PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Mariana Rutitzky, Hernan O Ghiglione, José A Curá, Jorge J Casal, Marcelo J Yanovsky
BMC Genomics. 2009; 10: 60. Published online 2009 February 3. doi: 10.1186/1471-2164-10-60
PMCID:
PMC2644711

Is Cited by the Following 5 Articles in this Archive:

Piyada Juntawong, Julia Bailey-Serres
Front Plant Sci. 2012; 3: 66. Published online 2012 April 5. doi: 10.3389/fpls.2012.00066
PMCID:
PMC3355768
Izabela Chincinska, Konstanze Gier, Undine Krügel, Johannes Liesche, Hongxia He, Bernhard Grimm, Frans J. M. Harren, Simona M. Cristescu, Christina Kühn
Front Plant Sci. 2013; 4: 26. Prepublished online 2012 November 15. Published online 2013 February 20. doi: 10.3389/fpls.2013.00026
PMCID:
PMC3576705
Priyanka Mishra, Kishore C. Panigrahi
Front Plant Sci. 2015; 6: 8. Published online 2015 January 26. doi: 10.3389/fpls.2015.00008
PMCID:
PMC4306306
Jian Xu, Ji Li, Li Cui, Ting Zhang, Zhe Wu, Pin-Yu Zhu, Yong-Jiao Meng, Kai-Jing Zhang, Xia-Qing Yu, Qun-Feng Lou, Jin-Feng Chen
BMC Plant Biol. 2017; 17: 130. Published online 2017 July 26. doi: 10.1186/s12870-017-1075-6
PMCID:
PMC5530481
Amanda S. Berenschot, Vera Quecini
Physiol Mol Biol Plants. 2014 January; 20(1): 1–13. Published online 2013 December 8. doi: 10.1007/s12298-013-0212-4
PMCID:
PMC3925473