PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Jorge A. Marrero, Ziding Feng, Yinghui Wang, Mindie H. Nguyen, Alex S. Befeler, Lewis R. Roberts, K. Rajender Reddy, Denise Harnois, Josep M. Llovet, Daniel Normolle, Jackie Dalhgren, David Chia, Anna S. Lok, Paul D. Wagner, Sudhir Srivastava, Myron Schwartz
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2009 July; 137(1): 110–118. Published online 2009 April 9. doi: 10.1053/j.gastro.2009.04.005
PMCID:
PMC2704256

Is Cited by the Following 96 Articles in this Archive:

Hashem B. El-Serag, Jessica A. Davila
Therap Adv Gastroenterol. 2011 January; 4(1): 5–10. doi: 10.1177/1756283X10385964
PMCID:
PMC3036965
Mona Abu El Makarem
Hepat Mon. 2012 October; 12(10 HCC): e6122. Published online 2012 October 20.
PMCID:
PMC3496856
Yong Kang Lee, Seung Up Kim, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang Hun Lee, Do Yun Lee, Kwang-Hyub Han, Chae Yoon Chon, Jun Yong Park
BMC Cancer. 2013; 13: 5. Published online 2013 January 3. doi: 10.1186/1471-2407-13-5
PMCID:
PMC3545962
Ting-Shuo Huang, Yu-Chiau Shyu, Robin Turner, Huang-Yang Chen, Pei-Jer Chen
Syst Rev. 2013; 2: 37. Published online 2013 June 6. doi: 10.1186/2046-4053-2-37
PMCID:
PMC3682912
Who-Whong Wang, Soo Fan Ang, Rajneesh Kumar, Charmain Heah, Andi Utama, Navessa Padma Tania, Huihua Li, Sze Huey Tan, Desmond Poo, Su Pin Choo, Wan Cheng Chow, Chee Kiat Tan, Han Chong Toh
PLoS One. 2013; 8(7): e68904. Published online 2013 July 18. doi: 10.1371/journal.pone.0068904
PMCID:
PMC3715515
Joseph S. Koopmeiners, Ziding Feng
Ann Stat.
Published in final edited form as: Ann Stat. 2011; 39(6): 3234–3261. doi: 10.1214/11-AOS937
PMCID:
PMC3771874
Ju Dong Yang, Lewis R. Roberts
Nat Rev Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010 August; 7(8): 448–458. Published online 2010 July 13. doi: 10.1038/nrgastro.2010.100
PMCID:
PMC3926946
Paul D. Wagner, Sudhir Srivastava
Transl Res.
Published in final edited form as: Transl Res. 2012 April; 159(4): 343–353. Published online 2012 February 3. doi: 10.1016/j.trsl.2012.01.015
PMCID:
PMC3478674
Peter Richardson, Zhigang Duan, Jennifer Kramer, Jessica A. Davila, Gia L. Tyson, Hashem B. El-Serag
Clin Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 April; 10(4): 428–433. Published online 2011 December 7. doi: 10.1016/j.cgh.2011.11.025
PMCID:
PMC3311729
Yasunori Minami, Naoshi Nishida, Masatoshi Kudo
World J Gastroenterol. 2014 April 21; 20(15): 4160–4166. Published online 2014 April 21. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4160
PMCID:
PMC3989952
Ana Maria Crissien, Catherine Frenette
Gastroenterol Hepatol (N Y) 2014 March; 10(3): 153–161.
PMCID:
PMC4014047
Siwei Wei, Yuliana Suryani, G. A. Nagana Gowda, Nicholas Skill, Mary Maluccio, Daniel Raftery
Metabolites. 2012 December; 2(4): 701–716. Published online 2012 October 10. doi: 10.3390/metabo2040701
PMCID:
PMC3901236
Chen-Shiou Wu, Teng-Yu Lee, Ruey-Hwang Chou, Chia-Jui Yen, Wei-Chien Huang, Chung-Yi Wu, Yung-Luen Yu
PLoS One. 2014; 9(6): e99959. Published online 2014 June 13. doi: 10.1371/journal.pone.0099959
PMCID:
PMC4057280
Yulin Sun, Guangzhou Gao, Jianqiang Cai, Youliang Wang, Xiuhua Qu, Lidong He, Fang Liu, Yangjun Zhang, Kaixuan Lin, Shouzhi Ma, Xiao Yang, Xiaohong Qian, Xiaohang Zhao
Carcinogenesis. 2013 March; 34(3): 595–604. Published online 2012 November 27. doi: 10.1093/carcin/bgs372
PMCID:
PMC3581600
RONIEL CABRERA, ASEM I. FITIAN, MIGUEL ARARAT, YILING XU, TODD BRUSKO, CLIVE WASSERFALL, MARK A. ATKINSON, CHEN LIU, DAVID R. NELSON
Oncol Lett. 2012 October; 4(4): 840–846. Published online 2012 July 26. doi: 10.3892/ol.2012.826
PMCID:
PMC3506698
Hassan El-Garem, Ayman Ammer, Hany Shehab, Olfat Shaker, Mohammed Anwer, Wafaa El-Akel, Heba Omar
World J Hepatol. 2014 November 27; 6(11): 818–824. Published online 2014 November 27. doi: 10.4254/wjh.v6.i11.818
PMCID:
PMC4243156
Stevan A. Gonzalez
Hepatobiliary Surg Nutr. 2014 December; 3(6): 410–414. doi: 10.3978/j.issn.2304-3881.2014.07.06
PMCID:
PMC4273110
Pratima Sharma, Sameer D. Saini, Latoya B. Kuhn, Joel H. Rubenstein, Darrell S. Pardi, Jorge A. Marrero, Philip S. Schoenfeld
Dig Dis Sci.
