PubMed Central, Figure 1: Am J Prev Med. 2007 May; 32(5 Suppl): S97–103. doi: 10.1016/j.amepre.2007.01.019