PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Luni Emdad, Devanand Sarkar, Zao-Zhong Su, Seok-Geun Lee, Dong-chul Kang, Jeffrey N. Bruce, David J. Volsky, Paul B. Fisher
Pharmacol Ther.
Published in final edited form as: Pharmacol Ther. 2007 May; 114(2): 155–170. Published online 2007 February 24. doi: 10.1016/j.pharmthera.2007.01.010
PMCID:
PMC2039930

Is Cited by the Following 41 Articles in this Archive:

Yan Huang, Guo-Ping Ren, Chao Xu, Shui-Feng Dong, Ying Wang, Yun Gan, Li Zhu, Tian-Yuan Feng
BMC Cancer. 2014; 14: 479. Published online 2014 July 3. doi: 10.1186/1471-2407-14-479
PMCID:
PMC4227053
Luni Emdad, Devanand Sarkar, Seok-Geun Lee, Zhao Zhong Su, Byoung Kwon Yoo, Rupesh Dash, Adly Yacoub, Christine E. Fuller, Khalid Shah, Paul Dent, Jeffrey N. Bruce, Paul B. Fisher
Mol Cancer Ther.
Published in final edited form as: Mol Cancer Ther. 2010 January; 9(1): 79–88. Published online 2010 January 6. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-09-0752
PMCID:
PMC3165052
Guohong Hu, Yong Wei, Yibin Kang
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2009 September 15; 15(18): 5615–5620. Published online 2009 September 1. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-09-0049
PMCID:
PMC2747034
SC Ash, DQ Yang, DE Britt
Biochem Biophys Res Commun.
Published in final edited form as: Biochem Biophys Res Commun. 2008 June 27; 371(2): 333–338. Published online 2008 April 25. doi: 10.1016/j.bbrc.2008.04.084
PMCID:
PMC2573900
Andreas A Argyriou, Haralabos P Kalofonos
Mol Med. 2009 Mar-Apr; 15(3-4): 115–122. Published online 2009 January 9. doi: 10.2119/molmed.2008.00123
PMCID:
PMC2646824
Byoung Kwon Yoo, Luni Emdad, Zao-zhong Su, Augusto Villanueva, Derek Y. Chiang, Nitai D. Mukhopadhyay, Alan Scott Mills, Samuel Waxman, Robert A. Fisher, Josep M. Llovet, Paul B. Fisher, Devanand Sarkar
J Clin Invest. 2009 March 2; 119(3): 465–477. Published online 2009 February 16. doi: 10.1172/JCI36460
PMCID:
PMC2648696
Tong Wang, Nan Gong, Jianuo Liu, Irena Kadiu, Stephanie D. Kraft-Terry, R. Lee Mosley, David J. Volsky, Pawel Ciborowski, Howard E. Gendelman
PLoS ONE. 2008; 3(6): e2507. Published online 2008 June 25. doi: 10.1371/journal.pone.0002507
PMCID:
PMC2429966
Wen-Ting Liao, Ling Guo, Yi Zhong, Yan-Heng Wu, Jun Li, Li-Bing Song
J Transl Med. 2011; 9: 205. Published online 2011 December 1. doi: 10.1186/1479-5876-9-205
PMCID:
PMC3286424
Zhe Ying, Jun Li, Mengfeng Li
Cell Biosci. 2011; 1: 36. Published online 2011 November 7. doi: 10.1186/2045-3701-1-36
PMCID:
PMC3221637
Devanand Sarkar, Luni Emdad, Seok-Geun Lee, Byoung Kwon Yoo, Zao-zhong Su, Paul B. Fisher
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2009 November 15; 69(22): 8529–8535. Published online 2009 November 10. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1846
PMCID:
PMC2782420
XI CHEN, KE DONG, MIN LONG, FANG LIN, XI WANG, JUNXIA WEI, JIHONG REN, HUIZHONG ZHANG
Oncol Lett. 2012 August; 4(2): 319–323. Published online 2012 May 25. doi: 10.3892/ol.2012.734
PMCID:
PMC3402762
Hyo-Jeong Lee, Deok-Beom Jung, Eun Jung Sohn, Hanna Hyun Kim, Moon Nyeo Park, Jae-Hwan Lew, Seok Geun Lee, Bonglee Kim, Sung-Hoon Kim
Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 390957. Published online 2012 November 29. doi: 10.1155/2012/390957
PMCID:
PMC3519236
Neha Vartak-Sharma, Anuja Ghorpade
J Neuroinflammation. 2012; 9: 195. Published online 2012 August 11. doi: 10.1186/1742-2094-9-195
PMCID:
PMC3488579
Meijuan Zou, Yongtao Duan, Pengfei Wang, Rui Gao, Xuguan Chen, Yingwei Ou, Mingxing Liang, Zhongchang Wang, Yi Yuan, Li Wang, Hailiang Zhu
Sci Rep. 2016; 6: 27331. Published online 2016 June 2. doi: 10.1038/srep27331
PMCID:
PMC4890319
Yuhan Zhao, Xiaoli Kong, Xiaoyan Li, Shi Yan, Cunzhong Yuan, Wenwei Hu, Qifeng Yang
PLoS One. 2011; 6(12): e29363. Published online 2011 December 16. doi: 10.1371/journal.pone.0029363
PMCID:
PMC3241708
Zhangxiu He, Meihui He, Chao Wang, Baozhan Xu, Liping Tong, Junming He, Bowen Sun, Lanlan Wei, Ming Chu
Int J Clin Exp Pathol. 2014; 7(8): 5038–5044. Published online 2014 July 15.
