PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Rosa Agudo, Ciro Rico, Carles Vilà, Fernando Hiraldo, José Antonio Donázar
BMC Evol Biol. 2010; 10: 384. Published online 2010 December 13. doi: 10.1186/1471-2148-10-384
PMCID:
PMC3009672

Is Cited by the Following 5 Articles in this Archive:

Hans Van Dyck
Evol Appl. 2012 February; 5(2): 144–153. Published online 2011 December 16. doi: 10.1111/j.1752-4571.2011.00230.x
PMCID:
PMC3353339
Jordi Salmona, Marc Salamolard, Damien Fouillot, Thomas Ghestemme, Jerry Larose, Jean-François Centon, Vitor Sousa, Deborah A. Dawson, Christophe Thebaud, Lounès Chikhi
PLoS One. 2012; 7(8): e43524. Published online 2012 August 20. doi: 10.1371/journal.pone.0043524
PMCID:
PMC3423348
Rosa Agudo, Martina Carrete, Miguel Alcaide, Ciro Rico, Fernando Hiraldo, José Antonio Donázar
Proc Biol Sci. 2012 August 22; 279(1741): 3241–3249. Published online 2012 May 2. doi: 10.1098/rspb.2011.2606
PMCID:
PMC3385713
Huitian Gou, Guiquan Guan, Aihong Liu, Miling Ma, Ze Chen, Zhijie Liu, Qiaoyun Ren, Youquan Li, Jifei Yang, Hong Yin, Jianxun Luo
Ecol Evol. 2013 September; 3(9): 2985–2993. Published online 2013 July 30. doi: 10.1002/ece3.685
PMCID:
PMC3790545
Hui Wang, Xia Luo, Shaoquan Meng, Yongjian Bei, Tao Song, Tao Meng, Guifen Li, Baowei Zhang
PLoS One. 2015; 10(4): e0125770. Published online 2015 April 27. doi: 10.1371/journal.pone.0125770
PMCID:
PMC4411157