PMCCPMCCPMCC

Search tips
Search criteria 

Advanced
 
Zhu-Zhong Mei, Rong Xia, David J Beech, Lin-Hua Jiang
J Biol Chem.
Published in final edited form as: J Biol Chem. 2006 December 15; 281(50): 38748–38756. Published online 2006 October 23. doi: 10.1074/jbc.M607591200
PMCID:
PMC1698503

Is Cited by the Following 22 Articles in this Archive:

Rong Xia, Zhu-Zhong Mei, Hong-Ju Mao, Wei Yang, Li Dong, Helen Bradley, David J. Beech, Lin-Hua Jiang
J Biol Chem. 2008 October 10; 283(41): 27426–27432. doi: 10.1074/jbc.M801049200
PMCID:
PMC2562080
Zhu-Zhong Mei, Lin-Hua Jiang
J Membr Biol. 2009 July; 230(2): 93–99. Published online 2009 August 5. doi: 10.1007/s00232-009-9190-4
PMCID:
PMC2733183
Yuichiro Fujiwara, Daniel L. Minor, Jr.
J Mol Biol.
Published in final edited form as: J Mol Biol. 2008 November 21; 383(4): 854–870. Published online 2008 August 29. doi: 10.1016/j.jmb.2008.08.059
PMCID:
PMC2630241
Jeroen Middelbeek, Kristopher Clark, Hanka Venselaar, Martijn A. Huynen, Frank N. van Leeuwen
Cell Mol Life Sci. 2010 March; 67(6): 875–890. Published online 2009 December 12. doi: 10.1007/s00018-009-0215-z
PMCID:
PMC2827801
Piruthivi Sukumar, David J. Beech
Biochem Biophys Res Commun. 2010 February 26; 393(1): 50–54. doi: 10.1016/j.bbrc.2010.01.074
PMCID:
PMC2877782
Wei Yang, Jie Zou, Rong Xia, Meriel L. Vaal, Victoria A. Seymour, Jianhong Luo, David J. Beech, Lin-Hua Jiang
J Biol Chem. 2010 October 1; 285(40): 30411–30418. Published online 2010 July 26. doi: 10.1074/jbc.M110.139774
PMCID:
PMC2945533
L.H Jiang, N Gamper, D.J Beech
Curr Drug Targets. 2011 May; 12(5): 724–736. doi: 10.2174/138945011795378568
PMCID:
PMC3267159
Rainer Schindl, Reinhard Fritsch, Isaac Jardin, Irene Frischauf, Heike Kahr, Martin Muik, Maria Christine Riedl, Klaus Groschner, Christoph Romanin
J Biol Chem. 2012 October 12; 287(42): 35612–35620. Published online 2012 August 29. doi: 10.1074/jbc.M112.400952
PMCID:
PMC3471760
Hyun Soo Park, Chansik Hong, Byung Joo Kim, Insuk So
Korean J Physiol Pharmacol. 2014 February; 18(1): 15–23. Published online 2014 February 13. doi: 10.4196/kjpp.2014.18.1.15
PMCID:
PMC3951819
Christine You-jin Bae, Hong-shuo Sun
Acta Pharmacol Sin. 2011 June; 32(6): 725–733. Published online 2011 May 9. doi: 10.1038/aps.2011.60
PMCID:
PMC4009967
Minghui Li, Yong Yu, Jian Yang
Adv Exp Med Biol.
Published in final edited form as: Adv Exp Med Biol. 2011; 704: 1–23. doi: 10.1007/978-94-007-0265-3_1
PMCID:
PMC4356010
Helen J Bradley, Liam E Browne, Wei Yang, Lin-Hua Jiang
Br J Pharmacol. 2011 September; 164(2b): 743–754. doi: 10.1111/j.1476-5381.2011.01399.x
PMCID:
PMC3188921
Eric J. Lambie, Robert D. Bruce, III, Jeffrey Zielich, Sonia N. Yuen
PLoS One. 2015; 10(11): e0143445. Published online 2015 November 25. doi: 10.1371/journal.pone.0143445
PMCID:
PMC4659536
Wei Cheng, Changsen Sun, Jie Zheng
Protein Cell. 2010 September; 1(9): 802–810. Published online 2010 October 7. doi: 10.1007/s13238-010-0108-9
PMCID:
PMC4875230
Chad Jansen, Jaya Sahni, Sayuri Suzuki, F. David Horgen, Reinhold Penner, Andrea Fleig
Sci Rep. 2016; 6: 33459. Published online 2016 September 15. doi: 10.1038/srep33459
PMCID:
PMC5024298
Shu Jie Li, Qing Zhao, Qiangjun Zhou, Hideaki Unno, Yujia Zhai, Fei Sun
J Biol Chem. 2010 April 16; 285(16): 12047–12054. Published online 2010 February 10. doi: 10.1074/jbc.M109.040360
PMCID:
PMC2852942
Wei Yang, Paul T. Manna, Jie Zou, Jianhong Luo, David J. Beech, Asipu Sivaprasadarao, Lin-Hua Jiang
J Biol Chem. 2011 July 8; 286(27): 23789–23798. Published online 2011 May 20. doi: 10.1074/jbc.M111.247478
PMCID:
PMC3129160
Theun de Groot, Eline A. E. van der Hagen, Sjoerd Verkaart, Veronika A. M. te Boekhorst, René J. M. Bindels, Joost G. J. Hoenderop
J Biol Chem. 2011 September 16; 286(37): 32132–32139. Published online 2011 July 27. doi: 10.1074/jbc.M111.226878
PMCID:
PMC3173154
Helen J. Bradley, Jocelyn M. Baldwin, G. Ranjan Goli, Brian Johnson, Jie Zou, Asipu Sivaprasadarao, Stephen A. Baldwin, Lin-Hua Jiang
J Biol Chem. 2011 March 11; 286(10): 8176–8187. Published online 2011 January 4. doi: 10.1074/jbc.M110.211284
PMCID:
PMC3048704
Melina A. Agosto, Zhixian Zhang, Feng He, Ivan A. Anastassov, Sara J. Wright, Jennifer McGehee, Theodore G. Wensel
J Biol Chem. 2014 September 26; 289(39): 27019–27033. Published online 2014 August 11. doi: 10.1074/jbc.M114.593780
PMCID:
PMC4175340
Iwona Hirschler-Laszkiewicz, Qin Tong, Kathleen Conrad, Wenyi Zhang, Wesley W. Flint, Alistair J. Barber, Dwayne L. Barber, Joseph Y. Cheung, Barbara A. Miller
J Biol Chem. 2009 February 13; 284(7): 4567–4581. doi: 10.1074/jbc.M804734200
PMCID:
PMC2640975
Zhu-Zhong Mei, Xin-Yu Chen, Shui-Wang Hu, Ni Wang, Xiao-Li Ou, Jing Wang, Hai-Hua Luo, Jinghua Liu, Yong Jiang
J Biol Chem. 2016 August 26; 291(35): 18176–18189. Published online 2016 July 7. doi: 10.1074/jbc.M116.715854
PMCID:
PMC5000066