PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Eun Jee Chung, Shin Jeong Kang, Ja Seung Koo, Yoon Jung Choi, Hans E. Grossniklaus, Hyoung Jun Koh
Yonsei Med J. 2011 January 1; 52(1): 151–157. Published online 2010 November 30. doi: 10.3349/ymj.2011.52.1.151
PMCID:
PMC3017691

Is Cited by the Following 3 Articles in this Archive:

Xiao-Xia Han, Chang-Mei Guo, Yue Li, Yan-Nian Hui
Mol Vis. 2012; 18: 1–9. Published online 2012 January 1.
PMCID:
PMC3253067
Lin Cheng, Gai Zhang, Yi Zhou, Xuejing Lu, Fuwen Zhang, Hejiang Ye, Junguo Duan
Evid Based Complement Alternat Med. 2013; 2013: 762783. Published online 2013 March 21. doi: 10.1155/2013/762783
PMCID:
PMC3618930
P Osaadon, X J Fagan, T Lifshitz, J Levy
Eye (Lond) 2014 May; 28(5): 510–520. Published online 2014 February 14. doi: 10.1038/eye.2014.13
PMCID:
PMC4017101