PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
I Tsitouridis, M Michaelides, K Tsitouridis, I Davidis, I Efstratiou
Hippokratia. 2010 Jan-Mar; 14(1): 54–56.
PMCID:
PMC2843574

Is Cited by the Following 6 Articles in this Archive:

Jongmin Sim, Hye In Ahn, Hulin Han, Young Jin Jun, Abdul Rehman, Se Min Jang, Kiseok Jang, Seung Sam Paik
World J Clin Cases. 2013 October 16; 1(7): 217–219. Published online 2013 October 16. doi: 10.12998/wjcc.v1.i7.217
PMCID:
PMC3856295
Li-Feng Zhang, Jin-Fa Tou, Xiang Wang, Wei-Zhong Gu, Xiao-Hui Ma, Qi Qin
World J Surg Oncol. 2014; 12: 180. Published online 2014 June 6. doi: 10.1186/1477-7819-12-180
PMCID:
PMC4068870
Rui-Tao Wang, Xin-Sen Xu, Hui-Lian Hou, Kai Qu, Ji-Gang Bai
World J Gastroenterol. 2014 August 14; 20(30): 10637–10641. Published online 2014 August 14. doi: 10.3748/wjg.v20.i30.10637
PMCID:
PMC4130877
Paraskevi Vlachou, Dimitris Fagkrezos, Anastasia Tzivelopoulou, Georgia Kyriakopoulou, Petros Maniatis, Charikleia Triantopoulou, John Papailiou
J Med Case Rep. 2015; 9: 4. Published online 2015 January 28. doi: 10.1186/1752-1947-9-4
PMCID:
PMC4405829
Toshiaki Komo, Jun Hihara, Mikihiro Kanou, Toshihiko Kohashi, Ichiro Ohmori, Masanori Yoshimitsu, Takuhiro Ikeda, Akira Nakashima, Masashi Miguchi, Ichiko Yamakita, Hidenori Mukaida, Naoki Hirabayashi, Mayumi Kaneko
Int J Surg Case Rep. 2017; 39: 172–175. Published online 2017 August 10. doi: 10.1016/j.ijscr.2017.08.005
PMCID:
PMC5573780
Dario Giambelluca, Dario Picone, Giuseppe Lo Re, Salvatore Pappalardo, Placido Romeo
J Radiol Case Rep. 2017 May; 11(5): 7–12. Published online 2017 May 31. doi: 10.3941/jrcr.v11i5.3100
PMCID:
PMC5743138