PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Yan Lu, Pengyuan Liu, Weidong Wen, Clinton J Grubbs, Reid R Townsend, James P Malone, Ronald A Lubet, Ming You
Am J Transl Res. 2011 January 1; 3(1): 8–27. Published online 2010 September 20.
PMCID:
PMC2981423

Is Cited by the Following 15 Articles in this Archive:

Joel R. Ho, Elodie Chapeaublanc, Lisa Kirkwood, Remy Nicolle, Simone Benhamou, Thierry Lebret, Yves Allory, Jennifer Southgate, François Radvanyi, Bruno Goud
PLoS One. 2012; 7(6): e39469. Published online 2012 June 19. doi: 10.1371/journal.pone.0039469
PMCID:
PMC3378553
JIE DING, DING XU, CHUNWU PAN, MIN YE, JIAN KANG, QIANG BAI, JUN QI
Exp Ther Med. 2014 September; 8(3): 691–699. Published online 2014 July 11. doi: 10.3892/etm.2014.1837
PMCID:
PMC4113637
Yewei Liu, Ting Yin, Yuanbo Feng, Marlein Miranda Cona, Gang Huang, Jianjun Liu, Shaoli Song, Yansheng Jiang, Qian Xia, Johannes V. Swinnen, Guy Bormans, Uwe Himmelreich, Raymond Oyen, Yicheng Ni
Quant Imaging Med Surg. 2015 October; 5(5): 708–729. doi: 10.3978/j.issn.2223-4292.2015.06.01
PMCID:
PMC4671963
Lei Zhang, Xiao-Peng An, Xiao-Rui Liu, Ming-Zhe Fu, Peng Han, Jia-Yin Peng, Jing-Xing Hou, Zhan-Qin Zhou, Bin-Yun Cao, Yu-Xuan Song
Sci Rep. 2015; 5: 14244. Published online 2015 September 16. doi: 10.1038/srep14244
PMCID:
PMC4571617
Ronald A. Lubet, James M. Scheiman, Ann Bode, Jonathan White, Lori Minasian, M. Margaret Juliana, Daniel L. Boring, Vernon E. Steele, Clinton J. Grubbs
Cancer Prev Res (Phila)
Published in final edited form as: Cancer Prev Res (Phila). 2015 April; 8(4): 296–302. Published online 2015 March 11. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0347
PMCID:
PMC4383706
Marta Garcia-Cao, Hikmat A. Al-Ahmadie, Yvette Chin, Bernard H. Bochner, Robert Benezra
Bl Cancer. 2015; 1(2): 159–170. doi: 10.3233/BLC-150023
PMCID:
PMC4927902
Dmitriy Smolensky, Kusum Rathore, Maria Cekanova
Drug Des Devel Ther. 2016; 10: 3305–3322. Published online 2016 October 5. doi: 10.2147/DDDT.S112113
PMCID:
PMC5063594
Jia Duan, Wei Huang, Haiping Shi
Onco Targets Ther. 2016; 9: 6741–6749. Published online 2016 November 2. doi: 10.2147/OTT.S115974
PMCID:
PMC5098585
Weijing Zhang, Weiling He, Yongjie Shi, Haifeng Gu, Min Li, Zhimin Liu, Yanling Feng, Nianzhen Zheng, Chuanmiao Xie, Yanna Zhang
PLoS One. 2016; 11(12): e0167449. Published online 2016 December 12. doi: 10.1371/journal.pone.0167449
PMCID:
PMC5152822
Jian-Hua Wang, Lan Zhang, Shu-Ting Huang, Jing Xu, Yun Zhou, Xing-Juan Yu, Rong-Zhen Luo, Zhe-Sheng Wen, Wei-Hua Jia, Min Zheng
PLoS One. 2017; 12(4): e0175280. Published online 2017 April 7. doi: 10.1371/journal.pone.0175280
PMCID:
PMC5384754
Dong-Qing Zhang, Chang-Kuo Zhou, Shou-Zhen Chen, Yue Yang, Ben-Kang Shi
Oncol Lett. 2017 July; 14(1): 1115–1122. Published online 2017 May 26. doi: 10.3892/ol.2017.6267
PMCID:
PMC5494668
Ho Kyung Seo, Seung-Phil Shin, Na-Rae Jung, Whi-An Kwon, Kyung-Chae Jeong, Sang-Jin Lee
Oncotarget. 2017 August 1; 8(31): 50500–50509. Published online 2016 July 22. doi: 10.18632/oncotarget.10784
PMCID:
PMC5584157
Matthew D. Thompson, Ronald A. Lubet, David L. Mccormick, Margie L. Clapper, Ann M. Bode, M. Margaret Juliana, Fariba Moeinpour, Clinton J. Grubbs
Oncol Lett. 2017 September; 14(3): 3480–3486. Published online 2017 July 20. doi: 10.3892/ol.2017.6632
PMCID:
PMC5587978
Bincy Anu John, Neveen Said
Oncotarget. 2017 August 22; 8(34): 57766–57781. Published online 2017 May 9. doi: 10.18632/oncotarget.17714
PMCID:
PMC5593682
Yuping Han, Xuefei Jin, Hui Zhou, Bin Liu
Oncol Lett. 2018 January; 15(1): 297–303. Published online 2017 October 31. doi: 10.3892/ol.2017.7310
PMCID:
PMC5766060