumada
 • Yu Kumazaki
 • Naoki Kunugita
 • Chie Kurokawa
 • Masahiko Kurooka
 • Murat Kurudirek
 • Yoshikazu Kuwahara
 • Evagelia Laiakis
 • Claude Le Sech
 • Yun-Sil Lee
 • John Lee
 • Jian Jian Li
 • Katsuya Maebayashi
 • Yoshikazu Maeda
 • Hiroshi Maezawa
 • Yoshihiko Manabe
 • Kailash Manda
 • Hiroshi Masuda
 • Koji Masui
 • Shin-ichiro Masunaga
 • Fumiyasu Matsubayashi
 • Yoshihisa Matsumoto
 • Hideki Matsumoto
 • Yukinori Matsuo
 • Masayuki Matsuo
 • Dong Mi
 • Kentaro Miki
 • Rui Min
 • Shinichi Minohara
 • Norio Mitsuhashi
 • Masahiko Miura
 • Kenta Miwa
 • Yuki Miyabe
 • Kiyoshi Miyagawa
 • Manabu Mizota
 • Takashi Mizowaki
 • Hideyuki Mizuno
 • Hirokazu Mizuno
 • Shinichiro Mori
 • Yoshimasa Mori
 • Akinori Morita
 • Nobutaka Mukumoto
 • Naoya Murakami
 • Ryuji Murakami
 • Yuji Murakami
 • Minoru Murata
 • Kazutoshi Murata
 • Atsushi Myojoyama
 • Yuji Nagayama
 • Kazuhito Naka
 • Kouichi Nakagawa
 • Naomi Nakajima
 • Hiroo Nakajima
 • Mitsuhiro Nakamura
 • Katsumasa Nakamura
 • Hiroyuki Nakamura
 • Ikuo Nakanishi
 • Satoshi Nakasono
 • Akifumi Nakata
 • Mitsuru Nenoi
 • Keiji Nihei
 • Yasumasa Nishimura
 • Yuichi Nishiyama
 • Kazunori Nitta
 • Akihiro Nohtomi
 • Takaharu Nomura
 • Yoshiki Norihisa
 • Hiromitsu Ogata
 • Toshiyuki Ogata
 • Kazuhiko Ogawa
 • Etsuyo Ogo
 • Masahiko Oguchi
 • Toshio Ohashi
 • Tatsuya Ohno
 • Shin Ohtani
 • Hiroyuki Okamoto
 • Ryuichi Okayasu
 • Monica Olcina
 • Hiroshi Onishi
 • Kaoru Ono
 • Yuki Otani
 • Natsuo Oya
 • Kotaro Ozasa
 • Erika Porcel
 • Igor Pshenichnov
 • Satish Rao
 • Evelyne Sage
 • Janapriya Saha
 • Akito Saito
 • Kazuo Sakai
 • Katsuyuki Sakanaka
 • Hideyuki Sakurai
 • Koji Sasaki
 • Tomonari Sasaki
 • Masahiro Sasaoka
 • Tatsuhiko Sato
 • Hitoshi Satoh
 • Tomohiro Sawa
 • Shinichi Schimizu
 • Thomas Schmid
 • Amanda Schwint
 • Kenji Sekiguchi
 • George Sgouros
 • Srinivasan Shanmugarajan
 • Yuta Shibamoto
 • Atsushi Shibata
 • Keiko Shibuya
 • Tsukasa Shigemitsu
 • Takehiro Shiinoki
 • Naoto Shikama
 • Naoya Shikazono
 • Mikio Shimada
 • Hidetoshi Shimizu
 • Yoshinobu Shimohigashi
 • Tsutomu Shimura
 • Tsutomu Shimura
 • Shyam K. Shrivastava
 • Yehoshua Socol
 • Valeriy Stepanenko
 • Satoru Sugimoto
 • Masaaki Sunaoshi
 • Keiji Suzuki
 • Yoshiyuki Suzuki
 • Gen Suzuki
 • Masatoshi Suzuki
 • Yukihisa Suzuki
 • Masao Suzuki
 • Hidenobu Tachibana
 • Masashi Takada
 • Akihisa Takahashi
 • Kenji Takahashi
 • Yutaka Takahashi
 • Masayuki Takahashi
 • Toru Takakura
 • Shigeyuki Takamatsu
 • Noboru Takamura
 • Takushi Takata
 • Toshihiro Takatsuji
 • Kenji Takayama
 • Koji Takeda
 • Ken Takeda
 • Tomoaki Tamaki
 • Hiroki Tanaka
 • Kenichi Tanaka
 • Masahito Tanaka
 • Kimio Tanaka
 • Satoshi Tashiro
 • Kunihiko Tateoka
 • Masaaki Tatsuka
 • Daisaku Tatsumi
 • Hiroshi Tauchi
 • Takashi Temma
 • Atsuro Terahara
 • Hiroaki Terato
 • Teruki Teshima
 • Takafumi Toita
 • Koichi Tokuue
 • Iuliana Toma-Dasu
 • Masanori Tomita
 • Sakurai Tomonori
 • Toshiyuki Toshito
 • Ryo Toya
 • Kayoko Tsujino
 • Naohiro Tsuyama
 • Shuzo Uehara
 • Rei Umezawa
 • Frank Verhaegen
 • Seiichi Wada
 • Nobuhide Wakai
 • Masaru Wakatsuki
 • Bing Wang
 • Ya Wang
 • Hiroshi Watanabe
 • Tsubasa Watanabe
 • Masami Watanabe
 • Miho Watanabe
 • Gayle E. Woloschak
 • Honglu Wu
 • Dan Xu
 • X George Xu
 • Noriko Yaekashiwa
 • Masashi Yagi
 • Ichiro Yamaguchi
 • Hideomi Yamashita
 • Chikako Yamauchi
 • Hideya Yamazaki
 • Gen Yang
 • Hiroshi Yasuda
 • Hironobu Yasui
 • Yuichiro Yokota
 • Shunsuke Yonai
 • Atsunori Yorozu
 • Ken Yoshida
 • Ryouhel Yoshihara
 • Ryoichi Yoshimura
 • Shinji Yoshinaga
 • Hironori Yoshino
 • Yasuo Yoshioka
 • Hua You
 • Chunzhi Zhang
 • Guoying Zhu

Articles from Journal of Radiation Research are provided here courtesy of Oxford University Press