PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Jorge A. Marrero, Ziding Feng, Yinghui Wang, Mindie H. Nguyen, Alex S. Befeler, Lewis R. Roberts, K. Rajender Reddy, Denise Harnois, Josep M. Llovet, Daniel Normolle, Jackie Dalhgren, David Chia, Anna S. Lok, Paul D. Wagner, Sudhir Srivastava, Myron Schwartz
Gastroenterology.
Published in final edited form as: Gastroenterology. 2009 July; 137(1): 110–118. Published online 2009 April 9. doi: 10.1053/j.gastro.2009.04.005
PMCID:
PMC2704256

Is Cited by the Following 98 Articles in this Archive:

Peter Richardson, Zhigang Duan, Jennifer Kramer, Jessica A. Davila, Gia L. Tyson, Hashem B. El-Serag
Clin Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 April; 10(4): 428–433. Published online 2011 December 7. doi: 10.1016/j.cgh.2011.11.025
PMCID:
PMC3311729
Who-Whong Wang, Soo Fan Ang, Rajneesh Kumar, Charmain Heah, Andi Utama, Navessa Padma Tania, Huihua Li, Sze Huey Tan, Desmond Poo, Su Pin Choo, Wan Cheng Chow, Chee Kiat Tan, Han Chong Toh
PLoS One. 2013; 8(7): e68904. Published online 2013 July 18. doi: 10.1371/journal.pone.0068904
PMCID:
PMC3715515
Paul D. Wagner, Sudhir Srivastava
Transl Res.
Published in final edited form as: Transl Res. 2012 April; 159(4): 343–353. Published online 2012 February 3. doi: 10.1016/j.trsl.2012.01.015
PMCID:
PMC3478674
Yulin Sun, Guangzhou Gao, Jianqiang Cai, Youliang Wang, Xiuhua Qu, Lidong He, Fang Liu, Yangjun Zhang, Kaixuan Lin, Shouzhi Ma, Xiao Yang, Xiaohong Qian, Xiaohang Zhao
Carcinogenesis. 2013 March; 34(3): 595–604. Published online 2012 November 27. doi: 10.1093/carcin/bgs372
PMCID:
PMC3581600
Yong Kang Lee, Seung Up Kim, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang Hun Lee, Do Yun Lee, Kwang-Hyub Han, Chae Yoon Chon, Jun Yong Park
BMC Cancer. 2013; 13: 5. Published online 2013 January 3. doi: 10.1186/1471-2407-13-5
PMCID:
PMC3545962
Ju Dong Yang, Lewis R. Roberts
Nat Rev Gastroenterol Hepatol.
Published in final edited form as: Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2010 August; 7(8): 448–458. Published online 2010 July 13. doi: 10.1038/nrgastro.2010.100
PMCID:
PMC3926946
RONIEL CABRERA, ASEM I. FITIAN, MIGUEL ARARAT, YILING XU, TODD BRUSKO, CLIVE WASSERFALL, MARK A. ATKINSON, CHEN LIU, DAVID R. NELSON
Oncol Lett. 2012 October; 4(4): 840–846. Published online 2012 July 26. doi: 10.3892/ol.2012.826
PMCID:
PMC3506698
Mona Abu El Makarem
Hepat Mon. 2012 October; 12(10 HCC): e6122. Published online 2012 October 20.
PMCID:
PMC3496856
Pratima Sharma, Sameer D. Saini, Latoya B. Kuhn, Joel H. Rubenstein, Darrell S. Pardi, Jorge A. Marrero, Philip S. Schoenfeld
Dig Dis Sci.
Published in final edited form as: Dig Dis Sci. 2011 February; 56(2): 569–577. Published online 2010 October 27. doi: 10.1007/s10620-010-1453-5
PMCID:
PMC3482004
Yasunori Minami, Naoshi Nishida, Masatoshi Kudo
World J Gastroenterol. 2014 April 21; 20(15): 4160–4166. Published online 2014 April 21. doi: 10.3748/wjg.v20.i15.4160
PMCID:
PMC3989952
Christopher L Tinkle, Daphne Haas-Kogan
Biologics. 2012; 6: 207–219. Published online 2012 July 17. doi: 10.2147/BTT.S23907
PMCID:
PMC3421475
Quirino Lai, Fabio Melandro, Rafael S. Pinheiro, Andrea Donfrancesco, Bashir A. Fadel, Giovanni B. Levi Sandri, Massimo Rossi, Pasquale B. Berloco, Fabrizio M. Frattaroli
Int J Hepatol. 2012; 2012: 893103. Published online 2012 June 27. doi: 10.1155/2012/893103
PMCID:
PMC3391901
Jorge A. Marrero, Keith S. Henley
Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011 December; 7(12): 821–823.