Published in final edited form as: Dig Dis Sci. 2011 February; 56(2): 569–577. Published online 2010 October 27. doi: 10.1007/s10620-010-1453-5
PMCID:
PMC3482004
Christopher L Tinkle, Daphne Haas-Kogan
Biologics. 2012; 6: 207–219. Published online 2012 July 17. doi: 10.2147/BTT.S23907
PMCID:
PMC3421475
Quirino Lai, Fabio Melandro, Rafael S. Pinheiro, Andrea Donfrancesco, Bashir A. Fadel, Giovanni B. Levi Sandri, Massimo Rossi, Pasquale B. Berloco, Fabrizio M. Frattaroli
Int J Hepatol. 2012; 2012: 893103. Published online 2012 June 27. doi: 10.1155/2012/893103
PMCID:
PMC3391901
Javier Tejeda-Maldonado, Ignacio García-Juárez, Jonathan Aguirre-Valadez, Adrián González-Aguirre, Mario Vilatobá-Chapa, Alejandra Armengol-Alonso, Francisco Escobar-Penagos, Aldo Torre, Juan Francisco Sánchez-Ávila, Diego Luis Carrillo-Pérez
World J Hepatol. 2015 March 27; 7(3): 362–376. Published online 2015 March 27. doi: 10.4254/wjh.v7.i3.362
PMCID:
PMC4381163
Seung In Seo, Hyoung Su Kim, Won Jin Kim, Woon Geon Shin, Doo Jin Kim, Kyung Ho Kim, Myoung Kuk Jang, Jin Heon Lee, Joo Seop Kim, Hak Yang Kim, Dong Joon Kim, Myung Seok Lee, Choong Kee Park
World J Gastroenterol. 2015 April 7; 21(13): 3928–3935. Published online 2015 April 7. doi: 10.3748/wjg.v21.i13.3928
PMCID:
PMC4385540
Marta Guerrero-Misas, Manuel Rodríguez-Perálvarez, Manuel De la Mata
World J Hepatol. 2015 April 8; 7(4): 649–661. Published online 2015 April 8. doi: 10.4254/wjh.v7.i4.649
PMCID:
PMC4388993
Jorge A. Marrero, Keith S. Henley
Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011 December; 7(12): 821–823.
PMCID:
PMC3280414
Peng Li, Shan-Shan Wang, Hui Liu, Ning Li, Michael A McNutt, Gang Li, Hui-Guo Ding
World J Gastroenterol. 2011 November 7; 17(41): 4563–4571. Published online 2011 November 7. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4563
PMCID:
PMC3226982
Robert Wong, Catherine Frenette
Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011 January; 7(1): 16–24.
PMCID:
PMC3038312
Sonja K. Olsen, Robert S. Brown, Jr, Abby B. Siegel
Therap Adv Gastroenterol. 2010 January; 3(1): 55–66. doi: 10.1177/1756283X09346669
PMCID:
PMC3002567
Indra Bachtiar, Valentine Kheng, Gunawan A Wibowo, Rino A Gani, Irsan Hasan, Andri Sanityoso, Unggul Budhihusodo, Syafruddin AR Lelosutan, Ruswhandi Martamala, Wenny A Achwan, Soewignyo Soemoharjo, Ali Sulaiman, Laurentius A Lesmana, Susan Tai
BMC Res Notes. 2010; 3: 319. Published online 2010 November 23. doi: 10.1186/1756-0500-3-319
PMCID:
PMC2999612
Nicolas Goossens, Yujin Hoshida
Clin Liver Dis (Hoboken)
Published in final edited form as: Clin Liver Dis (Hoboken). 2015 June 1; 5(6): 132–135. doi: 10.1002/cld.483
PMCID:
PMC4512174
Rentao Yu, Shitao Ding, Wenting Tan, Shun Tan, Zhaoxia Tan, Shiqing Xiang, Yi Zhou, Qing Mao, Guohong Deng
Hepat Mon. 2015 July; 15(7): e28806. Published online 2015 July 22. doi: 10.5812/hepatmon.28806v2
PMCID:
PMC4539732