PMCID:
PMC4152066
Xiangwen Liu, Degui Wang, Huiling Liu, Ying Feng, Tianyuan Zhu, Lang Zhang, Bingdong Zhu, Ying Zhang
Cell Cycle. 2014 June 1; 13(11): 1702–1707. Published online 2014 March 25. doi: 10.4161/cc.28607
PMCID:
PMC4111716
Weiling He, Shanyang He, Zuo Wang, Hongwei Shen, Wenfeng Fang, Yang Zhang, Wei Qian, Millicent Lin, Jinglun Yuan, Jinyang Wang, Wenhua Huang, Liantang Wang, Zunfu Ke
BMC Cancer. 2015; 15: 107. Published online 2015 March 8. doi: 10.1186/s12885-015-1124-1
PMCID:
PMC4358870
Ting Zhao, Chenyan Zhao, Yanting Zhou, Jing Zheng, Shujun Gao, Yuan Lu
Cancer Med. 2017 May; 6(5): 1072–1081. Published online 2017 April 12. doi: 10.1002/cam4.1053
PMCID:
PMC5430094
YONG HUANG, LE-PING LI
Oncol Lett. 2014 August; 8(2): 493–501. Published online 2014 June 5. doi: 10.3892/ol.2014.2231
PMCID:
PMC4081432
Seok-Geun Lee, Dong-Chul Kang, Rob DeSalle, Devanand Sarkar, Paul B. Fisher
Adv Cancer Res.
Published in final edited form as: Adv Cancer Res. 2013; 120: 1–38. doi: 10.1016/B978-0-12-401676-7.00001-2
PMCID:
PMC3930353
J Borley, C Wilhelm-Benartzi, R Brown, S Ghaem-Maghami
Br J Cancer. 2012 September 25; 107(7): 1069–1074. Published online 2012 August 30. doi: 10.1038/bjc.2012.376
PMCID:
PMC3461167
Chunyan Gu, Lang Feng, Hailin Peng, Hongbao Yang, Zhenqing Feng, Ye Yang
Oncotarget. 2016 January 26; 7(4): 4559–4569. Published online 2015 December 14. doi: 10.18632/oncotarget.6610
PMCID:
PMC4826226
Zhao Wang, Zheng-yan Tang, Zhuo Yin, Yong-bao Wei, Long-fei Liu, Bin Yan, Ke-qin Zhou, Ye-qi Nian, Yun-liang Gao, Jin-rui Yang
Onco Targets Ther. 2016; 9: 2429–2436. Published online 2016 April 21. doi: 10.2147/OTT.S104556
PMCID:
PMC4844438
Mario Andres Blanco, Maša Alečković, Yuling Hua, Tuo Li, Yong Wei, Zhen Xu, Ileana M. Cristea, Yibin Kang
J Biol Chem. 2011 June 3; 286(22): 19982–19992. Published online 2011 April 8. doi: 10.1074/jbc.M111.240077
PMCID:
PMC3103372
CHUAN WANG, QIFENG YANG
Oncol Lett. 2011 May; 2(3): 399–405. Published online 2011 March 15. doi: 10.3892/ol.2011.268
PMCID:
PMC3410483
Chadia L Robertson, Jyoti Srivastava, Devaraja Rajasekaran, Rachel Gredler, Maaged A Akiel, Nidhi Jariwala, Ayesha Siddiq, Luni Emdad, Paul B Fisher, Devanand Sarkar
Hepat Oncol.
Published in final edited form as: Hepat Oncol. 2015; 2(3): 303–312. doi: 10.2217/hep.15.10
PMCID:
PMC4717832
Evan Noch, Markus Bookland, Kamel Khalili
Cancer Biol Ther. 2011 January 1; 11(1): 32–39. Published online 2011 January 1. doi: 10.4161/cbt.11.1.13835
PMCID:
PMC3047099
Jue Wang, Hongchang Shen, Guobin Fu, Dandan Zhao, Weibo Wang
Oncotarget. 2017 February 7; 8(6): 9442–9450. Published online 2016 December 26. doi: 10.18632/oncotarget.14217
PMCID:
PMC5354743
Fanlu Meng, Linlin Zhang, Yi Shao, Qing Ma, Hui Lv
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(11): 13853–13863. Published online 2015 November 1.
PMCID:
PMC4713484