PMCID:
PMC3280414
Eiji Miyoshi, Kenta Moriwaki, Naoko Terao, Cheng-Cheng Tan, Mika Terao, Tsutomu Nakagawa, Hitoshi Matsumoto, Shinichiro Shinzaki, Yoshihiro Kamada
Biomolecules. 2012 March; 2(1): 34–45. Published online 2012 January 30. doi: 10.3390/biom2010034
PMCID:
PMC4030867
Rong Zhu, Jing Yang, Ling Xu, Weiqi Dai, Fan Wang, Miao Shen, Yan Zhang, Huawei Zhang, Kan Chen, Ping Cheng, Chengfen Wang, Yuanyuan Zheng, Jingjing Li, Jie Lu, Yingqun Zhou, Dong Wu, Chuanyong Guo
Gastroenterol Res Pract. 2014; 2014: 529314. Published online 2014 August 6. doi: 10.1155/2014/529314
PMCID:
PMC4140125
Hassan El-Garem, Ayman Ammer, Hany Shehab, Olfat Shaker, Mohammed Anwer, Wafaa El-Akel, Heba Omar
World J Hepatol. 2014 November 27; 6(11): 818–824. Published online 2014 November 27. doi: 10.4254/wjh.v6.i11.818
PMCID:
PMC4243156
Stevan A. Gonzalez
Hepatobiliary Surg Nutr. 2014 December; 3(6): 410–414. doi: 10.3978/j.issn.2304-3881.2014.07.06
PMCID:
PMC4273110
Kerstin Schütte, Christian Schulz, Alexander Link, Peter Malfertheiner
World J Hepatol. 2015 February 27; 7(2): 139–149. Published online 2015 February 27. doi: 10.4254/wjh.v7.i2.139
PMCID:
PMC4342597
Peng Li, Shan-Shan Wang, Hui Liu, Ning Li, Michael A McNutt, Gang Li, Hui-Guo Ding
World J Gastroenterol. 2011 November 7; 17(41): 4563–4571. Published online 2011 November 7. doi: 10.3748/wjg.v17.i41.4563
PMCID:
PMC3226982
Robert Wong, Catherine Frenette
Gastroenterol Hepatol (N Y) 2011 January; 7(1): 16–24.
PMCID:
PMC3038312
Hashem B. El-Serag, Jessica A. Davila
Therap Adv Gastroenterol. 2011 January; 4(1): 5–10. doi: 10.1177/1756283X10385964
PMCID:
PMC3036965
Sonja K. Olsen, Robert S. Brown, Jr, Abby B. Siegel
Therap Adv Gastroenterol. 2010 January; 3(1): 55–66. doi: 10.1177/1756283X09346669
PMCID:
PMC3002567
Indra Bachtiar, Valentine Kheng, Gunawan A Wibowo, Rino A Gani, Irsan Hasan, Andri Sanityoso, Unggul Budhihusodo, Syafruddin AR Lelosutan, Ruswhandi Martamala, Wenny A Achwan, Soewignyo Soemoharjo, Ali Sulaiman, Laurentius A Lesmana, Susan Tai
BMC Res Notes. 2010; 3: 319. Published online 2010 November 23. doi: 10.1186/1756-0500-3-319
PMCID:
PMC2999612
Shi-Yan Zhang, Bi-Ding Lin, Bu-Ren Li
FEBS Open Bio. 2015; 5: 240–244. Published online 2015 March 26. doi: 10.1016/j.fob.2015.03.010
PMCID:
PMC4392066
Danni L. Meany, Lori J. Sokoll, Daniel W. Chan
Expert Opin Med Diagn.
Published in final edited form as: Expert Opin Med Diagn. 2009 November 1; 3(6): 597–605. doi: 10.1517/17530050903266830
PMCID:
PMC2788950
Bin Hu, Xiaohui Tian, Jie Sun, Xiangjun Meng
Int J Mol Sci. 2013 December; 14(12): 23559–23580. Published online 2013 December 2. doi: 10.3390/ijms141223559
PMCID:
PMC3876063
Jiahui Qi, Jin Wang, Hiroshi Katayama, Subrata Sen, Song-mei Liu
Neoplasma.
Published in final edited form as: Neoplasma. 2013; 60(2): 135–142.
PMCID:
PMC3869230
Suzanne van Meer, Robert A de Man, Peter D Siersema, Karel J van Erpecum
World J Gastroenterol. 2013 October 28; 19(40): 6744–6756. Published online 2013 October 28. doi: 10.3748/wjg.v19.i40.6744
PMCID:
PMC3812474
Nicolas Goossens, Yujin Hoshida
Clin Liver Dis (Hoboken)
Published in final edited form as: Clin Liver Dis (Hoboken). 2015 June 1; 5(6): 132–135. doi: 10.1002/cld.483
PMCID:
PMC4512174
Rentao Yu, Shitao Ding, Wenting Tan, Shun Tan, Zhaoxia Tan, Shiqing Xiang, Yi Zhou, Qing Mao, Guohong Deng
Hepat Mon. 2015 July; 15(7): e28806. Published online 2015 July 22. doi: 10.5812/hepatmon.28806v2
PMCID:
PMC4539732