PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Chaobo Tong, Baocheng Guo, Shunping He
BMC Genomics. 2009; 10: 83. Published online 2009 February 19. doi: 10.1186/1471-2164-10-83
PMCID:
PMC2653535

Is Cited by the Following 3 Articles in this Archive:

Kazuhiko Ohshima
Int J Evol Biol. 2013; 2013: 424726. Published online 2013 August 1. doi: 10.1155/2013/424726
PMCID:
PMC3747384
Dong Liu, Guoli Zhu, Wenqiao Tang, Jinquan Yang, Hongyi Guo
Int J Mol Sci. 2012; 13(2): 2048–2062. Published online 2012 February 15. doi: 10.3390/ijms13022048
PMCID:
PMC3292006
Chaobo Tong, Xiaoni Gan, Shunping He
BMC Evol Biol. 2010; 10: 115. Published online 2010 April 29. doi: 10.1186/1471-2148-10-115
PMCID:
PMC2873951